Archive for the “ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ” Category


διαγωνισμα στα θρησκευτικα α γυμνασιου
διαγωνισμα στα θρησκευτικα α γυμνασιου
θρησκευτικα α γυμνασιου βοηθημα
θρησκευτικα α γυμνασιου λυσεις
θρησκευτικα β γυμνασιου
θρησκευτικα α γυμνασιου απαντησεις
θρησκευτικα α γυμνασιου διαγωνισμα
θρησκευτικα α γυμνασιου εξετασεισ 2012
θρησκευτικα α γυμνασιου βιβλιο καθηγητη
θρησκευτικα α γυμνασιου σοσ θεματα
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
διαγωνισμα στα θρησκευτικα α γυμνασιου

edo

edo2

edo 3

edo 4

διαγωνισμα στα θρησκευτικα α γυμνασιου
διαγωνισμα στα θρησκευτικα α γυμνασιου
θρησκευτικα α γυμνασιου βοηθημα
θρησκευτικα α γυμνασιου λυσεις
θρησκευτικα β γυμνασιου
θρησκευτικα α γυμνασιου απαντησεις
θρησκευτικα α γυμνασιου διαγωνισμα
θρησκευτικα α γυμνασιου εξετασεισ 2012
θρησκευτικα α γυμνασιου βιβλιο καθηγητη
θρησκευτικα α γυμνασιου σοσ θεματα
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
διαγωνισμα στα θρησκευτικα α γυμνασιου

Comments No Comments »

1.
Για ποιο λόγο η Πεντηκοστή και η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος κατέχουν κεντρική θέση στην ιστορία του κόσμου και των ανθρώπων;
2.
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της πρώτης Χριστιανικής κοινότητας των Ιεροσολύμων; Μπορούν να γίνουν πρότυπο και για τη σημερινή κοινωνία;
3.
Ποια είναι η σημασία της Αποστολικής Συνόδου; Μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για τη σημερινή εποχή;
4.
Να αναφέρετε τα κύρια σημεία του κηρύγματος του Απ. Παύλου στον Άρειο Πάγο. Ποιο κατά τη γνώμη σας ήταν το σπουδαιότερο σημείο και γιατί;
5.
Τι ήταν οι κατακόμβες; Γιατί αποτελούν διαχρονικό σύμβολο ηρωισμού;
6.
Ποια ήταν τα αίτια των αιρέσεων;
7.
Ποια ήταν η θεολογική και η παιδαγωγική σημασία των εικόνων; Πώς τιμάμε εμείς σήμερα τις εικόνες;
8.
Τι γνωρίζετε για το ιεραποστολικό έργο των Κυρίλλου και Μεθοδίου; Ποιες δυσκολίες αντιμετώπισαν;
9.
Ποιες δογματικές και εκκλησιαστικές διαφορές αναδείχθηκαν ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση, που προκάλεσαν το Σχίσμα των δύο Εκκλησιών;
ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΤΑ 6 ΑΠΟ ΤΑ 9 ΘΕΜΑΤΘΕΜΑΤΑ
1.
Να ορίσετε την έννοια της Εκκλησίας και να επισημάνετε το σκοπό της.
2.
α. Να οριστούν οι όροι: «αγάπες», «κοινοχρησία», «διακονία».
β. Τρόποι άσκησης του διακονικού έργου της Εκκλησίας σήμερα.
3.
Ο Απ. Παύλος στην Ελλάδα (χρόνος ερχομού – πόλεις που επισκέφθηκε)
4.
Ποια είναι τα θέματα της ζωγραφικής των κατακομβών;
5.
Οι συνέπειες των αιρέσεων για την Εκκλησία.
6.
Ποια είναι η πνευματική προσφορά του μοναχισμού;
7.
Ποια είναι η σημασία των εικόνων για την Εκκλησία;
8.
Να αναφέρετε τους εικονογραφικούς κύκλους και να επισημάνετε τι περιλαμβάνει ο δογματικός κύκλος.
9.
Ποιες ήταν οι συνέπειες του σχίσματος Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας;

1.
Ποιος είναι ο σκοπός της Εκκλησίας;
2.
Περιγράψτε με λίγα λόγια τη ζωή των πρώτων χριστιανών στην κοινότητα των Ιεροσολύμων.
3.
Με ποιόν τρόπο η ελληνική φιλοσοφία συνέλαβε στην ανάπτυξη και εξάπλωση του Χριστιανισμού;
4.
Τι ονομάζουμε άσκηση στην εκκλησιαστική γλώσσα;
5.
Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες ( Σ για τη σωστή Λ για την λανθασμένη)
α) Μόνο με τη χάρη του Αγίου γνωρίζουμε την αλήθεια του Χριστού. (Σ) – (Λ)
β) Οι διάκονοι ήταν επτά. (Σ) – (Λ)
γ) Η μεταστροφή του Παύλου έγινε στην Αντιόχεια. (Σ) – (Λ)
δ) Στην Αποστολική Σύνοδο των Ιεροσολύμων συμμετείχαν μόνο οι Απόστολοι. (Σ) – (Λ)
ε) Ο κόσμος σύμφωνα με τον χριστιανισμό έχει αρχή και τέλος. (Σ) – (Λ)
στ) Ο Μέγας Βασίλειος ήταν αρχιεπίσκοπος στην Καισάρεια της Καππαδοκίας. (Σ) – (Λ)
6.
Πώς ονομάζονται οι αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων;
7.
Ποιοι ονομάζονται νεομάρτυρες;
8.
Πως αντιμετώπισαν την Εκκλησία ο Όθωνας και οι αντιβασιλείς του; Ποια προβλήματα δημιούργησαν;
9.
Ποιος είναι ο ρόλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κων/πόλεως στην σύγχρονη Ορθοδοξία;
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΝΕΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΤΙΣ ΕΞΙ.
ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΛΛΑ ΣΑΣΘΕΜΑ 1Ο
Ποιος είναι ο σκοπός της Εκκλησίας.;
ΘΕΜΑ 2Ο
Αντιστοίχηση
1.-Παύλος α.-Πηγές
2.-Αγάπες β.-Σύνοδος
3.-Ιάκωβος Αδελφόθεος γ.-Δείπνο
4.-Χρονογραφίες δ.-Σώμα
ΘΕΜΑ 3Ο
Αφηγηθείτε με λίγα λόγια το γεγονός της Πεντηκοστής..
ΘΕΜΑ 4ο
Γιατί συγκρούονταν ο Στέφανος με τους Συμπατριώτες του.;
ΘΕΜΑ 5ο
Να γράψετε πότε και πού έγιναν οι 4 ιεραποστολικές περιοδείες του Παύλου.
ΘΕΜΑ 6ο
Πότε και από ποιους υπογράφτηκε το διάταγμα των Μεδιολάνων.;
ΘΕΜΑ 7ο
Τι γνωρίζετε για τον Μονοφυσιτισμό.;
ΘΕΜΑ 8ο
Ποια είναι η σημασία της πρόσθεσης στο Σύμβολο της Πίστεως της λέξεως filioque.;
ΘΕΜΑ 9ο
Πώς αποκόπηκε πραξικοπηματικά η Εκκλησία της Ελλάδος από το Οικουμενικό Πρατριαρχείο. ;
ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1.Τι ήταν οι ΄΄Αγάπες΄΄ της πρώτης χριστιανικής κοινότητας και τι οι ΄΄Διάκονοι΄΄;
2.Πότε και πού έγινε η Αποστολική Σύνοδος; Ποια ήταν η απόφαση της Συνόδου;
3.Γιατί οι κατακόμβες είναι ένα διαχρονικό σύμβολο ηρωϊσμού;
4.Να βάλετε ένα Σ (σωστό) στη σωστή πρόταση:
Α. Ο Άρειος δίδασκε ότι:
α. Το Άγιο πνεύμα είναι κτίσμα του Θεού.
β. Ο Χριστός είναι κτίσμα του Θεού.
γ. Το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και από τον Υιό.
Β. Ο Νεστόριος δίδασκε ότι:
α. Ο Χριστός είναι Θεός.
β. Το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από το Θεό.
γ. Η Παναγία πρέπει να ονομάζεται Χριστοτόκος.
Γ. Όροι είναι:
α. Οι όροι που έθεταν οι αιρετικοί στις Οικουμενικές Συνόδους.
β. Τα όρια ανάμεσα στα οποία κινούνταν οι Πατέρες.
γ. Οι αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων με δογματικό-θεολογικό περιεχόμενο.
5.Τι ήταν η ΄΄Βασιλειάδα΄΄;
6.Τι γιορτάζουμε την Κυριακή της Ορθοδοξίας και πότε καθιερώθηκε;
7.Από πού προέρχονταν τα θέματα της εκκλησιαστικής υμνογραφίας;
8.Ποιες ήταν οι συνέπειες του Σχίσματος σε Ανατολή και Δύση;
9.Να κάνετε τις παρακάτω αντιστοιχίσεις:
1. Σλαβικό αλφάβητο α.Σχίσμα.
2. Κοινοχρησία β.Κάθαρση της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας 3.Filioque γ.Κύριλλος και Μεθόδιος
4.Ο λιθοβολισμός του Στέφανου δ.Ευτυχής
5.Μονοφυσιτισμός ε.Πρώτη εκκλησία
6.Μαρτίνος Λούθηρος στ.Πρωτομάρτυρας

1) Να γράψετε Σ ( σωστό ) Λ ( λάθος ) στα παρακάτω:
α) Η αρχαία Τραγωδία αποτελεί το πρότυπο στο οποίο στηρίχτηκε η μορφή και η δομή της Θείας Λειτουργίας.
β) Στην Αντιόχεια συγκεντρώθηκαν οι Απόστολοι και οι πρεσβύτεροι στα τέλη του 48 μ.Χ. κατά τη διάρκεια της Αποστολικής Συνόδου.
γ) Αίρεση στην εκκλησιαστική γλώσσα σημαίνει «επιλογή».
δ) Το «Κυριακό» ήταν μέρος του ρυθμού της Βασιλικής.
ε) « Ιεροί Κανόνες» ονομάζονται οι αποφάσεις των Συνόδων που θέτουν ένα όριο ανάμεσα στην αλήθεια και την αίρεση.
στ) Οι κατακόμβες αποτελούνταν από διαδρόμους σε μορφή λαβυρίνθου.
2)
α) Ποια είναι η σχέση Ιουδαϊσμού – Χριστιανισμού σύμφωνα με τον πρωτομάρτυρα Στέφανο;
β) Ποια ήταν η άποψη των Ιουδαίων;
3)
α) Ποιο στοιχείο αποτέλεσε την αφορμή να μιλήσει στους Αθηναίους ο Απ. Παύλος;
β) Ποιο σημείο της ομιλίας του ενόχλησε τους Αθηναίους και γιατί;
4)
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα γνωρίσματα της πρώτης Χριστιανικής κοινότητας των Ιεροσολύμων που την κατέστησαν πρότυπο με διαχρονική εμβέλεια; ( ονομαστικά ).
5)
Να εξηγήσετε τους όρους:
Εκκλησία
Filioque
Θρησκευτικός συγκρητισμός
6)
α) Ποιες ομάδες εθνικών κατηγόρησαν τους Χριστιανούς:
(ονομαστικά)
β) Ποιες κατηγορίες διετύπωσαν εναντίον τους; ( ονομαστικά ).
7)
Εικονομαχία. Να αναφέρετε:
α) Τα αίτια ( ονομαστικά )
β) Κυριακή της ορθοδοξίας. ( Πότε και τι γιορτάζεται; )
γ) Υποστηρικτές των εικόνων κατά την Α΄ και Β΄φάση.
8)
Ποιες είναι οι ευθύνες του επισκόπου σύμφωνα με τον Άγιο Ιγνάτιο;
9)
Να αναφέρετε ( ονομαστικά ) σε ποια σημεία επηρέασε ο Ελληνισμός το Χριστιανισμό.

1) Τι είναι η Εκκλησία και ποιος ο σκοπός της;
2) Ποια ήταν τα κύρια σημεία του κηρύγματoς του Απoστόλου Πέτρου κατά την Πεντηκοστή και ποιο αποτέλεσμα είχε αυτό (το κήρυγμα ) στο πλήθος;
3) Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά της πρώτης χριστιανικής κοινότητας των Ιεροσολύμων; Μπορούν να υπάρξουν παρόμοιες κοινότητες στις σημερινές κοινωνίες και με ποιο τρόπο;
4)Γιατί ήταν σημαντικό το κήρυγμά του Αποστόλου Παύλου για την Ελλάδα; Σε ποιες πόλεις κήρυξε;
5) Ποια ήταν τα αποτελέσματα του διατάγματος των Μεδιολάνων για το χριστιανισμό;
6) Πώς ο Μέγας Βασίλειος αντιμετώπισε το λιμό ( πείνα ) που έπληξε την Καισάρεια; Τι γνωρίζετε για τη “Βασιλειάδα”;
7) Ποια είναι η Θεολογική και παιδαγωγική αξία των εικόνων.
8) Να χαρακτηρίσετε σωστές η λανθασμένες τις παρακάτω προτάσεις:
α) Η χριστιανική άσκηση είναι έργο αποκλειστικά των μοναχών.
β) Οι « όροι » είναι αποφάσεις Οικουμενικών Συνόδων σε ζητήματα Πίστεως.
γ) Η ιεραποστολή είναι εντολή του Κ.η.Ι. Χριστού.
δ)Το σχίσμα είχε συνέπειες μόνο για τη Δυτική Εκκλησία;
ε) Ο Μέγας Αθανάσιος με φώτιση Θεού και με τις γνώσεις του αντέδρασε κατά της αιρέσεως του Αρείου.
9) Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της Α’ στήλης με τις λέξεις της Β΄ στήλης.
Α’ Β’
1. Αντιόχεια. αΣλάβοι. 2. Κατακόμβες. β. Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδος.
3. Μεθόδιος - Κύριλλος. γ. Διωγμοί.
4. Ειρήνη Αθηναία. δ. Άγιος Ιγνάτιος.
5. Αποστολική Σύνοδος. ε. Χειραφέτηση Εκκλησίας.
Από τις εννέα ερωτήσεις να γράψετε τις έξι.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1)
Αντιστοιχίστε τα δεδομένα της Α στήλης με τα δεδομένα της Β στήλης
Στήλη Α
Στήλη Β
α) Στέφανος
1) Πήρε μέρος στην Αποστολική Σύνοδο
β) Ιάκωβος ο Αδελφόθεος
2) Πρωτομάρτυρας
γ) Σίλας
3) Ιδρυτής του κοινοβιακού μοναχισμού
δ) Παχώμιος
4) Συνεργάτης του Απ. Παύλου
2)
Να συμπληρώσετε τα κενά :
Α) Κατά τη διάρκεια των διωγμών οι Χριστιανοί κατέφευγαν …….
Β) Προχαλκηδόνιοι ονομάστηκαν…….
Γ) Στους Μοραβούς Σλάβους πήγαν οι …………
Δ) Ο Μ. Αθανάσιος πήρε μέρος στην …….
3)
Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος (Λ);
Α) Κατά το Λούθηρο η σωτηρία του ανθρώπου επηρεάζεται απ’ τις καλές του πράξεις.
Β) Οι πρώτοι μοναχοί ονομάζονται αναχωρητές.
Γ) Τα «δόγματα» είναι αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων.
Δ) Ο Απ. Παύλος υπέστη μαρτυρικό θάνατο.
4)
Ποιες περιοχές επισκέφθηκε ο Απ. Παύλος στην πρώτη περιοδεία του, ποια προβλήματα αντιμετώπισε από Εβραίους και Ειδωλολάτρες και ποια η σημασία της περιοδείας;
5)
Τι άλλαξε στην ζωή των Χριστιανών μετά τις αποφάσεις στα Μεδιόλανα;
6)
Γιατί η Αποστολική Σύνοδος αποτελεί σταθμό στην πορεία της Εκκλησίας;
7)
Με ποιες αιρέσεις ασχολήθηκαν οι Γ΄ και Δ΄ Οικουμ. Σύνοδοι και σε ποιες αποφάσεις οδηγήθηκαν;
8)
Ποιο είναι το κοινωνικό έργο του Μ. Βασιλείου;
9)
Τι ήταν οι Κρύπτες και με ποιες συμβολικές απεικονίσεις διακοσμήθηκαν;
10)
Τι προσέφερε ο Ιησούς στον παράλυτο όταν τον γιάτρεψε και τι έμαθε στους χριστιανούς;

Comments 1 Comment »

Ποιες ήταν οι τρεις κυριότερες επαρχίες της Παλαιστίνης στην εποχή του Χριστού?
- Οι τρεις κυριότερες επαρχίες της Παλαιστίνης στην εποχή του Χριστού είναι: η Ιουδαία, η Σαμάρεια και η Γαλιλαία.

Τι ήταν οι νομοδιδάσκαλοι? Πως αλλιώς ονομάζονταν?
- Οι νομοδιδάσκαλοι ήταν οι τότε θεολόγοι. Άλλα όνομα τα τους ήταν: λευίτες, ιερείς, ραβίνοι, γραμματείς.

Τι σημαίνει η λέξη ευαγγέλιο?
- Η λέξη ευαγγέλιο έχει διπλή σημασία. Σημαίνει:
· Το χαρμόσυνο μήνυμα που κήρυξε στον κόσμο ο Ιησούς.
· Το βιβλίο που μας πληροφορεί γι’ Αυτόν.

Ποιες ήταν οι θρησκευτικές ομάδες στα χρόνια του Χριστού? Πως τηρούσαν τον νομό? Ποια η σχέση τους με τους ρωμαίους?
- Οι θρησκευτικές ομάδες στα χρόνια του Χριστού ήταν:
· Οι Φαρισαίοι. Κίνημα λαϊκών με ηγέτες ικανούς ραβίνους. Η πίστη τους στηριζόταν στον Νόμο και στους προφήτες. Σέβονταν τις παραδόσεις, αλλά ήταν ανοικτοί και προοδευτικοί. Τηρούσαν με ακρίβεια όλες τις εντολές του Θεού (τυπολατρία). Κάποτε έφταναν σε θρησκευτικές υπερβολές. Απέναντι στους ρωμαίους ήταν εχθρικοί.

· Οι Σαδδουκαίοι. Η αριστοκρατία του ιερατείου. Ζούσαν στην Ιερουσαλήμ. Στηρίζονταν μόνο στην πεντάτευχο, που την εξηγούσαν κατά γράμμα. Ενώ ήταν πολύ συντηρητικοί, απέρριπταν τις θρησκευτικές παραδόσεις. Ανέχονταν τους κατακτητές και συνεργάζονταν με τους ρωμαίους. Για αυτό δεν ήταν αγαπητοί στον λαό.

· Ζηλωτές, ήταν τυπολάτρες όπως τους Φαρισαίους. Πολεμούσαν και μισούσαν με όπλα τους ρωμαίους. Πίστευαν ότι με τους ενόπλους απελευθερωτικούς αγώνες τους, θα βοηθούσαν στο να έρθει η Βασιλεία του Θεού γρήγορα.

Ποιοι είναι οι ευαγγελιστές?
- Οι ευαγγελιστές είναι: ο Ματθαίος, ο Λουκάς και ο Ιωάννης.

Οι μάγοι πότε προσκύνησαν το θείο βρέφος?
- Οι μάγοι δεν προσκύνησαν το βρέφος το βράδυ της γέννησης. Εκείνη :νύχτα απλώς έλαβαν το μήνυμα. Οι μάγοι στη βηθλεέμ έφτασαν πολύ αργότερα από τη γέννηση ( 3 μήνες).

Ποια τα λόγια του Σημαιών όταν πήρε στην αγκαλιά του το θείο βρέφος?
- Ο Σημαιών είπε στη Μαρία όταν πήρε στην αγκαλιά του το θείο βρέφος: ‘αυτός θα γίνει αίτια να καταστραφούν ή να σωθούν πολλοί Ισραηλίτες. Θα είναι σημείο Αντιλεγόμενο για να φανερωθούν οι πραγματικές διαθέσεις πολλών, όσο για εσένα, ο πόνος για το παιδί σου θα διαπεράσει την καρδιά σου σαν δίκοπο μαχαίρι’.

Τι σήμαινε ότι ο Ιησούς είναι σημείο αντιλεγόμενο? Δώσε ένα παράδειγμα.
- Τα λόγια του Σημαιών ότι ο Ιησούς θα είναι σημείο αντιλεγόμενο σημαίνουν ότι πολλοί θα τον αποδεχτούν και θα αλλάξουν ζωή, ενώ άλλοι θα τον απορρίψουν και θα στραφούν εναντίον του. Π.χ. με τα θαύματα που θα κάνει πολλοί θα πιστέψουν σε αυτόν ενώ άλλοι θα στραφούν εναντίον του και θα τον σταυρώσουν.

Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος προέτρεπε τον κόσμο σε έμπρακτη μετάνοια. Τι τους προέτρεπε να κάνουν?
- Ο Ιωάννης πρότεινε όσοι μετανοούν να κάνουν έργα που ταιριάζουν σε αυτή τους την απόφαση και να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους. Συγκεκριμένα τους έλεγε να δίνουν αυτά που τους περισσεύουν ατούς φτωχούς, δηλαδή εάν έχουν δυο χιτώνες να δίνουν τον ένα και αν έχουν τρόφιμα, να κάνουν το ίδιο. Επίσης τους είπε να μην παίρνουν χρήματα από κανέναν με τη βία ή με ψεύτικες μαρτυρίες.

Στον Ιορδάνη ποταμό ο Ιωάννης αρχικά εμπόδισε το Χριστό να βαπτιστεί. Ο Ιησούς όμως επέμενε. Γιατί?
- Ο Ιωάννης εμπόδιζε τον Ιησού να βαπτιστεί λέγοντας του: ‘εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σένα κι έρχεσαι εσύ σε μένα?’ Ο Ιησούς επέμενε γιατί όπως είπε, έπρεπε να εκπληρώσουν και οι δυο ότι προβλέπει το σχέδιο του θεού.

Πως εξηγείτε ότι όταν ο Ιησούς κάλεσε τους πρώτους μαθητές του οιοποίοι ήταν ψαράδες, αυτοί τον ακλούθησαν αμέσως?
- Ο Ιησούς τους γνώριζε ήδη. Διακρίνονταν για τη βαθιά θρησκευτική τους πίστη. Περίμεναν τον ερχομό του μεσσία. Ήταν γνώριμοι του Ιωάννη του βαπτιστή, ίσως και μαθητές του.

Κάθε Χριστιανός ως τι θεωρείται?
- Κάθε χριστιανός ανεξάρτητα από το φύλο, ηλικία, και κοινωνική κατάσταση, θεωρείται μαθητής του Χριστού, συμμαθητής των Αποστόλων και συνεχιστής του έργου τους.

Ο Ιησούς πήγε στη συναγωγή στη Ναζαρέτ.Σηκώθηκε να διαβάσει από το κείμενο της Αγίας Γραφής. Γιατί αυτό σκανδάλισε τους συμπατριώτες του? - Αυτό σκανδάλισε τους συμπατριώτες του γιατί ο Ιησούς σηκώθηκε να διαβάσει από το κείμενο της γραφής με δική του πρωτοβουλία. Συνήθως ο προϊστάμενος της συναγωγής όριζε κάποιον ικανό, πιστό, για να διαβάσει και να ερμηνεύσει το ιερό κείμενο

Ο Ιησούς δίδασκε συχνά με παραβολές. Α) Τι είναι οι παραβολές? Β) Τι φανερώνουν? Γ) Γιατί ο Ιησούς δίδασκε με αυτές?
- Α) Οι παραβολές είναι διηγήσεις φτιαχτών ιστοριών από την καθημερινή ζωή.
- Β) Φανερώνουν με παραστατικό και εντυπωσιακό τρόπο η καθεμιά, κάτι ξεχωριστό για τη βασιλεία του Θεού.
- Γ) Ο Ιησούς δίδασκε με αυτές γιατί αυτός ήταν τότε ο καλύτερος τρόπος για να διδάξει τις νέες, πρωτάκουστες και ανατρεπτικές αλήθειες ζωής της βασιλείας του Θεού. Άλλωστε με παραβολές δίδασκαν και οι ισραηλίτες, ραβίνοι τότε.

Σύγκρινε τη διδασκαλία του Ιησού με αυτή των ιουδαίων.
- Οι Γραμματείς δίδασκαν σε ειδικούς χώρους (κυρίως στον Ναό και στις συναγωγές). Οι μαθητές και ακροατές του τους ήταν περιορισμένοι και συγκεκριμένοι. Μαθήτριες δεν δέχονταν. Οι διδασκαλίες τους στηρίζονταν στις Γραφές ( Νομός και Προφήτες) και σε απόψεις παλιότερων και συγχρόνων ραβίνων. Ο Ιησούς δίδασκε παντού. Το ακλουθούσαν πλήθη ανθρώπων, άντρες, γυναίκες. Μαθητές του ήταν όλοι όσοι ήθελαν, χωρίς διακρίσεις. Κατά τη διδασκαλία του αναφερόταν στις Γραφές. Έλεγε όμως δικά του πράγματα, καινούρια και πρωτάκουστα.

Μια από τις παραβολές που είπε ο Ιησούς ήταν αυτή του σπλαχνικού πατέρα ( η παραβολή του άσωτου υιού). Α) Για ποιο λόγο – αφορμή ο Ιησούς είπε αυτή την παραβολή? Β) Ο μικρός γιος της παραβολής ποιον συμβολίζει? Γ) ποιο είναι το μήνυμα της παραβολής ως προς τον αληθινό Θεό?
- Α) Ο Ιησούς είπε αυτή την παραβολή γιατί οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς διαμαρτύρονταν επειδή δεχόταν τους αμαρτωλούς και τους τελώνες που τον πλησίαζαν και άκουγαν την διδασκαλία του. Μάλιστα έτρωγε μαζί τους.
- Β) Ο μικρός γιος συμβολίζει τον άνθρωπο που αμαρτάνει αλλά μετά μετανοεί.
- Γ) Το μήνυμα της παραβολής ως προς τον αληθινό Θεό είναι ότι σε αυτόν τον Θεό οι άνθρωποι στηρίζονται, για να μετανοήσουν αληθινά και να διορθωθούν όσοι περνούν λάθος δρόμο στη ζωή τους.

Στην παραβολή του άσωτου υιού ο μεγάλος αδελφός μόλις έμαθε για το γυρισμό του μικρού αδελφού του πως αντέδρασε? Τον δικαιολογούμε?
- Ο μεγαλύτερος γιος θύμωσε, γιατί ο πατέρας όχι μονό δέχτηκε με χαρά τον αδελφό του αλλά και διοργάνωσε γιορτή προς τιμήν του, σφάζοντας μάλιστα το πιο καλοθρεμμένο μοσχάρι. Η συμπεριφορά του δεν δικαιολογείται, γιατί δείχνει άνθρωπο χωρίς συναισθήματα, που δεν αγαπά, δεν συγχωρεί, δεν χαίρετε και δεν εμπιστεύεται τον πατέρα του.

Μια από τις παραβολές που είπε ο Ιησούς είναι αυτή της τελικής κρίσης, Α) Σύμφωνα με την παραβολή ποιο είναι το κριτήριο που κρίνει τη ζωή των ανθρώπων τώρα και για πάντα? Β) Ο Θεός κατά τη δευτέρα παρουσία θα ανταμείψει τους δίκαιους και θα τιμωρήσει τους άδικους?
- Α) Το κριτήριο που κρίνει τη ζωή των ανθρώπων τώρα και για πάντα εξαρτάται από τις καλές ή κακές πράξεις μας, επιλογές μας ή και από τις παραλήψεις μας προς τους συνάνθρωπους μας.
- Β) Ο Θεός δεν ανταμείβει και δεν τιμωρεί κανέναν. Όλους τους θέλει κοντά του χωρίς διακρίσεις.

Γιατί ο Χριστός προέβαλλε τα παιδιά ως πρότυπο μίμησης για τους μεγάλους?
- Γιατί τα παιδιά δεν είναι καχύποπτα, συχωρούν και είναι καλοπροαίρετα.

Τι είπε ο Χριστός στην προσευχή του στη Γεσθημανή στον Θεό?
- Ο Χριστός είπε στον Θεό καθώς προσευχόταν: ‘‘Πατέρα μου, αν είναι δυνατόν, ας μην πιω αυτό το ποτήρι, όμως ας μη γίνει το δικό μου θέλημα αλλά το δικό σου.’’

Η προσευχή είναι επικοινωνία με το Θεό. Με ποια λόγια μας προτρέπει ο Ιησούς να τολμάμε και να ζητάμε αγαθά από το Θεό?
- Τα λόγια που ο Ιησούς μας προτρέπει να τολμάμε και αν ζητάμε αγαθά από το Θεό είναι: ‘Μη φοβάσαι μόνο πίστευε.’

Όταν ο Ιησούς μπήκε στα Ιεροσόλυμα έκλαψε. Γιατί?
- Ο Ιησούς όταν μπήκε στην Ιερουσαλήμ έκλαψε γιατί οι κάτοικοι της και κυρίως η ηγεσία της δεν δεχτήκαν το μήνυμα του και παρέμειναν αμετανόητοι. Είχαν αποφασίσει τα χειρότερα εναντίον του.

Ο Ιησούς στον κήπο της Γεθσημανή τι προέτρεψε τους μαθητές του να κάνουν αλλά και εμάς σήμερα?
- Ο Ιησούς ζήτησε από τους μαθητές του να μην κλονιστεί η πίστη τους και να μείνουν ενωμένοι.

Τι εννοούσε ο Χριστός όταν σύμφωνα με τους κατήγορους του είπε ότι θα γκρέμιζε το Ναό του Θεού και θα μέσα σε τρεις μέρες θα τον ξαναέκτιζε?
- Ο Ιησούς με τα λόγια αυτά εννοούσε το σώμα του που σε 3 μέρες θα ανασταινόταν.

Πως έδρασαν οι Γραμματείς, οι Φαρισαίοι και ο αθώος Ιησούς παραδόθηκε και καταδικάστηκε σε σταύρωση.
- Οι Γραμματείς και οι Φαρισαίοι άρχισαν να τον χλευάζουν και να τον ειρωνεύονται. Ο Ιησούς παρέμενε αμίλητος.

Tags:

Comments No Comments »

B Gymnasiou Thriskeytika Themata
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011
ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΤΑΞΗ Β

ΘΕΜΑΤΑ

1 Ποια Ευαγγέλια ονομάζουμε Συνοπτικά και γιατί ;

2 Στην ορθόδοξη εικόνα του Ευαγγελισμού ο άγγελος κρατάει:α σκήπτροβ κρίνογ σταυρό

3 Τι σημαίνει οι λέξεις :Υπαπαντή ,σημείον αντιλεγόμενον ;

4 Τι είναι οι παραβολές και τι φανερώνουν ;

5 Την παραβολή του σπλαχνικού πατέρα πολλοί την ονομάζουν παραβολή του ασώτου. Ποια από τις δύο θεωρείτε ποιο εύστοχη και γιατί ;

6 Γιατί ο Χριστός στην παραβολή του καλού Σαμαρείτη διαλέγει έναν Σαμαρείτη και τον προβάλλει ως πρότυπο συμπεριφοράς στην καινούρια ανθρωπότητα ;

7 Στο Πάτερ ημών γιατί κυριαρχεί ο πληθυντικός αριθμός ;Τι θα ήταν σωστό να κάνουν οι πιστοί πριν ζητήσουν συγχώρηση από το Θεό ;

8 Σε ποιες περιπτώσεις έκανε θαύματα ο Χριστός ;

9 Ποιες είναι οι σημασίες της έκφρασης Μυστικός Δείπνος ;

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2007/ 2008

ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΤΑΞΗ: Β΄

ΘΕΜΑΤΑ
1. Ποια είναι η σημασία της λέξης «Ευαγγέλιο» και ποια είναι τα Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης;

2. Γιατί το μήνυμα για τον ερχομό του Χριστού το έλαβαν πρώτοι οι μάγοι (σημαντικοί αλλοδαποί) και ποια είναι τα δώρα τους και οι συμβολισμοί που δόθηκαν σε σχέση με τον Χριστό;

3. Όταν ο Συμεών υποδέχτηκε το νεογέννητο Ιησού στον Ναό προφήτεψε ότι η ζωή του θα είναι «σημείον αντιλεγόμενον»:α. Τι σημαίνει η συγκεκριμένη έκφραση;β. Που το είδαμε αυτό ήδη στα γεγονότα της Γέννησης; γ. Πως ονομάζεται η συνάντηση αυτή του Συμεών με τον Ιησού στην εκκλησιαστική γλώσσα;

4. Τι σημαίνει επιγραμματικά η λέξη «μετανοείτε», που έλεγε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής στην έρημο της Ιουδαίας και τι ήθελε να δείξει αποκαλώντας τον ίδιο τον Ιησού «αμνό του Θεού»;

5. Τι είναι οι παραβολές, τι φανερώνουν και γιατί ο Ιησούς δίδασκε με αυτές;

6. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της αγάπης που έδειξε ο Σαμαρείτης προς τον πληγωμένο Ιουδαίο, στην ομώνυμη παραβολή;

7. Να συμπληρώσετε τη στήλη Β με τις θέσεις του Ιησού σε σχέση με τις απόψεις των Ιουδαίων που αναφέρονται στη στήλη Α: AB α. Οι ραββίνοι δεν είχαν γυναίκες δίπλα τους β. Η διδασκαλία των ραββίνων στηριζόταν στις Γραφές. γ. Η θέση των γυναικών ήταν υποβαθμισμένη. δ. Καταδίκη των αμαρτωλών γυναικών. ε. Τα παιδιά έξω από τη Βασιλεία του Θεού. στ. Τα παιδιά κατώτερα από γυναίκες και δούλους.

8. Τι ζητούν οι πιστοί από τον Θεό στο «Πάτερ ημών» και γιατί η επίσημη ονομασία του είναι «Κυριακή προσευχή»;

9. Να διατυπώσετε την θρησκευτική κατηγορία που στηρίχτηκε το Μέγα Συνέδριο για την καταδίκη του Ιησού, καθώς και την πολιτική κατηγορία με την οποία τον παρέπεμψαν να δικαστεί από τον Πιλάτο. (Από τα 9 θέματα, να επιλέξετε τα 6)

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΤΑΞΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑΤΑ
1.Ποια είναι η σχέση της Παλαιάς Διαθήκης με την Καινή Διαθήκη;

2.Τ ι είναι η Υπαπαντή του Ιησού; Πώς χαρακτήρισε ο Συμεών τον μικρό Ιησού, όταν τον κράτησε στην αγκαλιά του, και τι προφήτεψε για το έργο του;
3.Γιατί η Βάπτιση του Χριστού ονομάζεται και Θεοφάνεια;

4.Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του Θεού- Πατέρα σύμφωνα με την παραβολή του ασώτου υιού;

5.Από τι προσδιορίζεται η ταυτότητα ενός ανθρώπου άξιου να γίνει μέλος της Βασιλείας του Θεού σύμφωνα με την παραβολή του σπλαχνικού Σαμαρείτη;

6.Τι είναι προσευχή και ποιες οι ωφέλειές της; Τι θα ήταν λογικό να κάνουν οι πιστοί, πριν ζητήσουν συγχώρεση από το Θεό;

7.Ποιες ήταν οι αντιλήψεις των ανθρώπων στην Παλαιά Διαθήκη για την αρρώστια και την αναπηρία; Τι απάντηση δίνει σε όλους αυτούς ο Χριστός;

8.Τι είναι και τι φανερώνουν οι παραβολές του Χριστού;

9.Τι φανέρωσε ο Χριστός στους ανθρώπους με την Μεταμόρφωσή του; Πού και γιατί έγινε;

ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2007-2008 ΤΑΞΗ Β΄Γραπτές προαγωγικές εξετάσεις περιόδου Μαΐου- Ιουνίου στο μάθημα των Θρησκευτικών

ΘΕΜΑΤΑ:

1.Ποια είναι η σχέση της Παλαιάς Διαθήκης με την Καινή;

2.Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές του Παύλου;

3.Τι είπε ο Συμεών στην Παναγία για τον Ιησού; Πού φαίνεται αυτό στα γεγονότα της γέννησης;

4.Ποια πίστευε και διακήρυττε ο Ιωάννης ότι ήταν η σχέση του με τον Ιησού; Πώς χαρακτηρίζει ο Ιησούς τον Ιωάννη;

5.Τι είναι και τι φανερώνουν οι παραβολές;

6.Ποιο είναι το κεντρικό πρόσωπο της παραβολής του σπλαχνικού πατέρα και γιατί;

7.Να αναφέρετε με δικά σας λόγια τα τρία τελευταία αιτήματα της Κυριακής προσευχής.

8. Να βάλετε ένα Σ (σωστό) μπροστά από κάθε σωστή πρόταση και ένα Λ (λάθος) μπροστά από κάθε λάθος πρόταση:α. Συνοπτικά ονομάζουμε τα Ευαγγέλια του Μάρκου, του Ιωάννη και του Ματθαίου.β. Οι τρεις μάγοι προσκύνησαν τον Ιησού αρκετό καιρό μετά τη γέννηση.γ. Στη βάπτιση ο Ιησούς αναφέρει ότι είναι ο Υιός του Θεού.δ. Τα παιδιά στην Ιουδαϊκή κοινωνία είχαν πολύ σημαντική θέση.ε. Οι Ισραηλίτες θεωρούσαν τους Σαμαρείτες σχισματικούς και όχι γνήσιους πατριώτες.στ. Ο Ιησούς έκανε θαύματα σε όσους του έδειχναν εμπιστοσύνη.

9. Να αναφέρετε τα λόγια του Ιησού, που είπε πάνω στο Σταυρό. Να απαντήσετε στις έξι ερωτήσεις.
ΤΑΞΗ Β΄

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΘΕΜΑΤΑ

1. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις Σωστές (Σ) ή Λάθος (Λ) στην κόλλα

σας, ανάλογα με το περιεχόμενό τους.

α. Τα ευαγγέλια του Μάρκου, του Ματθαίου και του Λουκά ονομάζονται συνοπτικά,

επειδή έχουν μεταξύ τους μεγάλη συγγένεια.

β. Μερικές από τις Ακολουθίες που αφιέρωσαν οι άνθρωποι στην Παναγία είναι η

Παράκληση, οι Χαιρετισμοί και ο Εσπερινός.

γ. Ο Χριστός γεννήθηκε στη Βηθλεέμ –μακριά από τον τόπο κατοικίας των γονέων

του- επειδή αυτοί έπρεπε να μετακινηθούν για την απογραφή που επέβαλε ο

Καίσαρας.

δ. Ο Χριστός βαπτίστηκε, παρότι δεν το είχε ανάγκη, για να δείξει ότι συμμερίζεται

τη θέση των ανθρώπων.

ε. Σύμφωνα με το κληρονομικό δίκαιο της ιουδαϊκής εποχής, ο μεγαλύτερος γιος

κληρονομούσε τη μισή πατρική περιουσία.

στ. Οι νομοδιδάσκαλοι θεωρούσαν τότε ευλογία τη συγχώρηση των αμαρτιών από

άνθρωπο.

2. Δώστε σύντομες απαντήσεις (1-2 λέξεων) στις παρακάτω ερωτήσεις:

α. Ποιος επιχείρησε πρώτος να γράψει Ευαγγέλιο για το Χριστό;

β. Τι κρατάει ο άγγελος Γαβριήλ στην εικόνα του Ευαγγελισμού της Ανατολικής

Εκκλησίας;

γ. Πόσα ήταν τα μικρά αγόρια που θανατώθηκαν, όταν ο Ηρώδης προσπάθησε να

εξοντώσει το Χριστό;

δ. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος καλούσε τους ανθρώπους σε μετάνοια. Τι τους ζητούσε

ακριβώς να κάνουν;

ε. Πού έγινε το πρώτο δημόσιο κήρυγμα του Χριστού;

στ. Σε ποιο σπίτι έγινε η θεραπεία του παράλυτου στην Καπερναούμ;

3. Από τους πρώτους ανθρώπους που έμαθαν για τη γέννηση του Χριστού ήταν

κάποιοι μάγοι από την Ανατολή. Τι γνωρίζετε γι΄ αυτούς, για την πορεία που έκαναν

προς τη Βηθλεέμ να προσκυνήσουν το Χριστό και για τα δώρα που του πρόσφεραν;

4. Ποια γεγονότα της παιδικής ηλικίας του Χριστού διασώζουν οι Ευαγγελιστές;

(Να τα αναφέρετε επιγραμματικά).

Ποιες άλλες πληροφορίες έχουμε για τη ζωή του μέχρι τη δημόσια δράση του;

5. Περιγράψτε τη Βάπτιση του Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό.

6. Πώς έγινε η εκλογή των περισσοτέρων μαθητών του Χριστού και ποιοι

αποτελούσαν το στενό κύκλο των δώδεκα μαθητών Του;

7. Η παραβολή του σπλαχνικού Σαμαρείτη.

8. Ποια ήταν η θέση της γυναίκας και των παιδιών στον ιουδαϊκό κόσμο στα χρόνια

του Χριστού;

9. α. Σε ποιες περιπτώσεις έκανε τα θαύματα ο Χριστός;

β. Τι φανέρωναν αυτά για τον ίδιο τον Ιησού;

Σημείωση: Από τις εννέα (9) ερωτήσεις να απαντήσετε στις έξι (6).

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ –ΙΟΥΝΙΟΥ 2ΟΟ7

1. Σε ποια περιστατικά της Καινής Διαθήκης αναφέρονται οι επόμενες φράσεις;

Α) «… Θα είναι σημείον αντιλεγόμενον»

Β) « Χαίρε εσύ προικισμένη με τη χάρη του Θεού»

Γ) « Ετοιμάστε τον δρόμο για τον Κύριο , κάντε ίσια τα μονοπάτια να περάσει».

∆) «Την ώρα που προσευχόταν , η όψη του έγινε διαφορετική και τα ρούχα του αστραφτερά».

2. Στην Κυριακή προσευχή: α. Γιατί κυριαρχεί ο πληθυντικός αριθμός;

β. Τι θα ήταν λογικό να κάνουν οι πιστοί πριν ζητήσουν συγχώρηση από το θεό;

3. Η θέση των γυναικών στα χρόνια του Ιησού ήταν ιδιαίτερα υποβαθμισμένη και ο Νόμος

πολύ αυστηρός γι΄ αυτές.

α) Πως συμπεριφέρθηκε ο Ιησούς στις γυναίκες;

β) Να αναφέρετε ένα παράδειγμα από το έργο του Ιησού το οποίο στηρίζει την απάντησή

σας.

4. Η είσοδος του Ιησού στα Ιεροσόλυμα λίγο πριν τη σύλληψή του ήταν:α. Συμβολική β.

Πανηγύρι χαράς γ. ένα δράμα.

Ποιο από τα τρία θεωρείτε εσείς πιο σωστό;

Να δικαιολογήσετε την προτίμησή σας.

5. Σημειώστε με Σωστό ή Λάθος στο γραπτό σας.

Α. Ο Ιησούς απέφευγε να συναναστρέφεται με αμαρτωλούς και τελώνες.

Β. Τα πλούτη μπορούν να υπηρετήσουν σωστά τη δικαιοσύνη.

Γ. Τα θαύματα του Ιησού δείχνουν ότι το κακό τελικά θα καταργηθεί.

Δ. Η Βασιλεία του Θεού εγκαινιάζεται με τη βάπτιση του Ιησού.

Ε. Με την θεραπεία του παράλυτου στην Καπερναούμ ο Ιησούς φανερώνει ότι η αναπηρία

είναι η τιμωρία του Θεού προς τους ανθρώπους.

6. Να γράψετε τέσσερα στοιχεία τα οποία δείχνουν την σημασία του Μυστικού Δείπνου.

7. α. Ποιο είναι το διαχρονικό μήνυμα της παραβολής του σπλαχνικού πατέρα;

β. Ποιες αντιλήψεις τότε και σήμερα ανατρέπονται όταν ακούμε την παραβολή του

σπλαχνικού Σαμαρείτη;

8. Να γράψετε μία από τις τρεις απαντήσεις, αυτή που κρίνεται περισσότερο σωστή:

α. Σύμφωνα με την παραβολή της τελικής κρίσης οι άνθρωποι θα αξιολογηθούν με

κριτήριο: την έμπρακτη αγάπη – την αδιαφορία - την έμπρακτη αγάπη ή την αδιαφορία

β. Ο μεγάλος γιος του σπλαχνικού πατέρα ταιριάζει στα δικά μας χρόνια με: τους δίκαιους

– τους εξωτερικά ευσεβείς –τους περιφρονημένους.

Γ. Ο πλούσιος Ζακχαίος έσωσε την ψυχή του επειδή : έδωσε ένα μεγάλο μέρος της

περιουσίας του στους φτωχούς – άλλαξε τρόπο σκέψης και ζωής - έδωσε ζεστή φιλοξενία

στον Ιησού.

Page 2

2

Δ. Ο ευσεβής πλούσιος διαφώνησε με τα λόγια του Ιησού επειδή:είχε στηρίξει τη ζωή του

στα πλούτη – είχε μεγάλη περιουσία - πίστευε ότι τα πλούτη ήταν ευλογία από τον Θεό.

Ε. Όλα τα βιβλία της Καινής Διαθήκης γράφτηκαν: στη γλώσσα των Ιουδαίων – στη

γλώσσα των Ρωμαίων – στην κοινή ελληνιστική.

9. Σχετικά με την εικόνα « Η εις Άδου κάθοδος».

Α. Να αναφέρετε δύο στοιχεία που υπάρχουν σ’ αυτήν.

Β. Να εξηγήσετε τι συμβολίζουν τα στοιχεία που θ’ αναφέρετε.

Παρατήρηση:Να απαντηθούν τα έξι από τα εννέα θέματα. Όλα τα θέματα είναι ισοδύναμα.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ-

ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1.Απαντήστε με συντομία στα παρακάτω

• Υπαπαντή

• Προσήλυτοι

• Ευαγγέλιο-Ευαγγελισμός

• Συναγωγή

• Ζηλωτές

2.Την εποχή του Χριστού υπήρχαν ίχνη Ελληνιστικής επίδρασης στους Ισραηλίτες

και στη χώρα τους.

3.Σε ποια γλώσσα γράφτηκαν τα βιβλία της Καινής Διαθήκης και ποια τα πρώτα

χειρόγραφά της.

4. Γιατί ο Ιησούς μιλούσε με παραβολές.

5.Κάνετε αφήγηση στην παραβολή του καλού Σαμαρείτη.

6.Ο Ιωάννης αποκαλεί τον Ιησού –αμνό του Θεού-.Γιατί χρησιμοποιεί αυτή την

έκφραση;Σύμφωνα με τον προφήτη Ησαΐα ποια χαρακτηριστικά θα είχε ο Μεσσίας;

7.Ο Ιησούς στο τελευταίο δείπνο με τους μαθητές Του,ζητά από αυτούς να τον

θυμούνται πάντα και τους δείχνει τον τρόπο γι’αυτή την ανάμνηση.Ποιος είναι αυτός

και πως πραγματοποιείται από εμάς σήμερα;

8.Τι έδειχναν τα θαύματα για τη ζωή των ανθρώπων;

9.Σύμφωνα με την παραβολή της τελικής κρίσης ποιο θα είναι το κριτήριο σύμφωνα

με το οποίο θα κριθούν οι άνθρωποι στη μέλλουσα κρίση;

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1

Ο

Η χριστιανική τέχνη συνέδεσε συμβολικά τους τέσσερις Ευαγγελιστές με 4 μορφές. Ποιες

είναι αυτές και σε ποιον Ευαγγελιστή αντιστοιχούν και γιατί.

ΘΕΜΑ 2

Ο

Α. Μέσα στην Εκκλησία χρησιμοποιούνται 2 βιβλία. 1. Το Ευαγγέλιο και 2 ο Απόστολος.

Τι είναι αυτά τα βιβλία και πιο το περιεχόμενό τους.

Β. Τι σημαίνουν οι τίτλοι των βιβλίων της Καινής Διαθήκης.

ΘΕΜΑ 3

Ο

Πιο γεγονός γιορτάζουμε :

Α. 8 ημέρες μετά τη γέννηση του Κυρίου.

Β. 40 ημέρες μετά τη γέννηση του Κυρίου.

Γ. Όταν ο Ιησούς ήταν 12 Χρόνων.

ΘΕΜΑ 4

Ο

Να δικαιολογήσετε τους χαρακτηρισμούς που αποδίδονται στον Ιωάννη:

1. Πρόδρομος 2. Προφήτης 3. Βαπτιστής 4. Μάρτυρας

ΘΕΜΑ 5

Ο

Να εξηγήσετε σύντομα τι ήταν τα παρακάτω πρόσωπα: α. Γαβριήλ β. Ιωσήφ γ. Ιωακείμ και

Άννα δ. Συμεών ε. Ζαχαρίας και Ελισάβετ

ΘΕΜΑ 6

Ο

Να βάλετε σε χρονολογική σειρά τα γεγονότα α. Βάπτιση του Κυρίου β. Κήρυγμα στη

Ναζαρέτ γ. Υπαπαντή δ. Περιτομή ε. Ευαγγελισμός στ. Αποκεφάλιση Ιωάννη ζ. Ο Ιησούς

Δωδεκαετής στο Ναό.

ΘΕΜΑ 7

Ο

Να γράψετε στην κόλλα σας τα ονόματα των 12 μαθητών του Κυρίου και να

δικαιολογήσετε τον αριθμό αυτό. Εκτός από τους 12 μαθητές για ποιες άλλες ομάδες

μαθητών μας πληροφορεί η Καινή Διαθήκη;

ΘΕΜΑ 8

Ο

Η παραβολή του «Ασώτου»

Α. Τι είδους Θεό μας αποκαλύπτει;

Β. Έχοντας Έναν τέτοιο Θεό ως Πατέρα τι μπορούμε να ελπίζουμε κάθε φορά που χαλούμε

τη σχέση μας μαζί Του;

ΘΕΜΑ 9

Ο

Στην παραβολή της Τελικής Κρίσης ποιο είναι το βασικό κριτήριο με το οποίο θα κριθούν

οι άνθρωποι και με ποια παραδείγματα μας το αποκαλύπτει ο Χριστός.

Tags:

Comments No Comments »

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2007/ 2008
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΟΣ ΘΕΜΑΤΑ 2011
ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΤΑΞΗ: A΄

ΘΕΜΑΤΑ
1. Τι είναι η Αγία Γραφή, ποιο το περιεχόμενό της και από ποια μέρη αποτελείται.
2. Τι εννοούμε όταν λέμε ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι βιβλίο θεόπνευστο;
3. Ποιοι είναι οι όροι της διαθήκης του Θεού με τον Αβραάμ;
4. Ποιο είναι το όνομα του Θεού που αποκαλύφθηκε στο Μωυσή και τι σημαίνει;
5. Τι γιορτάζουν οι Ισραηλίτες το Πάσχα και τι οι Χριστιανοί;
6. Να χαρακτηρίσετε σωστή ή λανθασμένη κάθε μία από τις παρακάτω προτάσειςα. ο Μωυσής ανέβηκε στο όρος Σινά για να συναντήσει το Θεό.β. Ο Δεκάλογος κανονίζει τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό.γ. Ο Θεός επιλέγει τον ισραηλιτικό λαό για να του παρέχει μόνο προνόμια.δ. Η σκηνή του μαρτυρίου φανέρωνε την παρουσία του Θεού ανάμεσα στο λαό του.
7. Τι ήταν οι κριτές και ποιους γνωρίζετε;
8. Ποιο ήταν το έργο των προφητών;
9. να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της
Α στήλης με τις λέξεις της Β.
α. Αδάμ 1.Ζωή
β. Εύα 2.αποτυχία
γ. ομοίωση 3.πειρασμός
δ. αμαρτία 4. χωματένιος
ε. φίδι 5.θέωση

ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2007-08 ΤΑΞΗ Α

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2008
ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1 Ποια είναι τα μέρη της Αγίας Γραφής και για ποιο πράγμα μας μιλούν;
2 Α. Σε ποια γλώσσα γράφτηκαν τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης;
Β. Τι είναι οι ανθρωπομορφικές εκφράσεις;
3.Πώς βρέθηκε ο Ιωσήφ στην Αίγυπτο και ποια ήταν η εξέλιξή του εκεί;
4.Τι ήταν η Κιβωτός της Διαθήκης και τι η Σκηνή του Μαρτυρίου;
5.Γιατί οι Ισραηλίτες ζητούσαν βασιλιά;Ποιες ήταν οι προειδοποιήσεις του Σαμουήλ όταν οι Ισραηλίτες του ζήτησαν να τους ορίσει βασιλιά;
6.Α. Πώς άρχιζαν το κήρυγμά τους οι προφήτες και γιατί;
Β.Τι ήταν οι προφητικές συμβολικές πράξεις των προφητών;
7.Α. Τι ήταν η Συναγωγή; Β.Κάνετε περιγραφή αυτής.
8.Ποιες ήταν οι Επαγγελίες-υποσχέσεις-του Θεού στον Αβραάμ;
9.Α.Τι ήταν οι Ιουδαίοι της Διασποράς; Β.Ποια ήταν η Πεντάτευχος; Γ.Τι ήταν οι Σαμαρείτες;

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ2007-2008ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ-ῙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ
ΤΑΞΗ Α
ΘΕΜΑΤΑ
1. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή ο άνθρωπος δημιουργήθηκε «κατ’εικόνα» και «καθ’ομοίωσιν» του Θεού. Τι ακριβώς σημαίνουν για τον άνθρωπο αυτά;
2. Τι είναι το προπατορικό αμάρτημα, γιατί λέγεται έτσι και ποιες υπήρξαν οι συνέπειες αυτού;
3. Τι ήταν οι κριτές και ποιοι είναι οι σπουδαιότεροι;
4. Ποια είναι τα σημαντικότερα μηνύματα της Εξόδου;
5. Πώς βρέθηκε ο Ιωσήφ στην Αίγυπτο και τι μπορείτε να θαυμάσετε περισσότερο από τη ζωή του;
6. Γιατί ο Ιωνάς αρχικά αρνήθηκε να κηρύξει μετάνοια στους κατοίκους της Νινευη και η παραμονή του στην κοιλιά του κήτους τι προεικονίζει;
7. Ποιο υπήρξε το έργο των προφητών;
8. Σε ποιες αμαρτίες έπεσε ο Δαυίδ και πώς διορθώθηκε;
9. Γιατί ο κριτής Σαμουήλ αντιτάχθηκε στην απαίτηση των Ισραηλιτών να τους δώσει βασιλιά για να τους κυβερναει;( από τις 9 ερωτήσεις να απαντήσετε τις 6)

ΣΧ. ΈΤΟΣ 2007-2008ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2008
ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008
ΤΑΞΗ Α΄
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. α) Ποια είναι τα δύο μεγάλα μέρη της Αγ. Γραφής και πόσα βιβλία περιλαμβάνει το καθένα; β) Ποια είναι η έννοια του όρου «διαθήκη» στη Βίβλο;
2. Πώς βρέθηκε ο Ιωσήφ στην Αίγυπτο και ποια ήταν η εξέλιξη του εκεί;
3. Ποιο είναι το όνομα του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη και τι σημαίνει;
4. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες (Σ για την σωστή και Λ για την λανθασμένη) α) Πολλοί καλλιτέχνες έχουν εμπνευστεί από την Βίβλο. (Σ) – (Λ) β) Οι ψαλμοί είναι θερμές προσευχές και εκφραστικά ποιήματα. (Σ) – (Λ) γ) Οι Δέκα εντολές δόθηκαν στο όρος Λίβανος. (Σ) – (Λ) δ) Το Ιωβηλαίο έτος γιορταζόταν κάθε πενήντα χρόνια. (Σ) – (Λ) ε) Θρησκευτικός συγκρητισμός σημαίνει σύγκριση όμοιων πραγμάτων . (Σ) – (Λ) στ) Πάσχα σημαίνει διάβαση-πέρασμα.(Σ) – (Λ)
5. Τι ήταν και τι ρόλο έπαιζε το Σαββατικό έτος;
6. Ποια ήταν η αποστολή των προφητών;
7. Ποιος θα φέρει κατά τον προφήτη Μιχαία την πραγματική Ειρήνη στον κόσμο και τι θα συμβεί τότε;
8. Όταν ο Θεός έφερε στον Αδάμ τη γυναίκα (Εύα) ο Αδάμ είπε: « Αυτό είναι οστό από τα οστά μου και σάρκα από την σάρκα μου». Ποιο είναι το νόημα αυτών των λόγων;
9. Τι ακριβώς είναι η μετάφραση των Εβδομήκοντα (Ο΄). Που έγινε και για ποιο λόγο;

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΝΕΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΤΙΣ ΕΞΙ.

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΛΛΑ ΣΑΣ. Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Comments No Comments »

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013
Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ
Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014
SOS θεματα 2014
Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

 http://sosexamsos.blogspot.gr/2014/03/20…

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014
ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ
ΤΑΞΗ : Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011
ΘΕΜΑΤΑ

ΟΜΑΔΑ Α΄. Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση.

Α1: Θεμέλιο της χριστιανικής λατρείας είναι:
α. ο σαρκωμένος Υιός και Λόγος του Θεού.
β. το πλήρωμα των πιστών.
γ. οι ιερείς που τελούν τη λατρεία.
Μονάδες 10
Α2: Η Θεία ευχαριστία είναι:
α. τα κέντρο της χριστιανικής λατρείας.
β. μία ακολουθία της λατρείας.
γ. μία τελετή προετοιμασίας.
Μονάδες 10
Α3: Τα δόγματα οριοθετούν:
α. την αληθινή πίστη.
β. τα όρια της πίστης.
γ. τα όρια της θεότητας.
Μονάδες 10
Α4: Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες βάζοντας σε κύκλο
το αντίστοιχο γράμμα.
( Σ για το σωστό, Λ για το λάθος )
α. Στις μέρες μας, η λατρεία της Εκκλησίας είναι ίδια με εκείνη της αποστολικής και της
βυζαντινής εποχής. Σ Λ
β. Η θυσία του ΧΡΙΣΤΟΥ επαναλαμβάνεται στη χριστιανική λατρεία. Σ Λ
γ. Στην πατερική συνείδηση ο «κανόνας της προσευχής» ταυτίζεται με Σ Λ
«τον κανόνα της πίστης»
δ. Στη θεία λειτουργία δεν είμαστε μόνοι. Σ Λ
ε. Η σωτηρία μας δεν κρίνεται από τον τρόπο ζωής μας. Σ Λ
στ. Δεν είναι απαραίτητη η πνευματική ζωή να φτάνουμε στη θέωση. Σ Λ
ζ. Στη θεία Λειτουργία συμμετέχουμε ακροώμενοι. Σ Λ
η. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν λειτουργεί πάντα ως σώμα. Σ Λ
Μονάδες 20
ΟΜΑΔΑ Β΄

Β1: Περιγράψτε, αναλύστε το έργο της Εκκλησίας.
Μονάδες 25
Β2: Γιατί ο Άγιος θεωρείται πρότυπο αληθινού ανθρώπου;

Α’ ΟΜΑΔΑ
1.ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΧΗΣ

Να ενώσετε με μια γραμμή τα στοιχεία της στήλης Α με τα στοιχεία της στήλης Β (Σε
κάθε στοιχείο της στήλης Α αντιστοιχούν δύο στοιχεία της στήλης Β)

1. Ιουδαϊσμός
α. Είναι η αρχαιότερη μονοθεϊστική θρησκεία

2. Ισλάμ
β. Η τήρηση πέντε βασικών καθηκόντων είναι
δυνατόν να δικαιώσουν τον πιστό
3. Ινδουισμός
γ. Είναι ένα σύστημα πολλών θρησκευτικών
διδασκαλιών με μεταφυσικό περιεχόμενο
4. Βουδισμός
δ. Η λύτρωση είναι αποτέλεσμα ψυχολογικών
διεργασιών και ατομικού διαλογισμού
ε. Ιδρυτής της είναι ο Αβραάμ και οι δώδεκα
Πατριάρχες
στ. Είναι η θρησκεία της τυφλής υποταγής
ζ. Ιερά Βιβλία είναι οι Βέδες και οι
Ουπανισάδες
η. Ιδρυτής είναι ο Σιντάρτα Γκαουτάμα

(Μονάδες 8)

2.ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1.Η πίστη και η επιστήμη:
α. Είναι έννοιες αντίθετες μεταξύ τους
β. Συνεργάζονται αρμονικά
γ. Η πίστη περιορίζει τη γνώση

2.Το προπατορικό αμάρτημα:
α. Ήταν επιλογή των πρωτόπλαστων να γνωρίσουν το κακό
β. Ήταν σχέδιο του Θεού η ανθρώπινη παρακοή και τιμωρία
γ. Ήταν ανυπακοή των αγγέλων του σκότους

3. Η ζωή της Αγίας Τριάδας
α. Δεν επηρεάζει τη ζωή των ανθρώπων
β. Διαμορφώνει τη ζωή των ανθρώπων
γ. Καταστρέφει τη ζωή των ανθρώπων

4. Η αθεΐα
α. Είναι αξιόμεμπτη
β. Είναι θέμα άγνοιας
γ. Είναι θέμα προσωπικής ελευθερίας και επιλογής
(Μονάδες 16) 3.ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 1. Ένα από τα βασικά γνωρίσματα της Ορθοδοξίας είναι η σταυρική αγάπη. Να δώσετε το περιεχόμενο της έννοιας αυτής. 2. Τι διακηρύττουμε όταν λέμε στο σύμβολο της Πίστης «Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών» (Μονάδες 26) Β’ ΟΜΑΔΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Με ποιο τρόπο ο άνθρωπος μπορεί να αντιμετωπίσει την καθημερινή απογοήτευση και να αποκτήσει μέσα του μόνιμη χαρά; (Μονάδες 25) 2. Ποιές είναι οι συνέπειες στην εργασία από την απομάκρυνση του ανθρώπου από το θεό; (Μονάδες 25) Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα.

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ
Α΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ Α
Ερωτήσεις κλειστού ή αντικειμενικού τύπου
1. H λατρευτική προσευχή είναι :
α. μόνο προσευχή των πιστών
β. είναι προσευχή και ομολογία πίστης
γ. είναι μόνο λατρευτικές πράξεις

2. « Καθ’ ομοίωσιν »Θεού σημαίνει :
α. ότι ο άνθρωπος είναι όμοιος με τον Θεό
β. ότι ο άνθρωπος πλάστηκε για να μοιάσει στον Θεό
γ. ότι ο άνθρωπος μοιάζει πνευματικά με τον Θεό

3. Τα Χριστούγεννα καθιερώθηκε να γιορτάζονται στις 25 Δεκεμβρίου :
α. από την πρωτοχρονιάτικη Εκκλησία του πρώτου αιώνα
β. από τον 4ο αιώνα
γ. από τον 8ο αιώνα

4. Αναφορά στο κήρυγμα και στα θαύματα του Χριστού γίνεται κυρίως :
α. στο Αποστολικό ανάγνωσμα
β. στο Ευαγγελικό ανάγνωσμα
γ. στον χερουβικό ύμνο

5. Η παραβολή των δέκα παρθένων θέλει να μας διδάξει ότι πρέπει :
α. να πηγαίνουμε σε γάμους φίλων μας
β. να είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε τον Νυμφίο Χριστό κατά την Δευτέρα
παρουσία
γ. να βοηθάμε όσους δεν έχουν το απαραίτητο λάδι τους

6. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στη γιορτή :
α. των Χριστουγέννων
β. των Θεοφανίων
γ. της Ανάστασης

( Μονάδες : 15 )
Ερωτήσεις του τύπου « Σωστό - Λάθος »

1. Η συμμετοχή στο Πάθος και την Ανάσταση του Χριστού βοηθάει
στην κατανόηση του μυστηρίου της ζωής και του θανάτου
Σ Λ
2. Το μυστήριο της Αγίας Τριάδος μόνο με την λογική το κατανοούμε Σ Λ
3. Τον Ακάθιστο Ύμνο τον ψάλλουμε στην Εκκλησία το Σ Λ Δεκαπενταύγουστο 4. Η διαφύλαξη της πίστης επαφίεται στους κληρικούς της Εκκλησίας Σ Λ 5. Το νερό που εξήλθε από την πλευρά του Χριστού προτύπωνε την Βάπτιση Σ Λ 6. Τη Θεία Ευχαριστία τη συνέστησε ο ίδιος ο Χριστός Σ Λ ( Μονάδες : 15 ) Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 1. Πότε γιορτάζουμε την Πεντηκοστή ; 2. Ποιες είναι οι λειτουργικές ιδιαιτερότητες της Μ. Σαρακοστής ονομαστικά ; ( Μονάδες : 20) ΟΜΑΔΑ Β΄ Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Γιατί η Παναγία θεωρείται εκπρόσωπος όλου του ανθρώπινου γένους στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία της ανθρωπότητας ; 2 Η αντίληψη του Αποστόλου για τις σχέσεις των δύο φύλων μήπως είναι υποτιμητική για την γυναίκα; ( Μονάδες :50 )

ΤΑΞΗ: Α’
ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ
ΘΕΜΑΤΑ
ΟΜΑΔΑ Α’
Α) Να απαντήσετε σύντομα στις παρακάτω ερωτήσεις:
1) Τι είναι και τι συμβολίζουν η Μικρή και η Μεγάλη
Είσοδος στη Θεία Λειτουργία;
2) Ποια είναι η διδασκαλία της Θρησκευτικής Οργάνωσης
Μάρτυρες του Ιεχωβά;

Μονάδες 30
Β) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με τη λέξη
Σωστό ή Λάθος:
1) Η Χριστιανική Λατρεία χαρακτηρίζεται ως
μυσταγωγική, αναγωγική, πνευματική και λογική.
2) Οι Άγγελοι είναι τρεις: ο Μιχαήλ, ο Γαβριήλ και ο
Ραφαήλ.
3) Οι αιρετικοί δίδασκαν ότι ο Θεός είναι μία Ουσία,
αλλά έχει τρία Θεία Πρόσωπα.
4) Χωρίς τη συμβολή της Θεοτόκου το σχέδιο του Θεού
για τη σωτηρία του ανθρώπου θα ήταν αδύνατο να
πραγματοποιηθεί.
5) Οι λαϊκοί στη Θεία Λειτουργία είναι μόνο
«παρακολουθούντες» και όχι «συνεπιτελούντες».
6) Στην ακολουθία του Βαπτίσματος, είναι
ενσωματωμένο και το μυστήριο του Χρίσματος.
7) Το τμήμα της Θείας Λειτουργίας που ακολουθεί μετά
τοΣύμβολο της Πίστεως ονομάζεται Αγία Αναφορά.
8) Κατ’ εικόνα είναι η δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος
να μοιάσει στο Θεό.

9) Με το μυστήριο της Μετάνοιας ο άνθρωπος
ξαναβρίσκει το χαμένο του εαυτό.
10) Δεν είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα του δικαστικού
και του μασόνου.
Μονάδες 20
Γ) Να βάλετε στη σωστή σειρά τα μέρη της Θείας
Λειτουργίας:
Ευαγγέλιο, Θεία Κοινωνία, Μικρή Είσοδος, Αποστολικό
Ανάγνωσμα, Αντίφωνα.
Μονάδες 5
Δ)Να χαρακτηρίσετε την παρακάτω πρόταση ως σωστή ή
λάθος και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας:
Η ιδιότητα του Δικαστικού και του Μασόνου είναι
ασυμβίβαστη.
Μονάδες 5
ΟΜΑΔΑ Β’

Να αναπτύξετε τις ερωτήσεις:
1) Ποιες είναι οι τρεις φάσεις του σχεδίου της Θείας
Οικονομίας;
2) Γιατί και πώς μερικοί άνθρωποι, ιδίως νέοι,
παρασύρονται από τον Σατανισμό και ποιές είναι οι
συνέπειες για το άτομο και την οικογένεια;

Tags:

Comments 1 Comment »