Archive for the “Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ” Category


διαγωνισμα στα θρησκευτικα α γυμνασιου
διαγωνισμα στα θρησκευτικα α γυμνασιου
θρησκευτικα α γυμνασιου βοηθημα
θρησκευτικα α γυμνασιου λυσεις
θρησκευτικα β γυμνασιου
θρησκευτικα α γυμνασιου απαντησεις
θρησκευτικα α γυμνασιου διαγωνισμα
θρησκευτικα α γυμνασιου εξετασεισ 2012
θρησκευτικα α γυμνασιου βιβλιο καθηγητη
θρησκευτικα α γυμνασιου σοσ θεματα
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
διαγωνισμα στα θρησκευτικα α γυμνασιου

edo

edo2

edo 3

edo 4

διαγωνισμα στα θρησκευτικα α γυμνασιου
διαγωνισμα στα θρησκευτικα α γυμνασιου
θρησκευτικα α γυμνασιου βοηθημα
θρησκευτικα α γυμνασιου λυσεις
θρησκευτικα β γυμνασιου
θρησκευτικα α γυμνασιου απαντησεις
θρησκευτικα α γυμνασιου διαγωνισμα
θρησκευτικα α γυμνασιου εξετασεισ 2012
θρησκευτικα α γυμνασιου βιβλιο καθηγητη
θρησκευτικα α γυμνασιου σοσ θεματα
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
διαγωνισμα στα θρησκευτικα α γυμνασιου

Comments No Comments »

Διδάσκοντας Γεωγραφία στην Ψηφιακή Α΄ τάξη γυμνασίου: Γεωλογική ιστορία της Γης-απολιθώματα.
Γεωγραφία Ψηφιακή Α΄ τάξη ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ
e-class e-geography ψηφιακή τάξη γεωγραφία φορητοί υπολογιστές μαθητικό netbook εκπαιδευτικό λογισμικό
Γεωγραφία Ψηφιακή Τάξη Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ

Comments No Comments »

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2008ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΑΛΛΙΚΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:ΤΑΞΗ: Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΤΜΗΜΑ:ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/05/2008ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ:Θ Ε Μ Α Τ ΑA) QUESTIONS DE COMPRÉ HENSION / ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ1. RÉ PONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES / ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 2,5 pointsa. Qui connait bien Auré lie?b. Est-ce que Auré lie adore le bleu ?c. Pourquoi est-ce que Florian n’est pas d’accord pour la BD ?d. Qu’est-ce que Vanessa propose ?e. C’est où le rendez-vous ?2. CHOISISSEZ LA BONNE RÉ PONSE VRAI OU FAUX / ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΣΩΣΤΟ Η ΛΑΘΟΣ 2,5 pointsa. Auré lie a les yeux noirs.VRAIFAUXb. Florian trouve un joli T-shirt.VRAIFAUXc. Ils cherchent un stylo blanc.VRAIFAUXd. Louise et Vanessa cherchent le stylo.VRAIFAUXe. Les garçons sont d’accord avec Louise.VRAIFAUX3. ASSOCIEZ LES DEUX COLONNES / ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΤΕ ΤΙΣ ΔΥΟ ΣΤΗΛΕΣ 2,5 pointsa. Je n’aime pas le bleu.1. Vanessab. Une BD, c’est pas assez pour Auré lie.2. Simonc. Un joli stylo, c’est une bonne idé e.3. Auré lied. Qu’est-ce qu’Auré lie aime ?4. Louisee. Auré lie aime les CD, les livres, les vêtements… 5. Florian4. COMPLÉ TEZ LES TIRETS AVEC UN MOT DU TEXTE / ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕ ΜΙΑΛΕΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ. 2,5 pointsa. J’achète ce stylo. _________ est rouge __________ ma trousse.b. Tu aimes _________ chats _________ tu n’aimes pas les chiens.c. Ce n’est pas facile _______ choisir un cadeau.B) É PREUVE DE LANGUE / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ1. ΜΕΤTEZ LES VERBES ENTRE PARENTHÈSES À LA BONNE FORME / ΒΑΛΤΕ ΤΑ ΡΗΜΑΤΑΣΤΟ ΣΩΣΤΟ ΤΥΠΟ 2,5points1. Je __________ (être) la cousine de Florian.2. Tu _________ (s’appeler) comment ?3. Vous ___________ (finir) les exercices et après vous __________ (regarder) la té lé .4. Ils _________ (avoir) un animal domestique.2. CHOISISSEZ LA BONNE RÉ PONSE / ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2,5 points1. _______ amie est russe.a. Mab. Monc. Ta2. Où sont _______ cahiers ?a. tesb. tonc. son3. Florian a une sœur. _______ sœur parle italien.a. Sonb. Ses c. Sa4. Je porte une robe _________.a. orangeb. blancc. noir5. _________ Melle Favier, la prof de musique.a. Il estb. On estc. C’est3. ASSOCIEZ LES DEUX COLONNES / ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΤΕ ΤΙΣ ΔΥΟ ΣΤΗΛΕΣ 2,5 points1. Pourquoi vous achetez plein de Cd ?a. Non, j’ai un chat.2. Où est la photo ?b. Le 25.3. C’est quand ton anniversaire ?c. Oui, beaucoup.4. Tu aimes le foot ?d. Parce qu’on adore la musique.5. Est-ce que tu as un chien ?e. Elle est sur l’é tagère.4. DONNEZ LE FÉ MININ DES MOTS SUIVANTS / ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΘΗΛΥΚΟ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 2,5points1. chinois _____________2. beau_____________3. belge_____________4. blanc _____________5. canadien _____________BONNE CHANCEΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Comments 3 Comments »

Odysseia Ομήρου Οδύσσεια

ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ - GREEK MYTHOLOGY

This very funny and witty play was written by Maria Kitra, a very talented playwright. The students of the 3rd Lyceum of Kavala, Greece, who also happen to be extremely talented, have done their best to make everyone cry with tears during the performance. So… lol

Comments No Comments »

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ sos 2011
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΑΞΗ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΣΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

Α΄ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ενότητα 10: “Ο Σωκράτης για τη φιλία”, σελ. 76

Β΄ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. α) Τι άκουγε ο Σωκράτης να λένε οι περισσότεροι άνθρωποι για τη φιλία; Ποια αντίφαση
διαπίστωνε ανάμεσα στα λόγια και στις πράξεις τους;
β) Ο καλός φίλος, κατά την άποψη του Σωκράτη, είναι αναντικατάστατος. Με ποια
επιχειρήματα στηρίζει την άποψή του;

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Λουκιανού Αληθής Ιστορία 2.3.4 ( διασκευή)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
1. Να μεταφέρετε στον άλλο αριθμό τις φράσεις:
α εγώ ειμί η τροφός τούτου
β οι πολέμιοι ήθροιζον την στρατιάν

2. Να βρείτε το υποκείμενο του ρήματος στη φράση:
Ο δουλος βοηθός ην του κυρίου αυτου

Comments No Comments »

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΟΣ ΘΕΜΑΤΑ 2011
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΑΞΗ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΣΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ, α 1-25

1. Ποιο ήταν το περιεχόμενο των επών;

2. Σε ποιο ιστορικό γεγονός αναφέρονται οι στίχοι 2 και 3;

3. Ποια είναι η θέση του κειμένου, που σας δόθηκε, στην Οδύσσεια;

4. Πώς εξηγείται η αναφορά της Μούσας στον πρώτο στίχο της Οδύσσειας, με
βάση τις αντιλήψεις της γεωμετρικής εποχής;

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Στο έργο του Ηρόδοτου εκτός από την ιστορική αφήγηση περιλαμβάνονται και οι
παρεκβάσεις. Να δώσετε τον ορισμό των παρεκβάσεων και να αναφερθείτε στο
περιεχόμενό τους. (Μονάδες 4).
2. να αποδοθεί περιληπτικά, σε μια παράγραφο 10 γραμμών, το περιεχόμενο των
στίχων 5-36. (Μονάδες 4).
3. Να χωρίσετε το απόσπασμα σε επιμέρους ενότητες και να δώσετε σε πλαγιότιτλο
το θέμα της κάθε μίας από αυτές. (Μονάδες 3).
4. Να αναλύσετε την Ομηρική παρομοίωση που περιλαμβάνεται στους στίχους 21-
26. (Μονάδες 3).
5. Να περιγράψετε την συναισθηματική κατάσταση ου Εύμαιου από τα λόγια και τις
πράξεις του. (Μονάδες 3).
6. Ποια χαρακτηριστικά στοιχεία της κοινωνικής ζωής, που υπάρχουν στην
Οδύσσεια, μπορείτε να εντοπίσετε σε αυτήν την ενότητα; (Μονάδες 3).

Comments No Comments »

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: «Το πιο γλυκό ψωμί» – Λαϊκό παραμύθι
Κάποτε ήταν ένας πλούσιος βασιλιάς, πολύ πλούσιος, που ό,τι επιθυμούσε η
καρδιά του το ’χε. Όλα τα είχε, και τον έλεγαν ευτυχισμένο, ώσπου έπαθε μια
παράξενη ανορεξία και δεν είχε όρεξη να βάλει τίποτα στο στόμα του. Σιγά σιγά
αδυνάτιζε, κι άρχισε να γίνεται γκρινιάρης και παράξενος. Πολλοί γιατροί επήγαιναν
και τον έβλεπαν, μα τα γιατρικά τους τίποτα δεν μπορούσαν να του κάμουν. Η
ανορεξία του βασιλιά όλο και κρατούσε, κι εκείνος έρεβε μέρα με την ημέρα. Τίποτα
δε λιμπιζόταν να φάει
.
ούτε «του πουλιού το γάλα», που λέει ο λόγος.
Οπού κάποια μέρα, έτυχε να περνάει από το παλάτι του ένας ασπρομάλλης
γέροντας φτωχός, που ήτανε όμως σοφός κι ήξερε από γιατρικά. Του είπανε λοιπόν
για το βασιλιά, κι ανέβηκε να τον δει. «Μήπως κουράζεσαι, βασιλιά μου;», τον
ρώτησε. «Τι λες, γιατρέ μου», του λέει ο βασιλιάς. «Όλη μέρα ξαπλωμένος απάνου
στο θρόνο μου, ούτε το μικρό μου δαχτυλάκι δεν κουνώ». «Μήπως έχεις έγνοιες και
σκοτούρες για το λαό σου;» «Όχι, κάθε άλλο. Εγώ ζω ξέγνοιαστος, και καρφάκι δε
μου καίεται για κανέναν!» «Μήπως επιθύμησες ποτέ σου κάτι και δεν μπόρεσες να το
’χεις;» «Ούτε κι αυτό! Βασιλιάς είμαι, κι ό,τι γυρέψω, το βλέπω μπροστά μου!…».
Σκέφτηκε, σκέφτηκε λίγο ο γέροντας, υστέρα γυρίζει και λέει του βασιλιά:
«Άκουσε, βασιλιά μου: Καθώς βλέπω, δεν έχεις τίποτα σοβαρό. Εκείνο που φταίει
και δεν έχεις όρεξη να τρως, είναι το ψωμί που σου δίνουν στο παλάτι! Να διατάξεις
να σου φέρουν να φας το πιο γλυκό ψωμί του κόσμου. Αν μπορέσεις να το ’χεις
αυτό, τότε θα γιατρευτείς!».
Από την ίδια μέρα ο βασιλιάς έδωσε διαταγή στους φουρναραίους του
παλατιού να ζυμώσουν και να του ψήσουν «το πιο γλυκό ψωμί του κόσμου!».
Έπεσαν με τα μούτρα στη δουλειά οι ψωμάδες σ’ όλο το βασίλειο, ποιος θα κάμει στο
βασιλιά το πιο γλυκό ψωμί! Ζύμωσαν με ζάχαρη κι ανθόγαλα κάθε λογής ψωμιά και
του τα ’φεραν στο παλάτι να τα δοκιμάσει. Μα κανένα απ’ όλα εκείνα τα ψωμιά δεν
άνοιγε την όρεξη στο βασιλιά. Ούτε κι ήθελε να τα φάει. Το να του μύριζε, τ’ άλλο
του βρομούσε. Ώσπου μια μέρα, έξω φρενών ο βασιλιάς, έστειλε ανθρώπους του να
πάνε να βρούνε το γέροντα και να τον ξαναφέρουνε μπροστά του. Έτσι λοιπόν κι
έγινε.
Θα σε κρεμάσω, που με ξεγέλασες!», του φώναξε ο βασιλιάς μόλις τον είδε.
«Γιατί, βασιλιά μου;», τον ρώτησε ο γέροντας. «Γιατί το γλυκό ψωμί, που είπες να
μου φτιάξουνε να φάω, δε μου έκαμε τίποτα!» «Μπα;», έκαμε ο γέροντας. «Φαίνεται
πως το ψωμί που σου ζύμωσαν, δεν ήταν τόσο γλυκό όσο έπρεπε!» Ο βασιλιάς ήταν
πάλι έτοιμος ν αγριέψει, μα είδε το γέρο που κάτι συλλογιζότανε, και περίμενε.
«Άκουσε, βασιλιά μου», του λέει ο γέροντας ύστερ’ από λίγο. «Αν θέλεις να
δοκιμάσεις στ’ αληθινά το ψωμί που θα σε γιατρέψει, πρέπει να ’ρθεις μαζί μου για
τρεις μέρες μονάχα και να κάνεις ό,τι σου λέω. Αν δε γίνεις καλά, είσαι ελεύτερος να
μου πάρεις το κεφάλι!»
Κι ο βασιλιάς, παιδί μου, θέλοντας και μη, δέχτηκε να πάει μαζί με τον παρά-
ξενο γέροντα, εκεί που του ’λέγε. Φόρεσε κι αυτός φτωχικά ρούχα, ποδέθηκε
παλιοπάπουτσα, πήρε κι ένα μπαστούνι στα χέρια του κι έφυγε κρυφά από το
παλάτι, μακριά, κι επήγανε στον κάμπο, εκεί που καθόταν ο γέροντας, σε μια
καλύβα, μέσα σ’ ένα χωράφι σπαρμένο.
Ξημερώνοντας, έδωκε ο γέροντας στο βασιλιά ένα δρεπάνι και του λέει: «Έλα
να θερίσουμε!». Έπιασε ο βασιλιάς και θέριζε μες στο λιοπύρι ολάκερη μέρα. Έκαμε
καμιά σαρανταριά δεμάτια στάχυα. Ήρθε το βράδυ, πέσανε ξεροί να κοιμηθούνε.
Ούτε φαΐ όλη μέρα, ούτε τίποτα. Έμενε, βλέπεις, κι ο γέροντας νηστικός.

Page 2
Την άλλη μέρα, πρωί πρωί, ξύπνησε ο γέροντας το βασιλιά και του λέει:
«Σήκω τώρα, να πάρουμε όλ’ αυτά τα δεμάτια, να τα πάμε στ’ αλώνι να τ’
αλωνίσουμε!». Κουβάλησε στην πλάτη του ο βασιλιάς περσότερ’ από τα μισά, κι
ύστερα όλη μέρα, γκαπ γκουπ, τα κοπάνιζε με το δάρτη, ώσπου κάμανε το στάρι
σωρό, τ’ ανεμίσανε και το βάλανε στο σακί. Κι όλη μέρα την περάσανε πάλε έτσι,
νηστικοί κι οι δυο τους, μόνο λίγο νερό ήπιανε από τη στέρνα, που ήτανε κοντά
στην καλύβα. Πέσανε πάλι κουρασμένοι το βράδυ και κοιμηθήκανε.
Την τρίτη μέρα, το χάραμα, ο γέροντας σήκωσε το βασιλιά: «Ξύπνα», του λέει,
«τώρα να πάμε το στάρι μας στο μύλο να τ’ αλέσουμε! Πάρ’ το εσύ στην πλάτη σου,
γιατί εγώ δεν μπορώ, και πάμε εκεί στην κορφή του βουνού, που ’ναι ο μύλος».
Τι να κάμει ο βασιλιάς, αφού έτσι ήτανε η συφωνία, φορτώνεται το σακί στην
πλάτη, και κουρασμένος κι ελεεινός το κουβάλησε στην κορφή. Τώρα αρχίνησε και
να πεινάει, μα δεν έλεγε ακόμα τίποτα.
Αλέσανε το στάρι τους, και για να μην τα πολυλογούμε, γυρίσανε κατά το
μεσημέρι στην καλύβα, πάλι ο βασιλιάς φορτωμένος τ’ αλεύρι. «Έλα τώρα να
ζυμώσουμε», του λέει ο γέρος. Ξεχώρισε ως δέκα λίτρες αλεύρι, το ’ρίξε στη σκάφη
κι έβαλε το βασιλιά να ζυμώνει. Ύστερα τον έστειλε στο λόγγο να κόψει ξύλα, κι
αργά κατά το βράδυ βάλανε κι εκάψανε το φούρνο, για να ψήσουνε 3-4 καρβέλια. Ο
βασιλιάς τώρα πεινούσε κι επερίμενε πότε να ψηθούν τα ψωμιά, για να φάει! Μα πιο
πολύ τα λιμπιζόταν, όταν άρχισε να βγαίνει από το φούρνο η μυρωδιά τους. «Πεινάω
πολύ», λέει του γέρου. «Περίμενε και θα φας!», του απάντησε κείνος.
Σε λίγο βγήκανε τα καρβέλια, αχνιστά και ροδοψημένα. Σαν πεινασμένος
λύκος τότε ο βασιλιάς άρπαξε το καρβέλι, το έκοψε με τα χέρια του κι άρχισε να
τρώει. Μα με την πρώτη μπουκιά που κατάπιε, το πρόσωπό του έγινε κόκκινο από
χαρά και φώναξε: «Μάλιστα! Αυτό είναι το πιο γλυκό ψωμί του κόσμου! Κι όμως
ούτε μια κουταλιά ζάχαρη δεν έριξα στο ζυμάρι του!». Τότε ο γέροντας χαμογέλασε
και του είπε: «Βασιλιά μου, πρέπει να ξέρεις πως η ζάχαρη του ψωμιού σου ήταν ο
ιδρώτας που έχυσες για να το φτιάξεις. Τώρα είσ’ ελεύτερος να ξαναπάς στο παλάτι
σου. Κοίτα μονάχα να δουλεύεις αποδώ κι εμπρός, και θα δεις πως η όρεξη δε θα
σου λείψει».
Ο βασιλιάς ακολούθησε την ορμήνεια του γέροντα, κι όταν γύρισε στο παλάτι
του, δούλευε κάθε μέρα για το λαό του, εκατέβαινε και στον κήπο του γι’ άλλες
δουλειές, κι από τότε γιατρεύτηκε από την ανορεξία κι έτρωε καλά, που μακάρι να
τρώαμε κι εμείς έτσι!
Νεοελληνικά λαογραφικά κείμενα, επιμέλεια Δ. Λουκάτος. Βασική Βιβλιοθήκη, Ζαχαρόπουλος
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Η υπόθεση του παραμυθού εκτυλίσσεται πάνω στα εξής επιμέρους θέματα-
μοτίβα: πρόβλημα- συμβουλή- δοκιμασία- ικανοποίηση. Να αναφέρετε το
περιεχόμενο του καθενός από αυτά.
Μονάδες 5
2. α) Να χωρίσετε το κείμενο που σας δόθηκε σε ενότητες και να γράψετε ένα
πλαγιότιτλο για καθεμιά από αυτές.
Μονάδες 2,5
β) Ποιους από τους παρακάτω αφηγηματικούς τρόπους -αφήγηση, περιγραφή,
διάλογο, μονόλογο- εντοπίζετε στο κείμενο; Δώστε ένα παράδειγμα για τον
καθένα.

Page 3
Μονάδες2,5
3. α) Ένα από τα γνωρίσματα της λαϊκής αφήγησης είναι ότι γίνεται μπροστά σε
ακροατήριο γι’ αυτό και διατηρεί τη ζωντάνια του προφορικού λόγου. Βρείτε
μέσα στο παραμύθι πέντε σημεία που επαληθεύουν αυτή την παρατήρηση.
Μονάδες2,5
β) Στο κείμενο που σας δόθηκε να βρείτε δυο εικόνες, δυο μεταφορές και
μια παρομοίωση.
Μονάδες 2,5
4. Περιγράψτε τους δυο ανθρώπινους χαρακτήρες του παραμυθιού, το βασιλιά
και το γέροντα, κάνοντας αναφορά σε συγκεκριμένα σημεία του κειμένου.
Μονάδες 5

ΚΕΙΜΕΝΟ: «Ο Κωνσταντής»(Λίτσα Ψαραύτη)

Σελ. 165 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ1) Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου σε δέκα γραμμέςπερίπου. (ΜΟΝΑΔΕΣ 5)

2) Να χωρίσετε το κείμενο σε θεματικές ενότητες και να δώσετε έναν πλαγιότιτλοστην καθεμιά. (ΜΟΝΑΔΕΣ 5)

3

α) Να εντοπίσετε σε ποιο σημείο του κειμένου το ύφος γίνεται ειρωνικό και να το. αιτιολογήσετε.

β) Να βρείτε το είδος των παρακάτω εκφραστικών μέσων: -τα αυτοκίνητα χιμούσαν-τα κουτιά με τα παιχνίδια, τα κόκκινα βελουδένια αβγά, τα σοκολατένιαλαγουδάκια- η καρδιά της λαχτάρησε- το φεγγάρι, ασημένιο- το φεγγάρι … κυνηγιόταν με τα σύννεφα στον ουρανό(ΜΟΝΑΔΕΣ 5)

4)Τι είδους σκέψεις και συναισθήματα οδήγησαν τη γυναίκα να ανοίξει το σπίτι τηςκαι την καρδιά της στο μικρό Κωνσταντή; Να τη χαρακτηρίσετε. (ΜΟΝΑΔΕΣ 5)

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: «Η έξοδο» Γιάννη Βλαχογιάννη

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Να αποδώσετε περιλιπτικά το περιεχόμενο του κειμένου σε δέκα (10) σειρές.

2. α) Να χωρίσετε σε ενότητες το διήγημα και να γράψετε έναν πλαγιότιτλο για τηνκαθεμιά. β) Ποιους αφηγηματικούς τρόπους χρησιμοποιεί ο συγγραφέας; Τεκμηριώστε μεβάση το κείμενο.

3. α) Να σχολιάσετε τη γλώσσα του Γιάννη Βλαχογιάννη στο πεζοτράγουδο μεσυγκεκριμένες αναφορές. β) «Το Μεσολόγγι τώρα…σαν άλλου κόσμου πλάσμα»: Ποια τα εκφραστικά μέσατου αποσπάσματος; Να δώσετε ένα πράδειγμα για το καθένα.

4. Να δείξετε ότι η μάνα είναι τραγική και ταυτόχρονα ηρωική μορφή.

Comments No Comments »

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α’ Γυμνασίου ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α Γυμνασίου ΣΟΣ ΘΕΜΑΤΑ 2011
Α’ Γυμνασίου ΣΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011
Α’ Γυμνασίου ΣΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011
Α’ Γυμνασίου ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α Γυμνασίου ΣΟΣ ΘΕΜΑΤΑ
ΣΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 προτεινόμενα θέματα + ασκήσεις + διαγωνίσματα
Γραπτές Προαγωγικές Εξετάσεις
περιόδου Μαΐου – Ιουνίου
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2011
ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου

Μαθηματικα Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Γραπτες προαγωγικες εξετασεις περιοδου ΜΑΙΟΥ Ιουνιου στα Μαθηματικα Τάξη Α’

ΘΕΩΡΙΑ

Θέμα 1οΑ) Ποτε δυο κλασματα λεγονται ισοδυναμα; (να δωθει παραδειγμα)Β) Πως γινεται η συγκριση δυο κλασματων;Γ) Ποια κλασματα λεγονται αντιστροφα; (να δωθει παραδειγμα)

Θεμα 2οΑ) Τι ονομαζουμε παραλληλογραμμο και τι τραπεζιο; (καντε τα σχηματα)Β) Ποιες ειναι οι ιδιοτητες ενος παραλληλογραμμου;

ΑΣΚΗΣΕΙΣ1. α) Να λυθει η εξισωση : 2/3 + x/9 = 2 β) Η λυση της εξισωσης του ερωτηματος (α) σε ποιες απο τις παρακατω εξισωσεις ειναι επισης λυση;i) x+8=20 ii) x-5=10 iii) x+3=x+3 iv) 15-x=7 v) 4+x=9

2. Ενα καταστημα κανει 15% εκπτωση σε ολα τα ειδη του. Αν ενα παντελονι στοιχιζει 80€ μια μπλουζα 20€ και μια φουστα 50€, να βρειτε ποσο θα στοιχισει καθενα απο αυτα μετα την έκπτωση.

3. Στο σχήμα οι ευθειες ε1 και ε2 ειναι παραλληλες και τεμνονται απο τις ε3 και ε4. Να υπολογισθουν οι γωνιες α,β,γ και δ.

Θέματα Γραπτών Προαγωγικών Εξετάσεων Περιόδου Μαΐου - Ιουνίου
στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΤΑΞΗ Α
ΘΕΩΡΙΑ
Θέμα 1ο
: Να συμπληρωθούν οι ισότητες.
i) αμ . αν = ……. ii) αμ : αν = ……. iii) ( α . β )ν = …….
iv) ( αμ )ν = ……. v) α0 = ….. , α1 = ….. vi) α-ν = …….

Θέμα 2ο: α) Πότε δύο γωνίες λέγονται Παραπληρωματικές;
β) Πότε δύο γωνίες λέγονται Συμπληρωματικές;
γ) Πότε δύο γωνίες λέγονται Κατακορυφήν;
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Άσκηση 1η: Να λυθούν οι εξισώσεις :
i) x – 5 = 17 ii) 13 – x = 5 iii) 3.x = 27
iv)

vi) x + 14 = 29

Άσκηση 2η: Τα βασικά τέλη διμήνου σ’ ένα λογαριασμό του Ο.Τ.Ε. είναι 24,80 ευρώ και
κάθε μονάδα στοιχίζει 0,07 ευρώ. Να βρείτε πόσο θα πληρώσει ένας
συνδρομητής, αν έχει κάνει 1350 μονάδες συνδιαλέξεων και επι του συνόλου
υπολογίζεται Φ.Π.Α. 19%.
Άσκηση 3η: Στο διπλανό σχήμα είναι :
ε1//ε2 και ε3 //ε4

Να υπολογιστούν οι γωνίες:

i) α = ; β = ; γ = ;
ii) κ = ; λ = ; μ = ;

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Να απαντήσετε σε (1) θέμα θεωρίας και σε (2) ασκήσεις
@BCL@1009BA50 Σελίδα 1 από 2 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ -ΙΟΥΝΙΟΥΤΑΞΗ :

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : Τέταρτη 21 Μαΐου 2008

ΘΕΩΡΙΑ :Θέμα 1ονα) Πότε δυο ή περισσότερα κλάσματα τα καλούμε ομώνυμα και πότε ετερώνυμα ;

β) Να συμπληρώσετε τα κενά που υπάρχουν στις παρακάτω προτάσεις :1. Αν για τα δυο κλάσματαα βκαι γ δισχύει η σχέσηα β= γ δ, τότε τα κλάσματα ονομάζονται …………………………. και οι όροι α , β , γ και δ συνδέονται με την σχέση …………………..……………………2. Για να συγκρίνουμε δυο κλάσματα μεταξύ τους πρέπει αυτά να είναι …………… ,ένα κλάσμα είναι μεγαλύτερο από το 1 όταν ο αριθμητής είναι ………………… .

γ) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ( Σωστό ~ Λάθος )1 . Για να πολλαπλασιάσουμε δυο κλάσματα θα πρέπει τα κλάσματα να είναι πάντα ομώνυμα και αν δεν είναι τότε θα πρέπει να τα μετατρέψουμε σε ομώνυμα ; 2 . Για να διαιρέσουμε δυο κλάσματα μεταξύ τους αρκεί να πολλαπλασιάσουμε τον διαιρέτη με τον αντίστροφο του διαιρετέου ;

Θέμα 2ονα) Να αναφέρεται τα είδη των γωνιών που γνωρίζεται με βάση το μέτρο που έχουν οι γωνίες αυτές .

β) Να συμπληρώσετε τα κενά που υπάρχουν στις παρακάτω προτάσεις :1. Δυο γωνίες που έχουν την ίδια κορυφή , μια κοινή πλευρά και δεν έχουν κανένα άλλο κοινο σημείο ονομάζονται ………………………………3. Δυο γωνίες που έχουν την ίδια κορυφή και οι πλευρές τους είναι αντικείμενες ημιευθείες ονομάζονται ………………………………γ ) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ( Σωστό ~ Λάθος )1 . Παραπληρωματικές ονομάζονται δυο γωνίες που έχουν άθροισμα 90ο ;2 . Δυο κατακορυφήν γωνίες είναι πάντα συμπληρωματικές ;

Να απαντήσετε ΜΟΝΟΝ στις ερωτήσεις του ΕΝΟΣ θέματος από τα ΔΥΟ θέματα της θεωρίας

ΑΣΚΗΣΕΙΣΆσκηση 1ηΔίνονται οι αριθμοί : 16 , 24 , 32 .α) Να βρεθεί το Ε . Κ . Π . των αριθμών αυτών .β) Να βρεθεί ο Μ . Κ . Δ . των αριθμών αυτών .

Άσκηση 2ηα) Να υπολογίσετε τις παραστάσεις:

5
β) Με βάση τις τιμές που βρήκατε προηγουμένως να υπολογίσετε τις τιμές των
παραστάσεων :
Ε = 8 Α + 6 Β + 4 Γ + 2 Δ .
Ζ = ( – 8 ) ( – Α ) – ( 3 ) ( – Β ) + ( – 8 ) ( Γ ) – ( 2 ) ( – Δ ) .
Άσκηση 3η
Στο παρακάτω σχήμα για τις ευθείες ε1 και ε2 έχομε ότι : ε1 //ε2

. Αν οι δυο ευθείες
τέμνονται από τις ευθείες δ1 και δ2 όπως φαίνεται στο σχήμα και σχηματίζονται οι
γωνίες των 400 και των 1200 στις αντίστοιχες θέσεις . Να υπολογίσετε : τη γωνία α
^
,
τη γωνία χ
^
, τη γωνία φ
^
και τη γωνία ω
^
του παρακάτω σχήματος .( Να δικαιολογήσετε
τις απαντήσεις σας )
Να απαντήσετε ΜΟΝΟΝ σε ΔΥΟ ( 2 ) από τις ΤΡΕΙΣ ( 3 ) ασκήσεις.
Τα θέματα είναι όλα ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ .
Όλες οι απαντήσεις πρέπει να γραφούν στην ΚΟΛΛΑ σας και όχι στην φωτοτυπία .
Κ Α Λ Η Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Α

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

1. α. Πότε ένας φυσικός αριθμός διαιρείται με το 5 ;

β. Πότε ένας φυσικός αριθμός διαιρείται με το 9 ;

γ. Σε μια αριθμητική παράσταση που περιέχει παρενθέσεις ποια είναι η προτεραιότητα των πράξεων ;2. α. Πότε δύο γωνίες λέγονται εφεξής ;

β. Πότε δύο γωνίες λέγονται παραπληρωματικές ; γ. Να σχεδιάσετε και να ονομάσετε δύο γωνίες που να είναι ταυτόχρονα εφεξής και παραπληρωματικές

ΑΣΚΗΣΕΙΣ1. Έστω οι παραστάσεις: 2 1 1 1 α = 1 - + και β = + 3 3 2 5 5 (i) Να υπολογίσετε τις τιμές των α και β (ii) Να συγκρίνετε τις τιμές των α και β (iii) Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης Κ = α . β + α : β 1

2. Σε μία τάξη το των μαθητών πηγαίνει στο σχολείο με το λεωφορείο, το 4 1πηγαίνει με το ποδήλατο και οι υπόλοιποι μαθητές πηγαίνουν με τα πόδια. 3Αν οι μαθητές που πηγαίνουν με το ποδήλατο είναι 8 να βρείτε: (i) τον αριθμό των μαθητών του σχολείου (ii)τον αριθμό των μαθητών που πηγαίνει στο σχολείο με τα πόδια(iii) το ποσοστό (%) των μαθητών που πηγαίνει στο σχολείο με το ποδήλατο

3. Να βρεθούν οι γωνίες α , β , γ , δ όταν ε1 / / ε2 και φ = 110ο και ω = 50ο . Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις.ΔΓ δ ε1 φ=110οΟγΑ αβ Β ε2 ω=50οε3ε4Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΑΒΟΜεΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2008ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΘΕΜΑΤΑΟΜΑΔΑ Α΄:

ΘΕΩΡΙΑ1. Σε μια ευκλείδια διαίρεση ο αριθμός Δ ονομάζεται διαιρετέος, ο δ λέγεται διαιρέτης, ο αριθμός π ονομάζεται πηλίκο και το υ λέγεται υπόλοιπο της διαίρεσης.

α) Ποιες σχέσεις συνδέουν τους παραπάνω αριθμούς;β) Πότε η παραπάνω ευκλείδια διαίρεση είναι τέλεια;γ) Να συμπληρώσετε τα κενά:O (1)……………… μιας διαίρεσης δε μπορεί να είναι μηδέν.Όταν ο (2)…………… είναι μηδέν, τότε το πηλίκο είναι ίσο με το μηδέν. Κάθε αριθμός που έχει διαιρέτες τον εαυτό του και το ένα λέγεται (3)………… .

2. α) Τι ονομάζουμε μεσοκάθετο ευθυγράμμου τμήματος;

β) Ποια είναι η κύρια ιδιότητα της μεσοκαθέτου;γ) Δίνεται ένας κύκλος (Ο,ρ) και μια χορδή του ΑΒ.Να εξηγήσετε γιατί το κέντρο Ο του κύκλου ανήκειστη μεσοκάθετο της χορδής ΑΒ.΄γ
φ ω θ Α
ε1
ε2
ε3
δ
ΟΜΑΔΑ Β΄: ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Να λυθούν οι εξισώσεις:
α) x + 4 = 12,8 γ)

β) 36 – x = 6,8 δ)

2. Δίνονται οι αλγεβρικές παραστάσεις:
A = (-2)3 . (-6+5) - (-16) : (-2) + (-1)2 0
Β = (32)- 2 - 2
α) Να δείξετε ότι Α = 1 και Β =4
1
β) Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης : A2 + 4.B -BA
3. Στο παρακάτω σχήμα οι ευθείες ε1 και ε2 είναι παράλληλες (ε1 //ε2 ) και η ημιευθεία
Αδ είναι διχοτόμος της γωνίας A. Αν η γωνία α=400 να υπολογίσετε τις γωνίες β, γ, φ
και θ που είναι σημειωμένες στο σχήμα, αιτιολογώντας πλήρως τις απαντήσεις σας.
Να απαντήσετε σε ένα (1) από τα θέματα της ομάδας Α
και σε δυο (2) από τα θέματα της ομάδας Β.

Tags:

Comments No Comments »

Σχολικό έτος 2007-2008
Γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις
Περιόδου Μαΐου-Ιουνίου
Τάξη Α΄
Μάθημα Βιολογία
Εισηγητής
ΘΕΜΑΤΑ
1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με «Σωστό» ή «Λάθος».
α. Με τη φωτοσύνθεση παράγεται διοξείδιο του άνθρακα
β. Τα φυτά εξασφαλίζουν την τροφή τους με τη φωτοσύνθεση
γ. Τα ζώα μέσω της τροφής τους προμηθεύονται ενέργεια και θρεπτικές ουσίες
δ. Η αμοιβάδα είναι αποικοδομητής
ε. Αν ακολουθώ τη μεσογειακή δίαιτα, η διατροφή μου είναι ισορροπημένη.
2. Ποιος είναι ο ρόλος των πρωτεϊνών και των υδατανθράκων για τον οργανισμό;
3. Πως συνδέεται το πεπτικό σύστημα με το κυκλοφορικό;
4. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα αιμοφόρα αγγεία και τι γνωρίζετε για την
κάθε μία;
5. Ποια είναι τα κύτταρα του αίματος και ποιος ο ρόλος τους;
6 Να συμπληρώσετε τα κενά στο παρακάτω κείμενο.
Δύο από τις λειτουργίες που επιτελούν τα φυτά είναι η αναπνοή και η φωτοσύνθεση.
Κατά την αναπνοή τα φυτά προσλαμβάνουν ____________ και αποβάλουν
___________ . Η λειτουργία αυτή γίνεται __________ το εικοσιτετράωρο. Κατά τη
φωτοσύνθεση τα φυτά __________ διοξείδιο του άνθρακα και __________ οξυγόνο.
Βέβαια το οξυγόνο που παράγεται κατά τη φωτοσύνθεση είναι πολύ _________ από
αυτό που καταναλώνεται κατά την κυτταρική αναπνοή.
7 Να βάλετε στη σειρά τους παρακάτω όρους ώστε να διαφαίνεται η πορεία του αέρα
στο αναπνευστικό σύστημα του ανθρώπου :
τραχεία, φάρυγγας, κυψελίδες, λάρυγγας, μύτη, βρογχικό δέντρο.
8 Τι είναι επικονίαση και πως επιτυγχάνεται;
9 Με ποιόν τρόπο το έμβρυο προσλαμβάνει οξυγόνο και θρεπτικές ουσίες;

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 18/06/2008 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2008
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ I ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Θ Ε Μ Α Τ Α
ΘΕΜΑ 1οΣημείωσε δίπλα σε κάθε περιγραφή το όνομα του οργανιδίου ή της δομής :1. Ελέγχει τη διέλευση ουσιών από και προς το κύτταρο : …………………..2. Εκεί γίνεται η φωτοσύνθεση : …………..3. Εκεί παράγεται η ενέργεια που χρειάζονται οι οργανισμοί : ……………. 4. Αποτελείται από κυτταρίνη και περιβάλλει το φυτικό κύτταρο : …………. ………….5. Ελέγχει τη δομή και τις λειτουργίες του κυττάρου : …………….ΘΕΜΑ 2οΠοιοι οργανισμοί ονομάζονται ετερότροφοι; Σε ποιες κατηγορίες τους διακρίνουμε;ΘΕΜΑ 3οΝα αντιστοιχίσετε τους όρους της στήλης Α με τις φράσεις της στήλης Β.ΣΤΗΛΗ ΑΣΤΗΛΗ Βα) Στόμα1) Απορρόφηση νερούβ) Στομάχι2) Ολοκλήρωση της πέψηςγ) Λεπτό έντερο3) Παραγωγή χολής δ) Παχύ έντερο4) Διάσπαση αμύλουε) Συκώτι5) Παραγωγή υδροχλωρικού οξέος ΘΕΜΑ 4οΝα περιγράψετε τη διαδρομή του οξυγόνου από μια πνευμονική κυψελίδα μέχρι τη χρησιμοποίησή του στην κυτταρική αναπνοή.ΘΕΜΑ 5οΠως γίνεται η φωτοσύνθεση και ποια είναι τα προϊόντα της;ΘΕΜΑ 6οΤι περιλαμβάνει το κυκλοφορικό σύστημα των περισσότερων πολυκύτταρων οργανισμών;ΘΕΜΑ 7οΝα συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις:1. Το μέρος του άνθους που περιέχει τους γυρεόκοκκους ονομάζεται ………. …2. ….……… είναι η διαδικασία μεταφοράς των γυρεόκοκκων στο στίγμα του υπέρου. 3. Το άνθος που έχει στήμονες και ύπερο ονομάζεται ……. ……. 4. Το …………. είναι το πρώτο κύτταρο του νέου οργανισμού.5. Ο αρσενικός γαμέτης στα ζώα είναι το ………………. και ο θηλυκός το ……………6. Το έμβρυο των θηλαστικών εξασφαλίζει θρεπτικές ουσίες μέσω του ……….. ΘΕΜΑ 8οΣε ποιους τύπους διακρίνονται τα αιμοφόρα αγγεία του ανθρώπου; ΣΕΛ 1/1ΘΕΜΑ 9οΝα χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις σαν σωστές ( Σ ) ή λανθασμένες ( Λ ).1. Με το ξύλωμα μεταφέρονται νερό και ανόργανα άλατα από τις ρίζες στα φύλλα.2. Η ροή του νερού στο εσωτερικό των φυτών είναι μεγαλύτερη, όταν υπάρχει συννεφιά.3. Με τη διαπνοή εξατμίζεται όλο το νερό που προσλαμβάνει το φυτό από το έδαφος.4. Όλα τα μέρη του φυτού τροφοδοτούνται με τη γλυκόζη, η οποία παράγεται κατά τη φωτο-σύνθεση.5. Τα στόματα είναι μικροσκοπικοί πόροι στην κάτω επιφάνεια των φύλλων.
ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΕ 6 ΑΠΟ ΤΑ 9 ΘΕΜΑΤΑΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕΛ 2/2

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2008
1. α. Αναφέρατε τα χαρακτηριστικά της ζωής.
β. Ποια τα είδη των ευκαριωτικών κυττάρων; Αναφέρατε τις διαφορές μεταξύ τους.
2. α. Τι ονομάζουμε ποικιλομορφία;
β. Πώς οργανώνονται οι πολυκύτταροι οργανισμοί;
3. α. Ποιοι οργανισμοί φωτοσυνθέτουν, πού γίνεται αυτή η διαδικασία και πώς;
β. Τι είναι η αμυλάση, πού βρίσκεται και ποιος ο ρόλος της;
4. α. Ποιοι οργανισμοί λέγονται παραγωγοί, ποιοι καταναλωτές και ποιοι αποικοδομητές;
β. Ποια η διαδικασία της πέψης στον άνθρωπο;
5. α. Πώς γίνεται η μεταφορά ουσιών στα φυτά;
β. Ποιος ο ρόλος της επιδερμίδας στα φυτά και που βρίσκεται αυτή;
γ. Τι ονομάζουμε διαπνοή;
6. α. Ποια τα είδη αγγείων στον άνθρωπο; Ποια τα χαρακτηριστικά τους και ποια λειτουργία επιτελεί
το καθένα;
β. Από τι αποτελείται το αίμα; Σε τι χρησιμεύει το κάθε χαρακτηριστικό του;
7. α. Ποιους τρόπους αναπνοής των ζώων γνωρίζετε; (αναφορά)
β. Ποια η διαφορά των αεροφόρων σάκων του βατράχου από αυτών των πτηνών;
8. α. Τι ονομάζουμε αεροφόρο οδό στον άνθρωπο και από ποια όργανα αποτελείται;
β. Ποια η πορεία του αέρα στην αεροφόρο οδό του ανθρώπου;
9. α. Ποια η δομή των οστών του ανθρώπου; (αναφορικά)
β. Ποια τα είδη μυών γνωρίζετε για τον άνθρωπο και ποια τα χαρακτηριστικά του καθενός;
γ. Πώς εξασφαλίζεται η υγεία του μυοσκελετικού συστήματος του ανθρώπου;
Παρατήρηση : Να απαντήσετε σε 6 ερωτήσεις από τις 9
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

1 Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Ι Κ Ε Σ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Υ Μ Α Ι Ο Υ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ
Μ Α Θ Η Μ Α : B Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α
Τ Α Ξ Η : Α ΄ Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : 1 2 / 6 / 2 0 0 8
Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Η Σ :
ΘΕΜΑΤΑ1. Να περιγράψετε τρεις διαφορές και τρεις ομοιότητες που υπάρχουν ανάμεσα σ’ ένα ζωικό και ένα φυτικό κύτταρο.
2. Να περιγράψετε τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης. Ποια η σημασία της για τη ζωή στον πλανήτη.
3. Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση που συμπληρώνει σωστά την πρόταση:Α. Οι επάνω κοιλότητες της καρδιάς ονομάζονταια) κόλποιβ) κοιλίεςγ) αρτηρίεςδ) φλέβεςΒ. Το κυκλοφορικό σύστημα:α) μεταφέρει χρήσιμα συστατικάβ) απομακρύνει άχρηστες ουσίεςγ) ρυθμίζει τη θερμοκρασία του σώματοςδ) όλα τα παραπάνωΓ. Το υγρό μέρος του αίματος είναι:α) τα ερυθρά αιμοσφαίριαβ) τα λευκά αιμοσφαίριαγ) τα αιμοπετάλιαδ) το πλάσμαΔ. Τα κύτταρα που διακρίνουμε στο αίμα είναι:α) τα ερυθρά αιμοσφαίριαβ) τα λευκοκύτταραγ) τα αιμοπετάλιαδ) όλα τα παραπάνω2

4. Ποια ζώα ονομάζουμε ποικιλόθερμα και ποια ομοιόθερμα; Ποια η συμπεριφορά τους τους χειμερινούς μήνες και γιατί;
5. Στο φυτικό κύτταρο υπάρχουν δύο οργανίδια, το μιτοχόνδριο και ο χλωροπλάστης.
α) Ποια διαδικασία γίνεται στο καθένα οργανίδιο και πόσο διαρκεί;
β) Ποια ουσία σχηματίζεται στον χλωροπλάστη και με ποιον τρόπο αξιοποιείται στο μιτοχόνδριο;
γ) Ν’ αναφέρετε τα αέρια που ανταλλάσσει με το περιβάλλον καθένα από τα δύο οργανίδια.
6. Αντιστοιχίστε τους όρους της αριστερής στήλης με τις προτάσεις της δεξιάς:
1. αυτότροφοι οργανισμοί α. μύκητες και βακτήρια
2. καταναλωτές β. το σύνολο των χημικών αντιδράσεων σ’ έναν οργανισμό

3. ισορροπημένη διατροφή γ. φυτικοί οργανισμοί
4. μεταβολισμόςδ. βοηθά στη διάσπαση των πρωτεϊνών
5. αποικοδομητέςε. κατανάλωση ποικιλίας τροφών 6. γαστρικό υγρό στ. ζωικοί οργανισμοί
7. Σε πόσα είδη διακρίνονται οι μύες του ανθρώπινου σώματος;
8. Να σημειώσετε με Σ τις σωστές και Λ τις λανθασμένες προτάσεις:α) Αναπαραγωγή είναι η διαδικασία με την οποία οι οργανισμοί παράγουν γαμέτες.β) Οι μονοκύτταροι οργανισμοί αναπαράγονται με μονογονία.γ) Στα φυτά πρώτα γίνεται η επικονίαση κι έπειτα η γονιμοποίηση.δ) Για να γεννηθούν δίδυμα πρέπει δύο σπερματοζωάρια να γονιμοποιήσουν ένα ωάριο.ε) Το ωάριο έχει μεγαλύτερο μέγεθος από το σπερματοζωάριο.
9. Να συμπληρώσετε τα κενά:Ανάλογα με το είδος των γαμετών που παράγει ένα άνθος μπορεί να
είναι _ _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ _ ή_ _ _ _ _ _ _ _. Το _ _ _ _ _ _ _ _ άνθος έχει
μόνο _ _ _ _ _ _ _ _. Οι_ _ _ _ _ _ _ _ αποτελούνται από το _ _ _ _ _ _ _ _ και
τους _ _ _ _ _ _ _ _, όπου βρίσκονται οι _ _ _ _ _ _ _ _.
Το _ _ _ _ _ _ _ _ άνθος έχει μόνο_ _ _ _ _ _ _ _. Ο _ _ _ _ _ _ _ _ αποτελείται
από το _ _ _ _ _ _ _ _, του _ _ _ _ _ _ _ _ και την_ _ _ _ _ _ _ _.
Από τα εννέα (9) θέματα ν’ απαντήσετε στα έξι(6).
Κ α λ ή ε π ι τ υ χ ί α !
Ο Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ

Tags: ,

Comments No Comments »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Βιολογία Α Γυμνασίου A Gymnasiou Biologia ΣΟΣ ΘΕΜΑΤΑ 2011
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
A Gymnasiou Biologia
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

1.
α) Τι είναι τα μιτοχόνδρια, που βρίσκονται και ποια είναι η λειτουργία τους;
β) Συμπληρώστε δίπλα σε κάθε περιγραφή το όνομα του οργανιδίου ή της
δομής.
1)
Ελέγχει τη διέλευση ουσιών από και προς το κύτταρο :………………
2)
Εκεί γίνεται η φωτοσύνθεση :……………….
3)
Αποτελείται από κυτταρίνη και περιβάλλει το φυτικό κύτταρο :…………
4)
Ελέγχει τη δομή και τις λειτουργίες του κυττάρου :………………..
5)
Χώρος αποθήκευσης νερού και άλλων ουσιών στο φυτικό κύτταρο :…………………
2.
Ποιος είναι ο ρόλος α) του ερυθρού μυελού;
β) του αρθρικού υγρού;
γ) του μεσοσπονδύλιου δίσκου;
3.
α) Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα i) στα μόνοικα και δίοικα φυτά ii) στα γυμνόσπερμα και τα αγγειόσπερμα;
β) Τι εξυπηρετεί η επικονίαση; Με ποιους τρόπους επιτυγχάνεται;
4.
Ποιοι είναι οι συμπληρωματικοί ( προσαρτημένοι ) αδένες του πεπτικού
συστήματος, ποια ουσία εκκρίνει ο καθένας και σε ποια λειτουργία
βοηθάει κατά τη διαδικασία της πέψης;
5.
Αντιστοίχισε τους όρους της στήλης Α με τις λειτουργίες που αναφέρονται στη στήλη Β.
i) πλακούντας α) παραγωγή ωαρίων
ii) ωοθήκες β) προστασία του εμβρύου
iii) όρχεις γ) παραγωγή σπερματοζωαρίων
iv) αμνιακό υγρό δ) αποβολή του αγονιμοποίητου ωαρίου.
v) εμμηνορρυσία αίματος, βλέννας και κυτταρικών υπο-
vi) τοκετός λειμμάτων.
vii) ουρήθρα ε) διατροφή του εμβρύου
στ) δίοδος των ούρων ή του σπέρματος.
ζ) έξοδος του εμβρύου από το σώμα της
μητέρας.
6.
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του σκελετού των
αθρόποδων;
7.
α) Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο το παρακάτω :
β) Ποιοι οργανισμοί ονομάζονται διασπαστές ή αποικοδομητές και γιατί είναι σημαντική η παρουσία τους σ ’ ένα οικοσύστημα;
8.
Να σημειώσετε σωστό ( Σ ) ή λάθος ( Λ ) στις προτάσεις :
α) Με το ξύλημα μεταφέρονται νερό και ανόργανα άλατα από τις ρίζες στα . φύλλα.
β) Η αμοιβάδα κινείται με ψευδοπόδια.
γ) Οι λείοι μύες κινούνται χωρίς τη θέλησή του ανθρώπου π.χ. στα
τοιχώματα του εντέρου.
δ) Οι καταναλωτές φωτοσυνθέτουν.
ε) Οι σκελετικοί μύες προσφύονται στα οστά με τους τένοντες.
στ) Η καρδιά των πτηνών και θηλαστικών είναι δίχωρη.
9.
Τι ονομάζεται α) ιστός;
β) όργανο;1. α) Ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες των ζωντανών οργανισμών;(ονομαστικά)
β) Πώς γίνεται η φωτοσύνθεση και ποια είναι τα προϊόντα της;
Να γράψετε την απλουστευμένη μορφή αντίδρασης.
2. Να ονομάσετε τις αριθμημένες δομές του σχήματος που ακολουθεί:
3. Ανάμεσα στα ζωικά και στα φυτικά κύτταρα, εκτός από τις πάρα πολλές ομοιότητες υπάρχουν και ορισμένες εμφανείς διαφορές. Να αναφέρετε τρεις διαφορές μεταξύ ζωικών και φυτικών κυττάρων.
4. Να αντιστοιχίσετε τους όρους της στήλης (Ι) με τις προτάσεις της στήλης (ΙΙ).
(Ι)
(ΙΙ)
a) ιστός
Α) Δομική και λειτουργική μονάδα ενός οργανισμού.
b) σύστημα οργάνων
Β) Σύνολο κυττάρων όμοιων μορφολογικά και ειδικευμένων στην ίδια λειτουργία.
c) οργανισμός
Γ) Αποτελείται από διαφορετικούς ιστούς και κάνει μια συγκεκριμένη λειτουργία για έναν πολυκύτταρο οργανισμό.
d) κύτταρο
Δ) Σύνολο οργάνων που συνεργάζονται για μια ευρύτερη λειτουργία ενός πολυκύτταρου οργανισμού.
e) όργανο
Ε) Αποτελείται από ένα σύνολο οργανικών συστημάτων.
5. α) Ποια είδη αιμοφόρων αγγείων γνωρίζετε; Να περιγράψετε την λειτουργία των αγγείων αυτών . β) Τι ονομάζουμε μικρή και τι μεγάλη κυκλοφορία του αίματος;
6. Στην εικόνα που ακολουθεί να ονομάσετε τα μέρη του γαστρεντερικού σωλήνα και τους προσαρτημένους αδένες.
7. α) Ποια διαδικασία ονομάζεται αερόβια αναπνοή; β) Να δώσετε ένα παράδειγμα αναερόβιας αναπνοής.
8. Ο σκελετός είναι ένα πολύτιμο σύστημα. Τι μας προσφέρει ο σκελετός;
9. Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση που συμπληρώνει σωστά την πρόταση: Α. Οι επάνω κοιλότητες της καρδιάς ονομάζονται: α. κόλποι β. κοιλίες γ. αρτηρίες δ. φλέβες B. Το κυκλοφορικό σύστημα: α. μεταφέρει χρήσιμα συστατικά β. απομακρύνει άχρηστες ουσίες γ. ρυθμίζει την θερμοκρασία του σώματος δ. όλα τα παραπάνω Γ. Το υγρό μέρος του αίματος είναι: α. τα ερυθρά αιμοσφαίρια β. τα λευκά αιμοσφαίρια γ. τα αιμοπετάλια δ. το πλάσμα
Δ. Τα κύτταρα που διακρίνουμε στο αίμα είναι: α. τα ερυθρά αιμοσφαίρια β. τα λευκά αιμοσφαίρια γ. τα αιμοπετάλια δ. όλα όσα αναφέρονται στα α, β και γ. 1.
Αντιστοιχίστε τα όμοια:
α. Κυτταρική μεμβράνη 1. Προστατεύει ζωικά όργανα π.χ. αεραγωγούς
β. Επιδερμίδα 2. Διασπά την γλυκόζη και παράγει ενέργεια
γ. Χλωροπλάστης 3. Μεταφέρει μηνύματα
δ. Μιτοχόνδριο 4. Προστατεύει το ζωικό κύτταρο
ε. Επιθηλιακός ιστός 5. Παράγει γλυκόζη
ζ. Νευρικός ιστός 6. Προστατεύει το φύλλο
2.
Τι ονομάζουμε διάρθρωση; Πως σε μια διάρθρωση εξασφαλίζονται α) σύνδεση και στήριξη, β) αποφυγή τριβών, γ) κινήσεις
3.
Ποιες ουσίες υπάρχουν στην περιοχή της μύλης του δοντιού και σε τι χρησιμεύουν; Από ποια αρρώστια μπορεί να προσβληθούν και με ποιο τρόπο;
4.
Ποιες είναι οι δύο βασικές λειτουργίες του λεπτού εντέρου και πως γίνονται;
5.
Περιγράψτε το αρσενικό και θηλυκό μέρος του άνθους και πως γίνεται η επικονίαση;
6.
Τι ονομάζουμε μονογονία; Περιγράψτε από ένα παράδειγμα σε μονοκύτταρους οργανισμούς και σε πολυκύτταρα ζώα.
7.
Συμπληρώστε τα κενά
Στα φυτά το νερό με τα ανόργανα άλατα μεταφέρονται από …………………………… προς ……………………………. Με το …………………………….. ενώ η γλυκόζη μεταφέρεται από ……………………………. προς ………………………. με το ………………………….

1.
Μιτοχόνδρια – Χλωροπλάστες
Ποιος είναι ο ρόλος των οργανίδιων αυτών στο κύτταρο;
Τα οργανίδια αυτά υπάρχουν ανεξαιρέτως σε όλα τα κύτταρα ενός οργανισμού;
2.
α) Με βάση ποιο κριτήριο τα ζώα κατατάσσονται σε σπονδυλόζωα;
β) Ποια είναι τα κυριότερα από τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του εξωσκελετού των αρθρόποδων
3. Τι προσφέρει ο σκελετός στον άνθρωπο ;
4.
Ποιοι οργανισμοί ονομάζονται αυτότροφοι και ποιοι ετερότροφοι ; Πόσες κατηγορίες ετερότροφων οργανισμών έχουμε ;
5.
Γράψτε με τη σειρά τα επιμέρους όργανα από τα οποία αποτελείται ο γαστρεντερικός σωλήνας του ανθρώπου .Ποιοι είναι οι προσαρτημένοι σ’ αυτόν αδένες και τι εκκρίνει ο καθένας ;
6.
Δώστε σύντομες απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν. α) Ποιος ο ρόλος του άνθους στη ζωή ενός φυτού ; β) Με ποιους τρόπους ένας γυρεόκοκκος καταφέρνει να φτάσει στο ωάριο ; γ) Ποια η διαφορά της επικονίασης από τη γονιμοποίηση ;
7.
Πώς εξασφαλίζει το ανθρώπινο έμβρυο κατά την ανάπτυξή του, στο σώμα της μητέρας του, θρεπτικές ουσίες και οξυγόνο ;
8.
Αντιστοιχίστε τους όρους της στήλης Α με τις προτάσεις της στήλης Β .
Α Β
1 Μονογονική αναπαραγωγή - α Απαιτείται η συμμετοχή δύο
ατόμων διαφορετικού φύλου
2 Ζυγωτό - β Τα σπερματοζωάρια μαζί με
το υγρό που τα περιέχει
3 Αμφιγονική αναπαραγωγή - γ Ένωση σπερματοζωαρίου
και ωαρίου
4 Σπέρμα - δ Το νέο άτομο αναπτύσσεται
πάνω στο σώμα του μητρικού
οργανισμού και στη συνέχεια
αποκόπτεται από αυτό
5 Εκβλάστηση - ε Από ένα άτομο προκύπτουν
χωρίς γονιμοποίηση δύο ή
περισσότερα άτομα όμοια
με το αρχικό
6 Γονιμοποίηση - στ Το γονιμοποιημένο άτομο
9.
Αντιστοιχίστε τους όρους της στήλης Α με αυτούς της στήλης Β
Α Β
1 ερυθρά αιμοσφαίρια α αγγεία με βαλβίδες
2 φλέβες β μεταφορά αίματος
3 λευκά αιμοσφαίρια γ δέσμευση οξυγόνου
4 αρτηρίες δ πήξη του αίματος
5 αιμοπετάλια ε άμυνα του οργανισμού
6 μετάγγιση στ αγγεία με ισχυρά και
ελαστικά τοιχώματα
(Από τα 9 θέματα απαντήστε τα 6 )

1.
Σημείωσε δίπλα σε κάθε περιγραφή το όνομα του οργανιδίου ή της δομής:
Α. Ελέγχει την είσοδο και έξοδο ουσιών στο κύτταρο:…………………….
Β. Εκεί γίνεται η φωτοσύνθεση:……………………………………………
Γ. Αποτελείται από κυτταρίνη και περιβάλλει το φυτικό
κύτταρο:………………………………
Δ. Ο χώρος ανάμεσα στην κυτταρική μεμβράνη και στον πυρήνα καλύπτεται από
μια διαυγή ζελατινώδη μάζα:……………………………
2.
Να περιγράψετε τον τρόπο κίνησης της αμοιβάδας και της Euglena(Ευγλήνη).
3.
Ποιοι οργανισμοί ονομάζονται αρθρόποδα;
4.
Ποιος είναι ο ρόλος του ανθρώπινου σκελετού;
5.
Τι γνωρίζετε για τους λείους μύες. Να δώσετε ένα παράδειγμα.
6.
Τι είναι η επικονίαση και πως πραγματοποιείται;
7.
Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή (Σ) ή λάθος (Λ);
Α. Η τροφή από τη στοματική κοιλότητα οδηγείται διαμέσου του φάρυγγα και του
οισοφάγου στο στομάχι.
Β. Το συκώτι είναι ένας προσαρτημένος αδένας του γαστρεντερικού αδένα
Γ. Το σάλιο δεν περιέχει ένζυμα.
Δ. Τα πρώτα δόντια που εμφανίζονται τον έκτο περίπου μήνα ονομάζονται νεογιλά.
Ε. Στο στομάχι γίνεται η πέψη με τη βοήθεια της χολής.
Στ. Τα κόπρανα σχηματίζονται στο λεπτό έντερο.
8.
Πως γίνεται η γονιμοποίηση στα σπονδυλόζωα που αναφέρονται στον
πίνακα; Σημείωσε (+) στην κατάλληλη στήλη.
Σπονδυλόζωα
Εξωτερική γονιμοποίηση
Εσωτερική γονιμοποίηση
Ψάρια
Αμφίβια
Ερπετά
Πτηνά
Θηλαστικά
9.
Αντιστοιχίστε τους όρους της αριστερής στήλης με τις προτάσεις στη δεξιά στήλη;
1.Σπερματοζωάριο α. Η απόγονοι προκύπτουν χωρίς γονιμοποίηση
2. Ζυγωτό β. Ο σάκος αυτός προστατεύει τους όρχεις
3. Μόνοικο φυτό γ. Ένωση ωαρίου σπερματοζωαρίου
4. Μονογονική αναπαραγωγή δ.Φυτό με στήμονες και ωοθήκες
5. Όσχεο ε. Αρσενικός γαμέτης
6.Ωοθήκη στ. Εκεί παράγονται τα ωάρια

ΘΕΜΑ 1Ο
Α. Συμπληρώστε τα κενά στο κείμενο που ακολουθεί:
Βασική δομική και λειτουργική μονάδα ζωής είναι το ………………1 . Τα κύτταρα όλων των οργανισμών περιβάλλονται από μια μεμβράνη γνωστή ως ………………2 ………………3. Τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας κάθε κυττάρου είναι τα ………………4 Οι απαραίτητες πληροφορίες για τη ζωή του κυττάρου είναι αποθηκευμένες στο γενετικό υλικό το οποίο βρίσκεται συνήθως συγκεντρωμένο στον ………………5 . Ο χώρος ανάμεσα στην κυτταρική μεμβράνη και τον πυρήνα καλύπτεται από μια διαυγή ζελατινώδη μάζα, το ………………6
Β. Αναφέρετε 3 δομικές διαφορές ανάμεσα στα ζωικά και τα φυτικά κύτταρα.
ΘΕΜΑ 2Ο
Α. Περιγράψτε τον τρόπο κίνησης σε τρεις μονοκύτταρους οργανισμούς.
Β. Πως αντιμετωπίζουν τα διάφορα ζώα την έλλειψη τροφής και τη χαμηλή θερμοκρασία του χειμώνα;
ΘΕΜΑ 3Ο
Α) Ποιες είναι 3 από τις λειτουργίες του ανθρώπινου σκελετού;
Β) Που βρίσκεται ο ερυθρός μυελός των οστών και τι παράγεται από αυτόν; Που βρίσκεται ο ωχρός μυελός των οστών;
ΘΕΜΑ 4Ο
Α. Να αντιστοιχίσετε τους όρους που βρίσκονται στη στήλη Ι με τις προτάσεις της στήλης ΙΙ.
ΣΤΗΛΗ Ι
ΣΤΗΛΗ ΙΙ
Α. Διαρθρώσεις
1. Σάκος που περιβάλλει τα οστά στη διάρθρωση
Β. Συναρθρώσεις
2. Καλύπτει τα οστά στα σημεία επαφής.
Γ. Αρθρικός θύλακας
3. Επιτρέπουν ελεύθερες κινήσεις.
Δ. Χόνδρος
4. Λιπαίνει τις αρθρικές επιφάνειες.
Ε. αρθρικό υγρό
5. Οστά στενά συνδεδεμένα ώστε δεν κινούνται.
Β. Ποιοι οργανισμοί ονομάζονται αυτότροφοι ή παραγωγοί;
Ποιοι ονομάζονται ετερότροφοι ή καταναλωτές και ποιοι αποικοδομητές; Εξηγήστε και γιατί ονομάζονται έτσι.
ΘΕΜΑ 5Ο
1.
Γράψτε με τη σειρά τα μέρη του γαστρεντερικού σωλήνα στον άνθρωπο, ξεκινώντας από τη στοματική κοιλότητα.
2.
Ποιοι είναι οι προσαρτημένοι αδένες του πεπτικού συστήματος και τι εκκρίνουν;
ΘΕΜΑ 6Ο
Σε ποιες τροφές βασίζεται η μεσογειακή δίαιτα και γιατί είναι χρήσιμες για τον οργανισμό του ανθρώπου;
ΘΕΜΑ 7Ο
Α. Ποια είναι η μονογονική και η αμφιγονική αναπαραγωγή;
Β. Ποια φυτά ονομάζονται μόνοικα και ποια δίοικα;
Γ. Ποια ζώα λέγονται ερμαφρόδιτα και ποια γονοχωριστικά;
ΘΕΜΑ 8Ο
Ποιος είναι ο ρόλος των ερυθρών αιμοσφαιρίων , ποιος των λευκών αιμοσφαιρίων; Ποιες είναι οι διαφορές τους; Τι χρησιμεύουν τα αιμοπετάλια;
ΘΕΜΑ 9Ο
Ποια είναι τα ήδη των αιμοφόρων αγγείων στον άνθρωπο; Ποια είναι η λειτουργία τους; Σε τι διαφέρουν;

Να σημειώσετε δίπλα σε κάθε περιγραφή το όνομα του οργανιδίου ή της δομής.
1.
Ελέγχει την διέλευση ουσιών από και προς το κύτταρο:……………………….
2.
Εκεί γίνεται η φωτοσύνθεση:……………………………….
3.
Αποτελείται κυρίως από κυτταρίνη και περιβάλλει το φυτικό κύτταρο:……………………….
4.
Ελέγχει την δομή και τις λειτουργίες του κυττάρου:……………………….
ΘΕΜΑ 20
Α.
Στο σκελετό της εικόνας υπάρχουν βελάκια που δείχνουν συγκεκριμένα οστά. Να σημειώσετε σε ποια κατηγορία ανήκει το οστό που υποδεικνύεται , λαμβάνοντας υπόψη την μορφολογία του.
Β. Να αντιστοιχήσετε τις λέξεις της στήλης Α με τις λειτουργίες της στήλης Β.
ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 1. Περιόστεο α. Προστατεύουν ευαίσθητα όργανα
2. Κοιλότητες β. Παράγει κύτταρα του αίματος
3. Ερυθρός μυελός γ. Επισκευάζει βλάβες του οστού
4. Οστά δ. Στηρίζει το σώμα
5. Σκελετός ε. Προσφύονται σε αυτά οι μύες
ΘΕΜΑ 30
Α. Πώς γίνεται η φωτοσύνθεση και ποια είναι τα προϊόντα της;
Β. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας τον παρακάτω πίνακα σημειώνοντας ένα ( + ) στα αντίστοιχα κενά κελιά.
Φυτά
Φυτοφάγοι
Σαρκοφάγοι
Αποικοδομητές
Αυτότροφοι
Καταναλωτές
Παραγωγοί
Ετερότροφοι
ΘΕΜΑ 40
Να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λέξεις για να περιγράψετε την διαδικασία της πέψης στον Άνθρωπο. Στόμα, Δόντια, Σάλιο, Οισοφάγος, Στομάχι, Λεπτό έντερο, Πάγκρεας, Χολή, Παχύ έντερο.
ΘΕΜΑ 50
Α. Να ονομάσετε τα μέρη του άνθους που σημειώνονται στο διπλανό σχήμα με τα νούμερα από το 1 έως το 8.
ω προτάσεις με μία λέξη ή φράση που δίνει σωστό νόημα.
1. Κατά την επικονίαση οι γυρεόκοκκοι μεταφέρονται από τους………………. στο………………………………..
2. Το θηλυκό γεννητικό όργανο ενός φυτού είναι ο …………………………..
3. Οι θρεπτικές ουσίες του σπέρματος είναι αποθηκευμένες στις ……………………
ΘΕΜΑ 60
Α. Να περιγράψετε το αναπαραγωγικό σύστημα του άνδρα.
Β. Να περιγράψετε το αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας. Ποιο φαινόμενο ονομάζεται έμμηνη ρύση;
Θέμα 70
Α. Από ποια συστατικά αποτελείται το αίμα; Να περιγράψετε τον ρόλο καθενός από αυτά.
Β. Να αναφέρετε τα είδη των αιμοφόρων αγγείων. Τι γνωρίζετε για καθένα από αυτά;
Θέμα 80
Α. Από ποια όργανα θα περάσει ο εισπνεόμενος αέρας, από την μύτη μέχρι να φτάσει στους βρόχους; Τι γνωρίζετε για τα όργανα αυτά;
Β. Πώς γίνεται η ανταλλαγή των αερίων της αναπνοής στους πνεύμονες του ανθρώπου;
Θέμα 90
Α. Από ποια μέρη αποτελείται το νευρικό σύστημα του ανθρώπου; Ποια είδη νεύρων γνωρίζετε;
Β. Από ποια μέρη αποτελείται ο ανθρώπινος εγκέφαλος; Ποιος είναι ο ρόλος καθενός από αυτά;

1. α)Τοποθετείστε στη σειρά τις παρακάτω λέξεις, για να οικοδομήσετε ένα ζωικό οργανισμό: ιστός, όργανο, οργανισμός, κύτταρο, σύστημα οργάνων.
β) Να συμπληρωθούν τα κενά: Τα ………(1)…….. αποτελούν τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας. Στο ………(2)…….. γίνεται η σύνθεση πρωτεϊνών .Το ………(3)…….. αποτελεί το χώρο αποθήκευσης νερού και άλλων ουσιών. Το γενετικό υλικό βρίσκεται στον ………(4)…….. Το ……… (5) …….. αποτελείται από κυτταρίνη και υπάρχει στο φυτικό κύτταρο.
2. Να σχηματίσετε μια μικρή πρόταση με κάθε μια από τις παρακάτω λέξεις:περιόστεο, κολλαγόνο, μεσοσπονδύλιος δίσκος, συνάρθρωση, σκελετικός μυς.
3.α)Σε ποιες κατηγορίες χωρίζουμε τους οργανισμούς, ανάλογα με τον τρόπο που εξασφαλίζουν την τροφή;
β) Να γράψετε την αντίδραση της φωτοσύνθεσης (απλουστευμένη μορφή ).
4. Να χαρακτηρίσετε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ τις προτάσεις.
α) Μόνοικο είναι το φυτό που έχει μόνο ωοθήκες
β) Η γονιμοποίηση προηγείται της επικονίασης.
γ)Τα ωάρια σχηματίζονται στη σπερματική βλάστη.
δ) Ο στήμονας αποτελείται από τον στύλο και τον ανθήρα.
ε) Με μονογονία αναπαράγονται μόνο μονοκύτταροι οργανισμοί.
στ) Για να επιβιώσει ένας οργανισμός, πρέπει ν’ αναπαραχθεί.
5. Τι εννοούμε με τον όρο:
Α. Παρθενογένεση;
Β. Μεταμόρφωση;
Γ. Ερμαφρόδιτα άτομα;
6. α)Να γράψετε δύο διαφορές αρτηριών-φλεβών.
β) Ν’ αναφέρετε τη λειτουργία ερυθρών αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων.
7. Στον άνθρωπο, σε ποια όργανα γίνεται:
Α. Η παραγωγή ωαρίων;
Β. Η παραγωγή σπερματοζωαρίων;
Γ. Η γονιμοποίηση του ωαρίου;
Δ. Η εμφύτευση του ζυγωτού;
8. Ν’ αντιστοιχήσετε τις προτάσεις της πρώτης στήλης με τους όρους της δεύτερης στήλης.

Α. Χωρίζεται σε δύο βρόγχους
Β. Παράγουν φωνή
Γ. Στο πάνω μέρος του βρίσκεται η επιγλωττίδα
Δ. Υγραίνει τον αέρα
Ε. Κοινό όργανο αναπνευστικής και πεπτικής οδού

1.Φάρυγγας
2. Λάρυγγας
3. Τραχεία
4. Βλέννα
5. Φωνητικές χορδές
6. Βρογχικό δέντρο
9. Ν’ αντιστοιχίσετε τους αριθμούς με τα αντίστοιχα οστά:

Θέμα 1ο
Να συμπληρώσετε τις λειτουργίες της πρώτης στήλης που αντιστοιχούν με τις προτάσεις της δεύτερης στήλης , μεταφέροντας στην κόλα σας τη λειτουργία και δίπλα το γράμμα από τη δεύτερη στήλη.
1.
α) απελευθέρωση ενέργειας
2.
β) δημιουργία νέων ατόμων
3.
γ) αντίδραση στις μεταβολές του περιβάλλοντος
Θέμα 2ο
Να συμπληρώσετε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις ή εκφράσεις.
1.
Η αμοιβάδα αναπαράγεται μονογονικά με ………………..
2.
Η αιμοσφαιρίνη περιέχεται στα ………………αιμοσφαίρια
3. Οι αρτηρίες μεταφέρουν το αίμα από …….………… σε όλα τα μέρη του σώματος.
Θέμα 3ο
Πως τρέφονται οι αποικοδομητές και γιατί είναι σημαντική η παρουσία τους σε ένα οικοσύστημα ;
Θέμα 4ο
Να μεταφέρετε στην κόλα σας τον αριθμό της κάθε πρότασης που ακολουθεί και δίπλα το γράμμα Σ αν την κρίνετε σωστή ή το γράμμα Λ αν την κρίνετε λανθασμένη.
1. Οι αποικοδομητες φωτοσυνθέτουν.
2. Το γενετικό υλικό βρίσκεται κυρίως στον πυρήνα του κυττάρου.
3. Τα λευκά αιμοσφαίρια συμβάλλουν στην άμυνα του οργανισμού.
4. Στο λεπτό έντερο ολοκληρώνεται η πέψη.
5. Στο παχύ έντερο απορροφώνται οι θρεπτικές ουσίες.
6. Οι καταναλωτές είναι αυτότροφοι οργανισμοί.
Θέμα 5ο
Τα μιτοχόνδρια ή οι χλωροπλάστες είναι τα οργανίδια που υπάρχουν σε όλα ανεξαίρετα τα κύτταρα μιας μηλιάς ; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.
Θέμα 6ο
Ποιος είναι ο ρόλος της κυτταρικής μεμβράνης ;
Θέμα 7ο
Αντιστοίχησε τους όρους της αριστερής στήλης (Α) με τις προτάσεις που δίνονται στη δεξιά στήλη (Β) , μεταφέροντας στην κόλα σας τον αριθμό από τη στήλη Α και δίπλα το γράμμα από τη στήλη Β :
Θέμα 8ο
Πώς συνεργάζεται το κυκλοφορικό σύστημα του ανθρώπου : α) με το πεπτικό σύστημα και β) με το αναπνευστικό σύστημα.
Θέμα 9ο
Να αντιστοιχίσετε στα γράμματα α,β,γ,δ,ε,ζ,η,θ,ι,κ της εικόνας που ακολουθεί, τα μέρη του σώματος : 1) Στοματική κοιλότητα 2) Σιελογόνοι αδένες 3) Στομάχι 4) Συκώτι 5) Πάγκρεας 6) Λεπτό έντερο 7) Σκωληκοειδής απόφυση 8) Φάρυγγας 9) Παχύ έντερο 10) Οισοφάγος, μεταφέροντας στην κόλα σας κάθε ένα από τα γράμματα και δίπλα τον κατάλληλο από τους παραπάνω αριθμούς.

Tags:

Comments 1 Comment »