Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΟΣ ΘΕΜΑΤΑ 2011
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΑΞΗ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΣΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ, α 1-25

1. Ποιο ήταν το περιεχόμενο των επών;

2. Σε ποιο ιστορικό γεγονός αναφέρονται οι στίχοι 2 και 3;

3. Ποια είναι η θέση του κειμένου, που σας δόθηκε, στην Οδύσσεια;

4. Πώς εξηγείται η αναφορά της Μούσας στον πρώτο στίχο της Οδύσσειας, με
βάση τις αντιλήψεις της γεωμετρικής εποχής;

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Στο έργο του Ηρόδοτου εκτός από την ιστορική αφήγηση περιλαμβάνονται και οι
παρεκβάσεις. Να δώσετε τον ορισμό των παρεκβάσεων και να αναφερθείτε στο
περιεχόμενό τους. (Μονάδες 4).
2. να αποδοθεί περιληπτικά, σε μια παράγραφο 10 γραμμών, το περιεχόμενο των
στίχων 5-36. (Μονάδες 4).
3. Να χωρίσετε το απόσπασμα σε επιμέρους ενότητες και να δώσετε σε πλαγιότιτλο
το θέμα της κάθε μίας από αυτές. (Μονάδες 3).
4. Να αναλύσετε την Ομηρική παρομοίωση που περιλαμβάνεται στους στίχους 21-
26. (Μονάδες 3).
5. Να περιγράψετε την συναισθηματική κατάσταση ου Εύμαιου από τα λόγια και τις
πράξεις του. (Μονάδες 3).
6. Ποια χαρακτηριστικά στοιχεία της κοινωνικής ζωής, που υπάρχουν στην
Οδύσσεια, μπορείτε να εντοπίσετε σε αυτήν την ενότητα; (Μονάδες 3).

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment. Login »