Themata_2007 FILOLOGIKA A_LYKEIOY NEOEL_GLOSSA
ΕΚΘΕΣΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2011 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ : «Η αγάπη του πλούτου»

Α)1.Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου
(μον 25)

2. «Η αγάπη……….αναισχυντία» :να χωρίσετε την παράγραφο στα μέρη από τα
οποία αποτελείται και να δώσετε έναν πλαγιότιτλο
(μον 15)

3.α)Υπερβολικό , πολυτέλεια , πύλες , συγκατοικούνε , αυθάδεια : να δώσετε από
ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις παραπάνω λέξεις.
(μον 5)

β)Μόνιμη , καταδουλώνουν , νόθα , αγάπη , καλύτερα : να δώσετε από ένα
αντώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις.
(μον 5)

Β)Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι ο σημερινός άνθρωπος ενδιαφέρεται περισσότερο
για την απόκτηση υλικών αγαθών , ενώ αντίθετα παραμελεί την πνευματική και
ψυχική του καλλιέργεια;
Αναπτύξτε τις απόψεις σας σε ένα άρθρο 400-500 λέξεων που θα δημοσιευτεί στην
εφημερίδα του σχολείου σας.
(μον 50)

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Σ

Α) Να γράψετε περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε, σε σαράντα ως εβδομήντα

λέξεις.

( 25 μον. )

Β) Ι. 1: Σημειώνοντας στην απάντησή σας το αντίστοιχο γράμμα (α,β,γ ή δ) να

επιλέξετε τη σωστή πρόταση, σύμφωνα με το περιεχόμενο του δοσμένου κειμένου:

α) Το κείμενο αυτό αναφέρεται στο πρόβλημα του καταναλωτισμού της νεοελληνικής

κοινωνίας.

β) Το κείμενο αυτό αναφέρεται στα εθνικά ζητήματα της Ελλάδας.

γ) Το κείμενο αυτό αναφέρεται στο ομαδικό παιχνίδι.

δ) Το κείμενο αυτό αναφέρεται στα φοιτητικά προβλήματα.

2: Για κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις να γράψετε το αντίστοιχο

γράμμα της πρότασης και δίπλα την ένδειξη Σωστό ή Λάθος, σύμφωνα με το

νόημα του κειμένου.

α) Ο ανώτατος σκοπός του παιχνιδιού είναι η νίκη.

β) Ο ανώτατος σκοπός του παιχνιδιού δεν είναι η νίκη.

γ) Η αντίθετη ομάδα δεν είναι αντίμαχη, γιατί χωρίς αυτή δεν θα υπήρχε παιχνίδι.

δ) Η αντίθετη ομάδα είναι αντίμαχη, γιατί χωρίς αυτή δεν θα υπήρχε παιχνίδι.

( 6.25 μον)

ΙΙ. Να δώσετε πλαγιότιτλο στην τελευταία από τις θεματικές ενότητες ( 6.25 μον.)

ΙΙΙ. Για κάθε μια υπογραμμισμένη λέξη του κειμένου να γράψετε μια αντώνυμη.

(6.25 μον. )

ΙV. Να εντοπίσεις στο δοσμένο κείμενο τρεις Υποτακτικές ρημάτων και να εξηγήσεις

την επίδρασή τους στο ύφος του κειμένου. (6.25 μον. )

Γ) Σε σχετική συζήτηση με τους συμμαθητές σας στην αυλή του σχολείου

περιγράφετε μια αξέχαστη προσωπική εμπειρία σας ομαδικού παιχνιδιού σε 120 ως

180 λέξεις. ( 50μον. )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Α. Κείμενο

Πόσο η εξωτερική εμφάνιση (φόρεμα προπάντων αλλά και κόμμωση, στάση, περπάτημα)

είναι συνάρτηση της εσωτερικής μας δομής, φαίνεται από το γεγονός ότι και μόνο από τον

τρόπο που ντύνεται ένας άνθρωπος μπορεί να μαντέψει το επάγγελμα, την κοινωνική θέση,

την παιδεία του, αλλά και πολλές πτυχές του χαρακτήρα του: το βάθος της ψυχής του, τις

βλέψεις και τις επιδιώξεις του, τις διαστάσεις του αισθηματικού του κόσμου, το τι θέλει και

μπορεί να πάρει και να δώσει στη ζωή, το πόσο εμπιστεύεται τον εαυτό του και τους άλλους

ανθρώπους, αν λογαριάζει ή όχι τα μέτρα και τις συνήθειες του συλλογικού βίου. Άλλοτε

(π.χ. στους μεσαιωνικούς χρόνους της Ευρώπης) υπήρχε μεγάλη ελευθερία στο ντύσιμο, και

ο καθένας έδειχνε, μαζί με το γούστο, και τη φαντασία του στη μορφή και στα χρώματα των

φορεμάτων του. (Κάτι που τώρα θεωρείται μόνο προνόμιο των γυναικών). Αλλά και σήμερα

που το φόρεμα έχει σε μεγάλη κλίμακα διεθνοποιηθεί και τυποποιηθεί, υπάρχουν μεγάλα

περιθώρια για την πρωτοβουλία μας. Και ένα οξύ βλέμμα μπορεί από την αμφίεση και μόνο

να ξεχωρίσει τον φιλάρεσκο από τον αδιάφορο· τον ματαιόδοξο από τον ταπεινό· τον

επιτηδευμένο και περίπλοκο από τον αφελή και απλό- εκείνον που ζητεί να πάρει από τους

άλλους σημασία, απ’ αυτόν που γνωρίζει ότι την έχει· τον ασταθή και αβέβαιο από τον

ήσυχο και σίγουρο· τον άνθρωπο με θολό και βάναυσο από τον άνθρωπο με λεπτό και

καθαρό αισθηματικό κόσμο· τον επιτήδειο, αλλά και επικίνδυνο από τον αδέξιο και αγαθό·

τον ονειροπόλο από τον πρακτικό· τον άνθρωπο της άμεσης και γρήγορης εντύπωσης από

εκείνον που ξέρει και προτιμά να περιμένει· αυτόν που δεν εννοεί να παραιτηθεί και επιμένει

στις χαρές της ζωής, απ’ αυτόν που αποφάσισε ή προσποιείται ότι θέλει να συνθηκολογήσει

με τον κάματο, τις απογοητεύσεις ή την ευπρέπεια, και ούτω καθεξής.

Ε.Π. Παπανούτσου, Πρακτική φιλοσοφία

Β. Παρατηρήσεις

1. Να γράψετε μια περίληψη του κειμένου 80 περίπου λέξεων (25 μονάδες)

2. Να γράψετε ένα αντώνυμο των παρακάτω λέξεων του κειμένου: εσωτερικής, ταπεινό,

περίπλοκο, επικίνδυνο, άμεσης. (10 μονάδες)

3. Να αναπτύξετε την άποψη του συγγραφέα «και μόνο από τον τρόπο που ντύνεται ένας

άνθρωπος μπορεί να μαντέψει το επάγγελμα, την κοινωνική θέση την παιδεία του,» σε μια

παράγραφο 80 λέξεων. (15 μονάδες)

4. Να γράψετε ένα άρθρο 400 λέξεων όπου θα αναπτύσσετε το θέμα αν η ενδυμασία αποτελεί

χαρακτηριστικό της κοινωνικής συμπεριφοράς του ανθρώπου και πιο είναι το κριτήριο που

καθορίζει τις δικές σας επιλογές σε θέματα μόδας. (50 μονάδες)

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ : «Η αγάπη του πλούτου»

Α)1.Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου

(μον 25)

2. «Η αγάπη……….αναισχυντία» :να χωρίσετε την παράγραφο στα μέρη από τα

οποία αποτελείται και να δώσετε έναν πλαγιότιτλο

(μον 15)

3.α)Υπερβολικό , πολυτέλεια , πύλες , συγκατοικούνε , αυθάδεια : να δώσετε από

ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις παραπάνω λέξεις.

(μον 5)

β)Μόνιμη , καταδουλώνουν , νόθα , αγάπη , καλύτερα : να δώσετε από ένα

αντώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις.

(μον 5)

Β)Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι ο σημερινός άνθρωπος ενδιαφέρεται περισσότερο

για την απόκτηση υλικών αγαθών , ενώ αντίθετα παραμελεί την πνευματική και

ψυχική του καλλιέργεια;

Αναπτύξτε τις απόψεις σας σε ένα άρθρο 400-500 λέξεων που θα δημοσιευτεί στην

εφημερίδα του σχολείου σας.

(μον 50)

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ)

Κείμενο:

Τι είναι η εφηβεία;

Η εφηβεία είναι η περίοδος της μετάβασης από την παιδική στην ώριμη ηλικία και

έχει για κέντρο της την ήβη. Για να πούμε την αλήθεια τα όριά της είναι ασαφή.

Η εφηβεία είναι σαν μια δεύτερη γέννηση που γίνεται προοδευτικά και πολλές

φορές προκαλεί και ψυχικό πόνο. Η εφηβεία είναι πάντα μια κίνηση γεμάτη δύναμη,

υποσχέσεις και ζωή που μοιάζει με το νερό που αναβλύζει Αυτή η ορμητικότητα

συχνά αποπροσανατολίζει τον έφηβο. Αν και γνωρίζουμε αυτό που πεθαίνει μέσα

μας, δεν ξεχωρίζουμε ακόμα προς τα που πηγαίνουμε ούτε ξέρουμε να εξηγήσουμε

τους λόγους για την αλλαγή της ζωής και της συμπεριφοράς μας. Αν και τίποτα δεν

είναι όπως πριν όλα είναι απροσδιόριστα.

Για παράδειγμα, η αλλαγή της φωνής είναι επώδυνη για τ’ αγόρια, γιατί είναι

πολύ σκληρό να πενθεί κανείς την φωνή με την οποία αναγνώριζε τον εαυτό του για

πολλά χρόνια. Υπάρχει έλλειψη αυτοπεποίθησης, μια διάχυτη ανασφάλεια, αλλά

παράλληλα και μια επιθυμία να την ξεπεράσουμε. Την ίδια στιγμή που χρειαζόμαστε

τον έλεγχο των μεγάλων, χρειαζόμαστε και την ελευθερία μας, και η ισορροπία

ανάμεσα σ’ αυτά τα δυο δεν είναι εύκολο να βρεθεί. Για τους γονείς αλλά και για τα

παιδιά η ιδανική λύση διαφέρει ανάλογα με τις ημέρες και τις περιστάσεις.

Νιώθουμε ότι το ν’ αποχωριστούμε μια μέρα τους γονείς μας είναι ζωτικής

σημασίας για μας. Αυτό σημαίνει ήδη ότι κάποια μορφή σχέσης μαζί τους πρέπει να

αλλάξει. Θέλουμε να φτιάξουμε μια διαφορετική ζωή. Ποια ζωή όμως; Δεν θέλουμε

πάντοτε να έχουμε την ίδια ζωή μαζί τους. Βλέποντάς τους να ζουν νομίζουμε καμιά

φορά ότι βλέπουμε το δικό μας μέλλον και κάτι τέτοιο μας τρομάζει.

Νιώθουμε ότι γλιστράμε σ’ έναν κατήφορο, χωρίς να μπορούμε να

σταματήσουμε. Χάνουμε τους τρόπους που έχουμε να αμυνόμαστε, τα συνηθισμένα

μέσα επικοινωνίας, χωρίς από την άλλη να έχουμε καταφέρει να εφεύρουμε άλλα.

Οι αστακοί, όταν αλλάζουν εξωτερικό περίβλημα, χάνουν κατ’ αρχήν το παλιό

και μένουν χωρίς καμία άμυνα όσο χρόνο χρειάζεται για να φτιάξουν ένα καινούριο.

Σε όλο αυτό το διάστημα κινδυνεύουν πολύ. Στους εφήβους συμβαίνει περίπου το

ίδιο. Και το να φτιάξουν ένα καινούριο περίβλημα στοιχίζει τόσα δάκρυα και τόσο

ιδρώτα που είναι σαν να το πληρώνουν με αίμα. Στα λημέρια του ανυπεράσπιστου

αστακού παραμονεύει πάντοτε ένα μουγγρί, που είναι έτοιμο να τον κατασπαράξει. Η

εφηβεία είναι «το δράμα του αστακού»! Το δικό μας «μουγγρί» είναι όλα τα

απειλητικά πράγματα που βρίσκονται μέσα μας αλλά και έξω από μας και που συχνά

δεν τα συλλογιζόμαστε.

Το «μουγγρί» ίσως είναι το μωρό που κάποτε υπήρξαμε, που δεν θέλει να

εξαφανιστεί και που φοβάται μήπως χάσει την προστασία των γονιών του. Μας

κρατά στην παιδική ηλικία και εμποδίζει να γεννηθεί ο μελλοντικός ενήλικος εαυτός

μας. Το «μουγγρί» είναι, ακόμα, το θυμωμένο παιδί που πιστεύει ότι

ενηλικιωνόμαστε, όταν «τρώμε» κάτι από τους ενηλίκους. Το «μουγγρί» είναι, ίσως,

ακόμα, αυτοί οι επικίνδυνοι και καμιά φορά ωφελιμιστές ενήλικοι που τριγυρνούν

γύρω από τους εφήβους επειδή τους βλέπουν τρωτούς. Οι γονείς ξέρουν ότι υπάρχουν

τέτοιου είδους άνθρωποι και ότι μας παραμονεύουν κίνδυνοι. Ακόμα κι αν μας

δυσαρεστεί να το παραδεχτούμε, έχουν συχνά δίκιο όταν μας προτρέπουν να είμαστε

συνετοί.

Δεν υπάρχει εφηβεία χωρίς προβλήματα, χωρίς πόνο. Είναι ίσως η πιο

επώδυνη περίοδος της ζωής. Η παγίδα στην οποία κινδυνεύουμε να πέσουμε

βρίσκεται στο ότι επιθυμούμε να αποφύγουμε οτιδήποτε είναι δύσκολο. Να ξεφύγουμε από τον εαυτό μας και να ριχτούμε σε αμφίβολες ή επικίνδυνες περιπέτειες, παρασυρμένοι από ανθρώπους που γνωρίζουν τα εύθραυστα σημεία των εφήβων, ή ακόμα να οχυρωθούμε πίσω από ένα ψεύτικο κέλυφος. Άρα, η εφηβεία είναι πάντα δύσκολη αλλά, εάν οι γονείς και τα παιδιά εμπιστεύονται τη ζωή, τότε όλα στο τέλος κανονίζονται. (Φ. Ντολτό – Κ. Ντολτό – Τόλιτς, Έφηβοι. Προβλήματα και ανησυχίες, Θεσσαλονίκη1999, σ. 15-18) Α. Να δοθεί η περίληψη του παραπάνω κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. (Μόρια 25) Β. 1. Ποια είναι, σύμφωνα με τον συγγραφέα, η σχέση των εφήβων με τους γονείς τους; Να απαντήσετε σε μια παράγραφο. (Μόρια 5) 2.α) Με ποια μέθοδο έχει αναπτυχθεί η παράγραφος: «Οι αστακοί…..συλλογιζόμαστε»; Με τι παρομοιάζεται σ΄ αυτήν η εφηβεία; (Μόρια 2,5) β) Ποια παράγραφος αποτελεί τον επίλογο του κειμένου αυτού; Να την χωρίσετε στα δομικά της μέρη (ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΣΧΟΛΙΑ – ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΑ). (Μόρια 2,5) 3. α) Να δοθούν τα αντώνυμα των παρακάτω λέξεων: επικίνδυνες επώδυνη συνηθισμένα επιτρέπει εύθραυστα (Μόρια 2,5) β) Να υπογραμμίσετε την λέξη που δεν είναι συνώνυμη με τις υπόλοιπες: (i) περίβλημα απόφθεγμα κουκούλι κέλυφος (ii) λημέρι λιμάνι οχυρό καταφύγιο (iii) ψεύτικο κίβδηλο κάλπικο απροσδιόριστο (iv) προστασία επιφύλαξη προφύλαξη προάσπιση (Μόρια 2,5) γ) Να αντικαταστήσετε κάθε λέξη με μια συνώνυμη: οχυρωθούμε, κανονίζονται, τρωτούς, ασαφή, συλλογιζόμαστε (Μόρια 2,5) δ) λόγους: Από την λέξη αυτή να σχηματίσετε τρία σύνθετα που να την έχουν α’ συνθετικό (π.χ. λογοκόπος) και τρία σύνθετα που να την έχουν β’ συνθετικό (π.χ. γλωσσολόγος) (Μόρια 2,5) 4. Στις προτάσεις που ακολουθούν να διακρίνετε που χρησιμοποιείται η γλώσσα με την αναφορική και που με την ποιητική της λειτουργία: - Η εφηβεία είναι το δράμα του αστακού. - Η εφηβεία είναι πάντα δύσκολη. - Οι γονείς έχουν δίκιο όταν μας προτρέπουν να είμαστε συνετοί. - Η εφηβεία είναι μια κίνηση γεμάτη δύναμη, υποσχέσεις και ζωή που μοιάζει με το νερό που αναβλύζει. (Μόρια 5) Γ. Έκθεση: Να συντάξετε ένα κείμενο ομιλίας για σχολική εκδήλωση με θέμα: «Στις μέρες μας παρατηρείται έντονα το φαινόμενο πολλοί έφηβοι να παραμελούν τα μαθήματά τους και να απορρίπτουν κάποιους από τους κλάδους γνώσης που προσφέρει το σχολείο. Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό και τι οφείλει να κάνει η οικογένεια και το ίδιο το σχολείο, για να εξασφαλίσουν στους εφήβους ένα καλύτερο μέλλον, μακριά από κακές επιλογές;» Το κείμενό σας να έχει έκταση περίπου 300 λέξεις. (Μόρια 50)

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ. ΓΛΩΣΣΑ

ΘΕΜΑ 1Ο

Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου σε ένα κείμενο έως 10 σειρές.

(Μονάδες 25)

ΘΕΜΑ 2Ο

α) Πώς πρέπει να γίνεται η επιλογή επαγγέλματος σύμφωνα με τη γνώμη του συγγραφέα;

β) Να χωρίσετε το κείμενο σε ενότητες και να δώσετε πλαγιότιτλους.

γ)Να σχηματίσετε προτάσεις με τις λέξεις: δίλημμα, επιλογή, εφηβεία, εργασία και να

αντιστοιχίσετε τα ακόλουθα ζεύγη αντιθέτων:

Υποκειμενικός ανασφάλεια

Παροδικός αντικειμενικός

Έφηβος μόνιμος

Αυτοπεποίθηση ανασφάλεια

δ)Να γράψετε τη δομή της τρίτης παραγράφου.

(Μονάδες 25)

ΘΕΜΑ 3Ο

Να αναπτύξετε σε ένα κείμενο τριών τουλάχιστον παραγράφων τα προβλήματα που

αντιμετωπίζει ο σημερινός έφηβος και να προτείνετε τρόπους επίλυσής τους.

(Μονάδες 50)

Γιατί η νεανική ηλικία είναι η κρισιμότερη της

ανθρώπινης ζωής.

Η νεανική ηλικία είναι η κρισιμότερη ηλικία της ζωής γιατί η

περίοδος αυτή είναι καθοριστική και αποφασιστική για κάθε

άνθρωπο.

Καθοριστική είναι γιατί σε αυτή την ηλικία ο άνθρωπος

διαμορφώνει ουσιαστικά την προσωπικότητά του. Πρώτα απ όλα

αναπτύσσεται σωματικά. Κατά τη διάρκεια της εφηβείας

συντελούνται έντονες σωματικές αλλαγές που συχνά συνοδεύονται

από προβλήματα, όπως νευρικότητα, ανασφάλεια, μελαγχολία, και

απομόνωση. Τα προβλήματα αυτά γίνονται μεγαλύτερα αν ο νέος δεν

στραφεί σε δημιουργικές δραστηριότητες όπως ο αθλητισμός και οι

τέχνες .Αντίθετα, όταν η σωματική ανάπτυξη είναι φυσιολογική , τότε

ο νέος αποκτάει αυτοπεποίθηση. Παράλληλα με τη σωματική ανάπτυξη ο νέος αναπτύσσεται και συναισθηματικά. Οι νέοι διακατέχονται από πολλά και έντονα συναισθήματα που όμως δεν είναι σταθερά- αγάπης, έρωτα, θυμού, ζήλιας, άγχους αγωνίας φόβου ,συμπάθειας και θαυμασμού. Η νεότητα είναι αποφασιστική περίοδος της ζωής του γιατί ο άνθρωπος βρίσκεται σε σταυροδρόμια , σε διλήμματα και καλείται να πάρει σοβαρές αποφάσεις για τα ζωή του. Ιδιαίτερα σημαντική και υπεύθυνη απόφαση είναι η επιλογή του επαγγέλματος που θα ασκήσει. Ο νέος χρειάζεται να διαλέξει επάγγελμα με βάση υποκειμενικούς παράγοντες, όπως είναι οι κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του αλλά και αντικειμενικούς παράγοντες όπως είναι οι επαγγελματικές προοπτικές και η αγορά εργασίας. Η απόφαση αυτή είναι δύσκολη αλλά και πολύ σημαντική. Μια σωστή επιλογή είναι η βάση πάνω στην οποία χτίζεται η ζωή και η ευτυχία του ανθρώπου, ενώ μια λάθος επιλογή δημιουργεί συναισθήματα αποτυχίας, αβεβαιότητας ,ανασφάλειας και λύπης. Τέλος η νεότητα είναι η ηλικία της ανέμελης ζωής, της χαράς , της διασκέδασης και των απολαύσεων. Είναι η περίοδος όπου ο άνθρωπος γεμάτος από ζωντάνια και ενεργητικότητα χαίρεται την ανεξαρτησία, τη συντροφιά , τον έρωτα, τη διασκέδαση. Είναι η περίοδος όπου ο άνθρωπος αποκτάει πείρα, γνώση και πλούσια βιώματα που θα τον βοηθήσουν να ωριμάσει και θα διαμορφώσουν καθοριστικά την προσωπικότητά του σε όλη τη ζωή του.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ψυχαγωγία

Η ψυχαγωγία είναι φυσική ανάγκη του ανθρώπου και σχετίζεται με

την υπόστασή του, η οποία δεν είναι βιολογική, αλλά και πνευματική.

Στενά δεμένη, λοιπόν, η ψυχαγωγία με τη φύση του ανθρώπου υπάρχει

όσο και αυτός. Μόνο οι τρόποι ψυχαγωγίας διαφέρουν από άνθρωπο σε

άνθρωπο και από πολιτισμό σε πολιτισμό.

Και λέμε πολιτισμό, γιατί η ψυχαγωγία είναι κατεξοχήν πολιτιστικό

φαινόμενο. Συνδέεται με τις ανώτερες εκφάνσεις του πολιτισμού, όπως

είναι η πνευματική και καλλιτεχνική δημιουργία. Και όπως δεν μπορεί να

θεωρείται πολιτιστικό επίτευγμα ό,τι στρέφεται εναντίον του ανθρώπου,

έτσι δεν μπορεί να θεωρείται ψυχαγωγία ό,τι δεν τον εξευγενίζει και πολύ

περισσότερο ό,τι τον εκβαρβαρώνει, τον αποκτηνώνει και τελικά τον

εξουθενώνει. Δεν υπάρχει, λοιπόν, γνήσια και «νόθα ψυχαγωγία». Η

πραγματική ψυχαγωγία είναι μία, αυτή που προσφέρει πνευματική και

αισθητική συγκίνηση στον άνθρωπο και τον μορφώνει.

Άλλο ψυχαγωγία και άλλο διασκέδαση και εκτόνωση. Αναγκαίες,

ασφαλώς, καταστάσεις και οι δύο στη ζωή του ανθρώπου, μα πολύ

διαφορετικές. Ψυχαγωγία είναι η μύηση, η μέθεξη, η συμμετοχή του

ανθρώπου στα έργα του πνεύματος και της Τέχνης. Και όσο πιο

αυθεντικά είναι αυτά τα έργα, τόσο πιο γνήσια, τόσο τέλεια είναι η

ψυχαγωγία του. Αντίθετα, η διασκέδαση και η εκτόνωση είναι

περισσότερο φυγή από μια πληκτική πραγματικότητα. Δεν είναι έκσταση

στον κόσμο της αλήθειας και του ωραίου, αλλά απόδραση από μια ζωή

που δεν αρέσει, που πιέζει και κουράζει σωματικά και ψυχικά τον

άνθρωπο . είναι μια προσπάθεια του ανθρώπου να ξεχάσει και να ξεδώσει.

Θα καταλάβουμε καλύτερα τη διαφορά, αν παρατηρήσουμε το θεατή μιας

θεατρικής παράστασης και τον οπαδό που παρακολουθεί την ομάδα του να

αγωνίζεται. Από τη μια κατάνυξη και περισυλλογή και από την άλλη

έντονα θορυβώδης συμπεριφορά, έξαψη και αναστάτωση. Αλλά η

λύτρωση της ψυχής δεν είναι σε καμιά περίπτωση ανάλογη με το θόρυβο

που προκαλούμε με την παρουσία μας.

Χρειάζεται, ίσως, μερικές φορές ο άνθρωπος την εκτόνωση. Αλλά δεν

πρέπει να τη συγχέει με την ψυχαγωγία και προπαντός δεν πρέπει να την

επιδιώκει αντί για την ψυχαγωγία. Για να μη συμβαίνει, όμως, κάτι τέτοιο,

θα πρέπει ο άνθρωπος να μυηθεί στη σημασία της ψυχαγωγίας και στο

περιεχόμενό της. Να μυηθεί, με άλλα λόγια, στη γνώση των ψυχαγωγικών

μέσων. Αν ο άνθρωπος μορφωθεί,, ώστε να είναι σε θέση να νιώθει και να

χαίρεται τη συγκίνηση που του προσφέρει η αλήθεια και το ωραίο, τότε

θα μάθει να τα αποζητά στη ζωή του. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου (80 – 100 λέξεις) (Μονάδες 25) Β. 1. Ποιες διαφορές ανάμεσα στην ψυχαγωγία και τη διασκέδαση εντοπίζετε στην τρίτη παράγραφο του κειμένου; (Μονάδες 10) Β. 2. Να γράψετε ποια είναι η δομή της δεύτερης παραγράφου του κειμένου. («Και λέμε πολιτισμό … μορφώνει»). (Μονάδες 5) Β. 3. Να γράψετε μια συνώνυμη για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: Συνδέεται Αυθεντικά Θόρυβο Ωραίο (Μονάδες 4) Β. 4. Να αναλύσετε τις παρακάτω λέξεις στα συνθετικά τους: Ψυχαγωγία Προσφέρει Συμμετοχή Περισυλλογή (Μονάδες 4) Β. 5. Να γράψετε δύο προτάσεις όπου θα χρησιμοποιείται τη λέξη «απόδραση» με την κυριολεκτική και τη μεταφορική της σημασία. (Μονάδες 2) Γ. Οι νέοι σήμερα δεν ψυχαγωγούνται σωστά. Αφού αναφερθείτε στο πως διασκεδάζουν οι σύγχρονοι νέοι, να προτείνετε κατάλληλους τρόπους για την ψυχαγωγία των σύγχρονων νέων. (Μονάδες 50)

Tags:
One Response to “ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2011 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”
 1. ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΕΚΘΕΣΗ

  ΣΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

  http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAPEZA_THEMATON/Themata_2007/FILOLOGIKA/A_LYKEIOY/NEOEL_GLOSSA/14.pdf

  http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAPEZA_THEMATON/Themata_2007/FILOLOGIKA/A_LYKEIOY/NEOEL_GLOSSA/8.pdf

  http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAPEZA_THEMATON/Themata_2007/FILOLOGIKA/A_LYKEIOY/NEOEL_GLOSSA/18.pdf

  http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAPEZA_THEMATON/Themata_2007/FILOLOGIKA/A_LYKEIOY/NEOEL_GLOSSA/23.pdf

  http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAPEZA_THEMATON/Themata_2007/FILOLOGIKA/A_LYKEIOY/NEOEL_GLOSSA/25.pdf

  http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAPEZA_THEMATON/Themata_2007/FILOLOGIKA/A_LYKEIOY/NEOEL_GLOSSA/2.pdf

  http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAPEZA_THEMATON/Themata_2007/FILOLOGIKA/A_LYKEIOY/NEOEL_GLOSSA/15.pdf

  http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAPEZA_THEMATON/Themata_2007/FILOLOGIKA/A_LYKEIOY/NEOEL_GLOSSA/19.pdf

  http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAPEZA_THEMATON/Themata_2007/FILOLOGIKA/A_LYKEIOY/NEOEL_GLOSSA/20.pdf

  http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAPEZA_THEMATON/Themata_2007/FILOLOGIKA/A_LYKEIOY/NEOEL_GLOSSA/21.pdf

  http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAPEZA_THEMATON/Themata_2007/FILOLOGIKA/A_LYKEIOY/NEOEL_GLOSSA/22.pdf

  ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

  Κείμενο
  Ο ελεύθερος χρόνος, στο σύγχρονο κόσμο, αποτελεί σοβαρό και χαρακτηριστικό στοιχείο του βιοτικού επιπέδου μιας κοινωνίας, μικρής ή μεγάλης, αλλά και στοιχείο ατομικής συγκρότησης και ολοκλήρωσης κάθε ατόμου. Η αξία του έγινε νωρίς κατανοητή και γι’ αυτό νομιμοποιήθηκε με τη συνθήκη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που υπογράφτηκε στη Ρώμη το 1945. Εκεί λοιπόν, προβλέπεται οκτάωρο εργασίας, οκτάωρο ελεύθερου χρόνου, οκτάωρο ύπνου. Μπορούμε, λοιπόν, να τον θεωρήσουμε αγαθό, κύριας σημασίας για τον άνθρωπο και σοβαρό παράγοντα πολιτισμού.
  Ο χρόνος, έξω και πέρα από την εργασία του συνόλου των μελών των κοινωνιών, απασχόλησε πολλούς αντιπροσώπους διαφόρων επιστημών, οι οποίοι ήθελαν να καταγράψουν συνολικές συμπεριφορές των ανθρώπων, τις οικονομικές επιπτώσεις αυτών των συμπεριφορών, τις πολιτισμικές δραστηριότητες και τις πολιτικές ταυτότητες των λαών γενικότερα, σε επίπεδο νεολαίας, μεσηλίκων, υπερηλίκων, σε επίπεδο επιστημόνων, ανθρώπων μέσης εκπαίδευσης και απλών πολιτών, σε επίπεδο ανδρών, γυναικών, αγοριών και κοριτσιών.
  Τα αποτελέσματα της έρευνας δεν κολακεύουν τον ελεύθερο χρόνο, ως αγαθό κύριας σημασίας και σοβαρό πολιτισμικό παράγοντα, αφού οι περισσότεροι των ανθρώπων τον δαπανούν σε ψυχαγωγία και ειδικότερα σε μεταμεσονύχτιες απολαύσεις. Μεγάλο μέρος των ανθρώπων τον δαπανά καθ’ όλη την εβδομάδα στις κερκίδες των σταδίων, παρακολουθώντας τα αθλητικά δρώμενα και οι λιγότεροι τον αφιερώνουν σε γνήσια ψυχαγωγία, σε άθληση και απόλαυσή του, με την ψυχή τους. Αξιοπαρατήρητη είναι και η μη διαφοροποίηση των φύλων.
  Υπάρχουν και οι λίγοι, οι οποίοι πράγματι δημιουργούν το δικό τους «είναι», μέσα στον ελεύθερο χρόνο τους και το βγάζουν προς τα έξω. Κάνουν τέχνη, ποίηση, μουσική, λογοτεχνία, θέατρο, ζωγραφική και διασώζουν την πολιτισμική πορεία της κοινωνίας. Αυτοί αναζητούν την αναγέννησή τους με την ενασχόλησή τους με τα πράγματα και θέτουν την δική τους σφραγίδα στις σχέσεις τους με τον στενότερο κοινωνικό περίγυρο. Ευρίσκουν τι τους πρέπει και πώς μπορούν να το πλησιάσουν.
  Αυτοί οι λίγοι είναι άριστοι συνεργάτες των άλλων εργαζομένων στο χώρο της εργασίας τους. Αναγνωρίζουν τον άλλο και του συμπαρίστανται στις δυσκολίες που θα συναντήσει στο αντικείμενό του. Είναι έξω από εκνευρισμούς και ιδιοτέλειες, ίντριγκες και προσποιήσεις, γιατί γνωρίζουν ότι έχουν σοβαρότερη αιτία ζωής, από τις φθορές της εργασίας. Αρνούνται να κάνουν την εργασία αυτοσκοπό, που θα τους εγκλωβίσει τη ζωή, τις χαρές της ζωής, τις απολαύσεις της υγείας, της παιδείας, της τέχνης, του πολιτισμού.
  Ο ελεύθερος χρόνος, από όλους κατατέθηκε αυτό, είναι στοιχείο καθοριστικό της ζωής, της χαράς, της ψυχαγωγίας, αλλά οι άνθρωποι δεν έμαθαν να τον αξιοποιούν προς την πλευρά της ολοκλήρωσης και της διαμόρφωσης της πολιτικής συνείδησης. Από πολλούς-τους περισσότερους που πήραν μέρος στην έρευνα-οι ευθύνες έπεσαν στην οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η οποία, από την παιδική ηλικία, εξαφανίζει τον ελεύθερο χρόνο και στα παιδιά και στην οικογένεια, με αποτέλεσμα να εθίζεται το άτομο στους ρυθμούς ζωής που επιβάλλει η εκπαίδευση και η εργασία στις κοινωνίες του σύγχρονου κόσμου.

  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
  1.
  Σε κυριακάτικη εφημερίδα δημοσιεύθηκε το παραπάνω άρθρο. Να ενημερώσετε την τάξη σας για το περιεχόμενό του γράφοντας μια περίληψη εκατό (100) λέξεων.
  (25 μονάδες)
  2.
  Να σχολιάσετε την πρώτη περίοδο του κειμένου σε μία παράγραφο: «Ο ελεύθερος χρόνος … κάθε ατόμου»
  (15 μονάδες)
  3.
  Να γράψετε από ένα συνώνυμο για κάθε μία λέξη που σας δίνεται:
  κατανοητός , κύρια , κολακεύω , εγκλωβίζω
  (10 μονάδες)
  4.
  Καλείστε να αποστείλετε ένα κείμενο στην επιτροπή του προγράμματος «Βουλή των Εφήβων» σχετικά με τον ελεύθερο χρόνο των μαθητών. Αφού αναφερθείτε στη σημασία του ελεύθερου χρόνου, να αναπτύξετε τις προτάσεις σας για τη συμβολή του σχολείου και της πολιτείας στη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου(το κείμενο θα είναι 500-600 λέξεων)
  (50 μονάδες
  Κείμενο από τον ημερήσιο τύπο.
  Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε ( 80-100 λέξεις )
  ( Μονάδες 25 )
  Β1. « Άλλοι πάλι γονείς, τρομοκρατημένοι … ελεύθερος χρόνος γι’ αυτήν ».
  Να αναπτύξετε τη φράση σε μια παράγραφο 80-100 λέξεων.
  ( Μονάδες 10 )
  Β2. Να γράψετε τη δομή και να προσδιορίσετε τον τρόπο / μέθοδο ανάπτυξης της τελευταίας παραγράφου του κειμένου.
  ( Μονάδες 5 )
  Β3. Να γράψετε ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : ασφάλεια , ασανσέρ , ευερέθιστους , δικαιολογίες , ωθήσουν.
  ( Μονάδες 5 )
  Γ. Σε ένα άρθρο στην εφημερίδα του σχολείου σας να παρουσιάσετε τη γνώμη σας σχετικά με το αν οι σύγχρονοι νέοι αξιοποιούν σωστά τον ελεύθερο χρόνο τους και να αναφέρετε ποιους εσείς θεωρείτε σωστούς τρόπους αξιοποίησής του.
  ( Μονάδες 50 )

  Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: « Η μόδα στην ενδυμασία: η πιο εύκολη αλλαγή» Νέλη Λαγάκου, Η ενδυμασία διά μέσου των αιώνων, εκδ. «Δωδώνη», Αθήνα – Ιωάννινα, 1998.
  Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
  1. Να ενημερώσεις την τάξη σου για το περιεχόμενο του κειμένου με γραπτή περίληψη του σε 80 – 100 λέξεις.
  (Μονάδες 25)
  2. Ποιος είναι, σύμφωνα με το κείμενο, ο πιο προσιτός και λειτουργικός τρόπος ανανέωσης του ανθρώπου; Να αιτιολογήσεις σύντομα (μέχρι πέντε σειρές ) την απάντησή σου.
  (Μονάδες 6,5)
  3. Ένα από τα μέσα ποιητικής χρήσης της γλώσσας είναι οι εικόνες. Να βρεις ποιες εικόνες υπάρχουν στο χωρίο: « Αλλάζοντας η εποχή, μπαίνοντας ο χειμώνας θέλουμε να μυρίσουμε και να αισθανθούμε πάνω μας το μάλλινο ή μπαίνοντας το καλοκαίρι θέλουμε να φορέσουμε χρωματιστά και λουλουδάτα ρούχα, να αισθανθούμε τη δροσιά και τη φρεσκάδα του λινού και του βαμβακερού».
  (Μονάδες 6,5)
  4. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης Α με εκείνες που έχουν την ίδια σημασία από τη στήλη Β.
  Α Β
  α. αδύνατη 1. εκούσια
  β. δαπάνη 2. ολοφάνερη
  γ. καταφανής 3. έξοδα
  δ. ενδυμασία 4. απραγματοποίητη
  ε. ηθελημένη 5.φορεσιά
  (Μονάδες 6)
  5. Να μετατρέψεις την ενεργητική σύνταξη σε παθητική ή και αντίστροφα στις παρακάτω προτάσεις.
  α. Η μόδα ικανοποιεί την ανάγκη του ανθρώπου για αλλαγή.
  …………………………………………………………………..
  β. Η λειτουργική αλλαγή προσφέρεται από τη βιομηχανία της μόδας.
  ………………………………………………………………………..
  (Μονάδες 6)
  6. Πολλά από τα στοιχεία της μόδας δεν είναι ούτε καινούρια ούτε και χρήσιμα. Ωστόσο, οι περισσότεροι άνθρωποι σπεύδουν να συμμορφωθούν με τις επιταγές της. Ποιοι είναι εκείνοι οι παράγοντες που καθορίζουν τη μόδα και ποιες είναι οι επιπτώσεις της τυφλής αυτής υποταγής στη ζωή των ανθρώπων; Να τεκμηριώσεις την απάντησή σου σε ένα κείμενο 4 παραγράφων.
  (Μονάδες 50)
  Η μόδα στην ενδυμασία: η πιο εύκολη αλλαγή
  Η μόδα

  ΚΕΙΜΕΝΟ [Άρη Γιαβρή: Η οργάνωση του λόγου Β Τόμος σελίδα 27, 28, 29]
  Α. Να αποδώσετε περιληπτικά σε 80-100 περίπου λέξεις το περιεχόμενο του παρακάτω κειμένου
  Μονάδες 25
  Β1 [Η πολιτικοποίηση των νέων παίρνει μορφή….και να μην ενοχοποιηθεί ο ενθουσιασμός τους]
  Να επισημάνετε τα δομικά στοιχεία της παραγράφου
  Μονάδες 10
  Β2. Με ποιες λέξεις θα αποδίδατε το νόημα των τύπων [καλυτερέψουν και περνά]της δεύτερης παραγράφου χρησιμοποιώντας ύφος πιο επίσημο;
  Μονάδες 5
  Β3.Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:
  Ενθουσιασμός, εμπιστοσύνη
  Μονάδες 5
  Β4. Αφού λάβετε υπόψη σας τη σημασία που έχουν οι παρακάτω φράσεις του κειμένου,να σημειώσετε σε ποιες από αυτές η γλώσσα λειτουργεί αναφορικά και σε ποιες ποιητικά
  ….πρέπει να κάνουν κάποιες καθοριστικές επιλογές…..(τέταρτη παράγραφος)
  ….ο διάλογος είναι μια μέθοδος για τη συνειδητοποίηση των νέων (τέταρτη παράγραφος)
  …..έχει ο νέος τη δυνατότητα να καλλιεργήσει τη σκέψη του (τέταρτη παράγραφος)
  …..να είναι σε θέση να επηρεάσουν την πολιτική ζωή(πέμπτη παράγραφος)
  …θα αδικούσαμε την εκπαίδευση αν λέγαμε ότι είναι….μια άγονη σχέση(έβδομη παράγραφος)
  Μονάδες 5
  Γ.Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα η διδασκαλία πρέπει να στηρίζεται κυρίως στο διάλογο. Σε σχετικό ερώτημα δημοσιογράφου νεανικού περιοδικού να εκθέσετε τις εμπειρίες σας από τις μέχρι σήμερα μεθόδους διδασκαλίας που αντιμετωπίσατε και προτείνετε τρόπους για την αποτελεσματική χρήση του διαλόγου στη διδακτική πράξη
  Μονάδες 50

  Α΄ ΚΕΙΜΕΝΟ
  «Σχετικά με την Τρίτη ηλικία», Άλκ. Μπενέτου, στο Έκφραση-΄Εκθεση,
  εκδ. Βολονάκη, σελ. 93.
  Β΄ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
  Α1. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 60 λέξεις περίπου.
  (Μον. 25)
  Β1. «Πολλοί παύουν……………………γήρας »: να σχολιάσετε σε μια παράγραφο
  8-10 γραμμών την άποψη του συγγραφέα.
  (Μον. 10)
  Β2. Να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λέξεις σε προτάσεις (4 προτάσεις):
  ψυχαγωγούμαι – διάγνωση – περιθωριοποιούμαι - επιβίωση.
  (Μον. 5)
  Β3. Να γράψετε ένα συνώνυμο και ένα αντώνυμο για κάθε μία από τις παρακάτω
  λέξεις: πενιχρός – ακμαίος – άνοδος - επιταχύνω.
  (Μον.5)
  Β4. Αν μάλιστα εφαρμοστούν και ειδικά προγράμματα από την πολιτεία :
  να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική.
  (Μον. 5)
  Γ΄ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ
  Στα πλαίσια μιας συζήτησης που γίνεται στην τάξη σχετικά με τη θέση που κατέχουν οι ηλικιωμένοι στην ελληνική κοινωνία σήμερα, εσύ αναφέρεις τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και κάνεις προτάσεις σχετικά με τη βοήθεια που μπορεί να προσφέρει η οικογένεια και η πολιτεία, για να έχουν οι ηλικιωμένοι μια ζωή “ γεμάτη” και ενδιαφέρουσα.
  ( περίπου 400 λέξεις)
  (Μον. 50)
  Παρότι βέβαια δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι το γήρας έχει σε μεγάλο βαθμό τα βιολογικά χαρακτηριστικά εντούτοις όλοι οι ηλικιωμένοι δε ζουν κατά τον ίδιο τρόπο. Άνθρωποι που προέρχονται από ανώτερα κοινωνικά στρώματα και άρα έχουν μια οικονομική άνεση, δεν παραιτούνται από τα ενδιαφέροντα και τις δραστηριότητες τους όταν1 γεράσουν σε αντίθεση με όσους έχουν περιορισμένη μόρφωση και πενιχρό εισόδημα οι οποίοι και παύουν να έχουν στα γηρατειά τους ενδιαφέροντα, δεν ψυχαγωγούνται, αρνούνται να απολαύσουν τον ελεύθε-ρο χρόνο τους δημιουργικά καΐ”*ευχάριστα, αποκλείονται αυτόβουλα από την κοινωνική ζωή (π.χ. συνταξιούχος εργάτης).
  Σήμερα όμως η κοινωνική αντίληψη βαθμιαία αλλάζει. Οι ηλικιωμένοι σήμερα μπορούν να παραμένουν ενεργοί και δημιουργικοί και να μην παραιτούνται από την κοινωνική ζωή. Μπορούν να ασκούν κοινωνικούς ρόλους και δραστηριότητες που ασκούσαν στα νιάτα τους, όταν ήταν παραγωγικοί και χρήσιμοι και έδιναν και οι ίδιοι περιεχόμενο στη ζωή τους, μπορούν δηλαδή να έχουν σώμα
  δυνατό και ακμαίο, να έχουν κίνητρα, να ψυχαγωγούνται, να απολαμβάνουν τον ελεύθερο χρόνο τους κάνοντας ταξίδια, να επικοινωνούν με τους φίλους τους, να ασχολούνται με καινούργια πράγματα και γιατί όχι να ερωτεύονται και να πα ντρεύονται. Α
  Η ιατρική σήμεραΤ η άνοδος του βιοτικού επιπέδου, η διάγνωση και η θεραπεία των ασθενειών, η νοσοκομειακά, περίθαλψη, η ασφάλιση μπορούν να βοηθήσουν τους ηλικιωμένους να παραμείνουν ζωντανό κύ’τταρο μέσα στην οικογένεια και τον κοινωνικό ιστό γενικότερα. Οι σημερινοί γέροι σαφώς και αντιμετωπίζουν προβλήματα. Ταλαιπωρούνται από προβλήματα υγείας, σωματικής και ψυχικής, και περίθαλψης.|_Πολλοί παύουν να συμμετέχουν στην κοινωνική και ζωή και, περιθωριοποιούνται και αυτή η κατάσταση επιταχύνει το γήρας!]Επόμενο είναι να αισθάνονται μοναξιά, επιπλέον του γεγονότος ότι ορισμένοι αντιμε-τωπίζουν έντονα οικονομικά προβλήματα ακόμα και πρόβλημα επιβίωσης.
  Σίγουρα όμως υπάρχουν προτάσεις για την αντιμετώπιση των γηρατειών. Η παραμονή στο οικείο περιβάλλον βοηθά να μην αισθάνονται απομονωμένοι ενώ η εκπόνηση από την πολιτεία προγραμμάτων για τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους τους ψυχαχωγεί. Αν μάλιστα εφαρμοστούν και ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για την τρίτη ηλικία, θα βοηθήσουν τους ηλικιωμένους να παρακολουθούν τους σύγχρονους ρυθμούς ζωής, θα τους δώσουν νέα κίνητρα ζωής και έτσι θα παραμένουν όσο γίνεται πιο ενεργοί και δημιουργικοί ώστε να μην παραιτούνται από την κοινωνική ζωή.
  Ειδικά μάλιστα για την κατηγορία εκείνη των ηλικιωμένων - συνταξιούχων που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, αν το ύψος των συντάξεων είναι τέτοιο που θα τους επιτρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες τους, τότε θα μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς.

  Α΄ ΚΕΙΜΕΝΟ
  «Σχετικά με την Τρίτη ηλικία», Άλκ. Μπενέτου, στο Έκφραση-΄Εκθεση,
  εκδ. Βολονάκη, σελ. 93.
  Β΄ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
  Α1. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 60 λέξεις περίπου.
  (Μον. 25)
  Β1. «Πολλοί παύουν……………………γήρας »: να σχολιάσετε σε μια παράγραφο
  8-10 γραμμών την άποψη του συγγραφέα.
  (Μον. 10)
  Β2. Να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λέξεις σε προτάσεις (4 προτάσεις):
  ψυχαγωγούμαι – διάγνωση – περιθωριοποιούμαι - επιβίωση.
  (Μον. 5)
  Β3. Να γράψετε ένα συνώνυμο και ένα αντώνυμο για κάθε μία από τις παρακάτω
  λέξεις: πενιχρός – ακμαίος – άνοδος - επιταχύνω.
  (Μον.5)
  Β4. Αν μάλιστα εφαρμοστούν και ειδικά προγράμματα από την πολιτεία :
  να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική.
  (Μον. 5)
  Γ΄ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ
  Στα πλαίσια μιας συζήτησης που γίνεται στην τάξη σχετικά με τη θέση που κατέχουν οι ηλικιωμένοι στην ελληνική κοινωνία σήμερα, εσύ αναφέρεις τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και κάνεις προτάσεις σχετικά με τη βοήθεια που μπορεί να προσφέρει η οικογένεια και η πολιτεία, για να έχουν οι ηλικιωμένοι μια ζωή “ γεμάτη” και ενδιαφέρουσα.
  ( περίπου 400 λέξεις)
  (Μον. 50)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment. Login »