ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ A LYKEIOY 2011

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ARXAIA

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ A LYKEIOY
Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ A LYKEIOY
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

One Response to “ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΑΡΧΑΙΑ A LYKEIOY”
 1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ
  ΣΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ:2007-2008
  ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
  ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ

  http://stellad.pde.sch.gr/allowindex/TRAPEZA_THEMATON/Themata_2007/FILOLOGIKA/A_LYKEIOY/ARXAIA/9.pdf

  http://stellad.pde.sch.gr/allowindex/TRAPEZA_THEMATON/Themata_2007/FILOLOGIKA/A_LYKEIOY/ARXAIA/8.pdf

  http://stellad.pde.sch.gr/allowindex/TRAPEZA_THEMATON/Themata_2007/FILOLOGIKA/A_LYKEIOY/ARXAIA/7.pdf

  http://stellad.pde.sch.gr/allowindex/TRAPEZA_THEMATON/Themata_2007/FILOLOGIKA/A_LYKEIOY/ARXAIA/6.pdf

  ARXAIA Themata FILOLOGIKA A LYKEIOY

  http://stellad.pde.sch.gr/allowindex/TRAPEZA_THEMATON/Themata_2007/FILOLOGIKA/A_LYKEIOY/ARXAIA/5.pdf

  ΚΕΙΜΕΝΟ: Από το βιβλίο «ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ Της Α’ ΤΑΞΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Βιβλίο 2, κεφ.2, παραγρ.18-21»
  Λύσανδρος δε τοις εφόροις επεμψεν αγγελουντα μετ αλλων Λακεδαιμονίων Αριστοτέλην, φυγάδα Αθηναιον οντα, ότι αποκρίναιτο Θηραμένει εκείνους κυρίους είναι ειρήνης και πολέμου. Θηραμένης δε και οι άλλοι πρέσβεις επεί ησαν εν Σελλασία, ερωτώμενοι δε επι τίνι λόγω ηκοιεν ειπον, ότι αυτοκράτορες περί ειρήνης, μετα ταυτα οι εφοροι καλειν εκέλευεν αυτούς.
  Επεί δ’ ηκον, εκκλησίαν εποίησαν, εν η αντέλεγον Κορίνθιοι και Θηβαιοι μάλιστα, πολλοί δε και άλλοι των Ελλήνων, μη σπένδεσθαι Αθηναίοις, αλλ’ εξαιρειν.
  Λακεδαιμόνιοι δε ουκ εφασαν πόλιν Ελληνίδα αδραποδιειν μέγα αγαθόν ειργασμένην εν τοις μεγίστοις κινδύνοις γενομένοις τη Ελλάδι, αλλ΄εποιουντο ειρήνην εφ ω τα τε μακρά τείχη και τον Πειραια καθελόντας και τας ναυς πλην δώδεκα παραδόντας και τους φυγάδας καθέντας, τον αυτόν εχθρόν και φίλον νομίζοντας Λακεδαιμονίοις έπεσθαι και κατά γην και κατά θάλατταν όποι άν ηγωνται. Θηραμένης δέ και οι συν αυτω πρέσβεις επανέφερον ταυτα εις τας Αθήνας.
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.
  Α. Να μεταφραστεί το κείμενο «Λακεδαιμόνιοι δε …εις τας Αθηνας».
  (30 μονάδες)
  Β.1α) Ποια η στάση των Κορινθίων, Θηβαίων και Λακεδαιμονίων στη συνέλευση που έγινε στη Σπάρτη σχετικά με την τύχη των Αθηναίων;
  (10 μονάδες)
  1β)Να δικαιολογήσετε ειδικότερα τη στάση των Λακεδαιμόνιων.
  (5 μονάδες)
  2) Ποιοι οι όροι της ειρήνης που έγινε μεταξύ Αθηναίων και Λακεδαιμονίων;
  (15 μονάδες)
  3α)Ποια ήταν κατά την κρίση του Θουκυδίδη η βαθύτερη αιτία του Πελοποννησιακού πολέμου;
  (5 μονάδες)
  3β)Ποιες ιστορικές μορφές ήταν τα πρότυπα του Ξενοφώντα και ποια προσόντα τους θαύμαζε;
  ( 5 μονάδες)
  4α)Οι παρακάτω λέξεις να μεταφερθούν στον άλλο αριθμό.
  ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
  εφόροις
  πόλιν
  πρέσβεις
  λόγω
  ναυς
  (2,5 μονάδες)
  4β)γενομένοις: Να γραφεί το δεύτερο ενικό πρόσωπο σε όλες τις εγκλίσεις του αορίστου β’. Να γραφεί επίσης και το απαρέμφατο.
  (2,5 μονάδες)
  4γ)εποιουντο: Να κλιθεί η οριστική ενεστώτα και παρατατικού.
  (5 μονάδες)
  5α) Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις ώστε να προσδιορίζεται η συντακτική θέση των λέξεων που δίνονται.
  Φυγάδα: είναι ………………………………στο……………………………….
  Καλειν: είναι……………………………….<<………………………………..
  Μεγίστοις:είναι………………………………<<………………………………..
  Ναυς: είναι………………………………<<…………………………………
  Ελλήνων είναι………………………………<<…………………………………
  5β) Στη περίοδο <<επει δ’ηκον…………………εξαιρειν>> να αναγνωρίσετε τις
  δευτερεύουσες προτάσεις.
  (5 μονάδες)
  6) Να εντοπίσετε λέξεις του κειμένου που έχουν το ίδιο θέμα με τις παρακάτω:
  επόμενος
  καθηγητής
  πρόσκλήση
  κράτος
  έργο
  (10 μονάδες)

  Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
  ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, Βιβλίο 1. Κεφάλαιο 28
  Β. Να μεταφραστεί το κομμάτι του παραπάνω κειμένου που βρίσκεται ανάμεσα σε αγκύλες (1-2 παράγραφοι).
  Γ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  1. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση για κάθε ερώτηση που σας δίνεται:
  1.
  Ο Θουκυδίδης, για να καταγράψει τα γεγονότα του μακρινού παρελθόντος ποια μέθοδο χρησιμοποίησε;
  Α. Κατέγραψε τις πληροφορίες των προηγούμενων ιστορικών
  Β. Συνέλεξε και αξιολόγησε τις πληροφορίες του.
  Γ. Χρησιμοποίησε στοιχεία από μύθους, διαδόσεις και φήμες.
  2.
  Ποιο σύστημα χρονολόγησης χρησιμοποίησε ο Θουκυδίδης;
  Α. Χρονολογεί κατά θεματικές ενότητες.
  Β. Εξιστορεί κατά χρονολογική σειρά
  Γ. Αρχίζει από τη μέση του πολέμου και κάνει αναδρομές στο παρελθόν.
  3. Ο Θουκυδίδης στις δημηγορίες του πόσο κοντά στα λόγια των ομιλητών είναι;
  Α. Δεν παραθέτει τις δημηγορίες αυτολεξεί αλλά λέει ό,τι ήταν πιο κατάλληλο να λεχθεί σε κάθε περίσταση.
  Β. Προσπαθεί να καταγράψει τις δημηγορίες όπως ακριβώς τις είπαν οι ομιλητές.
  Γ. Δεν απομακρύνθηκε ούτε από την κεντρική ιδέα των λόγων, ούτε από τη διαλεκτική διαφοροποίηση κάθε ομιλητή.
  4.Ποια ήταν κατά την άποψη του Θουκυδίδη η βαθύτερη αιτία του Πελοποννησιακού πολέμου;
  Α. Το μίσος Κερκυραίων και Κορινθίων.
  Β. Οι πολιτικές διαφορές Αθήνας- Σπάρτης.
  Γ. Η ανάπτυξη, οικονομική και στρατιωτική της αθηναϊκής δύναμης.
  5. Ποια περίοδο χρονικά καλύπτει το ιστορικό έργο του Ξενοφώντα;
  Α. 4οςαι. π.Χ
  Β. 6ος αι. π.Χ.
  Γ. 2ος α. π.Χ.
  2.Με βάση το κείμενο να εξηγήσετε για ποιο ακριβώς ζήτημα βρίσκονται σε διαμάχη οι Κερκυραίοι με τους Κορινθίους.
  3. «και αυτοί…μάλλον ωφελίας ένεκα»: Ποια είναι ακριβώς η απειλή των Κερκυραίων και σε τι αποσκοπεί;
  4. Αφού διαβάσετε το παρακάτω κείμενο από μετάφραση(Βιβλίο 1. Κεφ. 34) να απαντήσετε στην εξής ερώτηση: Ποιο επιχείρημα χρησιμοποιούν οι Κερκυραίοι στο σημείο αυτό και κατά πόσο αυτό ανταποκρίνεται στην αλήθεια, με βάση και το παραπάνω κείμενο από το πρωτότυπο;
  «1.Κι αν ισχυρίζονται ότι δεν είναι δίκαιο να συμμαχήσετε με δικούς τους αποίκους, ας μάθουν ότι κάθε αποικία, αν έχει καλή μεταχείριση, τιμά τη μητρόπολή της, αν όμως αδικείται αποξενώνεται. Διότι οι άποικοι δεν αποστέλλονται για να γίνουν δούλοι αλλά αποστέλλονται ως ισότιμοι μ’ εκείνους που παραμένουν στη μητρόπολη. 2.Ως προς το ότι μας αδικούν, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Διότι, όταν τους προσκαλέσαμε σε διαιτησία για το θέμα της Επιδάμνου, προτίμησαν τον πόλεμο ως μέσο επίλυσης των διαφορών μας παρά την αμερόληπτη δικαιοσύνη.»
  5. Να γράψετε ένα παράγωγο στα Νέα Ελληνικά για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου Α.: παρασκευήν, δούναι, έφασαν, κρατειν, απαγαγωσι
  6. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
  επύθοντο: γ΄πλ. Οριστικής Ενεστώτα
  παρέλαβον: β΄ενικό Ευκτικής Μέλλοντα
  αντιποιουνται: γ΄πλ. Οριστικής Παρατατικού
  ταυτα: Δοτική ενικού
  πολεσιν: Γενική Ενικού
  7.α) Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου Α.
  β) Να αναγνωρίσετε τις προτάσεις του κειμένου που είναι σε παρένθεση.

  Διδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο
  Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Γ, 81 2‐5
  «Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι τάς τε Ἀττικὰς ναῦς προσπλεούσας τάς τε τῶν πολεμίων οἰχομένας, λαβόντες τούς τε Μεσσηνίους ἐς τήν πόλιν ἤγαγον πρότερον ἔξω ὄντας, καὶ τάς ναῦς περιπλεῦσαι κελεύσαντες ἅς ἐπλήρωσαν ἐς τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα, ἐν ὅσῳ περιεκομίζοντο, εἴ τινα τῶν ἐχθρῶν λάβοιεν, ἀπέκτεινον· καί ἐκ τῶν νεῶν ὅσους ἔπεισαν ἐσβῆναι ἐκβιβάζοντες ἀπεχρῶντο, ἐς τὸ Ἥραιόν τε ἐλθόντες τῶν ἱκετῶν ὡς πεντήκοντα ἄνδρας δίκην ὑποσχεῖν ἔπεισαν καὶ κατέγνωσαν πάντων θάνατον. Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, ὅσοι οὐκ ἐπείσθησαν, ὡς ἑώρων τὰ γιγνόμενα, διέφθειρον αὐτοῦ ἐν τῷ ἱερῶ ἀλλήλους, καί ἐκ τῶν δένδρων τινὲς ἀπήγχοντο, οἱ δʹ ὡς ἕκαστοι ἐδύναντο ἀνηλοῦντο.(*) Ἡμέρας τε ἐπτά, ἅς ἀφικόμενος ὁ Εὐρυμέδων ταῖς ἑξήκοντα ναυσὶ παρέμεινε, Κερκυραῖοι σφῶν αὐτῶν τοὺς ἐχθροὺς δοκοῦντας εἶναι ἐφόνευον, τὴν μὲν αἰτίαν ἐπιφέροντες τοῖς τὸν δῆμον καταλύουσιν, ἀπέθανον δέ τινές καί ἰδίας ἔχθρας ἕνεκα, καί ἄλλοι (ενν. ἀπέθανον) χρημάτων σφίσι ὀφειλομένων ὑπό τῶν λαβόντων· πᾶσά τε ἰδέα κατέστη θανάτου, καί οἷον φιλεῖ ἐν τῷ τοιούτῳ γίγνεσθαι οὐδὲν ὅ, τι οὐ ξυνέβη καί ἔτι περαιτέρω.»
  Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το απόσπασμα από: «Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι τάς τε Ἀττικὰς ναῦς…έως οἱ δʹ ὡς ἕκαστοι ἐδύναντο ἀνηλοῦντο.»
  Μονάδες 30
  Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των ακόλουθων ερωτήσεων:
  Β1. Βασικός στόχος του Θουκυδίδη στο τμήμα αυτό της Ιστορίας του είναι να παρουσιάσει την κατάπτωση των ηθικών αξιών και τη σκληρότητα που παρα‐τηρείται σε περίοδο (εμφυλίου) πολέμου. Πώς περιγράφει τη στάση των δημο‐κρατικών έναντι των ολιγαρχικών;
  Μονάδες 10
  Β2. Αφού εντοπίσετε τα σημεία που γίνεται λόγος για επέμβαση ξένου παρά‐γοντα στην πολιτική ζωή της Κέρκυρας, να σχολιάσετε τις συνέπειές της.
  Μονάδες 10
  Β3. Αφού διαβάσετε το ακόλουθο απόσπασμα από μετάφραση, να εξηγήσετε τις αιτίες που αποβαρβαρώνουν τον άνθρωπο σε συνθήκες πολέμου.
  Διδαγμένο κείμενο σε μετάφραση
  Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Γ, 82, 8
  «Αιτία όλων αυτών ήταν η φιλαρχία που έχει ρίζα την πλεονεξία και τη φιλο‐δοξία που έσπρωχναν τις φατρίες να αγωνίζονται με λύσσα. Οι αρχηγοί των κομμάτων, στις διάφορες πολιτείες, πρόβαλλαν ωραία συνθήματα. Ισότητα των πολιτών από τη μια μεριά, σωφροσύνη της αριστοκρατικής διοίκησης από την άλλη. Προσποιούνταν έτσι ότι υπηρετούν την πολιτεία, ενώ πραγματικά ήθε‐λαν να ικανοποιήσουν προσωπικά συμφέροντα και αγωνίζονταν με κάθε τρό‐πο να νικήσουν τους αντιπάλους τους. Τούτο τους οδηγούσε να κάνουν τα φο‐βερότερα πράματα επιδιώκοντας να εκδικηθούν τους αντιπάλους τους, όχι ως το σημείο που επιτρέπει η δικαιοσύνη ή το συμφέρον της πολιτείας, αλλά κάνο‐ντας τις αγριότερες πράξεις, με μοναδικό κριτήριο την ικανοποίηση του κόμμα‐τός τους.»
  (μετάφραση: Άγγελος Βλάχος)
  Μονάδες 10
  Β4. Σε ποια φάση του Πελοποννησιακού πολέμου αναφέρονται τα γεγονότα του εμφυλίου πολέμου στην Κέρκυρα; Αφού επιλέξετε μια εκ των τριών επιλο‐γών –που σας δίνονται παρακάτω‐ να περιγράψετε τα κυριότερα γεγονότα της περιόδου αυτής.
  Α. Ο δεκαετής ή Αρχιδάμειος πόλεμος (431‐421π.Χ.)
  Β. Η Σικελική εκστρατεία (415‐413π.Χ.)
  Γ. Ο πόλεμος στο Ανατολικό Αιγαίο (413‐405π.Χ.)
  Μονάδες 10
  Β5. Αφού μεταφέρετε τους ακόλουθους πίνακες στο τετράδιό σας, να γράψετε τις πτώσεις και τους τύπους που σας ζητούνται κάθε φορά:
  Α.
  ναῦς: αιτιατική ενικού
  ἄνδρας: κλητική ενικού
  τὴν πόλιν: κλητική ενικού
  πάντων: δοτ. πληθ.
  λιμένα: δοτ. πληθυντικού
  πολλοί: ονομαστική ενικού
  τινα: γεν. πληθυντικού
  τῷ ἱερῷ: δοτ. πληθυντικού
  ἱκετῶν: γενική ενικού
  χρημάτων: αιτιατική ενικού
  Μονάδες 5 (10X0,5)
  Β.
  προσπλεούσας: 3ο εν. οριστικής ΠΡΤ. Ε.Φ.
  ἤγαγον: 3ο πληθ. υποτακτικής ΑΟΡ.Β΄ Ε.Φ.
  λάβοιεν: 2ο εν. ευκτικής ΠΡΚ. Ε.Φ.
  ἀπέκτεινον: 1ο εν. οριστική ΜΕΛΛ. Ε.Φ.
  κατέγνωσαν: 2ο εν. προστ. ΑΟΡ. Β΄ Ε.Φ.
  Μονάδες 5 (5×1)
  B6. α) “εἴ τινα τῶν ἐχθρῶν λάβοιεν, ἀπέκτεινον”: Να αναγνωρίσετε το είδος του υποθετικού λόγου (Μονάδες 2) και στη συνέχεια να τον μετατρέψετε έτσι ώστε να δηλώνει το προσδοκώμενο. (μονάδες 3)
  Μονάδες 5
  β) «Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, ὅσοι οὐκ ἐπείσθησαν, ὡς ἑώρων τὰ γιγνόμενα, διέφθειρον αὐτοῦ ἐν τῷ ἱερῶ ἀλλήλους, καί ἐκ τῶν δένδρων τινὲς ἀπήγχοντο, οἱ δʹ ὡς ἕκαστοι ἐδύναντο ἀνηλοῦντο.» Αφού αναγνωρίσετε –απλή αναφορά‐ τις δευτερεύουσες προτάσεις που υπάρχουν στο παραπάνω απόσπασμα (μο‐νάδες 3), να δικαιολογήσετε πλήρως μια εξ αυτών (εισαγωγή, εκφορά κ.ο.κ.) (μονάδες 2)
  Μονάδες 5
  Β7. Με ποιες λέξεις του διδαγμένου κειμένου από το πρωτότυπο έχουν ετυμο‐λογική συγγένεια οι ακόλουθες λέξεις της νέας ελληνικής: διαίσθηση, νεώριο, αυτοκτονία, πειθώ, διαφθορά, απαγχονισμός, άφιξη, κατάλυση, οπτική, προσφορά.
  Μονάδες 10 (10×1)

  Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ», βιβλίο 2, κεφ. 3, § 51-53.
  51 Πάλιν δέ εἰσελθών (ὁ Κριτίας) εἶπεν·[…] « Ἔστι δέ ἐν τοῖς καινοῖς νόμοις τῶν μέν ἐν τοῖς τρισχιλίοις ὄντων μηδένα ἀποθνῄσκειν ἄνευ τῆς ὑμετέρας ψήφου, τῶν δ’ ἔξω τοῦ καταλόγου κυρίους εἶναι τούς τριάκοντα θανατοῦν. Ἐγώ οὖν, ἔφη, Θηραμένην τουτονί ἐξαλείφω ἐκ τοῦ καταλόγου, συνδοκοῦν ἅπασιν ἡμῖν. Καί τοῦτον, ἔφη, ἡμεῖς θανατοῦμεν».
  52 Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης, ἀνεπήδησεν ἐπί τήν ἑστίαν καί εἶπεν: «Ἐγώ δ’ ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἱκετεύω τά πάντων ἐννομώτατα, μή ἐπί Κριτία εἶναι ἐξαλείφειν μήτε ἐμέ μήτε ὑμῶν ὅν ἄν βούληται, ἀλλ’ ὅνπερ νόμον οὗτοι ἔγραψαν περί τῶν ἐν τῷ καταλόγῳ, κατά τοῦτον καί ὑμῖν καί ἐμοί τήν κρίσιν εἶναι.
  53 Καί τοῦτο μέν, ἔφη, μά τούς θεούς οὐκ ἀγνοῶ, ὅτι οὐδέν μοι ἀρκέσει ὅδε ὁ βωμός, ἀλλά βούλομαι καί τοῦτο ἐπιδεῖξαι, ὅτι οὗτοι, οὐ μόνον εἰσί περί ἀνθρώπους ἀδικώτατοι, ἀλλά καί περί θεούς ἀσεβέστατοι. Ὑμῶν μέντοι, ἔφη, ὦ ἄνδρες καλοί κἀγαθοί, θαυμάζω, εἰ μή βοηθήσετε ὑμῖν αὐτοῖς, καί ταῦτα γιγνώσκοντες ὅτι οὐδέν τό ἐμόν ὄνομα εὐεξαλειπτότερον ἤ τό ὑμῶν ἑκάστου».
  Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
  1. Να μεταφράσετε στα νέα ελληνικά τις παραγράφους 52 και 53. (30 μ.)
  2. Ποια συμπεράσματα εξάγετε από τα λόγια του Κριτία για την αντιμετώπιση της ιδέας του Νόμου από τους τυράννους; (10 μ.)
  3. Ποια είναι τα κύρια επιχειρήματα με τα οποία ο Θηραμένης προσπαθεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του και να επιτύχει τη συμπαράσταση των βουλευτών; (10 μ.)
  4. Να κρίνετε τα επιχειρήματα του Θηραμένη λαμβάνοντας υπόψη σας το ακόλουθο απόσπασμα: (10 μ.)
  «Τέτοιος στάθηκε ο θάνατος του Θηραμένη. Τότε πια θεώρησαν οι Τριάντα πως ήταν ελεύθεροι να τυραννούν δίχως φόβο· όχι μόνο απαγόρευσαν σ’ όσους δεν ήταν γραμμένοι στον κατάλογο να μπαίνουν στην πόλη, αλλά τους άρπαζαν κι από μέσα απ’ τ’ αγροκτήματά τους, για να τους πάρουν, αυτοί κι οι φίλοι τους, τη γη τους. Οι κατατρεγμένοι κατέφευγαν στον Πειραιά, μα κ’ εκεί συνεχιζόταν ο διωγμός· τα Μέγαρα κ’ η Θήβα γέμισαν πρόσφυγες». (Ξενοφώντος «Ελληνικά», βιβλίο 2, κεφ. 4, §1)
  5. Ποια ιστορική περίοδο κάλυψε ο Ξενοφών με τα «Ελληνικά» του και ποιοι ήταν οι στόχοι του; (10 μ.)
  6. Με ποιες απλές ή σύνθετες λέξεις των παραγράφων 52 – 53 έχουν ετυμολογική συγγένεια οι ακόλουθες λέξεις της Νέας Ελληνικής;
  υπήκοος, συνεστίαση, γραμμή, διάγνωση, επάλειψη. (10 μ.)
  7. α) Να γίνει χρονική αντικατάσταση των τύπων: εἶπεν, ἔγραψαν (5 μ.)
  β) Να γράψετε στην ίδια πτώση του αντίθετου αριθμού τους ακόλουθους τύπους: καταλόγῳ, κρίσιν, θεούς, (ὦ) ἄνδρες, ἐμόν. (5 μ.)
  8. Να γίνει η συντακτική ανάλυση της πρότασης: «Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης, ἀνεπήδησεν ἐπί τήν ἑστίαν». (10 μ

  ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ
  Γνόντες δέ οἱ Ἐπιδάμνιοι οὐδεμίαν σφίσιν ἀπό Κερκύρας τιμωρίαν οὖσαν ἐν ἀπόρῳ εἴχοντο θέσθαι τό παρόν, καί πέμψαντες ἐς Δελφούς τόν θεόν ἐπήροντο εἰ παραδοῖεν Κορινθίοις τήν πόλιν ὡς οἰκισταῖς καί τιμωρίαν τινα πειρῷντʹ ἀπʹ αὐτῶν ποιεῖσθαι. Ο δʹ αὐτοῖς ἀνεῖλε παραδοῦναι καί ἡγεμόνας ποιεῖσθαι. Ἐλθόντες δέ οἱ Ἐπιδάμνιοι ἐς τήν Κόρινθον κατά τό μαντεῖον παρέδοσαν τήν ἀποικίαν, τόν τε οἰκιστήν ἀποδεικνύντες σφῶν ἐκ Κορίνθου ὄντα καί τό χρηστήριον δηλοῦντες, ἐδέοντο τε μή σφᾶς περιορᾶν φθειρομένους, ἀλλʹ ἐπαμῦναι. Κορίνθιοι δέ κατά τε τό δίκαιον ὑπεδέξαντο τήν τιμωρίαν, νομίζοντες οὐχ ἧσσον ἑαυτῶν εἶναι τήν ἀποικίαν ἤ Κερκυραίων, ἅμα δέ μίσει τῶν Κερκυραίων, ὅτι αὐτῶν παρημέλουν ὄντεςἄποικοι οὔτε γάρ ἐν πανηγύρεσι ταῖς κοιναῖς διδόντες γέρα τά νομιζόμενα οὔτε Κοριν‐θίῳ ἀνδρί προκαταρχόμενοι τῶν ἱερῶν ὥσπερ αἱ ἄλλαι ἀποικίαι , περιφρονοῦντες δέ αυτούς καί χρημάτων δυνάμει ὄντες κατʹ ἐκεῖνον τόν χρόνον ὁμοῖα τοῖς Ἑλλήνων πλουσιωτάτοις καί τῇ ἐς πόλεμον παρασκευῇ δυνατώτεροι, ναυτικῷ δέ καί πολύ προύχειν ἔστιν ὅτε ἐπαιρόμενοι καί κατά τήν Φαιάκων προενοίκησιν τῆς Κερκύρας κλέος ἐχόντων τά περί τάς ναῦς ( ἧ καί μᾶλλον ἐξηρτύοντο τό ναυτικόν καί ἦσαν οὐκ ἀδύνατοι τριήρεις γάρ εἴκοσι καί ἑκατόν ὑπῆρχον αὐτοῖς ὅτε ἤρχοντο πολεμεῖν) . Θουκυδίδου Ἱστορίαι Βιβλίο 1 κεφάλαιο 25
  Να μεταφράσετε το απόσπασμα:” Γνόντες δέ οἱ Ἐπιδάμνιοι……. , ἀλλ’ ἐπαμῦναι.. Μονάδες 30
  ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
  1.Γιατί οι Επιδάμνιοι ζήτησαν τη συμβουλή του μαντείου των Δελφών για τις επόμενες κινήσεις τους; Μονάδες 10
  2. ….ἐδέοντο τε μή σφᾶς περιορᾶν φθειρομένους, ἀλλ’ ἐπαμῦναι. Σε ποιο σημείο του μεταφρασμένου κειμένου Α φαίνεται ποια ήταν η απάντηση και η τελική στάση των Κορινθίων απέναντι στο αίτημα των Επιδαμνίων; Με βάση ολόκληρο το κείμενο από το πρωτότυπο να αναφέρετε τους λόγους που καθόρισαν τη στάση των Κορινθίων απέναντι στο αίτημα των Επιδαμνίων. Μονάδες 10
  ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)
  3.Ποια είναι τα γνωρίσματα του υπεύθυνου πολίτη κατά τον Θουκυδίδη; Μονάδες 10
  ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
  Α. Εξάλλου θα ήταν σωστό, ακόμη και αν είχαμε άδικο, να υποχωρήσουν στην οργή μας, οπότε και εμείς θα θεωρούσαμε ντροπή να χρησιμοποιήσουμε βία απέναντι στη δική τους ανεξικακία. Η αλαζονεία τους όμως και η αίσθηση της δύναμης που προέρχεται από τα πλούτη, τους έχουν κάνει να μας αδικήσουν σε πολλά και κατ’ εξοχήν στο θέμα της Επιδάμνου, που είναι δική μας αποικία όταν (η Επίδαμνος) υπέφερε δεν ήθελαν να τη βοηθήσουν και όταν ήρθαμε εμείς να τη βοηθήσουμε, αφού με τη βία την κυρίευσαν, τώρα την κατέχουν αυτοί. (Δημηγορία Κορινθίων) Θουκυδίδου Ἱστορίαι Βιβλίο 1 κεφάλαιο 38
  Β. Βέβαια η γεωγραφική θέση της πόλης τους και τους παρέχει αυτάρκεια και κάνει τους ίδιους κριτές των αδικημάτων τους προς τους άλλους , ενώ αυτό δε θα συνέβαινε αν υπήρχαν συμμαχικές δεσμεύσεις, επειδή αν και οι ίδιοι σε ελάχιστες περιπτώσεις καταπλέουν σε γειτονικά λιμάνια, δέχονται πάρα πολύ συχνά στα δικά τους λιμάνια άλλους που αναγκαστικά προσορμίζονται εκεί. (Δημηγορία Κορινθίων) Θουκυδίδου Ἱστορίαι Βιβλίο 1 κεφάλαιο 37
  2
  4. Σε ποια συμμαχία ανήκε η Κόρινθος κατά την έναρξη του Πελοποννησιακού πολέμου; Ποια πόλη ήταν η ηγετική δύναμη αυτής της συμμαχίας, ποια ήταν η αντίπαλη συμμαχία και ποια πόλη ήταν η ηγετική δύναμη της. Η Κέρκυρα ανήκε σε κάποια από τις δύο συμμαχίες; Ποια ήταν η στρατηγική σημασία της Κέρκυρας με βάση το Β κείμενο από μετάφραση; Μονάδες 10
  5. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
  Α. Μονάδες 5
  α. πέμψαντες: Να αντικατασταθεί ο τύπος χρονικά στην ίδια φωνή
  παρέδοσαν:Να αντικατασταθεί ο τύπος εγκλιτικά στην ίδια φωνή
  Νομίζοντες: Να γραφούν το 3ο Ενικό πρόσωπο της Ευκτικής και Προστακτικής του ίδιου χρόνου και της ίδιας φωνής
  Β Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για κάθε μία λέξη Μονάδες 5
  β. οἰκισταῖς:κλητική ενικού
  ἡγεμόνας :Δοτική πληθυντικού
  πλουσιωτάτοις:τον ίδιο τύπο στους δύο άλλους βαθμούς
  Τινά: Γενική πληθυντικού
  Παρόν:Δοτική πληθυντικού
  6. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
  α.Να αναγνωριστούν συντακτικά οι παρακάτω λέξεις-φράσεις(υπογραμμίζονται στο κείμενο) Μονάδες 5
  Κορινθίοις…………………………………………………………………………………………………..
  Τήν πόλιν……………………………………………………………………………………………………
  παραδοῦναι ………………………………………………………………………………………………..
  Ἐλθόντες…………………………………………………………………………………………………….
  ἐς Δελφούς…………………………………………………………………………………………………..
  β.Ει Ἐπιδάμνιοι παραδοιεν τήν αποικίαν Κορινθίοις, οι Κορίνθιοι υποδέχοιντο άν τήν τιμωρίαν: Να αναγνωρίσετε το είδος του υποθετικού λόγου και να τον μετατρέψετε στο είδος του προσδοκώμενου Μονάδες 5
  …………………………………………………………………………………………………………………
  ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
  7.Να γράψετε δύο παράγωγες λέξεις (ουσιαστικά ή επίθετα, απλά ή σύνθετα) της Νεοελληνικής για καθεμία από τις λέξεις που δίνονται. Μονάδες 10
  παρέδοσαν
  Γνόντες
  φθειρομένους
  πειρῷντο
  δηλοῦντες

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment. Login »