ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ GEOGRAFIA A GYMNASIOY ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ
GEOGRAFIA A GYMNASIOY
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

1. Γιατί το Αιγαίο έγινε κέντρο του πολιτισμού;
2. Τι ονομάζουμε καιρό και τι κλίμα;
3. Ποιες είναι οι μορφές του νερού και ποιος ο κύκλος του;
4. Με ποια κριτήρια εξετάζουμε το μέγεθος ενός ποταμού;
5. Για ποιους λόγους χάθηκαν τα δάση στην Ελλάδα;
6. Πως επηρεάζει η Πίνδος τις συγκοινωνίες;
7. Να χαρακτηρίσετε με την ένδειξη Σωστό (Σ) Λάθος (Λ) τις παρακάτω προτάσεις:
(ι) Το κλίμα ενός τόπου εξαρτάται από το υψόμετρο
(ιι) Το Αιγαίο είναι βαθύτερο του Ιονίου
(ιιι) Ιδανικές πεδιάδες είναι όσες είναι κοντά στην θάλασσα
(iv) Οι ήλιοι δεν σβήνουν ποτέ
8. Ποιοι ποταμοί έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
(ι) Το μακρύτερο ποτάμι της γης
(ιι) Το πέρασε ο Μέγας Αλέξανδρος
(ιιι) Ποτίζει την Μεσοποταμία
(ιv) Ξεκινά από τα Ιμαλάια
9. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της Στήλης Α με τους ορισμούς της Στήλης Β.

1.
Τι ονομάζουμε ισημερινό της Γης ; Ποιές είναι οι θερμικές ζώνες της Γης ;
2.
Αναφέρατε τις διαδοχικές στοιβάδες της ατμόσφαιρας. Από τι εξαρτάται η θερμοκρασία του αέρα κάθε περιοχής ;
3.
Πώς δημιουργούνται οι άνεμοι σε μια περιοχή ; Ποιά είναι τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά των ανέμων ;
4.
Αναφέρατε τα μέρη ενός ποταμού. Ποιά είναι τα σπουδαιότερα κριτήρια με τα οποία κρίνουμε το μέγεθος ενός ποταμού ;
5.
Τι είναι ηφαίστειο ; Ποιές είναι οι δυσάρεστες και ποιές οι ωφέλιμες πλευρές ενός ηφαιστείου για τους ανθρώπους ;
6.
Να γράψετε ποιές από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιές λάθος (Λ). α) Ο Μισσισσίπι πηγάζει από μια μικρή λίμνη της πολιτείας Μιννεσσότα, την Ήρι. β) Η ψηλότερη κορυφή της οροσειράς των Ιμαλαίων είναι το Ακονκάγκουα. γ) Τελ λέγεται η παράλια πεδιάδα που απλώνεται ανάμεσα στη Μεσόγειο και στην οροσειρά του Άτλαντα.
7.
Για καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: α) Υποθαλάσσια περιοχή που ξεκινά από τις ακτές με μικρή κλίση και φτάνει σε βάθος 200 μ. 1. Ηπειρωτική κατωφέρεια, 3. Αβυσσικό πεδίο 2. Ωκεάνια τάφρος, 4. Ηπειρωτική Υφαλοκρηπίδα β) Το τηγμένο (λιωμένο) τμήμα του μανδύα όπου γλιστρούν πάνω του οι λιθοσφαιρικές πλάκες λέγεται: 1. Λιθόσφαιρα, 2. Ασθενόσφαιρα, 3. Πυρήνας, 4. Φλοιός
8.
Να γίνει η αντιστοίχηση των πόλεων της Α στήλης με τα κράτη της Β στήλης. Α στήλη Β στήλη
α. Οττάβα 1. Νιγηρία β. Αλεξάνδρεια 2. Η.Π.Α γ. Λάγκος 3. Ινδία δ. Νέα Ορλεάνη 4. Ιαπωνία ε. Καλκούτα 5. Καναδάς στ. Κιότο 6. Αίγυπτος
9. Να αντιστοιχήσεις τις οροσειρές, τα ποτάμια και τις λίμνες της Α σειράς με τις ηπείρους της Β σειράς: Α ΣΕΙΡΑ: α) Μάρρεϋ, β) Βαϊκάλη, γ) Άνδεις, δ) Σουπήριορ, ε) Μάριτιμ. Β ΣΕΙΡΑ: 1) Β. Αμερική, 2) Ν. Αμερική, 3) Ασία, 4) Ωκεανία, 5) Αφρική1) Ποια είναι τα σημαντικά πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι χάρτες;
2) Με ποιες χώρες συνορεύει η Ελλάδα και από ποιες θάλασσες βρέχεται;
3) α) Τι λέγεται κλίμακα ενός χάρτη;
β) Με πόσους τρόπους σημειώνεται στο υπόμνημα ενός χάρτη;
1.
Αιγαίο Πέλαγος. Ποιες θάλασσες ενώνει, ποια κράτη χωρίζει, ποια η κατανομή των νησιών, ποιο το κλίμα του και να συγκριθεί το βάθος του με το Ιόνιο.
2.
Αντιστοιχίστε σωστά τους κλιματικούς τύπους:
στήλη Α στήλη Β
α. Ήπιο με αρκετές βροχές 1. Ισημερινό
β. Σταθερές (υψηλές) θερμοκρασίες, άφθονες βροχές 2. Μουσσώνων
γ. Ήπιος χειμώνας, ξηρό καλοκαίρι 3. Ωκεάνειο
δ. Άφθονες καλοκαιρινές βροχές, ξηρός χειμώνας 4. Μεσογειακό
3.
Τι ονομάζουμε υφαλοκρηπίδα και τι θαλάσσια τάφρο; Γιατί η υφαλοκρηπίδα έχει μεγάλη οικονομική σημασία. Δώστε ένα παράδειγμα ταφρού στον Ειρηνικό και ένα στη Μεσόγειο.
4.
Ποιος ο μεγαλύτερος ποταμός της Βόρειας Αμερικής και ο μεγαλύτερος παραπόταμός του; Από πού πηγάζουν και που εκβάλλουν; Ποια η οικονομική τους σημασία και τα προβλήματα που δημιουργούν;
5.
Να συγκρίνετε Νείλο και Κόγκο ως προς το μήκος και την παροχή νερού. Ποιος είναι σημαντικότερος για τους κατοίκους και γιατί;
6.
Να αναφέρετε δύο τρόπους κίνησης λιθοσφαιρικών πλακών, γιατί μετακινούνται και ποια τα αποτελέσματα.

1.
Ποια είναι η γεωγραφική θέση της Ελλάδας;
2.
Πώς επηρεάζει η Πίνδος το ανάγλυφο, το κλίμα της Ελλάδας και τις δραστηριότητες των ανθρώπων που κατοικούν εκεί ;
3.
Ποια είναι τα τμήματα του φυσικού περιβάλλοντος; Τι γνωρίζετε για τη βιόσφαιρα ;
4.
Τι γνωρίζετε για τους μουσσώνες ;
5.
Τι είναι η ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα και ποια η σημασία της;
6.
Γιατί ο Αμαζόνιος έχει πολύ μεγάλη παροχή νερού ενώ ο Νείλος πολύ μικρή ;
7.
Αντιστοιχίστε τα παρακάτω φαινόμενα με το είδος των δυνάμεων που τα προκαλούν 1. βροχή 2. ηφαίστεια α. ενδογενείς δυνάμεις 3. παγετώνες 4. άνεμοι 5 διάβρωση πετρωμάτων β. εξωγενείς δυνάμεις 6. θερμές πηγές 7. σεισμοί
8.
Τι μπορεί να προκαλέσει η έκρηξη ενός ηφαιστείου ; Υπάρχουν ωφέλιμες πλευρές ή μόνο δυσάρεστες ;
9.
Τι προσφέρουν οι πεδιάδες στους ανθρώπους ; Έχουν όλες την ίδια σημασία γι’ αυτούς ;

1.- Α)Αντιστοιχίστε τα σημεία του ορίζοντα με τις χώρες που συνορεύουν με την Ελλάδα
Σημεία του ορίζοντα Χώρες
Α.-Βορειοανατολικά 1.-Βουλγαρία
Β.-Βόρεια 2.-Πρώην Γιουγκοσλαβική
Δημοκρατία της Μακεδονίας
Γ.-Βορειοδυτικά 3.-Τουρκία
4.-Αλβανία
Απάντηση
Β) Σημειώστε με Σ τις σωστές και με Λ τις λανθασμένες προτάσεις
α) Όλα τα σημεία της Ελλάδας απέχουν από τη θάλασσα λογώτερο
από 110-120 χιλ. σε ευθεία γραμμή
β) Η Εγνατία Οδός συνδέει τη Βόρεια με τη Νότια Ελλάδα.
2.-Να συμπληρωθούν τα κενά
Α. ……………λέγονται μικρότερα………σώματα που περιφέρονται
γύρω από τους πλανήτες.
Β. Ήλιοι λέγονται μεγάλα…………….σώματα που εκπέμπουν…………..και ……..
…….στο διάστημα.
Γ. Το ηλιακό μας σύστημα αποτελείται από τον………….τους 9………..
που περιφέρονται γύρω από αυτόν και τους………………………………..
Δ. Η…………είναι μια αεριώδης μάζα που περιβάλλει τη Γη και παρέχει
στους οργανισμούς το οξυγόνο που χρειάζονται.
Ε. Η λιθόσφαιρα είναι στερεός…….. της Γης και ένα τμήμα του………
ΣΤ. Το σύνολο του νερού που υπάρχει στη Γη αποτελεί την……………
3.-Τι είναι η στρατόσφαιρα
4.-Τι ονομάζουμε καιρό και τι κλίμα
5.-Με ποιες μορφές συναντάται το νερό πάνω στη Γη
6.-α)Ποιοι είναι οι ωκεανοί της Γης
β)Ποιο είναι το βαθύτερο σημείο της Μεσογείου
7.-α)Τι είναι τα Πελάγη και τα Αρχιπελάγη
β)Ποια κράτη λέγονται νησιωτικά. Αναφέρετε 2 παραδείγματα νησιωτικών κρατών.
8.-Να αντιστοιχίσετε :
Α.-Μισσισσίπι 1.-Αποτελεί την κυριότερη πρόσβαση προς
Την περιοχή των μεγάλων λιμνών της Β.
Αμερικής.
Β.-Σαιντ Λώρενς 2.-Ένας παραπόταμος του είναι ο Μισσούρι
που πηγάζει από τα Βραχώδη Όρη.
Γ.-Αμαζόνιος 3.-Πηγάζει από τις Άνδεις.
Δ.-Νείλος 4.-Τροφοδοτείται από το κέντρο της Αφρικής
Και από τα ορεινά μέρη της Αιθιοπίας
(Λίμνη Τάνα)
Ε.-Κόγκο 5.-Ο μεγαλύτερος ποταμός της Αφρικής
ΣΤ.-Νίγηρας 6.-Ξεκινά από τη Δυτ. Αφρική και
Χύνεται στον κόλπο της Γουινέας
Σχηματίζοντας ένα τεράστιο Δέλτα.
9.-Τι σημαίνει ο όρος «οροσειρά αλπικού τύπου»

1)
Ποια είναι τα σύνορα στα βόρεια της Ελλάδας;
Από ποια πελάγη βρέχεται;
2)
α. Τι ονομάζουμε άνεμο;
β. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των ανέμων;.
3)
Από ποιους παράγοντες εξαρτάται το κλίμα μιας περιοχής;
4)
α. Ποια είναι τα τμήματα του φυσικού περιβάλλοντος;
β. Τι γνωρίζετε για τη Βιόσφαιρα;
5)
Με ποια κριτήρια χαρακτηρίζουμε το μέγεθος ενός ποταμού;
6)
Από ποια στρώματα ( μέρη ) αποτελείται η ατμόσφαιρα;
7)
Ποια πλεονεκτήματα προσέφερε η θάλασσα από τους προϊστορικούς χρόνους στους ανθρώπους;
8)
Πως επηρεάζει την ζωή των ανθρώπων η παρουσία των μεγάλων οροσειρών;
9)
Ποιες δυνάμεις αλλάζουν το ανάγλυφο της Γης;

Θέμα 1 α.)Να γράψετε τι είναι χάρτης και να αναφέρετε τρία επαγγέλματα για τα οποία είναι απαραίτητοι οι χάρτες. Είναι σημαντικό ή όχι το υπόμνημα σε ένα χάρτη και γιατί;
β.) Να γράψετε τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα των χαρτών.
Θέμα 2 α.) Να γράψετε συνοπτικά την γεωγραφική θέση της Ελλάδας
(Που βρίσκεται και σύνορα).

Θέμα 3 α.) Να γράψετε τα ονόματα των ωκεανών της γης καθώς και ποιος είναι ο
μεγαλύτερος. Στο Βόρειο ή στο Νότιο ημισφαίριο κυριαρχεί η θάλασσα;
β.) Να γράψετε τι ονομάζουμε ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα καθώς και γιατί η υφαλοκρηπίδα έχει μεγάλη οικονομική σημασία για τις παραθαλάσσιες χώρες;
Θέμα 4 α.) Να γράψετε τι ονομάζουμε ανέμους , που οφείλονται και ποια είναι τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά των ανέμων.
β.) Έχουν σχέση οι άνεμοι με την ποσότητα βροχής που πέφτει σε ένα τόπο;
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Θέμα 5 α.) Να γράψετε τους πιο σημαντικούς τρόπους με τους οποίους οι μεγάλες οροσειρές της Γης επηρεάζουν την ζωή των ανθρώπων.
β.) Να γράψετε τρεις μεγάλες οροσειρές της γης καθώς και την ήπειρο στην οποία βρίσκεται η κάθε μια.
Θέμα 6 α.) Να γράψετε τι ονομάζουμε καιρό και τι κλίμα.
β.) Να γράψετε ονομαστικά τα είδη κλιμάτων καθώς και ποιο είδος κλίματος είναι καταλληλότερο για την ανθρώπινη ζωή.
Δίπλα σε κάθε χώρα ή περιοχή να γράψετε το είδος κλίματος που θα ταίριαζε περισσότερο: Ελλάδα , Πορτογαλία , Γερμανία , Θιβέτ , Βραζιλία , Τυνησία , Σαχάρα , Σιβηρία , Ινδονησία.
Θέμα 7 α.) Να γράψετε τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την πληθυσμιακή πυκνότητα μιας περιοχής.
β.) Να γράψετε δίπλα σε κάθε μια από τις παρακάτω περιοχές αν είναι πυκνοκατοικημένη ή αραιοκατοικημένη.
Νοτιοανατολική Ασία , Σαχάρα , Αλάσκα , Θιβέτ , Μάγκρεμπ (Τελ) , Αλτιπλάνος.
Θέμα 8 α.) Να γράψετε ποιες δυνάμεις και με ποιο τρόπο διαμορφώνουν το ανάγλυφο της Γης( συνοπτική περιγραφή )
β.) Να γράψετε σε ποια κατηγορία δυνάμεων κατά την άποψή σας ,οφείλονται:
τα ιαματικά νερά της Αιδηψού , ο σχηματισμός της πεδιάδας της Θεσσαλίας , ο
σχηματισμός του νησιού της καμένης στη Σαντορίνη , ο σχηματισμός της πεδιάδας
των Θερμοπύλων , ο σχηματισμός των μεγάλων οροσειρών της γης , Ηφαίστεια.

ΘΕΜΑΤΑ
1. Τι ονομάζουμε ισημερινό της Γης ; Ποιές είναι οι θερμικές ζώνες της Γης ;
2. Αναφέρατε τις διαδοχικές στοιβάδες της ατμόσφαιρας. Από τι εξαρτάται η
θερμοκρασία του αέρα κάθε περιοχής ;
3. Πώς δημιουργούνται οι άνεμοι σε μια περιοχή ; Ποιά είναι τα πιο σημαντικά
χαρακτηριστικά των ανέμων ;
4. Αναφέρατε τα μέρη ενός ποταμού. Ποιά είναι τα σπουδαιότερα κριτήρια με τα
οποία κρίνουμε το μέγεθος ενός ποταμού ;
5. Τι είναι ηφαίστειο ; Ποιές είναι οι δυσάρεστες και ποιές οι ωφέλιμες πλευρές ενός
ηφαιστείου για τους ανθρώπους ;
6. Να γράψετε ποιές από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιές λάθος
(Λ).
α) Ο Μισσισσίπι πηγάζει από μια μικρή λίμνη της πολιτείας Μιννεσσότα, την
Ήρι.
β) Η ψηλότερη κορυφή της οροσειράς των Ιμαλαίων είναι το Ακονκάγκουα.
γ) Τελ λέγεται η παράλια πεδιάδα που απλώνεται ανάμεσα στη Μεσόγειο και
στην οροσειρά του Άτλαντα.
7. Για καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:
α) Υποθαλάσσια περιοχή που ξεκινά από τις ακτές με μικρή κλίση και φτάνει σε
βάθος 200 μ.
1. Ηπειρωτική κατωφέρεια, 3. Αβυσσικό πεδίο
2. Ωκεάνια τάφρος, 4. Ηπειρωτική Υφαλοκρηπίδα
β) Το τηγμένο (λιωμένο) τμήμα του μανδύα όπου γλιστρούν πάνω του οι
λιθοσφαιρικές πλάκες λέγεται:
1. Λιθόσφαιρα, 2. Ασθενόσφαιρα, 3. Πυρήνας, 4. Φλοιός
8. Να γίνει η αντιστοίχηση των πόλεων της Α στήλης με τα κράτη της Β στήλης.
Α στήλη
Β στήλη
α. Οττάβα 1. Νιγηρία
β. Αλεξάνδρεια 2. Η.Π.Α
γ. Λάγκος 3. Ινδία
δ. Νέα Ορλεάνη 4. Ιαπωνία
ε. Καλκούτα 5. Καναδάς
στ. Κιότο 6. Αίγυπτος
9. Να αντιστοιχήσεις τις οροσειρές, τα ποτάμια και τις λίμνες της Α σειράς με τις
ηπείρους της Β σειράς:
Α ΣΕΙΡΑ: α) Μάρρεϋ, β) Βαϊκάλη, γ) Άνδεις, δ) Σουπήριορ, ε) Μάριτιμ.
Β ΣΕΙΡΑ: 1) Β. Αμερική, 2) Ν. Αμερική, 3) Ασία, 4) Ωκεανία, 5) Αφρική
ΘΕΜΑ 1Ο
α)Τι λέγεται κλίμακα ενός χάρτη;

β) Ένας χάρτης Α έχει κλίμακα 1:100.000 και ένας άλλος Β έχει κλίμακα 1: 2.500. Ποιος έχει
μεγαλύτερη κλίμακα και γιατί;

ΘΕΜΑ 2ο
α) Ποια είναι τα τμήματα του φυσικού περιβάλλοντος ; ( ονομαστικά )

β) Να αναπτύξετε ένα από αυτά.

ΘΕΜΑ 3ο
α) Περιγράψτε τον κύκλο του νερού.

β) Ποιοι είναι οι ωκεανοί της γης;

ΘΕΜΑ 4Ο
α) Ποια είναι τα μέρη ενός ποταμού;

β) Να αναπτύξετε ένα από αυτά.

γ) Γιατί η Ελλάδα δεν έχει μεγάλα ποτάμια;

ΘΕΜΑ 5Ο
Ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί φυσικοί παράγοντες που επηρεάζουν την πληθυσμιακή
πυκνότητα μιας περιοχής;

ΘΕΜΑ 6Ο
ΚΥΚΛΩΣΤΕ Σ ( ΣΩΣΤΟ ) Ή Λ ( ΛΑΘΟΣ ) ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΤΑΣΗ

α) Το ελληνικό κράτος δεν προστατεύει με νόμο περιοχές με μεγάλη φυσική αξία. Σ Λ

β) Καιρό ονομάζουμε τις ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή σε μια
δεδομένη στιγμή ή μέρα. Σ Λ

γ) Η Ελλάδα συνδέει γεωγραφικά την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική. Σ Λ

δ) Η πυραμίδα των ηλικιών δείχνει την σύνθεση του πληθυσμού κατά ηλικία. Σ Λ

ε) Οι οικονομικά ανεπτυγμένες περιοχές συγκεντρώνουν πολλούς ανθρώπους γιατί
προσφέρουν απασχόληση και περισσότερες ευκολίες ζωής. Σ Λ

στ) Η τροπόσφαιρα περιέχει την οζοντόσφαιρα. Σ Λ

ΘΕΜΑ 7Ο
ΝΑ ΚΥΚΛΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
1) Μεγαλύτερο βάθος έχει
α) το Αιγαίο Πέλαγος β) το Ιόνιο Πέλαγος

2) Η έκταση από την οποία το ποτάμι συγκεντρώνει τα νερά του ονομάζεται
α) λεκάνη απορροής β) μέση παροχή

3) Στο βόρειο ημισφαίριο καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος
α) η ξηρά β) η θάλασσα

4) Το ωκεάνιο κλίμα επικρατεί σε περιοχές που βρίσκονται
α) κοντά στη θάλασσα β) μακριά από τη θάλασσα 5) Όταν οι λιθοσφαιρικές πλάκες απομακρύνονται, κομμάτια του φλοιού α) χάνονται β) δημιουργούνται 6) Οι δυνάμεις που δρουν στο εσωτερικό της γης ονομάζονται α) εξωγενείς β) ενδογενείς

2) Σύνδεσε καθεμιά από τις λέξεις της στήλης Α με τις αντίστοιχες προτάσεις της στήλης Β

3) Να γράψετε τους 4 ωκεανούς της Γης. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος;

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Θ Ε Μ Α Τ Α

ΘΕΜΑ 1

(α). Σε ποιες ομάδες χωρίζονται τα στοιχεία που αποτελούν το φυσικό κόσμο;

(β). Τι γνωρίζεις για την ατμόσφαιρα;

ΘΕΜΑ 2

(α). Ποιοι είναι οι ωκεανοί της Γης;
Να τους κατατάξεις από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο.

(β). Να περιγράψεις τον κύκλο του νερού στη Γη.

ΘΕΜΑ 3

(α). Τι λέγεται καιρός; Να αναφέρεις ένα παράδειγμα.

(β). Τι λέγεται κλίμα μιας περιοχής; Να αναφέρεις ένα παράδειγμα.

ΘΕΜΑ 4

(α). Από ποια στρώματα αποτελείται η Γη;

(β). Τι είναι οι λιθοσφαιρικές πλάκες;

ΘΕΜΑ 5

Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι δυνάμεις που διαμορφώνουν το
ανάγλυφο της Γης; Τι γνωρίζεις για τη δράση τους;

ΘΕΜΑ 6

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από τα ηφαίστεια;
Γιατί οι άνθρωποι συνεχίζουν να κατοικούν γύρω τους;

ΘΕΜΑ 7

Να διαλέξεις σε κάθε πρόταση τη σωστή απάντηση.

(i). Είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος.

(α). ο Ήλιος (β). ο Κρόνος (γ). ο ∆ίας

(ii). Είναι ο μεγαλύτερος ποταμός της νότιας Αμερικής.

1. Να αναφέρετε τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται το
κλίμα ενός τόπου.

2. Να αναφέρετε τα κριτήρια που καθορίζουν το μέγεθος ενός
ποταμού.

3. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις σχετικά με τα Ιμαλάϊα.
-που βρίσκονται;
-ποια είναι η μορφολογία τους;
-γιατί βόρεια των Ιμαλαϊων υπάρχει έρημος, ενώ νότια απλώνονται
γόνιμες πεδιάδες και ρέουν μεγάλοι ποταμοί;

4. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις σχετικά με τον Αμαζόνιο.
-που βρίσκεται;
-από ποια οροσειρά τροφοδοτείται;
-που εκβάλλει;

5. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις σχετικά με τον Νείλο
-ποιοι είναι οι παραπόταμοι;
-για ποιους λόγους ο Νείλος χύνει μικρή ποσότητα νερού στη
θάλασσα;
-μειονεκτήματα φράγματος Ασσουάν.

6. Τι επηρεάζει η Πίνδος στην Ελλάδα;

7. Να σημειώσετε τις σωστές και τις λανθασμένες προτάσεις
α) Η οζοντόσφαιρα βρίσκεται μέσα στη στρατόσφαιρα
β) Η στρατόσφαιρα έχει πάχος περίπου 55Km
γ) Η ιονόσφαιρα βρίσκεται αμέσως μετά από τη τροπόσφαιρα
δ) Τα καιρικά φαινόμενα δημιουργούνται στη τροπόσφαιρα

8. Ποια τα πλεονεκτήματα των χαρτών;

9. Γιατί οι άνθρωποι προτιμούσαν πάντα να χτίζουν τους οικισμούς
τους κοντά στη θάλασσα;

One Response to “GEOGRAFIA A GYMNASIOY Γεωγραφία Α Γυμνασίου”
 1. ΘΕΜΑ 1.
  Τι ονομάζουμε κλίμακα σε ένα χάρτη;

  ΘΕΜΑ2.
  Γιατί το Αιγαίο έγινε κέντρο ανάπτυξης του ελληνισμού από τα πανάρχαια χρόνια;

  ΘΕΜΑ3.
  Τι ονομάζουμε γεωγραφικό πλάτος;

  ΘΕΜΑ4.
  Ποια είναι τα τμήματα του φυσικού περιβάλλοντος; Να αναπτύξετε ένα από αυτά.

  ΘΕΜΑ5.
  Ποια είναι τα ποιο σημαντικά χαρακτηριστικά των ανέμων; Να τα περιγράψετε.

  ΘΕΜΑ6.
  Να αναφέρετε ονομαστικά τις κατηγορίες κλιμάτων που υπάρχουν στη γη και να
  περιγράψετε ένα από αυτά.

  ΘΕΜΑ 7.
  Ποιοι είναι οι κυριότεροι σχηματισμοί του υποθαλάσσιου ανάγλυφου; Να
  περιγράψετε έναν από αυτούς.

  ΘΕΜΑ8.
  Τι ονομάζουμε ύψος βροχής και σε τι μονάδες μετριέται;

  ΘΕΜΑ9.
  Οι δυνάμεις που διαμορφώνουν το ανάγλυφο της γης χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.
  Ποιες είναι αυτές; Να περιγράψετε συνοπτικά μία από αυτές.

  1ο Ποιες είναι οι διαφορές Ιονίου και Αιγαίου πελάγους;

  2ο Να συμπληρωθούν τα κενά:
  Κλίμακα χάρτη είναι ο …………….,που δείχνει πόσες φορές
  …………….. είναι μια ………………….στο χάρτη, απ’ ότι στην
  πραγματικότητα. Η μικρή κλίμακα δείχνει …………… επιφάνεια με
  ……………. λεπτομέρειες, ενώ η μεγάλη κλίμακα δείχνει ……………..
  επιφάνεια με …………… λεπτομέρειες. Η κλίμακα σημειώνεται, είτε
  σαν …………, είτε σαν ……………….., χωρισμένη σε ίσα τμήματα.

  3οΝα βάλετε Σ στις σωστές και Λ στις λανθασμένες προτάσεις
  -Στην περιστροφή οφείλεται το φαινόμενο ημέρας και νύχτας.
  -Παράλληλοι είναι ημικύκλια, που δείχνουν το γεωγραφικό μήκος μιας
  περιοχής.
  -Οι θερμικές ζώνες οφείλονται στη διαφορετική γωνία ,με την οποία
  πέφτουν οι ακτίνες του ήλιου στα διάφορα τμήματα της γης.
  -Η περιφορά της γης διαρκεί 365 ημέρες, ενώ η περιστροφή 24 ώρες.
  -Ο πιο κοντινός πλανήτης στον ήλιο είναι ο Ερμής.

  4οΤι είναι υφαλοκρηπίδα και ποια η σημασία της.

  5οΑπό πού πηγάζουν, πού χύνονται και σε ποια ήπειρο βρίσκονται οι
  ποταμοί:
  Τίγρης, Ευφράτης, Γάγγης, Νείλος, Αμαζόνιος, Βραχμαπούτρας

  6ο Αντιστοιχίστε τη στήλη (Α) με τη στήλη(Β)
  Α Β
  Αράλη Β. Αμερική
  Τανγκανίκα Αφρική
  Σουπήριορ Ασία
  Βικτόρια Ασία
  Κασπία Αφρική

  7οΆτλας (θέση, χαρακτηριστικά, μορφολογία)

  8ο Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της Αμαζονίας

  9ο Να συμπληρωθούν τα κενά: Οι καταρράκτες του Νιαγάρα βρίσκονται ανάμεσα στις λίμνες …………… και ……………..Ο ποταμός Σαιντ Λώρενς ενώνει την περιοχή των ……………… ………………. με τον …………………. Το χαμηλότερο σκαλοπάτι των Ιμαλαΐων, προς την πλευρά της Ινδίας ονομάζεται ……………….. …………………….,ενώ το δεύτερο σκαλοπάτι ονομάζεται ………………. ………………..
  ΘΕΜΑ 1ο: Τι είναι το υπόμνημα σε έναν χάρτη;
  ΘΕΜΑ 2ο :Σε ποια συμπεράσματα καταλήγουμε για την γεωγραφική θέση της
  Ελλάδας από τη μελέτη του χάρτη της;
  ΘΕΜΑ 3ο :Από ποιους παράγοντες εξαρτάται το κλίμα ενός τόπου;
  ΘΕΜΑ 4ο :Τι ονομάζουμε μέση παροχή ενός ποταμού;
  ΘΕΜΑ 5ο :Τι συμβαίνει όταν οι λιθοσφαιρικές πλάκες πλησιάζουν μεταξύ τους;
  ΘΕΜΑ 6ο :Πώς επηρεάζουν οι μεγάλες οροσειρές τη ζωή των ανθρώπων που ζουν σε
  αυτές ή κοντά τους;
  ΘΕΜΑ 7ο :Ποια περιοχή ονομάζουμε Μάγκρεμπ; Ποια είναι τα κυριότερα
  χαρακτηριστικά της μορφολογίας της περιοχής αυτής;
  ΘΕΜΑ 8ο :Γιατί οι Αιγύπτιοι κατασκεύασαν το φράγμα Ασσουάν στον Νείλο; Ποια
  προβλήματα δημιούργησε η κατασκευή του;
  ΘΕΜΑ 9ο :α) Να αντιστοιχίσετε στα κράτη της στήλης Α τις πρωτεύουσες της
  στήλης Β
  β)Nα αντιστοιχίσετε τα ποτάμια της στήλης Γ στις ηπείρους της στήλης Δ

  A
  Β

  Γ
  Δ
  1) ΠΕΡΟΥ
  α) ΟΤΤΑΒΑ 1) ΤΙΓΡΗΣ
  i) ΩΚΕΑΝΙΑ
  2) ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ Β) ΤΟΚΥΟ
  2)ΑΜΑΖΟΝΙΟΣ
  ii) ΑΣΙΑ
  3) ΙΝΔΙΑ
  Γ) ΛΙΜΑ
  3)ΣΑΙΝΤ ΛΩΡΕΝΣ
  iii) ΑΦΡΙΚΗ
  4) ΙΑΠΩΝΙΑ
  Δ) ΜΠΡΑΖΙΛΙΑ 4) ΒΡΑΧΜΑΠΟΥΤΡΑ
  iv) ΕΥΡΩΠΗ
  5) ΚΑΝΑΔΑΣ Ε) ΜΠΟΥΕΝΟΣ
  ΑΙΡΕΣ
  5) ΓΙΑΝΓΚ ΤΣΕ ΓΙΑΝΓΚ

  v) Β.ΑΜΕΡΙΚΗ
  6) ΒΡΑΖΙΛΙΑ
  στ) Ν.ΔΕΛΧΙ 6) ΜΙΣΣΙΣΣΙΠΙ
  vi)Ν.ΑΜΕΡΙΚΗ

  1) α) Ποια είναι τα είδη των χαρτών; β) Τι είναι υπόμνημα σ` ένα χάρτη;

  2) α) Ποια είναι η γεωγραφική θέση της Ελλάδας;
  β) Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Αιγαίου πελάγους για τους κατοίκους του;

  3) α) Ποια είναι η σημασία του ήλιου για τη γη;
  β) Τι είναι οι δορυφόροι; Γράψτε ένα ζευγάρι γνωστού πλανήτη- δορυφόρου.

  4) α) Ποια είναι τα τμήματα του φυσικού περιβάλλοντος;
  β) Περιγράψτε τη δομή της ατμόσφαιρας.

  5) α) Ποιες είναι οι γενικές κατηγορίες κλιμάτων;
  β) Από τι εξαρτάται το κλίμα ενός τόπου;

  6) Ονομάστε τα μέρη ενός ποταμού.

  7) α) Βάλτε σε σειρά τα στρώματα που αποτελούν το εσωτερικό
  της γης αρχίζοντας από το κέντρο της.
  β) Δώστε τους ορισμούς ι) Ενδογενείς δυνάμεις ιι) εξωγενείς δυνάμεις.

  8) Απαντήστε με ένα Σ ή Λ ανάλογα αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή
  λάθος. Οι μεγάλες οροσειρές:
  α) Ρυθμίζουν την ροή του νερού.
  β) Δεν καθορίζουν την βλάστηση.
  γ) Δημιουργούν εύκολες περιβαλλοντικές συνθήκες για τους οργανισμούς.
  δ) Επηρεάζουν τις δραστηριότητες των ανθρώπων.
  ε) Ευνοούν την ανάπτυξη της οικονομίας γιατί γίνονται εύκολα οδικά δίκτυα.

  9) α) Ποιες είναι οι ήπειροι της γης;
  β) Τι είναι το δημογραφικό πρόβλημα, σε ποιους λόγους οφείλεται και τι
  προβλήματα θα δημιουργήσει στο μέλλον;

  2.2. Σημειώστε με Σ τις σωστές και με Λ τις λανθασμένες
  προτάσεις:
  α)Το Αιγαίο είναι μια πλατιά βαθιά θάλασσα που απλώνεται
  μεταξύ των ακτών της Ελλάδας και της νότιας Ιταλίας.
  β)Το Ιόνιο απλώνεται ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία.
  γ)Το Αιγαίο χωρίζεται σε μικρότερα τμήματα που έχουν τοπικά
  ονόματα (Ικάριο πέλαγος, Μυρτώο κ.α.).
  δ)Το μεγαλύτερο μέρος (80% περίπου) της Ελλάδας είναι ορεινό.
  ε)Η Στερεά Ελλάδα είναι ορεινή στα δυτικά και πεδινή στα
  ανατολικά.
  Σημειώστε με Σ τις σωστές και με Λ τις λανθασμένες
  προτάσεις:
  α)Το Αιγαίο είναι μια πλατιά βαθιά θάλασσα που απλώνεται
  μεταξύ των ακτών της Ελλάδας και της νότιας Ιταλίας.
  β)Το Ιόνιο απλώνεται ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία.
  γ)Το Αιγαίο χωρίζεται σε μικρότερα τμήματα που έχουν τοπικά
  ονόματα (Ικάριο πέλαγος, Μυρτώο κ.α.).
  δ)Το μεγαλύτερο μέρος (80% περίπου) της Ελλάδας είναι ορεινό.
  ε)Η Στερεά Ελλάδα είναι ορεινή στα δυτικά και πεδινή στα
  ανατολικά.
  σσττ))ΣΣτταα όόρριιαα ττηηςς ΘΘεεσσσσααλλίίααςς κκααιι ττηηςς ΣΣττεερρεεάάςς ΕΕλλλλάάδδααςς ββρρίίσσκκεεττααιι ττοο
  υυψψηηλλόόττεερροο εελλλληηννιικκόό ββοουυννόό οο ΌΌλλυυμμπποοςς..

  3.3. Τι ονομάζουμε καιρό και τι κλίμα μιας περιοχής;
  Τι ονομάζουμε καιρό και τι κλίμα μιας περιοχής;
  4.4. α) Ποια τα μέρη ενός ποταμού
  α) Ποια τα μέρη ενός ποταμού
  ββ)) ΠΠοοιιαα εείίννααιι τταα κκρριιττήήρριιαα γγιιαα νναα πποούύμμεε όόττιι έένναα πποοττάάμμιι εείίννααιι
  μμεεγγάάλλοο;;
  5.5. Τι είναι ενδογενείς και εξωγενείς δυνάμεις και τι αποτέλεσμα
  έχουν στο ανάγλυφο της γης.
  Τι είναι ενδογενείς και εξωγενείς δυνάμεις και τι αποτέλεσμα
  έχουν στο ανάγλυφο της γης.
  6.6. Αντιστοιχίστε την κατηγορία του κλίματος με τα χαρακτηριστικά
  του.
  Αντιστοιχίστε την κατηγορία του κλίματος με τα χαρακτηριστικά
  του.
  1)1) κλίμα Ισημερινού
  κλίμα Ισημερινού
  2)2) κλίμα τροπικό
  κλίμα τροπικό
  3)3) Ωκεάνιο κλίμα
  Ωκεάνιο κλίμα
  4)4) Ηπειρωτικό κλίμα
  Ηπειρωτικό κλίμα
  5)5) Μεσογειακό κλίμα
  Μεσογειακό κλίμα
  6)6) Κλίμα ερήμου
  Κλίμα ερήμου

  7.7. Τι είναι λίμνες και πως σχηματίστηκαν
  Τι είναι λίμνες και πως σχηματίστηκαν

  8.8. α) Γιατί η Ελλάδα έχει έντονο οικολογικό ενδιαφέρον
  α) Γιατί η Ελλάδα έχει έντονο οικολογικό ενδιαφέρον

  9.9. Αντιστοιχίστε το είδος του υποθαλάσσιου ανάγλυφου με τα
  χαρακτηριστικά
  Αντιστοιχίστε το είδος του υποθαλάσσιου ανάγλυφου με τα
  χαρακτηριστικά

  1)1) αβυσσικά πεδία
  αβυσσικά πεδία
  2)2) μεσοωκεάνιες ράχες
  μεσοωκεάνιες ράχες
  3)3) ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα
  ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα
  4)4) ωκεάνιες τάφροι
  ωκεάνιες τάφροι
  5)5) ηπειρωτική κατωφέρεια
  ηπειρωτική κατωφέρεια

  1. Ποια 3 στοιχεία είναι απαραίτητα σε ένα χάρτη και γιατί;
  2. Τι είναι δορυφόρος ενός πλανήτη και ποιος είναι ο δορυφόρος της Γης;
  3. Τι ονομάζουμε λιθόσφαιρα; Ποιο μέρος της είναι πιο χρήσιμο για τους ανθρώπους; Γιατί;
  4. Από ποιους 4 παράγοντες εξαρτάται η θερμοκρασία του αέρα κάποιας περιοχής; Να
  τους αναφέρετε και να σχολιάσετε σύντομα.
  5. Τι ονομάζουμε κλίμα και από ποιους 4 παράγοντες εξαρτάται το κλίμα ενός τόπου;
  (μόνο αναφορά)
  6. Να αναφέρετε 1 ποτάμι της Νότιας Αμερικής, 1 της Βόρειας Αμερικής και 3 της
  Αφρικής. Ποιο ποτάμι έχει το μεγαλύτερο μήκος και ποιο τη μεγαλύτερη παροχή νερού
  στον κόσμο;
  7. Ποιες είναι οι δυσκολίες της ζωής σε μεγάλο υψόμετρο και πώς προστατεύονται οι
  άνθρωποι από αυτές; (όπως π.χ. στα οροπέδια των Άνδεων στη Νότια Αμερική)
  8. Για ποιους λόγους χάθηκαν τα δάση της Ελλάδας; Ποια είναι τα 3 είδη ελληνικών
  βιότοπων που προστατεύονται;
  9. Ποιες είναι οι ωφέλιμες πλευρές των ηφαιστείων;

  ΘΕΜΑ 1 α)Γιατί το Αιγαίο έγινε κέντρο ανάπτυξης του Ελληνισμού από τα
  αρχαία χρόνια;
  β) Γιατί η σημασία της γεωγραφικής θέσης του Αιγαίου είναι μεγάλη
  ΘΕΜΑ 2 α) Τι μορφή έχει η Πίνδος και πως επηρεάζει την Ελλάδα;
  β) Γιατί είναι δύσκολη η συγκοινωνία της Ανατολικής Ελλάδας με την
  Δυτική;
  ΘΕΜΑ 3 Σε ποια τμήματα χωρίζεται το φυσικό περιβάλλον ;
  ΘΕΜΑ 4 Τι ξέρετε για την δομή της ατμόσφαιρας;
  ΘΕΜΑ 5 α) Ποιοι είναι οι ωκεανοί;
  β )Τι ξέρουμε για το ελληνικό υποθαλάσσιο ανάγλυφο;
  ΘΕΜΑ 6 Ποια είναι η αξία του δάσους του Αμαζονίου;
  ΘΕΜΑ 7 α) Τι είναι η βιόσφαιρα;
  β) Ποιες είναι οι κατηγορίες των οικοσυστημάτων;
  ΘΕΜΑ 8 Πως δημιουργήθηκαν οι μεγάλες οροσειρές της γης;
  ΘΕΜΑ 9 α) Γιατί η Ελλάδα έχει μεγάλο οικολογικό ενδιαφέρον;
  β) Για ποιους λόγους καταστράφηκαν τα δάση στην Ελλάδας;

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment. Login »