ερωτησεις Γεωγραφιας B Γυμνασιου
ΣΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
GEOGRAFIA B GYMNASIOY
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
GEOGRAFIA B GYMNASIOY
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

1) Αναφέρατε 5 χώρες που βρίσκονται στα κεντρικά υψίπεδα της Ευρώπης.

2) Να αναφέρετε τους νομούς των νησιών του Αιγαίου (πλην Ευβοίας και Κρήτης).
Ποιες είναι οι πρωτεύουσες τους ;

3) Να σημειώσετε με Σ ή Λ στις προτάσεις :
Ι) Ο νομός Ημαθίας ανήκει στη περιφέρεια της δυτικής Μακεδονίας
ΙΙ) Η Φιλανδία ανήκει στην Αλπική Ευρώπη.
ΙΙΙ) Όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν βόρεια γεωγραφικά πλάτη

4) Ποιοι νομοί ανήκουν στις διοικητικές περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και
της Στερεάς Ελλάδας. Ποιες είναι οι πρωτεύουσες των περιφερειών αυτών.

5) Ποιο είναι το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας.

6) Ο πληθυσμός της Ευρώπης το 1000 μ.Χ ήταν 38000000 και το 1500 μ.Χ ήταν
56000000.
Οι πληθυσμοί αυτοί κρίνονται ως πολύ μικροί σε σχέση με το σημερινό. Σε ποιους
παράγοντες οφείλονται οι μικροί αυτοί πληθυσμοί ; ποια είναι η % αύξηση του
πληθυσμού από το 1000 στο 1500 μ.Χ

7) Τι ήταν η Τηθύς και τι η Αιγηίδα ;

8) Να συγκρίνετε τα χαρακτηριστικά της Βαλτικής και της Βόρειας Θάλασσας.

9)Σε ποια σημεία η Μεσόγειος επικοινωνεί με τις γειτονικές της Θάλασσες ;

1.Να γράψετε 4 Ευρωπαϊκές χώρες που αντιστοιχούν στις παρακάτω πρωτεύουσες
και αντίστροφα :
Πρωτεύουσες Χώρες Χώρες Πρωτεύουσες
Ρώμη — ………….. Ελβετία —- …………….
Κίεβο — ………….. Ηνωμένο Βασίλειο— …………….
Βρυξέλες — …………. Δανία —– …………….
Λισσαβόνα— .………… Κύπρος— ……………..

2. Απαντήστε στις πιο κάτω ερωτήσεις που αφορούν την Ιβηρική Χερσόνησο :
Α. Γιατί ονομάστηκε έτσι Β. Που βρίσκεται
Γ. Ποίες Χώρες ανήκουν σ αυτήν.

3. α) Να γράψεις (4) τέσσερις Βαλκανικές χώρες με τις πρωτεύουσές τους.
β) Με ποιες από τις Βαλκανικές χώρες συνορεύει η Ελλάδα και πως;
(βόρεια, ανατολικά ,κ.λ.π)

4. α) Πως δημιουργήθηκαν οι αβαθείς και πως οι πιο βαθιές θάλασσες
της Ευρώπης?
β) Αναφέρετε τις αβαθείς και τις βαθιές θάλασσες της Ευρώπης.

5. α) Αντιστοιχίστε τους παρακάτω νομούς με τις κατάλληλες περιφέρειες
ΝΟΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Ξάνθης Θεσσαλία
Τρικάλων Ανατ. Μακεδονία και Θράκη
Ηρακλείου Ιόνια νησιά
Κερκύρας Κρήτης
β) Σε ποια περιφέρεια ανήκει ο νομός που μένετε ;

6 Ποιες χώρες περιλαμβάνουν οι :
Σκανδιναβική Χερσόνησος( ……………..,…………………)
Ιταλική Χερσόνησος (……………………….)
Βαλκανική Χερσόνησος (…………,…………,…………,………….,………)

7. α) Να αναφέρετε τέσσερις Ευρωπαϊκές οροσειρές
β) Τι γνωρίζετε για μια από τις οροσειρές αυτές.

8. Ποια είναι η σημασία της θέσης της Μεσογείου Θάλασσας;

9. Ποιοι είναι οι δείκτες που καθορίζουν το υψηλό επίπεδο μόρφωσης των
κατοίκων της Ευρώπης;

1ο.α)Ποιες είναι οι κατηγορίες θαλασσών της Ευρώπης;
β)Ποιες είναι οι κυριότερες θάλασσες της Ευρώπης;

2οα)Ποια είναι τα στάδια σχηματισμού της Ευρώπης;
.β)Τι γνωρίζετε για την Αλπική Ευρώπη;

3ο.Αντιστοιχίστε τη στήλη Α με την στήλη Β
Α Β
Βουλγαρία Σόφια
Κροατία Λιουμπλιάνα
ΠΓΔΜ
Σκόπια
Σλοβενία
Σαράγεβο
Ρουμανία Ζάγκρεμπ
Βοσνία
Βουκουρέστι

4οΠοιες είναι οι περιφέρειες της Ελλάδας, με τις αντίστοιχες έδρες
τους;

5οα) Περιγράψτε τις ακτές της Μεσογείου.
β)Ποια είναι τα μεγαλύτερα νησιά της Μεσογείου;

6οΑναφέρετε τις περιοχές που χωρίζεται η Ιταλία.

7ο Τι γνωρίζετε για τις Άλπεις;

8ο Αναφέρετε τις χερσονήσους της Ευρώπης και τα κράτη που
περιλαμβάνει η καθεμιά.

9ο Δούναβης(πηγές, εκβολές, πόλεις που διαρρέει, χρησιμότητα,
πρόβλημα που αντιμετωπίζει)

1. Γιατί η ελληνική γλώσσα έχει μεγάλη σημασία στην Ευρώπη και σ’ όλο το
κόσμο;

2. Πότε και σε ποια ορογένεση δημιουργήθηκε ο ελλαδικός χώρος; Ποια εικόνα
παρουσίαζε τότε η Ελλάδα και πως εξελίχθηκε έπειτα;

3. Ποιές είναι οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές οροσειρές και που βρίσκονται;

4. Που βρίσκεται και από τι χαρακτηρίζεται η Ισλανδία;

5. Που οφείλεται η μικρή ποσότητα ψαριών στη Μεσόγειο;

6. Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά των ελληνικών ποταμών;

7. Από ποιές περιοχές και πως επηρεάζεται το κλίμα της Ευρώπης;

8. Ποιά είναι τα πιο σημαντικά κοιτάσματα ορυκτών της Ευρώπης;

9. Γιατί η πατρίδα μας είναι μία ευνοημένη κλιματικά περιοχή; Ποιο είναι το
κλίμα της Ελλάδας;
1ο ) Ποια είναι η θέση της Ελλάδας στο χάρτη της Ευρώπης;
2ο ) α) Τι ονομάζουμε περιφέρειες και ποια τα γνωρίσματά τους;
β) Να γράψετε τις περιφέρειες της Ελλάδας.
3ο ) α) Τι γνωρίζετε για το δημογραφικό πρόβλημα;
β) Δώστε τον ορισμό της αστικοποίησης.
4ο ) Να αναφέρετε όλες τις Βαλκανικές χώρες και τις πρωτεύουσες τους
και 5 Ευρωπαϊκές χώρες με τις πρωτεύουσες τους μη Βαλκανικές..
5ο ) α) Από ποιους δείκτες εξαρτάται το μορφωτικό επίπεδο των
Ευρωπαίων;
β) Από ποιους παράγοντες εξαρτάται το κλίμα της Ευρώπης;
6ο ) α) Ποιοι είναι οι τομείς παραγωγής και τι γνωρίζετε γι` αυτούς;
β) Γιατί η κατάληψη του βορείου τμήματος της Κύπρου προκάλεσε
μεγάλη καταστροφή;
7ο ) Ποια η θέση και η σημασία της μεσογείου;
8ο ) α) Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν πολύ τα Ελληνικά ποτάμια;
Περιγράψτε τους περιληπτικά. β) Ποιοι είναι οι δείκτες ανάπτυξης
ανάπτυξης μιας χώρας;

9ο ) α)Πότε και από ποιες χώρες ιδρύθηκε η ΕΟΚ;
β) Ποια χρονιά προστέθηκε η Ελλάδα στην ΕΟΚ;
γ) Πως έχει μετονομαστεί σήμερα η ΕΟΚ και ποιοι είναι οι γενικοί
της στόχοι;

ΘΕΜΑ 1:
α)Ποιες χώρες αποτελούν τη Βαλκανική Χερσόνησο;

β)Ποιες από αυτές συνορεύουν με την Ελλάδα;

ΘΕΜΑ 2:
α) Από ποιες θάλασσες και ωκεανούς βρέχεται η Ευρώπη;

β) Αναφέρατε από αυτές δύο βαθιές και δύο αβαθείς θάλασσες;

ΘΕΜΑ 3:
α) Ποια μεγάλη οροσειρά της Ευρώπης βρίσκεται σε κάθε μια από τις
παρακάτω χώρες:

1) Ισπανία 4) Ελβετία
2) Σουηδία 5) Ιταλία
3) Βουλγαρία 6) Ελλάδα

β) Ποιες Ευρωπαϊκές χώρες είναι νησιωτικά κράτη;

ΘΕΜΑ 4:
Να αντιγράψετε τον παρακάτω πίνακα στην κόλλα σας και να τον
συμπληρώσετε:

ΧΩΡΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ
1) Γιουγκοσλαβία …………………. 6) Αυστρία …………………..
2) Πολωνία …………………. 7) ……………… Ρώμη
3) …………………. Στοκχόλμη 8) Αλβανία ……………..
4) Κροατία ………………… 9) Κύπρος ……………………
5) Γερμανία ………………… 10) …………….. Λισσαβόνα

ΘΕΜΑ 5:
α) Να γράψετε το Γεωγραφικό Διαμέρισμα στο οποίο ανήκετε,

β) τους νομούς που αυτό περιλαμβάνει και

γ) τις πρωτεύουσες των νομών αυτών. ΘΕΜΑ 6: Να αντιστοιχίσετε σε κάθε νομό τη σωστή περιφέρεια στην οποία ανήκει. Νομός Περιφέρεια α) Τρικάλων 1) Ηπείρου β) Κιλκίς 2) Κρήτης γ) Μαγνησίας 3) Κεντρικής Μακεδονίας δ) Θεσπρωτίας 4) Θεσσαλίας ε) Αργολίδας 5) Πελοποννήσου στ) Λασιθίου

ΓΕΩΓΡΑΦIA

Θ Ε Μ Α Τ Α

ΘΕΜΑ 1

(α). Με ποιες ηπείρους συνορεύει η Ευρώπη;
(β). Ποια η γεωγραφική θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη;

ΘΕΜΑ 2

Γιατί η Ελλάδα είναι αραιοκατοικημένη χώρα;

ΘΕΜΑ 3

Γιατί η ελληνική γλώσσα είναι τόσο σημαντική για την Ευρώπη;

ΘΕΜΑ 4

(α). Σε ποια χερσόνησο ανήκει γεωγραφικά η Ελλάδα;
Από πού πήρε το όνομά της;
(β). Ποια είναι τα σύνορα της Βουλγαρίας με την Ελλάδα;

ΘΕΜΑ 5

Σε ποιες ομάδες χωρίζονται οι θάλασσες της Ευρώπης; Πώς σχηματίστηκαν
οι θάλασσες της κάθε ομάδας; Να αναφέρεις παραδείγματα.

ΘΕΜΑ 6
Να συμπληρώσεις τα κενά στις παρακάτω προτάσεις:

(α). Οι γενικοί χάρτες χωρίζονται σε δύο μικρότερες ομάδες,
τους …………………………… και τους …………………………..

(β). …………………………………. είναι η τάση του πληθυσμού να
συγκεντρώνεται σε μεγάλα αστικά κέντρα.

(γ). Η πρωτεύουσα της Ισπανίας είναι η …………………………
Άλλες μεγάλες πόλεις της Ισπανίας είναι η …………………………
και η ………………………………

(δ). Οι μεγάλες χερσόνησοι της Ευρώπης είναι η …………………………………
στο βορρά, η ……………………………. στη δύση και η ………………………………
και η ………………………………… στο νότο.

(ε). Το βαθύτερο σημείο της Μεσογείου βρίσκεται νοτιοδυτικά της
……………………………. της ………………………………. και φτάνει τα
…………………… μέτρα.

(στ). Τα μεγαλύτερα νησιά της Μεγογείου είναι η ………………………….., 2 η …………………………., η ……………………………., η …………………………… και η …………………………….. ΘΕΜΑ 7 (α). Με ποιες θάλασσες επικοινωνεί η Μεγόγειος και πώς; (β). Γιατί η περιοχή της Μεσογείου χαρακτηρίζεται από μεγάλη σεισμικότητα;
1. Να σημειώσετε τις σωστές(Σ) και τις λανθασμένες(Λ) προτάσεις:
α) Οι τοπογραφικοί χάρτες δείχνουν το φυσικό περιβάλλον.
β) Οι ποιοτικοί είναι κατηγορία θεματικών χαρτών.
γ) Οι πολιτικοί χάρτες δείχνουν την κατανομή φαινομένου.
δ) Οι ποσοτικοί χάρτες αναφέρονται σε αριθμούς.

2. Που διαφέρει ο προσδιορισμός της σχετικής θέσης από την γεω-
γραφική θέση ενός σημείου της γης;

3. Να γίνει η αντιστοίχιση νομών- πόλεων:
Βόλος Μεσσηνίας
Ναύπλιο Μαγνησίας
Πύργος Αργολίδας
Καλαμάτα Ηλείας

4. Ποιο δημογραφικό πρόβλημα αντιμετωπίζει η Ελλάδα;

5. Ποιοι δείκτες αποδεικνύουν το υψηλό μορφωτικό επίπεδο των
Ευρωπαίων;

6. Να σημειώσετε τις σωστές(Σ) και τις λανθασμένες(Λ) προτάσεις:
α) Η Δανία βρέχεται από την Βόρεια θάλασσα.
β) Η Σαρδηνία και η Κορσική είναι νησιά της Μεσογείου.
γ) Η Αδριατική και η Βαλτική θάλασσα επικοινωνούν.
δ) Η Ανατολική Ευρώπη είναι πεδινή.

7. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των Ελληνικών ποταμών;

8. Ποιοι ιδιαίτεροι παράγοντες επηρεάζουν το κλίμα της Ευρώπης;

9. Ποιοι είναι οι τομείς παραγωγής μιας χώρας;
ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ : ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΤΑΞΗ : Β΄

ΘΕΜΑΤΑ

1. Ποιους χάρτες ονομάζουμε ειδικούς ή θεματικούς; Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται; αναφέρετέ
τις αναλυτικά.

2. Τι ονομάζουμε φυσιογραφικές περιοχές και τι γνωρίζετε για την φυσιογραφική περιοχή της
Αλπικής Ευρώπης;

3. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον κόσμο (χώρες, κάτοικοι) της Ευρώπης;

4. Αντιστοιχίστε την πρωτεύουσα με την κατάλληλη χώρα στις δύο παρακάτω στήλες:
Χώρα
Πρωτεύουσα
α) Βουλγαρία 1) Βελιγράδι
β) Ρουμανία 2) Τίρανα
γ) Κροατία 3) Σκόπια
δ) Βοσνία – Ερζεγοβίνη 4) Άγκυρα
ε) Ελλάδα 5) Βουκουρέστι
στ) Σλοβενία 6) Ζάγκρεμπ
ζ) Αλβανία 7) Αθήνα
η) Γιουγκοσλαβία 8) Σαράγιεβο
θ) Τουρκία 9) Σόφια
ι) ΠΓΔ Μακεδονίας 10) Λουμπλιάνα

5. Τι γνωρίζετε για τις τέσσερις περιοχές στις οποίες χωρίζεται το έδαφος της Ιταλίας;

6. Αναφέρετε ονομαστικά όλες τις κλιματικές περιοχές της Ευρώπης.

7. Αναφέρετε τις μορφές φυσικής βλάστησης που συναντάμε στην Ευρώπη.

8. Τι γνωρίζετε για τους τομείς της παραγωγής; Πότε μια χώρα την ονομάζουμε αναπτυγμένη και
πότε αναπτυσσόμενη;

9. Τι γνωρίζετε για την αγροτική παραγωγή της Γαλλίας;

Τα θέματα είναι ισοδύναμα. Από τις 9 ερωτήσεις να απαντήσετε στις 6.

1. Ποιες είναι οι διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας;

2. Ποιες είναι οι βαλκανικές χώρες και με ποιες συνορεύει η Ελλάδα;

3.Τι προκάλεσε η έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης πριν 3.500 χρόνια;

4. Γιατί η Ελλάδα είναι αραιοκατοικημένη; Αναφέρετε και περιγράψτε 2 λόγους.

5. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές οροσειρές;

6. Τι ξέρετε για τη ζώνη μεσογειακού κλίματος;

7. Τι είναι το Α.Ε.Π.;

8. Ποια είναι τα είδη των χαρτών και σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται;

9. Τι είναι το δημογραφικό πρόβλημα .Αναφέρεται κάποιος τρόπους επίλυσής του για τη χώρα μας.

1. α) Ποιες χώρες σχηματίζουν την Σκανδιναβική χερσόνησο;
β) Ποιες χώρες σχηματίζουν την Ιβηρική χερσόνησο;
2. Ποιες είναι οι αιτίες που η Ελλάδα είναι αραιοκατοικημένη;
3. Ποιες πόλεις αποτελούν παράδειγμα ίδρυσης κοντά σε ποταμούς για
ασφάλεια;
4. Γιατί τα νερά της Βαλτικής περιέχουν λίγο αλάτι και ποιες είναι οι
συνέπειες;
5. Όρισε τα σημεία επικοινωνίας της Μεσογείου με άλλες θαλάσσιες μάζες.
6. Ποια μορφή έχει το ανάγλυφο της Κύπρου;
7. Πως επιδρά ο Ατλαντικός στο κλίμα της Ευρώπης;
8. Πως εξηγείται η ποικιλία του φυτικού πλούτου της Ελλάδας;
9. Να γίνουν οι αντιστοιχίες της στήλης Α με την στήλη Β
1) Ο μεγαλύτερος ορεινός όγκος της Ευρώπης α) Πυρηναία
2) Απλώνεται ανάμεσα στην Ισπανία και την Γαλλία β) Άλπεις
3) Ο μεγαλύτερος ορεινός όγκος της Ελλάδας γ) Καρπάθια
4) Σχηματίζουν ένα μεγάλο τόξο η βόρεια άκρη
του οποίου βρίσκεται στην Πολωνία και η
νότια στην Ρουμανία. δ) Πίνδος

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΘΕΜΑΤΑ
1.
α) Ποια είναι τα τρία πιο σημαντικά Ευρωπαϊκά βουνά και ποιες οι δύο μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές πεδιάδες; β) Τα Πυρηναία όρη ποιες περιοχές χωρίζουν; γ) Ποιες μη ευνοϊκές συνθήκες δημιουργεί για τους ανθρώπους η παρουσία βουνών;
2.
α) Πως λέγεται ο επικεφαλής κάθε περιφέρειας; β) Πως λέγονται τα τμήματα στα οποία χωρίζεται κάθε διοικητική περιφέρεια και από ποιους διοικούνται; γ) Σε ποιο νομό, ποια γεωγραφική περιφέρεια και ποιο γεωγραφικό διαμέρισμα ανήκει το σχολείο σας;
3.
α) Τι μας δείχνει η πυκνότητα ενός πληθυσμού; β) Το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού πληθυσμού είναι συγκεντρωμένο γύρω από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό;
4.
α) Γράψτε τρεις από τους τέσσερις παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν το κλίμα της Ευρώπης. β) Από ποιες γειτονικές περιοχές επηρεάζεται το κλίμα της Ευρώπης;
5.
α) Από που πήρε το όνομά της η βαλκανική χερσόνησος; β) Η βαλκανική χερσόνησος αποτελείται από δέκα κράτη. Ποια είναι αυτά;
6.
Δίνεται ο παρακάτω χάρτης της Μεσογείου. α) Εντοπίστε τα σημεία στα οποία η Μεσόγειος έρχεται σε επαφή με άλλες θάλασσες και ωκεανούς. Πως ονομάζονται αυτά και ποιες θάλασσες ενώνουν; β) Να αναφέρετε τρία από τα μεγαλύτερα νησιά της Μεσογείου.

ΕΠΕΙΔΗ ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΩ ΣΤΟ ΠΟΣΤ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

1.-Να αναφέρετε τρεις χερσονήσους και τρεις οροσειρές της Ευρώπης.

2.-Ποιες είναι οι πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της Ευρώπης και που οφείλεται αυτό;

3.-Ποιο είναι το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας και ποια η σημασία του για τον
Ελληνικό πληθυσμό ;

4.-Ποια είναι η επίδραση της Ελληνικής γλώσσας και γραφής στις ευρωπαϊκές γλώσσες
και γραφές;

5.-Να αναφέρετε τρεις δείκτες που δείχνουν το υψηλό μορφωτικό επίπεδο των
ευρωπαίων;

6.-Που οφείλεται η οικονομική κατάσταση της Ελβετίας;

7.-Ποια είναι η θέση της Μεσογείου και με ποιες άλλες θάλασσες επικοινωνεί;

8.-Για ποιους λόγους η κατάληψη της Κύπρου το 1974 προκάλεσε αληθινή καταστροφή;

9.-Ποιες είναι οι αιτίες και ποιες οι συνέπειες της οικολογικής επιβάρυνσης του

ΘΕΜΑ 1ο
Να αναφέρεις τις γενικές κατηγορίες των χαρτών ονομαστικά.
Ποιοι χάρτες λέγονται ποιοτικοί και ποιοι ποσοτικοί;
ΘΕΜΑ 2ο
α/ Τι γνωρίζεις για την θέση και την σημασία της μεσογείου;
β/ Ποιο είναι το μήκος και το πλάτος της Μεσογείου; Που βρίσκεται το βαθύτερο
σημείο της;
ΘΕΜΑ 3ο
Ποιες είναι οι φυσιογραφικές περιοχές στην Ευρώπη; (Ονομαστικά)
ΘΕΜΑ 4ο
α/Η Ελλάδα είναι αραιοκατοικημένη ή πυκνοκατοικημένη χώρα; Να αναφέρεις τις αιτίες.
β/Τι γνωρίζεις για το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας;
ΘΕΜΑ 5ο
α/ Να αναφέρεις (ονομαστικά) τις περιόδους γέννησης των οροσειρών στην Ευρώπη.
β/ Τι γνωρίζεις για την δημιουργία των πεδιάδων στην Ευρώπη;
ΘΕΜΑ 6ο
Να αναφέρεις 3 λόγους για τους οποίους η σημασία της Ελληνικής γλώσσας είναι πολύ μεγάλη για την
Ευρώπη και τον κόσμο.
ΘΕΜΑ 7ο
Τι γνωρίζεις για την Βαλτική θάλασσα;
ΘΕΜΑ 8ο
Να αναφέρεις (ονομαστικά) τους κύριους παράγοντες που καθορίζουν το κλίμα της Ευρώπης.
ΘΕΜΑ 9ο
Να αναφέρεις τις 6 μεγαλύτερες πόλεις της Ισπανίας . Ποια είναι η πρωτεύουσά της;
Τι πληθυσμό έχει;
1ο ΘΕΜΑ

Να γίνει αντιστοιχία των γραμμάτων της πρώτης στήλης με τους αριθμούς της
δεύτερης στήλης.
α. Ισλανδία 1. Άγονα και φτωχά εδάφη
β. Σκωτία 2. Παγωμένα εδάφη και κρύο
γ. Ισπανία 3. Ημιερημικές εκτάσεις
δ. Σκανδιναβία
ε. Ουαλία

2ο ΘΕΜΑ

Τι είναι τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας; Να τα αναφέρετε.

3ο ΘΕΜΑ

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις με σωστό (Σ) ή λάθος (Λ).
α. Στο δημογραφικό πρόβλημα έχουμε αύξηση της αναλογίας νεαρών ατόμων και
ταυτόχρονη μείωση των γεννήσεων.
β. Η Ελλάδα είναι αραιοκατοικημένη, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού
είναι συγκεντρωμένο στις πόλεις.
γ. Η Ελληνική γλώσσα έχει μεγάλη σημασία για την Ευρώπη και τον Κόσμο και
είναι διεθνής.
δ. Οι Ευρωπαίοι είναι κυρίως Χριστιανοί στο θρήσκευμα και επικρατεί η
ανεξιθρησκία.

4ο ΘΕΜΑ

Να αναφέρετε τις μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές πεδιάδες. Ποια πλεονεκτήματα
παρουσιάζουν γενικότερα οι πεδιάδες;

5ο ΘΕΜΑ

Να γίνει αντιστοιχία μεταξύ των ποταμών της πρώτης στήλης και των πόλεων της
δεύτερης στήλης.
1. Τάγος
α. Βελιγράδι
2. Δνείπερος
β. Αμβούργο
3. Έλβας
γ. Κίεβο
4. Σηκουάνας
δ. Παρίσι
5. Δούναβης
ε. Λισαβόνα
6ο ΘΕΜΑ Να γράψετε πέντε χερσονήσους της Ευρώπης και να τις αντιστοιχίσετε με τα παρακάτω κράτη: Ελλάδα, Ισπανία, Νορβηγία, Δανία, Ιταλία. 7ο ΘΕΜΑ Να γράψετε τις βαθιές και τις αβαθείς θάλασσες της Ευρώπης. Με ποιον τρόπο δημιουργήθηκαν; 8ο ΘΕΜΑ Να γράψετε στην κόλλα σας με τη σειρά τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο. Το …………………. της Κύπρου είναι μεσογειακό, όμοιο με της ……………………….. αλλά με κάπως ψηλότερες ………………….. κυρίως λόγω της παρουσίας της ……………………… Πρωτεύουσα της Κύπρου είναι η ………………………….. Τα βουνά της Κύπρου είναι ο ……………………….. και ο ………………………………. 9ο ΘΕΜΑ Ποιοι είναι οι τρεις τομείς της παραγωγής και τι περιλαμβάνει ο καθένας; Να αναφέρετε δύο επαγγέλματα για κάθε τομέα.

1.Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.
α) Τα Καρπάθια σχηματίζουν ένα μεγάλο τόξο με τη βόρεια άκρη στην ………………… και τη νότια στην Ρουμανία
β) Οι Σκανδιναβικές Άλπεις χωρίζουν την Νορβηγία από την ……………………
γ) Οι Διναρικές Άλπεις ξεκινούν από την …………………. και καταλήγουν στις Ελληνίδες οροσειρές
δ) Η πεδιάδα της …………………. βρίσκεται ανάμεσα στην Ρουμανία και την Βουλγαρία.
ε) Η ……………….. χερσόνησος είναι αρκετά ορεινή με βουνά όπως η Σιέρρα Νεβάδα και η Σιέρρα Μορένα
ζ) Τα Πυρηναία απλώνονται ανάμεσα στην Ισπανία και τη ………………………….

2.Να σημειώσεις (Σ) αν είναι σωστή ή (Λ) αν είναι λάθος τις παρακάτω προτάσεις:
α) Το Λευκό Όρος είναι η ψηλότερη κορυφή των Άλπεων - ( )
β) Μεγαλύτερο ποτάμι της Ιβηρικής Χερσονήσου είναι ο Τάγος - ( )
γ) Τα Απέννινα όρη απλώνονται ανάμεσα στη Γαλλία και την Ιταλία - ( )
δ) Η Μεσόγειος θάλασσα επικοινωνεί με τον Ατλαντικό ωκεανό με τη διώρυγα του Σουέζ - ( )
ε) Το πλάτος της Μεσογείου είναι τόσο μεγάλο όσο περίπου η διάμετρος της Σελήνης - ( )
ζ) Η Αίτνα και ο Βεζούβιος προκαλούν τρόμο, αλλά οι περιοχές γύρω τους είναι πυκνοκατοικημένες - ( )

3.Αντιστοιχείστε τους ποταμούς της στήλης Α με τις πόλεις της στήλης Β
που βρίσκονται είτε στις όχθες είτε στις εκβολές τους
Στήλη Α Στήλη Β
1. Σηκουάνας α. Βελιγράδι
2. Δούναβης β. Αμβούργο
3.Τάγος γ. Άμστερνταμ
4. Άμστελ δ. Παρίσι
5. Δνείπερος ε. Κίεβο
6. Έλβας ζ. Λισσαβόνα

4. α) Ποια είναι τα 5 μεγαλύτερα νησιά της Μεσογείου;
β) Ποια απ’ αυτά τα νησιά ανήκουν στην Ιταλία και τι ξέρετε γι’ αυτά;

5. Γιατί η κατάληψη του βορείου τμήματος της Κύπρου το 1974 από τους τούρκους, προκάλεσε
αληθινή καταστροφή στο νησί;

6. Ποιες είναι οι σπουδαιότερες πόλεις και νησιά της Ισπανίας:

7. Ποιοι χάρτες ονομάζονται τοπογραφικοί ή γενικοί και σε ποιες επί μέρους κατηγορίες χωρίζονται;

8. α) Ποιες είναι οι τρεις γειτονικές περιοχές της Ευρώπης που επηρεάζουν το κλίμα της:
β) Γράψτε για την επίδραση της κάθε περιοχής ξεχωριστά.

9. α) Τι ονομάζουν οι επιστήμονες Αιγηίδα;
β) Πως δημιουργήθηκαν στη συνέχεια από την Αιγηίδα ορεινοί όγκοι, λίμνες και νησιά στην Ελλάδα;
1. Αντιστοιχίστε τις πρωτεύουσες της αριστερής στήλης Α με τις Βαλκανικές χώρες
της δεξιάς στήλης Β:
Στήλη Α Στήλη Β
α. Βελιγράδι 1. Βουλγαρία
β. Σόφια 2. Ρουμανία
γ. Βουκουρέστι 3. Αλβανία
δ. Τίρανα 4. Γιουγκοσλαβία
2. Για ποιους λόγους η σημασία της Ελληνικής γλώσσας είναι μεγάλη ;

3. Τι γνωρίζετε για την Αιγηίδα;

4. Άλπεις : τα τρία τμήματα, συγκοινωνίες, διαβάσεις, σήραγγες.

5. Χαρακτηρίστε την κάθε πρόταση αν είναι Σωστή ή Λάθος :
α). Ο κόσμος της Ευρώπης χαρακτηρίζεται από μεγάλο μέσο όρο ζωής.
β). Η Ελλάδα είναι γενικά πυκνοκατοικημένη.
γ). Η περιοχή της Ευρώπης που επηρεάστηκε από την Καληδόνια πτύχωση
ονομάζεται Μεσοευρώπη.
δ). Ο Άαρ είναι ποταμός της Ελβετίας.
ε). Η Βαλτική θάλασσα έχει πολύ αλάτι.
στ). Η Αλπική πτύχωση έγινε τον Παλαιοζωικό αιώνα.
ζ). Η Νεοευρώπη δημιουργήθηκε τον Καινοζωικό αιώνα.
η). Τον Μεσοζωικό αιώνα σχηματίστηκαν ιζηματογενή πετρώματα.

6. Για ποιους λόγους η Βόρεια θάλασσα έχει μεγάλη οικονομική σημασία;

7. Θέση και σημασία της Μεσογείου.

8. Οι κλιματικές περιοχές-ζώνες της Ευρώπης (ονομαστικά).

9. Αντιστοιχίστε τους όρους της αριστερής και δεξιάς στήλης :
Στήλη Α Στήλη Β
α. Τούνδρα 1. Λιβάδια θαμνώδη
β. Τάïγκα 2. Βρύα και λειχήνες
γ. Στέππες 3. Αμπέλια
δ. Μεσογειακή βλάστηση 4. Οξυές και βελανιδιές
ε. Φυλλοβόλα δάση 5. Κωνοφόρα δάση

Tags:
2 Responses to “GEOGRAFIA B GYMNASIOY ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ”
 1. ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAPEZA_THEMATON/Themata_2006/B_Gymnasiou_Geografia/12.pdf

  http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAPEZA_THEMATON/Themata_2006/B_Gymnasiou_Geografia/13.pdf

  http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAPEZA_THEMATON/Themata_2006/B_Gymnasiou_Geografia/14.pdf

  http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAPEZA_THEMATON/Themata_2006/B_Gymnasiou_Geografia/15.pdf

  http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAPEZA_THEMATON/Themata_2006/B_Gymnasiou_Geografia/16.pdf

  http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAPEZA_THEMATON/Themata_2006/B_Gymnasiou_Geografia/17.pdf

  http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAPEZA_THEMATON/Themata_2006/B_Gymnasiou_Geografia/18.pdf

  http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAPEZA_THEMATON/Themata_2006/B_Gymnasiou_Geografia/19.pdf

  http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAPEZA_THEMATON/Themata_2006/B_Gymnasiou_Geografia/20.pdf

  http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAPEZA_THEMATON/Themata_2006/B_Gymnasiou_Geografia/21.pdf

  http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAPEZA_THEMATON/Themata_2006/B_Gymnasiou_Geografia/22.pdf

  http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAPEZA_THEMATON/Themata_2006/B_Gymnasiou_Geografia/23.pdf

  ΘΕΜΑ 1

  α) Ποια νοητή γραμμή χωρίζει την υδρόγειο σφαίρα σε βόρειο και νότιο

  ημισφαίριο;

  β) Ποια νοητή γραμμή χωρίζει την υδρόγειο σφαίρα σε ανατολικό και δυτικό

  ημισφαίριο;

  γ) Με την βοήθεια του χάρτη της Ελλάδος που σας δίνεται να βρείτε τις

  γεωγραφικές συντεταγμένες της Κορίνθου.

  ΘΕΜΑ 2

  α) Στον χάρτη της Ευρώπης που σας δίνεται σημειώνονται έξι (6) χώρες με τα

  γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ. Να βρείτε ποια χώρα αντιστοιχεί σε κάθε γράμμα.

  β) Παρακάτω δίνονται δέκα (10) ευρωπαϊκές χώρες και άλλες τόσες πρωτεύουσες

  χωρών. Να αντιστοιχίσετε την κάθε χώρα με την πρωτεύουσά της.

  Χώρες: Ουκρανία, Νορβηγία, Ολλανδία, Ελβετία, Ρωσία, Ιταλία,

  Πορτογαλία, Μεγάλη Βρετανία, Βουλγαρία, Ισπανία

  Πρωτεύουσες: Άμστερνταμ, Σόφια, Λισαβόνα, Μόσχα, Κίεβο, Λονδίνο,

  Ρώμη, Όσλο, Μαδρίτη, Βέρνη

  ΘΕΜΑ 3

  α) Στον χάρτη της Ευρώπης που σας δίνεται σημειώνονται τέσσερις (4) μεγάλες

  οροσειρές με τους αριθμούς 1, 2, 3, 4. Αυτές οι οροσειρές είναι:

  Άλπεις

  Πυρηναία

  Καρπάθια

  ∆ιναρικές Άλπεις

  Να αντιστοιχίσετε την κάθε οροσειρά με τον κατάλληλο αριθμό.

  β) Στον χάρτη της Ευρώπης που σας δίνεται σημειώνονται τέσσερα (4) σημεία με

  τους αριθμούς 5, 6, 7, 8. Σε ποια θάλασσα βρίσκεται κάθε ένα από αυτά τα

  σημεία;

  γ) Να ονομάσετε πέντε (5) μεγάλους ποταμούς της Ευρώπης.

  ΘΕΜΑ 4

  α) Σε ποιες φυσιογραφικές περιοχές χωρίζεται η Ευρώπη; (ονομαστικά)

  β) Σε ποιες φυσιογραφικές περιοχές βρίσκονται η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ρωσία;

  γ) Δίνονται οι παρακάτω πέντε (5) χώρες:

  Ελβετία, Ουκρανία, Ολλανδία, Αλβανία, Μεγάλη Βρετανία

  Να ξεχωρίσετε τις τρεις (3) πιο πεδινές χώρες

  ΘΕΜΑ 5

  α) Ποια είναι η πρωτεύουσα της Κύπρου; Ποιες άλλες μεγάλες πόλεις γνωρίζετε;

  β) Ποια είναι η οικονομική κατάσταση της Κύπρου σήμερα;

  γ) Ποιες ήταν οι συνέπειες για την Κύπρο από την επιδρομή και κατάληψη του

  βορείου τμήματός της από τους Τούρκους;

  ΘΕΜΑ 6

  α) Ποιος τομέας της παραγωγής ονομάζεται πρωτογενής;

  β) Να βρείτε σε ποιους τομείς της παραγωγής ανήκουν τα παρακάτω επαγγέλματα:

  ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
  ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ
  ΣΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: …………………………………………………………
  ΘΕΜΑ 1
  0
  α. Τι αντιπροσωπεύουν τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας; Γράψτε τρία γεωγραφικά διαμερίσματα
  ης Ελλάδας.
  τ
  β. Να γράψεις το νομό, τη διοικητική περιφέρεια και το γεωγραφικό διαμέρισμα στο οποίο ανήκει η περιοχή
  όπου ζεις.
  ΘΕΜΑ 2
  0
  Οι άνθρωποι αρκετούς αιώνες πριν, για το πού θα κτίσουν μια πόλη σκέφτονταν κυρίως την ασφάλειά τους.
  Ποιες θέσεις θεωρούσαν ασφαλείς για να κτίσουν τις πόλεις; Να αναφέρετε τρεις περιπτώσεις τέτοιων με-
  γάλων ευρωπαϊκών πόλεων.
  ΘΕΜΑ 3
  0
  Αντιστοιχίστε κάθε χώρα με τα χαρακτηριστικά της. Μεταφέρετε στην κόλλα σας τον αριθμό από τη μία στή-
  λη και δίπλα του το γράμμα από την άλλη στήλη στο οποίο αντιστοιχεί.
  Χώρες
  Χαρακτηριστικά
  1. ΟΛΛΑΝΔΙΑ
  α. Ο ποταμός Αξιός ρέει ανάμεσα σε δύο μάζες ψηλών ορεινών όγκων και σχη-
  ματίζει μια βαθιά κοιλάδα.
  2. ΕΛΒΕΤΙΑ
  β. Σ’ αυτήν ανήκουν τα νησιά Βαλεαρίδες (Μαγιόρκα, Μινόρκα, Ίμπιζα).
  3. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
  γ. Στα βόρεια της χώρας, βρίσκεται η οροσειρά του Αίμου και στα νότια, η ο-
  ροσειρά της Ροδόπης.
  4. Π.Γ.Δ.Μ.
  δ. Σ’ αυτήν ανήκουν η Γροιλανδία και τα νησιά Φερόες.
  5. ΙΣΠΑΝΙΑ
  ε. Βρίσκεται στο κέντρο περίπου της Ευρώπης, μακριά από τη θάλασσα κι έχει
  πολλές λίμνες.
  6. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
  στ. Πολλά τμήματα του εδάφους της βρίσκονται χαμηλότερα από την επιφά-
  νεια της θάλασσας.
  7. ΔΑΝΙΑ
  ζ. Αν και πριν από 10 χρόνια ήταν η πιο φτωχή χώρα της ΕΟΚ, σήμερα έχει
  ξεπεράσει την Ελλάδα κι έχει κάνει εντυπωσιακές προόδους.
  ΘΕΜΑ 4
  0
  Στις παρακάτω προτάσεις να μεταφέρετε στην κόλλα σας το γράμμα της πρότασης και δίπλα να γράψετε τη
  έξη Σωστό αν θεωρείτε ότι είναι σωστή ή Λάθος αν θεωρείτε ότι είναι λανθασμένη.
  λ
  α. Οι ορεινές περιοχές της Ελλάδας είναι αραιοκατοικημένες, επειδή σ’ αυτές είναι δύσκολο να ανα-
  πτυχθεί η οικονομία.
  β. Το ψηλό επίπεδο μόρφωσης των Ευρωπαίων φαίνεται και από τη μεγάλη αναλογία κοριτσιών που
  σπουδάζουν σε σχέση με το σύνολο των αγοριών.
  γ. Η πιο ορεινή περιοχή της Ευρώπης είναι η αλπική Ευρώπη ενώ η πιο πεδινή κι εύφορη περιοχή είναι
  τα δυτικά και βόρεια υψίπεδα.
  δ. Ένας από τους παράγοντες που καθορίζουν, ουσιαστικά, το κλίμα της Ευρώπης είναι η γειτονία της
  με την Ασία, τον Ατλαντικό ωκεανό και τη Σαχάρα.
  ε. Η βαλκανική χερσόνησος, στην οποία ανήκει και η Ελλάδα, είναι γενικά πιο πυκνοκατοικημένη από
  τη βόρεια και κεντρική Ευρώπη.
  στ. Η Ελβετία είναι μια απέραντη πεδιάδα και διαρρέεται από πολλά σημαντικά ποτάμια από τα οποία
  μόνο ένα, ο Άαρ, είναι αποκλειστικά δικό της.
  ΘΕΜΑ 5

  ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ
  Εξεταζόμενο μάθημα: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
  Να απαντηθούν έξι (6) από τις εννέα (9) ερωτήσεις.
  (Οι ερωτήσεις είναι ισοδύναμες βαθμολογικά)
  Ερώτηση 1
  Ποια είναι η γεωγραφική θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη; Πως αυτή επηρεάζει το κλίμα της; Τι ρόλο έχει παίξει στην ιστορία της;
  Ερώτηση 2
  Ποια περιοχή της Ευρώπης ονομάζεται Αλπική Ευρώπη. Ποια είναι τα φυσιογραφικά της χαρακτηριστικά; Τι προβλήματα δημιουργούν αυτά στη ζωή των κατοίκων της;
  Ερώτηση 3
  Ποιες είναι οι χερσόνησοι της Ευρώπης; Να αναφέρετε από δύο χώρες (όπου υπάρχουν) σε κάθε χερσόνησο.
  Ερώτηση 4
  Τι ήταν η Τήθυς; Τι ήταν η Αιγίδα και πια σημερινή περιοχή κάλυπτε; Τι απέγινε τελικά η Αιγίδα;
  Ερώτηση 5
  Που βρίσκονται οι πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της Ευρώπης; Ποιοι λόγοι έχουν οδηγήσει στη μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού στις περιοχές αυτές;
  Ερώτηση 6
  Με βάση τον παρακάτω πίνακα να συγκρίνετε την πληθυσμιακή πυκνότητα της Ελλάδας και της Ολλανδίας. Πως δικαιολογούνται τα αποτελέσματα αυτά;
  χώρα
  έκταση (τ. χλμ.)
  πληθυσμός
  Ελλάδα
  131.957
  10.365.000
  Ολλανδία
  41.865
  15.280.000
  Ερώτηση 7
  Γιατί στη Βόρεια θάλασσα υπάρχουν πολύ περισσότερα λιμάνια και εμπορική κίνηση από ότι στη Βαλτική Θάλασσα;
  Ερώτηση 8
  Γιατί η Ρωσία είναι πολύ πιο επίπεδη από ότι η Νότια Ευρώπη; Με ποιες διεργασίες δημιουργήθηκε η απέραντη Ρωσική πεδιάδα;
  Ερώτηση 9
  Η Μόσχα (Ρωσία) και η Κοπεγχάγη (Δανία) βρίσκονται στο ίδιο γεωγραφικό πλάτος (56ο Βόρεια). Γιατί το κλίμα της Μόσχας είναι πολύ πιο ψυχρό από αυτό της Κοπεγχάγης ;

  ΤΑΞΗ Β
  ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ >
  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
  1) α) Ποιες χώρες σχηματίζουν την Σκανδιναβική χερσόνησο ;
  2) β) Ποιες χώρες σχηματίζουν την Ιβηρική χερσόνησο ;
  2) Ποιες είναι οι πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της Ευρώπης
  και γιατί ;
  3) Τι κλίμα επικρατεί στο εσωτερικό της Ιβηρικής και πώς
  επηρεάζει τις καλλιέργειες ; 4) Γιατί τα νερά της Βαλτικής περιέχουν πολύ λίγο αλάτι ;
  5) Ποια τα χαρακτηριστικά της θέσης της Μεσογείου ;
  6) Ποια χαρακτηριστικά έχουν οι ακτές και τα νησιά της
  Μεσογείου ;
  7) Πώς επιδρούν τα βουνά στη ζωή των ανθρώπων ;
  8) Από τι εξαρτάται η σημασία των ποταμών ;
  9) Ποια μορφή έχουν οι ποταμοί της Ρωσικής πεδιάδας ;

  ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
  ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ
  ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
  ΤΑΞΗ Β
  ΘΕΜΑ 1 α)Ποιες ειναι οι αιτιες που η Ελλαδα ειναι χωρα αραιοκατοικημενη ;
  Β) Ποιες περιοχες και γιατι ειναι αραιοκατοικημενες ;
  ΘΕΜΑ 2 α) Γιατι στη σημερινη Ευρωπη υπαρχει ποικιλια στα πολιτιστικα χαρακτηριστικα ;
  Β) Γιατι ειναι τοσο διαδεδομενες παγκοσμιως οι Ευρωπαικες γλωσσες ;
  ΘΕΜΑ 3 Ποιες ειναι οι πιο μεγαλες οροσειρες της Ευρωπης ;
  ΘΕΜΑ 4 Σε ποιες κατηγοριες χωριζονται οι θαλασσες της Ευρωπης και πως σχηματισθηκαν ;
  ΘΕΜΑ 5 α) Γιατι ο χωρος της Μεσογειου εχει μεγαλη σεισμικοτητα
  Β) Ποια ειναι τα σημαντικοτερα ηφαιστια της Ελλαδας και Ιταλιας ;
  ΘΕΜΑ 6 α)Πως εξελιχθηκε ιστορικα η Κυπρος ;
  Β)Ποιεςειναι οι μεγαλες πολεις της Κυπρου ;
  ΘΕΜΑ 7 Γιατι η Ελλαδα θεωρειται ευνοϊμενη απο αποψη κλιματος
  ΘΕΜΑ 8 Πως εξηγειται η ποικιλια του φυσικου πλουτου της Ελλαδας ;
  ΘΕΜΑ 9 Ποιες χωρες ονομαζουμε αναπτυγμενες και ποιες αναπτυσσομενες ;

  ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
  ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ
  ΣΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: …………………………………………………………
  ΘΕΜΑ 10
  α. Τι αντιπροσωπεύουν τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας; Γράψτε τρία γεωγραφικά διαμερίσματα ης Ελλάδας.
  τ
  β. Να γράψεις το νομό, τη διοικητική περιφέρεια και το γεωγραφικό διαμέρισμα στο οποίο ανήκει η περιοχή όπου ζεις.
  ΘΕΜΑ 20
  Οι άνθρωποι αρκετούς αιώνες πριν, για το πού θα κτίσουν μια πόλη σκέφτονταν κυρίως την ασφάλειά τους. Ποιες θέσεις θεωρούσαν ασφαλείς για να κτίσουν τις πόλεις; Να αναφέρετε τρεις περιπτώσεις τέτοιων με-γάλων ευρωπαϊκών πόλεων.
  ΘΕΜΑ 30
  Αντιστοιχίστε κάθε χώρα με τα χαρακτηριστικά της. Μεταφέρετε στην κόλλα σας τον αριθμό από τη μία στή-λη και δίπλα του το γράμμα από την άλλη στήλη στο οποίο αντιστοιχεί.
  Χώρες
  Χαρακτηριστικά
  1. ΟΛΛΑΝΔΙΑ
  α. Ο ποταμός Αξιός ρέει ανάμεσα σε δύο μάζες ψηλών ορεινών όγκων και σχη-ματίζει μια βαθιά κοιλάδα.
  2. ΕΛΒΕΤΙΑ
  β. Σ’ αυτήν ανήκουν τα νησιά Βαλεαρίδες (Μαγιόρκα, Μινόρκα, Ίμπιζα).
  3. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
  γ. Στα βόρεια της χώρας, βρίσκεται η οροσειρά του Αίμου και στα νότια, η ο-ροσειρά της Ροδόπης.
  4. Π.Γ.Δ.Μ.
  δ. Σ’ αυτήν ανήκουν η Γροιλανδία και τα νησιά Φερόες.
  5. ΙΣΠΑΝΙΑ
  ε. Βρίσκεται στο κέντρο περίπου της Ευρώπης, μακριά από τη θάλασσα κι έχει πολλές λίμνες.
  6. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
  στ. Πολλά τμήματα του εδάφους της βρίσκονται χαμηλότερα από την επιφά-νεια της θάλασσας.
  7. ΔΑΝΙΑ
  ζ. Αν και πριν από 10 χρόνια ήταν η πιο φτωχή χώρα της ΕΟΚ, σήμερα έχει ξεπεράσει την Ελλάδα κι έχει κάνει εντυπωσιακές προόδους.
  ΘΕΜΑ 40
  Στις παρακάτω προτάσεις να μεταφέρετε στην κόλλα σας το γράμμα της πρότασης και δίπλα να γράψετε τη έξη Σωστό αν θεωρείτε ότι είναι σωστή ή Λάθος αν θεωρείτε ότι είναι λανθασμένη.
  λ
  α. Οι ορεινές περιοχές της Ελλάδας είναι αραιοκατοικημένες, επειδή σ’ αυτές είναι δύσκολο να ανα-πτυχθεί η οικονομία.
  β. Το ψηλό επίπεδο μόρφωσης των Ευρωπαίων φαίνεται και από τη μεγάλη αναλογία κοριτσιών που σπουδάζουν σε σχέση με το σύνολο των αγοριών.
  γ. Η πιο ορεινή περιοχή της Ευρώπης είναι η αλπική Ευρώπη ενώ η πιο πεδινή κι εύφορη περιοχή είναι τα δυτικά και βόρεια υψίπεδα.
  δ. Ένας από τους παράγοντες που καθορίζουν, ουσιαστικά, το κλίμα της Ευρώπης είναι η γειτονία της με την Ασία, τον Ατλαντικό ωκεανό και τη Σαχάρα.
  ε. Η βαλκανική χερσόνησος, στην οποία ανήκει και η Ελλάδα, είναι γενικά πιο πυκνοκατοικημένη από τη βόρεια και κεντρική Ευρώπη.
  στ. Η Ελβετία είναι μια απέραντη πεδιάδα και διαρρέεται από πολλά σημαντικά ποτάμια από τα οποία μόνο ένα, ο Άαρ, είναι αποκλειστικά δικό της.

 2. thnks

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment. Login »