Ιστορία Α Γυμνασίου Istoria A Gymnasiou sos ΣΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Ανακεφαλαιωτικές ερωτήσεις

 http://users.kar.sch.gr/mstamati/istepan…

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/the…

ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Η ΥΛΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ )

 http://www.kedrosedu.com/content/downloa…

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΜΑΤΑ 2007

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

ΟΜΑΔΑ Α’
1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του μινωικού ανακτόρου;
2. Ποιοι είναι οι λόγοι που ώθησαν τους Έλληνες στη μετανάστευση τον 8ο
αιώνα π.Χ. ;
3. Ποια είναι τα αίτια του Πελοποννησιακού πολέμου;
4. Τι γνωρίζεται για τα μαντεία στην αρχαιότητα;
5. Τι ήταν οι λειτουργίες;

1. Τι γνωρίζετε για τη θρησκεία και την Κοινωνία της Αιγύπτου;

2. Περιγράψτε ένα Μυκηναϊκό ανάκτορο και έναν θολωτό τάφο

3. Ποια ήταν τα αίτια του Α` ελληνικού αποικισμού και πότε
πραγματοποιήθηκε;

4. Ποια είναι τα γενικά χαρακτηριστικά των πολιτευμάτων;

5. Ποιες ήταν οι κυριότερες μεταρρυθμίσεις του Σόλωνα;

6. Καταγράψτε τις διαφορές Αθηναϊκού και Σπαρτιατικού κράτους

7. Πελοποννησιακός Πόλεμος : (χρονολογία – φάσεις – αίτια – αφορμή -
συνέπειες-αποτελέσματα )

8. 334 -323 π.Χ : η πορεία και το οργανωτικό έργο του Μ. Αλεξάνδρου.

9. Ποιοι ήταν οι κυριότεροι ιστορικοί, φιλόσοφοι, ρήτορες και θεατρικοί
συγγραφείς της κλασικής εποχής ;

) Χαρακτηρίστε τις προτάσεις που ακολουθούν με Σ αν είναι σωστές και με Λ αν είναι λανθασμένες
Α) Τις πρώτες ανασκαφές στην Ακρόπολη των Μυκηνών έκανε ο Άρθουρ Έβανς
Β) Ο Κυκλαδικός πολιτισμός αναπτύχθηκε κατά την 4η και 3η χιλιετία
Γ) Τελευταίος βασιλιάς της Αθήνας ήταν ο Κόδρος.
Δ) Ο θησαυρός του Ατρέα ήταν ένα επιβλητικό μέγαρο.
Ε) Η εκπαίδευση των αγοριών στη Σπάρτη άρχιζε από το 7ο έτος
Στ) Οι Ολυμπιακοί αγώνες γινόταν κάθε χρόνο
Ζ) Οι αποφάσεις των αμφικτιονιών ήταν σεβαστές από όλους.
Η) Ο Θεμιστοκλής εξορίστηκε με την κατηγορία του μηδισμού.
3) Ποιες ήταν οι αιτίες του Πελοποννησιακού πολέμου; Πόσα χρόνια κράτησε, σε πόσες και ποιες περιόδους
– φάσεις χωρίζεται;
4) Τι ονομάζουμε «συμπολιτείες» και ποιες γνωρίζετε (απλή αναφορά);
5) Ποιες είναι οι κύριες αιτίες της κρίσης του ρωμαϊκού κράτους κατά τον 3ο αι. μ.Χ.;

1) Ποιος είναι ο ορισμός της Προϊστορίας και σε ποιες εποχές χωρίζεται; Να
περιγράψετε συνοπτικά τα στάδια εξέλιξης του ανθρώπου.

2) Ποια ήταν η πολιτική και διοικητική οργάνωση των ανακτόρων του
Μινωικού πολιτισμού;

3) Τι γνωρίζετε για τις κοινωνικές τάξεις που υπήρχαν στην Αθήνα και τη
Σπάρτη;

4) Με ποιους όρους δέχτηκαν οι Σπαρτιάτες να συνάψουν ειρήνη μετά την
ήττα των Αθηναίων στους Αιγός ποταμούς;

5) Τι έκανε ο Φίλιππος για να επεκτείνει το κράτος της Μακεδονίας και να
το κάνει ισχυρό;

[ Να επιλέξετε τις 3 από τις 5 ερωτήσεις ]

(β) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με Σωστό ή Λάθος

1. Ο Κώδικας Χαμουραμπί αποτελεί την αρχαιότερη γραπτή νομοθεσία.
2. Ο Όσιρις ήταν θεός της αρχαίας Αιγύπτου
3. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι χρησιμοποιούσαν τη σφηνοειδή γραφή
4. Στις Κυκλάδες κατά την 3η χιλιετία π.Χ. δεν υπήρχε κεντρική εξουσία
(2 μον.)

Α2. Να αποδώσετε με συντομία το περιεχόμενο των παρακάτω όρων:

Σεισάχθεια

Μέτοικοι

Αμφικτιονίες

Απέλλα
(4 μον.)

Α3. Να περιγράψετε ένα θέατρο του 5ου π.Χ. αιώνα
(4 μον.)

Α4. Ποιες ήταν οι αφορμές του Πελοποννησιακού πολέμου και ποιες οι τρεις φάσεις
του;
(4 μον.)

Α5. Είχαν δίκιο οι αρχαίοι Έλληνες, που ονόμαζαν την Αίγυπτο «δώρον του Νείλου»;
Αν ναι, γιατί;
(4 μον.)

(Από τα 5 θέματα να απαντήσετε στα 3)

1. Να περιγράψετε ένα μινωικό ανάκτορο.
2. Ποια ήταν τα αίτια και ποια τα αποτελέσματα του Β Αποικισμού;
3. Στον πίνακα που ακολουθεί να αντιστοιχίσετε τις μάχες με τις ημερομηνίες
και τα πρόσωπα.

Μάχη
Μαραθώνα
479 π.Χ. Θεμιστοκλής
Μάχη
Θερμοπυλών
480 π.Χ. Παυσανίας
Ναυμαχία
Σαλαμίνας
490 π.Χ. Λεωνίδας
Μάχη
Πλαταιών
480 π.Χ. Μιλτιάδης

4. Με ποια μέτρα ο Περικλής προχώρησε στον εκδημοκρατισμό του αθηναϊκού
πολιτεύματος;
5. Ποια ήταν η σημαντικότερη προσφορά του Αλέξανδρου στον πολιτισμό;

ΟΜΑΔΑ Β
Να επολέξετε δύο από τις παρακάτω ερωτήσεις:
1. Με βάση την πηγή 1 καιτις ιστορικές σας γνώσεις, να αναφέρετε τα αίτια
παρακμής του μυκηναϊκού πολιτισμού.
2. Με βάση την πηγή 2 και τις ιστορικέςσας γνώσεις, να γράψετε τι ήταν οι
τύραννοι στην αρχαία Ελλάδα και με ποιόν τρόπο διατηρούσαν την εξουσία
τους.
3. Αφού παρατηρήσετε την εικόνα 1, να διακρίνετε τους δύο αρχιτεκτονικούς
ρυθμούς της αρχαϊκής περιόδου και να επισημάνετε τις διαφορέςμεταξύ τους.

1. Ποιες ήταν οι κοινωνικές τάξεις στη Σπάρτη και ποιες οι ασχολίες τους;

2. Τι γνωρίζετε για τις αμφικτιονίες;

3. “ Ἑλλήνων προμαχοῦντες Ἀθηναῖοι Μαραθῶνι χρυσοφόρων Μήδων
ἐστόρεσαν δύναμιν”

“ Ὦ ξεῖν᾿ ἀγγέλειν Λακεδαιμονίοις ὃτι τῇδε κείμεθα τοῖς κείνων ῥήμασι
πειθόμενοι”

Τα δύο αυτά επιγράμματα του Σιμωνίδη σε ποια ιστορικά γεγονότα
αναφέρονται; (Πού και πότε διαδραματίστηκαν, ποιοι ήταν οι αντίπαλοι
και ποιο το τελικό αποτέλεσμα; )

4. Ποια ήταν τα αίτια του Πελοποννησιακού πολέμου; Σε ποιες φάσεις διαιρείται και
ποιοι ιστορικοί της αρχαιότητας έχουν γράψει την ιστορία του;

5. Αν απαντήσετε στις 10 ερωτήσεις που ακολουθούν, θα σχηματισθεί στην
ακροστιχίδα το πολίτευμα που γεννήθηκε στην αρχαία Αθήνα.

• Ο αυστηρότερος νομοθέτης της Αθήνας…..
• Πολυμελές λαϊκό δικαστήριο της Αθήνας ….
• Επίδομα για τους φτωχούς της Αθήνας …..
• Μ’ αυτόν τον τρόπο εξόριζαν πολιτικούς…..
• Ο θεμελιωτής του δημοκρ. πολιτεύματος …
• Ήταν ο Ισοκράτης και ο Δημοσθένης …. …
• Η λαϊκή συνέλευση των Σπαρτιατών ……..
• Ήταν ο Πεισίστρατος και οι γιοι του ………
• Σπουδαίος Αθηναίος ρήτορας……………..
• Το ανώτατο δικαστήριο της Αθήνας…….…

1.Πώς ήταν τα μινωïκά ανάκτορα ;Ποια ήταν τα κοινά τους χαρακτηριστικά και ποιες
ανάγκες εξυπηρετούσαν ;

2.Πώς λειτουργούσε ο θεσμός των λειτουργιών στην αρχαία Αθήνα; Ποιες ήταν οι
σημαντικότερες λειτουργίες ;

3.Να συσχετίσετε τις έννοιες της στήλης Α με αυτές της στήλης Β. Τι γνωρίζετε για
τις δύο υπογραμμισμένες έννοιες;
ΣΤΗΛΗ Α
ΣΤΗΛΗ Β
I. Μαρμάρινα ειδώλια
II. Καμαραïκά αγγεία
III. Θολωτοί τάφοι
IV. Γραμμική Α
V. Γραμμική Β
VI. Δίσκος της Φαιστού
VII. Κυκλώπεια τείχη
VIII. Ερρίκος Σλήμαν
IX. Άρθουρ Έβανς
X. Βέντρις-Τσάντγουικ

1.κυκλαδικός πολιτισμός
2.μινωική Κρήτη
3.Μυκήνες

4.Ποια μέτρα πήρε ο Περικλής για να υποστηρίξει τις ασθενέστερες οικονομικά
τάξεις στην Αθήνα;

5. Να συσχετίσετε τις έννοιες της στήλης Α με αυτές της στήλης Β.Τι γνωρίζετε για
τις δύο υπογραμμισμένες έννοιες;
ΣΤΗΛΗ Α
ΣΤΗΛΗ Β
I. είλωτες
II. 5 έφοροι
III. επώνυμος άρχων
IV. 10 στρατηγοί
V. εκκλησία του δήμου
VI. 6 θεσμοθέτες
VII. Άρειος Πάγος
VIII. Απέλλα
IX. Ηλιαία
X. 2 βασιλείς

1.αρχαία Αθήνα
2.αρχαία Σπάρτη

ΟΜΑΔΑ Β(απαντώ στα δύο από τα τέσσερα θέματα)
1.Αν ζούσατε στην αρχαιότητα ,πού θα επιλέγατε να ζήσετε : στην μινωική Κρήτη ή
στις Μυκήνες ;Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας .

2.Πώς κατόρθωνε κάποιος στην αρχαιότητα να γίνει τύραννος ;Γιατί η λέξη τύραννος
σήμερα έχει αρνητική σημασία; Να απαντήσετε αφού διαβάσετε το παρακάτω
κείμενο και λάβετε υπόψη σας τη συμπεριφορά του Θρασύβουλου.

1. Να επισημάνετε τα κύρια στοιχεία της αρχαίας αιγυπτιακής θρησκείας.
2. Τι ήταν τα μινωικά ανάκτορα; Ποια κοινά χαρακτηριστικά έχουν;
3. Να αναφέρετε τρία βασικά μέτρα που έλαβε ο Σόλων για την αντιμετώπιση των
σοβαρών προβλημάτων της Αθήνας στην εποχή του.
4. Ποια ήταν τα αίτια του Πελοποννησιακού πολέμου;
5. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ):
α΄) Το μινωικό σύστημα γραφής της Γραμμικής Β δεν έχει ακόμη αποκρυπτογρα-
φηθεί.
β΄) Στην κορυφή της πυραμίδας της μυκηναϊκής κοινωνίας βρισκόταν ο ἄναξ.
γ΄) Στη αρχαία Σπάρτη ασχολούνταν με το εμπόριο οι περίοικοι.
δ΄) Πρώτο πολίτευμα της αρχαίας Αθήνας ήταν η βασιλεία.
ε΄) Η στρατιά του Δαρείου νικήθηκε από τους Έλληνες για πρώτη φορά στη Σαλα-
μίνα το 490 π.Χ.
στ΄) Σημαντικό ρόλο στην αρχαία δημοκρατική Ρώμη είχαν οι δύο ύπατοι, οι οποίοι
εκλέγονταν για δύο χρόνια.

Θέμα 1ο
Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων
α) Θεμελιωτής του δημοκρατικού πολιτεύματος θεωρείται ο ……………………
β) Οι ναοί της αρχαϊκής περιόδου χτίζονται σε δύο ρυθμούς :
1…………………
2 ………………………………..
γ)Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι χρησιμοποιούσαν ένα είδος γραφής τα
………………………………
δ) Οι Φοίνικες συνέβαλαν στην εξελικτική πορεία της ιστορίας με την
επινόηση του …………………………………………………………………………
ε) Στον Μυκηναϊκό πολιτισμό σύστημα γραφής ήταν …………………………….
στ) Η αρχαιότερη γραπτή νομοθεσία ήταν ο ………………………………………
ζ) Η Ανταλκίδειος ειρήνη καθιστούσε τους Πέρσες ………………………………
η) Οι κυριότερες λειτουργίες ήταν : 1 ………………………….. 2
…………………………………. 3 …….…………………………. 4
………………………………………….
Θέμα 2ο
Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με την Β
Στήλη Α Στήλη Β
1.- ‘’Μολών λα βέ’’ α.- Αριστοτέλης
2.- Κάτω Ιταλία β.- 776 π.χ.
3.- Χαιρώνεια γ.- φορολογικό σύστημα
4.- ναυμαχία Σαλαμίνας δ.- Φίλιππος
5.- διδάσκαλος Αλέξανδρος ε.- Λεωνίδας
6.- Λειτουργίες στ.- Ελληνοπερσικοί πόλεμοι
7.- Ολυμπιακοί Αγώνες ζ.- Μεγάλη Ελλάδα
8.- Ιωνική επανάσταση η.- Θεμιστοκλής
Θέμα 3ο
Να δώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων :
Μετοίκιο, οπλιτική φάλαγγα, Αμφικτυονία, Νόμοι του ∆ράκοντα Θέμα 4ο Τι είναι τα μινωϊκά ανάκτορα και ποιά τα κοινά χαρακτηριστικά τους Θέμα 5ο Ποια τα μέτρα του Σόλωνα στην αρχαία Αθήνα ΟΜΑ∆Α Β (Να απαντήσετε σε 2 θέματα) Θέμα 1ο Να αναφέρετε τα κύρια χαρακτηριστικά της ζωής στην αρχαία Σπάρτη σύμφωνα με το κείμενο που ακολουθεί : Η ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ Η Σπάρτη λοιπόν ήταν ένα στρατόπεδο, όπου ύψιστο αντικειμενικό σκοπό της ζωής του είχε ο καθένας, να είναι σε κάθε στιγμή έτοιμος να πολεμήσει με την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα για την πόλη του. Ο σκοπός κάθε νόμου, ο έσχατος λόγος όλου του συστήματος κοινωνικής διατάξεως ήταν να διαμορφώσει καλούς στρατιώτες. Η χλιδή στην ιδιωτική ζωή απαγορεύονταν αυστηρά, η σπαρτιατική λιτότητα έγινε παροιμιώδης. Ο επιμέρους άνθρωπος, απορροφημένος ολότελα μέσα στο κράτος, δεν είχε καθόλου δική του ατομική ζωή, δεν είχε να λύσει προβλήματα της δικής του ανθρώπινης υπάρξεως. Η Σπάρτη δεν ήταν τόπος για διανοουμένους ή φίλους της θεωρίας, το χρέος όλο του ανθρώπου και το υπέρτατο ιδεώδες της ζωής του Σπαρτιάτη περιέχονταν μέσα στους νόμους της πόλης. J.B. Bury – Russell Meiggs, Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος, Εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 1978, σ. 149 Θέμα 2ο α) Σε ποιούς λόγους οφείλεται η νίκη των Ελλήνων επί των Περσών; β) Ποιές οι συνέπειες της νίκης αυτής; Θέμα 3ο Ποιά η συνεισφορά του Μ. Αλεξάνδρου στον πολιτισμό; Θέμα 4ο Με ποιές ενέργειες ο Μ. Κων/νος μεταστρέφει την πορεία της Ιστορίας και θέτει τα θεμέλια της δημιουργίας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αξιοποιείστε το παρακάτω κείμενο : Ευρισκόμενοι στο Μιλάνο, εγώ ο Αύγουστος Κωνσταντίνος και εγώ ο Αύγουστος Λικίνιος, κάτω από καλούς οιωνούς και αναζητούντες με φροντίδα κάθε τι που θα απέβλεπε στο γενικό καλό … πιστέψαμε ότι έπρεπε να τακτοποιήσουμε όλα εκείνα τα οποία αφορούν στην οφειλόμενη λατρεία προς το Θείον και να παραχωρήσουμε στους Χριστιανούς και σε όλους τους υπηκόους μας την ελεύθερη άσκηση των λατρευτικών τους καθηκόντων στη θρησκεία της επιλογής τους. Είθε, επομένως, το Θείον, στην ουράνια κατοικία του, να εκδηλώσει την ικανοποίησή του και να στείλει τις χάρες του και σε μας και στους λαούς που ζουν υπό την εξουσία μας. Λακτάντιος, De mortibus persecutorum 47(Μετ. Β.Σ.) -

1.Να αντιστοιχίσετε τις εικόνες που βρίσκονται στην πίσω σελίδα με τις
λεζάντες που ακολουθούν
α. Η μινωϊκή «θεά των όφεων» από φαγεντιανή, π. 1600πΧ,
Αρχαιολογ. Μουσείο Ηρακλείου.
β. Μαρμάρινο κυκλαδικό ειδώλιο γυναικείας μορφής, π. 2500πΧ,
Αθήνα, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.
γ. Τμήμα μυκηναϊκής τοιχογραφίας με παράσταση γυναικείας μορφής
(ιέρειας ή θεάς της γονιμότητας), π.1300πΧ, Αρχ. Μουσείο Ναυπλίου.
Δ Αρχαϊκή Κόρη «Πεπλοφόρος», π. 530πΧ, Μουσείο Ακροπόλεως.

2. Τι γνωρίζετε για την περίφημη διάταξη της νομοθεσίας του Σόλωνα,
γνωστή ως σεισάχθεια;

3. Ποιο σκοπό εξυπηρετούσε ο θεσμός των λειτουργιών στην Αρχαία
Αθήνα. Να αναφέρετε δύο από αυτές.

4. Ποιες κοινωνικές ομάδες αποτελούσαν τον πληθυσμό της Αθήνας τον
5ο πΧ αιώνα και τι γνωρίζετε για την καθεμιά;

5. Να βάλετε Σ ή Λ στις σωστές ή λάθος προτάσεις.
Α. Οι χρησμοί που έδινε η Πυθία στο μαντείο των Δελφών ήταν πάντα
σαφέστατοι.
Β. Κυλώνειο άγος ονομάζεται η ανόσια προσπάθεια του Κύλωνα να
καταλάβει την εξουσία.
Γ. Οι νόμοι του Δράκοντα ήταν τόσο σκληροί, ώστε οι Αθηναίοι
έλεγαν ότι τους είχε γράψει με αίμα.
Δ. Τα θεωρικά ήταν ένας θεσμός που εισήγαγε ο Εφιάλτης.
2. Σε ποιες θεότητες πίστευαν οι Μινωϊτες; Που και πως τις λάτρευαν;

3. Πως γίνονταν η εγκατάσταση στις αποικίες; Ποια η σχέση μητρόπολης – αποικίας;

4. Να εξηγήσεις τους παρακάτω όρους: Απέλλα, σεισάχθεια, λειτουργίες

5. Ποια ήταν τα αίτια του Πελοποννησιακού πολέμου;

ΟΜΑΔΑ Β’
Να απαντήσετε σε 2 από τις 4 ερωτήσεις.
1. Ποιος ο τρόπος και ο σκοπός της αγωγής των αγοριών και των κοριτσιών στη
Σπάρτη;
2. Η μάχη των Θερμοπυλών (480π.Χ.)
3. Ποιος ήταν ο ρόλος της γυναίκας στην Αθηναϊκή κοινωνία;
4. Τι γνωρίζετε για τις πόλεις που ίδρυσε ο Μ. Αλέξανδρος;

Να συμπληρώσετε τις προτάσεις
�� Την ουσιαστική εξουσία στην Σπάρτη είχαν ………………………….
�� Η …………………………. ήταν ένα συμβούλιο από 28 άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών
�� Οι παλιοί κάτοικοι της Λακωνικής, που αντιστάθηκαν στους Σπαρτιάτες έγιναν
…………………………. με υποχρέωση να καλλιεργούν τη γη
�� Η …………………………. ήταν ένας νόμος του Σόλωνα, που απελευθέρωνε όσους είχαν γίνει
δούλοι εξαιτίας χρεών
�� Οι μη Αθηναίοι πολίτες που ζούσαν και εργάζονταν στην Αθήνα ονομάζονταν
………………………….

3. Τι γνωρίζετε για τους θολωτούς τάφους;
4. Τα αίτια και οι συνέπειες του Β’ Ελληνικού αποικισμού
5. Ποια είναι η σημασία των όρων : Θεωρικά και Ηλιαία ΟΜΑΔΑ Β’ : 1. Η Εκκλησία του Δήμου ήταν το κυρίαρχο όργανο της αθηναϊκής δημοκρατίας. Να γίνει σύγκριση με την Απέλλα της Σπάρτης. 2. Ποιες ήταν οι συνέπειες της νίκης των Ελλήνων στους Περσικούς πολέμους; 3. Να κρίνετε τη στάση του Αλκιβιάδη κατά τη διάρκεια της Σικελικής Εκστρατείας 4. Αφού διαβάσετε την πηγή να αιτιολογήσετε με βάση τις γνώσεις σας τη σκληρή αγωγή των παιδιών στην αρχαία Σπάρτη. (Πλουτάρχου Λυκούργος 16)

Απαντήστε με σωστό ή λάθος.
α) Στη μινωική Κρήτη υπήρχαν αρκετές γυναικείες θεότητες. ___________
β) Ο Αλέξανδρος ενέταξε στο στρατό του νεαρούς Πέρσες. ____________
γ) Τα μυκηναϊκά ανάκτορα είχαν πολύ πιο σύνθετο σχέδιο από τα μινωικά. ________
δ) Η Γραμμική Β ήταν εξέλιξη της ιερογλυφικής γραφής. ____________
ε) Ο Κύλωνας θέλησε να γίνει τύραννος της Αθήνας. ____________
ζ) Οι νόμοι του Δράκοντα ήταν αποτέλεσμα πίεσης στον Κλεισθένη. ___________
η) Η συμμαχία της Δήλου ήταν ένωση των πόλεων του αρχιπελάγους και της
Σπάρτης. _____________
θ) Μέτοικοι: ήταν οι πολίτες που προέρχονταν από άλλες πόλεις και ζούσαν στην
Αθήνα. ______________

3) Τι ήταν οι λειτουργίες;

4) Ποια τα αίτια και ποιες οι αφορμές που οδήγησαν στον πελοποννησιακό πόλεμο;

5) Στο δημοκρατικό πολίτευμα της Αθήνας ποια πρόσωπα λαμβάνουν μέρος και πως
γίνεται η μόρφωση των παιδιών;

ΟΜΑΔΑ Β

1) Στηριγμένοι στις γνώσεις σας και αφού μελετήσετε το παράθεμα -1- απαντήστε: α)
για ποιους λόγους ο Φίλιππος ενεπλάκη στα θέματα της νότιας Ελλάδας; β) ποιο λόγο
θεωρεί ο Ισοκράτης σαν το σημαντικότερο;
2) Ποια είναι τα αποτελέσματα των πελοποννησιακών πολέμων και ποιο θεωρείται
ότι έχει αρνητικότερη σημασία για τους Έλληνες;
3) Να συγκρίνετε τη θέση που είχαν στην Σπαρτιατική κοινωνία οι Είλωτες- δούλοι
με τους δούλους της Αθηναϊκής κοινωνίας.
4) Με βάση το παράθεμα -2- και τις ιστορικές σας γνώσεις να γράψετε ποια ήταν η
παιδεία του Μ. Αλεξάνδρου και ποια στοιχεία και επιρροές καταγράφονται στο
παράθεμα για το εκστρατευτικό του έργο.

Να αποδώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων:
Μινωικός πολιτισμός, Σεισάχθεια

2. Πώς παρουσιάζεται η ζωή στην αρχαία Σπάρτη και ποιο
σκοπό πιστεύετε ότι εξυπηρετούσε ο τρόπος ζωής σε αυτή; Για την
απάντησή σας να λάβετε υπόψη σας και το παράθεμα που
ακολουθεί.
Η ζωή στη Σπάρτη

Η Σπάρτη λοιπόν ήταν ένα στρατόπεδο, όπου ύψιστο
αντικειμενικό σκοπό της ζωής του είχε ο καθένας, να είναι σε κάθε στιγμή
έτοιμος να πολεμήσει με τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα για την πόλη
του. Ο σκοπός κάθε νόμου, ο έσχατος λόγος όλου του συστήματος
κοινωνικής διατάξεως ήταν να διαμορφώσει καλούς στρατιώτες. Η χλιδή
στην ιδιωτική ζωή απαγορευόταν αυστηρά. Η σπαρτιατική λιτότητα έγινε
παροιμιώδης. Ο επιμέρους άνθρωπος, απορροφημένος ολότελα μέσα στο
κράτος, δεν είχε καθόλου δική του ατομική ζωή. Δεν είχε να λύσει
προβλήματα της δικής του ανθρώπινης υπάρξεως. Η Σπάρτη δεν ήταν
τόπος για διανοούμενους ή φίλους της θεωρίας. Το χρέος όλο του
ανθρώπου και το υπέρτατο ιδεώδες της ζωής του Σπαρτιάτη περιέχονταν
μέσα στους νόμους της πόλης του.
J.B. Burry- Russel Meiggs, Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος.

3. Να συγκρίνετε την Εκκλησία του δήμου στην αρχαία Αθήνα,
την εποχή του Σόλωνα και του Κλεισθένη, με τη σπαρτιατική Απέλλα. Να
επισημάνετε ομοιότητες και διαφορές.
4. α) Ποιες ήταν οι σημαντικότερες μάχες κατά τη διάρκεια των
Περσικών πολέμων μεταξύ Ελλήνων και Περσών;
β) Να επισημάνετε τα αποτελέσματα της νίκης των Ελλήνων επί
των Περσών.
5. Ποιες ήταν οι σημαντικότερες λειτουργίες στην Αθήνα την
εποχή του Περικλή και ποιο σκοπό εξυπηρετούσε ο θεσμός αυτός; ΟΜΑΔΑ Β΄ Από τα παρακάτω θέματα πρέπει να επιλέξετε τα δύο. 1. Να περιγράψετε ένα μυκηναϊκό ανάκτορο και να το συγκρίνετε με ένα μινωικό. 2. Οι Ολυμπιακοί αγώνες στην αρχαιότητα. Ποιες διαφορές παρουσιάζουν οι Ολυμπιακοί αγώνες στη σύγχρονη μορφή τους από τους αντίστοιχους στην αρχαιότητα; 3. Αφού λάβετε υπόψη σας το απόσπασμα που σας δίνεται και τις καινοτομίες του Κλεισθένη, να δικαιολογήσετε την άποψη ότι ο Κλεισθένης θεωρείται ο θεμελιωτής του δημοκρατικού πολιτεύματος στην Αθήνα. Γιατί ψηφίστηκε ο νόμος του Οστρακισμού. Ο Κλεισθένης, στην προσπάθειά του να ενισχύσει τη λαϊκή δύναμη, ψήφισε και το νόμο του οστρακισμού. Ο νόμος αυτός τέθηκε σε ισχύ εξαιτίας της καχυποψίας που προκαλούσαν όλοι όσοι κατείχαν ισχυρές θέσεις.(Οστρακισμός: οι Αθηναίοι πολίτες έγραφαν σε κομμάτια από όστρακο το όνομα του Αθηναίου πολίτη που ήθελαν να φύγει από την Αθήνα. Όποιος αναγραφόταν στα περισσότερα όστρακα, υποχρεωνόταν να φύγει από την πόλη). Αριστοτέλης, Αθηναίων Πολιτεία, 22.1-3. 4. Αφού λάβετε υπόψη σας το απόσπασμα που σας δίνεται και τις ιστορικές σας γνώσεις, να παρουσιάσετε το ρόλο της γυναίκας στην αρχαία Αθήνα και να τον συγκρίνετε με τη θέση της γυναίκας στη σημερινή εποχή. Ο ρόλος της γυναίκας Από τη στιγμή που οι προμήθειες μπουν στο σπίτι, πρέπει κάποιος να τις διατηρήσει και να κάνει τις απαραίτητες εργασίες: μέσα στο σπίτι θα μεγαλώσουν τα νεογέννητα, στο σπίτι πρέπει να παραχθεί το αλεύρι που δίνουν τα δημητριακά. Το ίδιο ισχύει και για την κατασκευή των ενδυμάτων από μαλλί. Επειδή μάλιστα όλες οι εργασίες χρειάζονται βοήθεια, και αυτές που γίνονται μέσα στο σπίτι και αυτές που γίνονται έξω, νομίζω ότι ο Θεός ανέθεσε στη φύση της γυναίκας τις εργασίες και τις φροντίδες μέσα στο σπίτι και στον άνδρα τις εξωτερικές. Ξενοφών, Οικονομικός, VII,21-23.

1. Τι γνωρίζετε για τη γραμμική Β΄; (Μονάδες 4)
2. α)Ποίες ήταν οι σημαντικότερες γιορτές στην Αθήνα
β)Τί γνωρίζετε για τις λειτουργίες τους; (Μονάδες 4)
3. Πόσα χρόνια κράτησε ο Πελοποννησιακός πόλεμος και σε ποίες φάσεις διαιρείται;
4. Σε καθεμιά από τις παρακάτω ερωτήσεις, σημειώστε τη σωστή απάντηση:
(Μονάδες 4)
Α. Ο μυκηναϊκός πολιτισμός επηρεάστηκε σημαντικά από:
1. Τον αιγυπτιακό.
2. Τον μινωικό.
3. Τον ασσυριακό.
4. Τον φοινικικό.
Β. Ο μεγάλος αποικισμός των Ελλήνων ξεκίνησε τον:
1. 9ο αιώνα π. Χ.
2. 8ο αιώνα π. Χ.
3. 7ο αιώνα π. Χ.
4. 6ο αιώνα π. Χ.
Γ. Με τη συγκρότηση της πόλης-κράτους το πολίτευμα έγινε:
1. Αριστοκρατικό.
2. Ολιγαρχικό.
3. Δημοκρατικό.
4. Τυραννικό.
Δ. Η ουσιαστική εξουσία στη Σπάρτη, βρισκόταν στα χέρια:
1. Δυο βασιλέων.
2. Της γερουσίας.
3. Των πέντε φυλών.
4. Της Απέλλας.
5. Να χαρακτηρίσετε ως σωστές ή λανθασμένες τις παρακάτω προτάσεις:

α) Οι σχέσεις μητρόπολης-αποικίας ήταν συνήθως καλές.

β)Η σεισάχθεια ήταν νόμος του Δράκοντα.

γ)Το σχέδιο για να αντιμετωπιστεί ο περσικός στόχος στο στενό της
Σαλαμίνας ήταν του Μιλτιάδη.

δ)Οι βασιλείς στη Σπάρτη δεν είχαν πολλές αρμοδιότητες.

ε)Η Συμμαχία της Δήλου συγκροτήθηκε το 478 π. Χ.

στ)Οι μέτοικοι ήταν Αθηναίοι πολίτες.

ζ)Η μακεδονική φάλαγγα ήταν δημιούργημα του Μ.Αλεξάνδρου.

η)Ο Αλέξανδρος ξεκίνησε την εκστρατεία του το 338 π. Χ.
(Μονάδες 4)
ΟΜΑΔΑ Β΄: Να επιλέξετε τις δυο από τις τέσσερις ερωτήσεις της ομάδας αυτής:
1. Να συγκρίνετε τη θέση των δούλων στην Αθήνα με την αντίστοιχη των ειλώτων
Στη Σπάρτη.
(Μονάδες 4)
2. Τί γνωρίζετε για τη μάχη στη Χαιρώνεια;
(Μονάδες 4)
3. Τί ήταν οι μέτοικοι και ποίες αντιστοιχίες βρίσκεται να υπάρχουν με τους
σημερινούς μετανάστες στη χώρα μας;
(Μονάδες 4)
4. Ποίες μάχες έκριναν την εκστρατεία του Μ.Αλεξάνδρου;
(Μονάδες 4)

1.Να αναφέρετε τους λόγους που οδήγησαν στην ανάπτυξη του κυκλαδικού
πολιτισμού.

2.Ποια μέτρα πήρε ο Σόλωνας για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της Αθήνας;

3.α)Ποια ήταν τα βασικά γνωρίσματα της κλασικής τέχνης:(απλή αναφορά).
β)Να αναφέρετε τα είδη του θεάτρου (τραγικής ποίησης) και δύο κορυφαίους
τραγικούς ποιητές.

4.α)Ποιες ήταν οι συνέπειες της νίκης των Ελλήνων επί των Περσών;
β)Ποια ήταν τα αποτελέσματα του πελοποννησιακού πολέμου;

5.Τι σημαίνουν οι ακόλουθοι ιστορικοί όροι:αμφικτιονίες ,θεωρικά, μετοίκιον ,
ορχήστρα, παιδοτρίβης ,χορηγία,εκεχειρία και Ελευσίνια;

One Response to “Ιστορία Α Γυμνασίου Istoria A Gymnasiou sos ΣΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ”
 1. ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2008
  ΤΑΞΗ: Α ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ
  ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑ Α΄
  1. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της ομάδας Α με τα στοιχεία της ομάδας ΒΑΒΜαραθώναςΑλκιβιάδηςΘερμοπύλεςΦίλιπποςΣαλαμίναΛεωνίδαςΣικελική εκστρατείαΜιλτιάδηςΧαιρώνειαθεμιστοκλής
  2. Ποια ήταν τα σπουδαιότερα Μινωικά ανάκτορα και ποια τα αρχιτεκτονικά τους χαρακτηριστικά;
  3. Τι ονομάζουμε Α΄ Ελληνικό αποικισμό και ποια ήταν τα αίτια δημιουργίας του;
  4. Τι όριζε η σεισάχθεια και ποιος τη νομοθέτησε;
  5. Ποιες ήταν οι λειτουργίες και ποιος σκοπό εξυπηρετούσε η θέσπισή τους; Να περιγράψετε μια από αυτές.(Από τις πέντε ερωτήσεις να απαντήσετε στις τρεις)
  ΟΜΑΔΑ Β΄1. «Η Σπάρτη λοιπόν ήταν ένα στρατόπεδο, όπου ύψιστο αντικειμενικό σκοπό της ζωής του είχε ο καθένας, να είναι σε κάθε στιγμή έτοιμος να πολεμήσει με τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα για την πόλη του. Ο σκοπός κάθε νόμου, ο έσχατος λόγος όλου του συστήματος κοινωνικής διατάξεως ήταν να διαμορφώσει καλούς στρατιώτες. Η χλιδή στην ιδιωτική ζωή απαγορευόταν αυστηρά. Η σπαρτιατική λιτότητα έγινε παροιμιώδης. Ο επιμέρους άνθρωπος, απορροφημένος ολότελα μέσα στο κράτος, δεν είχε καθόλου ατομική ζωή. Δεν είχε να λύσει προβλήματα της δικής του ανθρώπινης ύπαρξης. Η Σπάρτη δεν ήταν τόπος για διανοούμενους ή φίλους της θεωρίας. Το χρέος όλο του ανθρώπου και το υπέρτατο ιδεώδες της ζωής του Σπαρτιάτη περιέχονταν μέσα στους νόμους της πόλης του» J. B. Burry/Russell Meiggs, Ιστορία της Αρχαίας ΕλλάδαςΑφού διαβάσετε το παραπάνω κείμενο και με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις, να απαντήσετε στις ερωτήσεις:α) Ποιος ήταν ο χαρακτήρας του Σπαρτιατικού κράτους?β)Ποια θέση είχε ο άνθρωπος μέσα στο κράτος?
  2. Ποια ήταν η διαφορά ανάμεσα στο αριστοκρατικό και ολιγαρχικό πολίτευμα?
  3. Ποιος ήταν ο σκοπός ίδρυσης της συμμαχίας της Δήλου και με ποιες ενέργειες του Περικλή η συμμαχία έγινε όργανο της Πανελλήνιας Αθηναϊκής ηγεμονίας?
  4. Για ποιους λόγους ο Αλέξανδρος στα εδάφη που κατακτούσε ίδρυε πόλεις που τις ονόμαζε Αλεξάνδρειες?(Από τις τέσσερις ερωτήσεις να απαντήσετε στις δυο)

  Σχολ. Έτος 2007-2008 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ -ΙΟΥΝΙΟΥΜΑΘΗΜΑ :ΙΣΤΟΡΙΑΤΑΞΗ :AΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :21/5/08ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΘΕΜΑΤΑ
  ΟΜΑΔΑ
  Α1)Να εξηγήσετε τους όρους : α)Μινωϊκός πολιτισμός β)σεισάχθεια
  2) α) Να καταγράψετε με τη σειρά την εξέλιξη του πολιτεύματος (αριστοκρατία,δημοκρατία,τυραννίδα,βασιλεία).
  β) Να τοποθετήσετε με χρονική τάξη τα πρόσωπα που έπαιξαν ρόλο στην εξέλιξη του πολιτεύματος στην Αθήνα (Κύλωνας , Δράκοντας , Σόλωνας, Πεισίστρατος, Κόδρος).
  3)Στις παρακάτω εικόνες να αναγνωρίσετε τους ρυθμούς των ναών και να βρείτε τις διαφορές μεταξύ των κιόνων .
  4)Συμμαχία της Δήλου :Ποιος ήταν ο σκοπός της Συμμαχίας , σύμφωνα με το Θουκυδίδη ,ποια ήταν τα μέλη και ποια η οργάνωσή της ; Να απαντήσετε αφού λάβετε υπόψη σας και το παράθεμα που σας δίνεται.
  5)Να αντιστοιχίσετε τις έννοιες της στήλης Α με αυτές της στήλης Β Α Β
  1.διδακτικό έπος Μιλτιάδης
  2.λυρική ποίηση Ηλιαία
  3.μάχη Μαραθώνα Αρχίλοχος
  4.θεωρικά χρήματα Απέλλα
  5.θεμελιωτής της δημοκρατίας Ησίοδος
  6.θολωτός τάφος Περικλής
  7.λαϊκό δικαστήριο «θησαυρός του Ατρέα»
  8.πολιτικό όργανο Σπάρτης Κλεισθένης
  ΟΜΑΔΑ
  Β1) Να συγκρίνετε τον αρχαίο ελληνικό αποικισμό με τη σημερινή μετανάστευση .Να επισημάνετε ομοιότητες και διαφορές.
  2)”δουλεύει σαν είλωτας”. Τι σημαίνει η φράση αυτή που και σήμερα ακούμε να λέγεται; Εξηγήστε το περιεχόμενό της με βάση τις γνώσεις σας
  3)”Οι Λακεδαιμόνιοι κρίνουσι βοη και ου ψήφω”Να μεταφράσετε τη φράση αυτή του Θουκυδίδη και να αναλύσετε το νόημά της .
  4) Ποια ήταν κατά τη γνώμη σας τα αίτια και τα αποτελέσματα της νίκης των Ελλήνων επι των Περσών; ΄

  *
  Από την Α ΟΜΑΔΑ επιλέγετε τρεις(3)ερωτήσεις και από τη Β δύο(2)*
  Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερες(4) μονάδες.

  ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ
  ΤΑΞΗ: Α΄ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ
  ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑ Α΄
  1. Η θρησκεία και η γραφή των αρχαίων Αιγυπτίων.
  2. Ποιοι είναι οι λόγοι που προκάλεσαν την καταστροφή του Μυκηναϊκού πολιτισμού:
  3. Β΄ ελληνικός αποικισμός: πότε έγινε, σε ποιες περιοχές και για ποιους λόγους.
  4. Μάχη των Θερμοπυλών: χρονολογία, αντίπαλοι, αρχηγοί, αποτέλεσμα και πού οφείλεται αυτό.
  5. Να εξηγήσετε με συντομία τους ακόλουθους ιστορικούς όρους: κούροι, σεισάχθεια, αμφικτιονίες, θεωρικά, χορηγία.
  ΟΜΑΔΑ Β΄
  1. Να συγκρίνετε ένα μινωικό με ένα μυκηναϊκό ανάκτορο.
  2. Με βάση το παρακάτω κείμενο και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να εντοπίσετε το πολίτευμα στο οποίο αναφέρεται ο Ηρόδοτος και να δώσετε τα χαρακτηριστικά του.ΕΚΟΒΕ ΤΑ ΣΤΑΧΥΑ ΠΟΥ ΕΞΕΙΧΑΝΟ Περίανδρος αρχικά δεν ήταν τόσο σκληρός όσο ο πατέρας του. Από τότε όμως που ήλθε σε επαφή με τον τύραννο της Μιλήτου Θρασύβουλο, έγινε πιο σκληρός από τον πατέρα του τον Κύψελο. Έστειλε λοιπόν κήρυκα στον Θρασύβουλο και ζήτησε να μάθει ποιο πολιτικό καθεστώς έπρεπε να εγκαταστήσει για να έχει ασφάλεια και να κρατήσει την πόλη υπό την εξουσία του. Ο Θρασύβουλος πήρε τον κήρυκα έξω από την πόλη και μπήκε σε ένα σπαρμένο χωράφι. Προχωρώντας μέσα στα σπαρτά ρωτούσε επίμονα να μάθει το σκοπό της άφιξης του κήρυκα από την Κόρινθο. Συγχρόνως έκοβε τα στάχυα που έβλεπε να ξεπερνούν τα άλλα και τα έριχνε κάτω, μέχρι που κάνοντας αυτό κατέστρεψε τα ωραιότερα και ψηλότερα στάχυα του χωραφιού…. Από τη διήγηση του κήρυκα ο Περίανδρος κατανόησε τη σημασία της πράξης του Θρασύβουλου…. Από τότε έδειξε όλη του την κακία απέναντι στους πολίτες. Ηρόδοτος, Ιστορία , 5. 923. Πως χαρακτηρίζετε τη ζωή στην αρχαία Σπάρτη και ποιο σκοπό πιστεύετε ότι υπηρετούσε αυτή; Να απαντήσετε με βάση το παρακάτω παράθεμα και τις ιστορικές σας γνώσεις.Η ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗΗ Σπάρτη λοιπόν ήταν ένα στρατόπεδο, όπου ύψιστο αντικειμενικό σκοπό της ζωής του είχε ο καθένας, να είναι σε κάθε στιγμή έτοιμος να πολεμήσει με τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα για την πόλη του. Ο σκοπός κάθε νόμου, ο έσχατος λόγος όλου του συστήματος κοινωνικής διατάξεως ήταν να διαμορφώσει καλούς στρατιώτες. Η χλιδή στην ιδιωτική ζωή απαγορευόταν αυστηρά, η σπαρτιατική λιτότητα έγινε παροιμιώδης. Ο επιμέρους άνθρωπος, απορροφημένος ολότελα μέσα στο κράτος, δεν είχε καθόλου δική του ατομική ζωή, δεν είχε να λύσει προβλήματα της δικής του ανθρώπινης υπάρξεως. Η Σπάρτη δεν ήταν τόπος για διανοουμένους ή φίλους της θεωρίας, το χρέος όλο του ανθρώπου και το υπέρτατο ιδεώδες της ζωής του Σπαρτιάτη περιέχονταν μέσα στους νόμους της πόλης του.J.B. Bury-Russell Meiggs, Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος, Εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 1978, σ. 1494.
  Ποια τα αίτια και τα αποτελέσματα της νίκης των Ελλήνων επί των Περσών;
  ΠΑΡΑΤΉΡΗΣΗ: Να απαντήσετε σε 3 ερωτήσεις από την ομάδα Α΄ και σε 2 ερωτήσεις από την ομάδα Β΄.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment. Login »