ISTORIA A LYKEIOY Ιστορία Α Λυκείου
ΘΕΜΑΤΑ ΣΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ISTORIA A LYKEIOY THEMATA TRAPEZA THEMATON STEREAS
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

ΘΕΜΑ 1Ο
Τι γνωρίζετε για τον Πελοποννησιακό πόλεμο; Ποιοι ήταν οι δύο αντίπαλοι συνασπισμοί;
Ποιες οι τρεις περίοδοι του πολέμου; Πόσα χρόνια διήρκησε; Ποιος ήταν ο τελικός
νικητής του πολέμου;
(25 μοναδες)

ΘΕΜΑ 20
Α)Επιλέξτε και γράψτε τη σωστή απάντηση:
1. Σημαντικός Αθηναίος πολιτικός στα χρόνια του Πελοποννησιακού πολέμου.
α. Περικλής β. Θουκυδίδης. γ. Θεμιστοκλής

2.Ημερομηνία άλωσης της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς Τούρκους.
Α. 1054 β. 1204 γ. 1453

3. Εισηγητής του «αλληλέγγυον».
Α. Λέων Γ ` Ίσαυρος β. Ιωάννης Τσιμισκής γ. Βασίλειος Β΄ ο Βουλγαροκτόνος.
(9 μονάδες)

Β)Αναφέρετε τα ονόματα δύο ιστοριογράφων, δύο ρητόρων, δύο φιλοσόφων και δύο
επιστημόνων του πολιτισμού της κλασικής Ελλάδας.
(16 μονάδες)

ΘΕΜΑ 3Ο
Τι γνωρίζετε για τη μάχη των Θερμοπυλών και τη ναυμαχία στο Αρτεμίσιο; Θεωρείτε σωστή
την επιλογή της θέσης των Θερμοπυλών από το Λεωνίδα για την απόκρουση των Περσών;
(25 μονάδες)
ΘΕΜΑ 4Ο
Τι γνωρίζετε για την Εικονομαχία που συγκλόνισε τη Βυζαντινή αυτοκρατορία; Για ποιο
λόγο κατά τη γνώμη σας επηρέασε αρνητικά το μέλλον της αυτοκρατορίας;
(25 μονάδες)

Α.2.1. Να παρουσιάσετε τις κοινωνικές τάξεις που υπήρχαν στη Ρώμη την
περίοδο της βασιλείας. Μονάδες 15

Α.2.2.Ποιες ήταν οι βασικές επιδιώξεις της πόλης κράτους ;
Μονάδες 10

1. Να αναφέρετε ονομαστικά ποιες μορφές πολιτευμάτων εμφανίστηκαν στην αρχαία
Ελλάδα;
Μονάδες 10
2. Να αναφέρετε ονομαστικά σε ποιες κοινωνικές κατηγορίες χωρίζονταν ο πληθυσμός
στις αρχαίες ελληνικές πόλεις-κράτη;
Μονάδες 9
3. Να αναφέρετε (συνοπτικά) τρεις συνέπειες από την παρακμή του Μυκηναϊκού
πολιτισμού.

Α.1. β. Να αναφέρετε από δύο (2) εκπροσώπους της Αρχαίας Ελλάδας για κάθε έναν από τους εξής
τομείς: α) Φιλοσοφία, β) Ιστοριογραφία, γ) Επιστήμη
Μονάδες 12

Α.2.α. Τι ήταν οι Σταυροφορίες και ποιο το πραγματικό νόημά τους;
Μονάδες 10

Α.2.β. Να εκθέσετε τα βαθύτερα αίτια της πτώσης της Κων/πολης το 1453 και γενικότερα του
Βυζαντίου.

2. Να αποδώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων:
Αλληλέγγυον, Λατιφούντια, Πανδιδακτήριον, Συμπολιτείες, Θέματα.
(Μονάδες 15)

3. Τι γνωρίζετε για την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους και
ποια ήταν τα βαθύτερα αίτια της πτώσης; (Μονάδες 15)

4. Ποια ήταν τα αίτια των Σταυροφοριών και τι γνωρίζετε για την Δ’ Σταυροφορία;
(Μονάδες 10)

Α1.1 Ποια ήταν η βασική αιτία του Πελοποννησιακού πολέμου;
Μονάδες 15

Α1.2 Ποιες ήταν οι συνέπειες του Πελοποννησιακού πολέμου;
Μονάδες 10

Α2 Ποιες ήταν οι σημαντικότερες μάχες του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην κατακτητική του πορεία;
Αναφέρετε ό,τι γνωρίζετε για την καθεμία.
Μονάδες 25

ΟΜΑΔΑ Β

Β 1. Στο παράθεμα 1 θεωρείτε σημαντική την αιτία που προβάλλεται για την παρακμή του μυκηναϊκού
κόσμου;

Παράθεμα 1

Η δράση των λαών της θάλασσας πλήττει τους Μυκηναίους

Η Μυκηναϊκή Ελλάς, καθώς βρισκόταν στην περιφέρεια της ζώνης αυτής των συναλλαγών (των
παραλίων Συρίας και Παλαιστίνης), ούτε αυτάρκης ήταν ούτε είχε άλλη δυνατότητα επαφής με τις χώρες
της Ανατολής εκτός από τη θάλασσα. Αυτό σημαίνει ότι η συμμετοχή της στην οικονομική ζωή του τότε
πολιτισμένου κόσμου δεν ήταν εφικτή χωρίς ενδιάμεσους, χωρίς δηλαδή τα λιμάνια της Συρίας και της
Παλαιστίνης. Αλλά η καταστροφή των πόλεων της Χαναάν υπήρξε ριζική.
Οι «λαοί της θάλασσας», στην αρχή τουλάχιστον, δεν πήραν τη θέση εκείνων που κατέστρεψαν αλλά
άφησαν πίσω τους ερείπια και στάχτες. Έτσι κόπηκαν στο συνδετικό τους κόμβο τα νήματα των σχέσεων
Αιγαίου- Ανατολής. Με άλλους λόγους η καταστροφή των εμπορικών κέντρων της Χαναάν προκάλεσε
το μαρασμό των (μυκηναϊκών) ανακτόρων.
Μονάδες 25

Β 2 Μελετήστε το παράθεμα 2 και συγκρίνετε τη νοοτροπία των αρχαίων Αθηναίων με τη νοοτροπία της
σύγχρονης εποχής. Καταγράψτε τα συμπεράσματά σας.

Παράθεμα 2

Οι κατοικίες των Αθηναίων

Οι Αθηναίοι μπορεί να κατασκεύαζαν πολυτελείς ναούς, αλλά οι ιδιωτικές τους κατοικίες ήταν συνήθως
ευτελείς. Το δελφικό ρητό «μηδέν άγαν»( τίποτε υπερβολικό), έβρισκε εδώ, όπως και αλλού, την
εφαρμογή του. Στη δημοκρατική Αθήνα που όλοι οι πολίτες ήταν ίσοι, η πολυτέλεια των πολιτών
αποτελούσε σκάνδαλο.
Μονάδες 25

ΘΕΜΑ 1ο
α. Να γράψετε το όνομα του Έλληνα στρατηγού που πρωταγωνίστησε σε κάθε μια
από τις παρακάτω αποφασιστικές αναμετρήσεις των περσικών πολέμων:
Θερμοπύλες:
Μαραθώνας:
Πλαταιές:
Σαλαμίνα:
[Μόρια 12]

β. Ποια η εξέλιξη των πολιτευμάτων κατά την αρχαιότητα; Να παρουσιάσετε το
δημοκρατικό πολίτευμα.

[Μόρια 13]

ΘΕΜΑ 2ο
α. Να τοποθετήσετε τους πνευματικούς ανθρώπους της ελληνικής αρχαιότητας που
σας δίνονται παρακάτω στην κατηγορία όπου ο καθένας ανήκει:
Θουκυδίδης Πλάτων Αριστοφάνης Αριστοτέλης Δημοσθένης Ηρόδοτος
Ισοκράτης Σωκράτης Σοφοκλής Ευριπίδης

Δραματικοί
ποιητές

Φιλόσοφοι

Ρήτορες Ιστορικοί

[Μόρια 5]

β. Εικονομαχία / Σχίσμα / Χρυσός Αιώνας / Σταυροφορίες / Αλληλέγγυον
Πανδιδακτήριο / Αποικία
Να εξηγήσετε (με συντομία αλλά και επάρκεια) τέσσερις από τους παραπάνω
ιστορικούς όρους.
[Μόρια 8]

γ. Να γράψετε ποιο σημαντικό ιστορικό γεγονός έγινε σε κάθε μια από τις παρακάτω
χρονολογίες:
330 μ. Χ.
1054 μ. Χ.
1204 μ. Χ.
1453 μ. Χ.
[Μόρια 12]

ΟΜΑΔΑ Α
1α)Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστό ή λάθος :
i. Το ελληνικό αλφάβητο προέκυψε από το φοινικικό με την προσθήκη των
συμφώνων.
ii. Η τέχνη των ομηρικών χρόνων ονομάστηκε «γεωμετρική».
iii. Η έννοια «πολίτης» και «πολιτική» γεννήθηκαν σε πόλεις της Μεσοποταμίας .
iv. Το μετοίκιο ήταν φόρος που πλήρωναν όλοι οι Αθηναίοι πολίτες .
Εμπνευστής της πανελλήνιας ιδέας ήταν ο σοφιστής Γοργίας .
2β)Να ορίσετε με συντομία τις έννοιες :εκκλησία του Δήμου,στενοχωρία,αιρέσεις ,
σάρισα,θεωρικά.(μονάδες 25)

2α)Ποιοι λόγοι οδήγησαν στη μεταφορά της πρωτεύουσας από τη Ρώμη στο
Βυζάντιο;
2β)Ποιος τύπος της ελληνικής γλώσσας επικράτησε κατά τα ελληνιστικά χρόνια; Τι
γνωρίζετε σχετικά; (μονάδες 25)

ΟΜΑΔΑ Β
1.Ποιο πολίτευμα στην αρχαία Ελλάδα ονομάστηκε τυραννίδα ;Ποια ήταν η σημασία
της λέξης τύραννος στην αρχαιότητα και ποια είναι σήμερα;Εξηγήστε την μετάπτωση
της λέξης αφού λάβετε υπόψη σας το κείμενο που ακολουθεί και σχολιάσετε τη
συμπεριφορά του Θρασύβουλου.( μονάδες 25)

ΟΜΑΔΑ Α’
Α1.Τι γνωρίζετε για τη γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε κατά τους Ελληνιστικούς χρόνους;
Μονάδες 15
Α2.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δί-
πλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:
α. Τα θεωρικά, την εποχή του Περικλή, ήταν το αντίτιμο της ελεύθερης εισόδου των πολιτών
στο θέατρο.
β. Στον ελληνιστικό κόσμο, Έλληνες και αλλοεθνείς, λειτούργησαν μέσα σε ένα ενιαίο οικο-
νομικό σύστημα.
γ. Ο ιερός χαρακτήρας της Ρόδου συνέβαλε ώστε να εξελιχθεί σταδιακά σε οικονομικό κέ-
ντρο.
δ. Η πόλη-κράτος αποτελούνταν γεωγραφικά από την πόλιν ή άστυ και την ύπαιθρον χώρα.
ε. Πατρίκιοι ήταν όλοι οι νεότεροι κάτοικοι της Ρώμης και των γύρω περιοχών. Μονάδες 10
ΘΕΜΑ 1Ο

1. Να αναφέρετε τα αίτια του 2ου ελληνικού αποικισμού.

Μονάδες 13
2. Να αποδώσετε τους ορισμούς των παρακάτω εννοιών:
πληβείοι, τιμητές, ύπατοι .
Μονάδες 12

ΘΕΜΑ 2Ο

1. Να αναφέρετε τα άμεσα και έμμεσα αποτελέσματα του Συνεδρίου της
Κορίνθου.
Μονάδες 12
2. Να ορίσετε το περιεχόμενο της Πόλης – κράτους καθώς και τα βασικά
συστατικά της στοιχεία.
Μονάδες 13

ΘΕΜΑ 1:
Α. Σε καθεμιά από τις παρακάτω ερωτήσεις, σημειώστε τη σωστή απάντηση
1. Η ίδρυση αποικιών κατά την αρχαϊκή εποχή ήταν επιχείρηση οργανωμένη:

Α. Εν μέρει από τη μητέρα-πόλη

Β. Μόνο οικονομικά από τη μητέρα-πόλη

Γ. Εξ΄ολοκλήρου από τη μητέρα-πόλη.

Δ. Μόνο πολιτικά από τη μητέρα-πόλη.
2.Πρώιμη μορφή της ελληνικής γλώσσας είναι:

Α. Η γραμμική γραφή β΄.

Β. Τα ομηρικά έπη.

Γ. Η γραμμική γραφή α΄.

Δ. Η ιερογλυφική γραφή.
3. Ποιό από τα παρακάτω δεν είναι λειτουργία:

Α. Η χορηγία.

Β. Τα θεωρικά.

Γ. Η εστίαση

Δ. Η τριηραρχία.
4. Ο Φίλιππος Β΄ επιβλήθηκε ως ο αδιαφιλονίκητος ηγέτης που είχε τη δύναμη να
ενώσει τους Έλληνες και να ηγηθεί του κοινού αγώνα εναντίον των Περσών:

Α. Στα Λεύκτρα.

Β. Στη Χαιρώνεια

Γ. Στη Μαντινεία.

Δ. Στο Κίτιο.
5. Ποία ήταν η πρώτη μάχη του Μ.Αλεξάνδρου εναντίον των Περσών.

Α. Η μάχη των Γαυγαμήλων.

Β. Η μάχη της Ισσού.

Γ. Η μάχη στο Γρανικό ποταμό.

Δ. Η μάχη στους Πασαργάδες.
6. Το πολίτευμα των κρατικών μηχανισμών που δημιουργήθηκαν στις αποικίες της
Δύσης ήταν κυρίως η:

Α. Δημοκρατία.

Β. Τυραννίδα.

Γ. Βασιλεία.

Δ. Ολιγαρχία.

(Μονάδες 12)

Β. Να χαρακτηρίσετε ως σωστές ή λανθασμένες τις παρακάτω προτάσεις:
1. Η γραμμική β΄ είναι η γραφή που χρησιμοποιούσαν οι Μυκηναίοι.
2. Η οργάνωση σε πόλεις-κράτη πρωτοεμφανίστηκε στον ελλαδικό χώρο.
3. Το συμμαχικό ταμείο της Αθηναϊκής Συμμαχίας βρισκόταν στην Αθήνα.
4. Ο στατήρας υπήρξε χρυσό νόμισμα.
5. Τα θεμέλια της ιστορικής επιστημονικής συγγραφής έθεσε ο Ηρόδοτος.
6. Ως κοινή ελληνική ή κοινή είναι η μορφή της γλώσσας που διαδόθηκε
κατά τους ελληνιστικούς χρόνους.

(Μονάδες 12)

ΘΕΜΑ 2:
Α. Ποίες ήταν οι ρίζες τις αντιπαράθεσης Αθήνας-Σπάρτης;

(Μονάδες 14)

1ο ΘΕΜΑ
α) Ο μυκηναικός κόσμος καταρρέει και η πόλη-κράτος γεννιέται.Ποια πολιτεύματα εμφανίστηκαν;
Σε τρία από αυτά τα πολιτεύματα να αναφέρετε ποιοι ανέλαβαν την εξουσία.

β) Ποιες ήταν οι συνέπειες του β’ ελληνικού αποικισμού;

2ο ΘΕΜΑ
Ο Κων/νος Παλαιολόγος γράφει την τελευταία σελίδα της βυζαντινής ιστορίας. Τι γνωρίζετε για
την πτώση της Κων/πολης;

ΟΜΑΔΑ Β
1ο ΘΕΜΑ
Παράθεμα
Ο Λεωνίδας ο Λακεδαιμόνιος, όταν κάποιος συμπολεμιστής του είπε « οι εχθροί είναι κοντά μας»,
Απάντησε «Και τι μ’ αυτό; Κι εμείς είμαστε κοντά σ’αυτούς». Όταν πάλι κάποιος άλλος είπε
«ούτε τον ήλιο δεν μπορούμε να δούμε από τα βέλη των βαρβάρων», ο Λεωνίδας απάντησε
«Ωραία λοιπόν, θα τους πολεμούμε υπό σκιάν!».

α) Να σχολιάσετε τα λόγια του σπαρτιάτη βασιλιά Λεωνίδα(από το παραπάνω παράθεμα)
και να τον χαρακτηρίσετε.
β) Σε ποια ιστορική μάχη ο Λεωνίδας προσπάθησε να αντιμετωπίσει τους Πέρσες;
Τι έγινε τελικά;

2o ΘΕΜΑ
α) Πώς ήταν η εκπαίδευση στο Βυζάντιο;
β) Να παρατηρήσετε την παρακάτω εικόνα.
Τι γνωρίζετε για τα Λατιφούντια;

Α.1. Να επιβεβαιώσετε ή να απορρίψετε το περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων
σημειώνοντας Σωστό ή Λάθος.

α. Η νίκη των Ελλήνων στους Περσικούς πολέμους αποτέλεσε προϋπόθεση για την ακμή των
κλασικών χρόνων.
β. Ο Πελοποννησιακός πόλεμος οδήγησε σε αμφισβήτηση της δημοκρατίας.
γ. Ο Μέγας Αλέξανδρος δημιούργησε πολλές νέες πόλεις με πυρήνα το ελληνικό στοιχείο.
δ. Οι Ιππείς αναλάμβαναν τα ανώτατα αξιώματα.
ε. Ο Μέγας Κωνσταντίνος συνέχισε τους διωγμούς των Χριστιανών και εμπόδισε την
εξάπλωση του Χριστιανισμού.

1. Α) Ποια η σημασία της νίκης του Μαραθώνα;
Β) Ποια τα αίτια της νίκης των Ελλήνων επί των Περσών και ποια η σημασία της;
(20 μονάδες)

2. Α)Τι γνωρίζετε για την Α’ Αθηναϊκή Συμμαχία; (πότε ιδρύθηκε , από ποιους, ποια η
έδρα της, ποιος ο σκοπός της, ποιες πόλεις συμμετείχαν σ’ αυτήν και ποιες οι
υποχρεώσεις τους;)
Β) Για ποιους λόγους η περίοδος διακυβέρνησης της Αθήνας από τον Περικλή πήρε
το όνομα «χρυσούς αιών του Περικλέους»; (30 μονάδες)

Β’ ΟΜΑ∆Α

1. Πως κρίνετε τον Αλέξανδρο από την καταπληκτική του φράση προς το ∆ιογένη;
(από το σχολικό βιβλίο Ιστορίας Α’ τάξης – Α κύκλου ΤΕΕ σελ.52, εικ.2)
(25 μονάδες)
2. Ποια η σπουδαιότητα του έργου του Μ. Αλεξάνδρου; (25 μονάδες)

1.
i. Να παρουσιάσετε με συντομία το περιεχόμενο των παρακάτω όρων:
α) Ιερογλυφική γραφή β) Γραμμική Β΄ γ) Ελληνική Αλφαβητική γραφή δ) Κοινή Ελληνική
(μονάδες 20)
ii. Να αναφέρετε την πορεία μεταβολής των πολιτευμάτων της πόλης – κράτους.
(μονάδες 5)
2.
i. Να χαρακτηρίσετε με την ένδειξη ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ τις παρακάτω προτάσεις:
α) Κούρος: Μεγάλο άγαλμα της κλασικής περιόδου με χαρακτηριστικό γνώρισμα το μειδίαμα.
β) Γοργίας: Ο πρώτος σοφιστής που πρότεινε την Πανελλήνια Ένωση
γ) Αιτωλική Συμπολιτεία: Παρουσίαζε στοιχεία δημοκρατικής και ολιγαρχικής οργάνωσης.
δ) Θεωρικά: Αντίτιμο ελεύθερης εισόδου πολιτών στο θέατρο.
ε) Αγροτικός Νόμος: Προέβλεπε αναδιανομή της δημόσιας γης στους ακτήμονες.
(μονάδες 15)
ii. Ο ρήτορας Ισοκράτης αναφερόμενος στην Ανταλκίδειο ειρήνη τη χαρακτηρίζει αισχρή και
αξιοκατάκριτη. Ποιοι λόγοι δικαιολογούν αυτή την κρίση; (μονάδες 10)

ΟΜΑΔΑ Α
1. Να δώσετε σύντομα το περιεχόμενο των παρακάτω όρων :
Μινωική ειρήνη
Άνακτας
Γεωμετρική Τέχνη
Λειτουργίες
Γραμματικοί
(Μονάδες 10)
2. Να γίνει η αντιστοίχηση. Περισσεύουν 3 στοιχεία της Β στήλης

Α. Β.
1.Επικεφαλής της Αχαϊκής Συμπολιτείας α. Πύρρος
νίκησε τον Κλεομένη της Σπάρτης.
2.Νομοθέτης στη Σπάρτη. β.Φίλιππος
3Ήθελε να δημιουργήσει κράτος ανάλογο
με αυτό του Αλέξανδρου.
4.Νίκησε τους συνασπισμένους γ.Άγις
Έλληνες και κατέλαβε την Αθήνα.
5.Νίκησε τους Πέρσες δ.Λυκούργος
στον Ευρυμέδοντα ποταμό
ε.Φιλοποίμην
στ.Αντίγονος Γονατάς
ζ.Κίμων
η.Άρατος
(Μονάδες 10)
3. Ποια μέτρα πήρε ο Περικλής για την ενίσχυση του δημοκρατικού
πολιτευματος στην Αθήνα;
(Μονάδες 15)
4.Γιατί η εκστρατεία του Μ.Αλεξάνδρου ονομάστηκε «ένοπλη εξερεύνηση»;
(Μονάδες 15)
ΟΜΑΔΑ Β
1.Με βάση το παράθεμα που ακολουθεί και τις ιστορικές σας γνώσεις να απαντήσετε
στα παρακάτω ερωτήματα :
α. Για ποιους λόγους και από ποιους διατυπώθηκε η πανελλήνια ιδέα;
β. Ποιοι προορίζονταν να αναλάβουν ηγετικό ρόλο ανάμεσα στους Έλληνες;
γ) Με ποιους τρόπους και γιατί ο Φίλιππος θα μπορούσε να αναλάβει έναν τέτοιο
ηγετικό ρόλο;
(Μονάδες 25)

Α1.1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις, ανάλογα, σωστές (Σ) ή λάθος (Λ):
α Αποκορύφωμα των ερευνών που αφορούν τον μυκηναϊκό πολιτισμό ήταν η αποκρυπτογράφηση
της γραμμικής Β γραφής.
β. Βασική πηγή εσόδων από έκτακτες εισφορές ήταν ο θεσμός της λειτουργίας.
γ. Πιστός πάντα στην ιδέα του πρωταγωνιστικού ρόλου της Αθήνας ήταν ο ρήτορας Δημοσθένης.
δ. Ο Ελληνιστικός κόσμος δε λειτούργησε μέσα σε ένα ενιαίο οικονομικό σύστημα.
ε. Σύμφωνα με τη θεωρία του Πυθαγόρα η δημιουργία του κόσμου ανάγεται στους αριθμούς και
την αρμονία. (Μονάδες 10)

Α1.2.Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:
-«Γραμμική Β Γραφή»
-«Πελοποννησιακός πόλεμος: παράγοντες αντιπαράθεσης Αθήνας – Σπάρτης, περίοδοι πολέμου»
-«Τιμητής» (Μονάδες 15)

1ο ΘΕΜΑ :
α) Ποιες από τις παρακάτω συνέπειες του Β΄ελληνικού αποικισμού είναι οικονομικές και οιές
πολιτιστικές;
i) προσφορά γης στους φτωχούς για καλλιέργεια.
ii)ανάπτυξη βιοτεχνίας
iii)ανάπτυξη εμπορίου.
iv)εξελληνισμός αυτόχθονων (ντόπιων).
v)διάδοση ελληνικού αλφαβήτου και γραφής.
vi)απαρχή εκπολιτισμού δυτικής ευρώπης
vii)χρησιμοποίηση νομίσματος
viii)εμφάνιση νέων κοινωνικών ομάδων (έμποροι βιοτέχνες)

2ο ΘΕΜΑ:
α) Τι είναι το “σχίσμα”; I) Οριστική ρήξη των δύο εκκλησιών
ii) Ένωση των δύο εκκλησιών
iii)Σύγκρουση αυτοκρατόρων.
Β) Πότε έγινε το “σχίσμα”; ι) 1054
Ιι) 1024
Ιιι) 1034
Γ) Ποιο ήταν το πραγματικό νόημα των σταυροφοριών;
Ι) η κατάκτηση της ανατολής
Ιι) η απελευθέρωση των Αγίων τόπων
Ιιι) η αντιμετώπιση των εξωτερικών εχθρών του βυζαντίου
Μονάδες 25

3ο ΘΕΜΑ:
α)Για ποιες αποφάσεις του ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος χαρακτηρίστηκε “Μέγας”;
ι)διάταγμα Μεδιολάνων (ανεξιθρησκίας)
ιι)καθιέρωση ως επίσημης θρησκείας στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Χριστιανισμού
ιιι)μεταφορά της πρωτεύουσας από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη.

Β) Να σκιαγραφήσετε την προσωπικότητα και το χαρακτήρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Μονάδες 25
4ο ΘΕΜΑ:
Η επίδραση των επιδρομών των γερμανικών φύλων στη δυτική Ευρώπη. (4ος , 5ος αιώνας)
Μονάδες 25

ΘΕΜΑ 2ο

1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες:
α. Ο Οκταβιανός Αύγουστος συγκέντρωσε βαθμιαία όλες τις εξουσίες στο
πρόσωπό του, εγκαθιδρύοντας μια μορφή μοναρχικού πολιτεύματος το οποίο
ονομάστηκε Απόλυτη Μοναρχία.
β. Ο Διοκλητιανός καθιέρωσε το σύστημα της τετραρχίας στη διοίκηση της
ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.
γ. Ο Μ. Κωνσταντίνος μετέφερε την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας από τη
Δύση στην Ανατολή, στοχεύοντας στον εκχριστιανισμό της αυτοκρατορίας.
δ. Ο Ιουλιανός προσπάθησε να αναβιώσει το χριστιανισμό.
ε. Ο Μ. Θεοδόσιος, με μια σειρά διαταγμάτων, κατάφερε πλήγματα κατά των
χριστιανών.
στ. Ο Ιουστιανιανός έθεσε ως στόχο της εξωτερικής πολιτικής την ανασύσταση
της ρωμαϊκής οικουμένης.
(Μονάδες 12)
2. Να προσδιορίσετε το περιεχόμενο των παρακάτω ιστορικών όρων:

α. λειτουργίες

β. συντεχνίες

γ. θεσμός της δουλοπαροικίας

δ. Διάταγμα των Μεδιολάνων, 313 μ.Χ.
(Μονάδες 10)
3. Ποιο ήταν το νομοθετικό έργο του Ιουστινιανού;
(Μονάδες 8)

One Response to “ISTORIA A LYKEIOY Ιστορία Α Λυκείου”
 1. ΘΕΜΑΤΑ ΣΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ISTORIA A LYKEIOY THEMATA TRAPEZA THEMATON STEREAS
  ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ
  ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

  http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAPEZA_THEMATON/Themata_2007/FILOLOGIKA/A_LYKEIOY/ISTORIA/23.pdf

  http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAPEZA_THEMATON/Themata_2007/FILOLOGIKA/A_LYKEIOY/ISTORIA/22.pdf

  http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAPEZA_THEMATON/Themata_2007/FILOLOGIKA/A_LYKEIOY/ISTORIA/21.pdf

  http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAPEZA_THEMATON/Themata_2007/FILOLOGIKA/A_LYKEIOY/ISTORIA/20.pdf

  http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAPEZA_THEMATON/Themata_2007/FILOLOGIKA/A_LYKEIOY/ISTORIA/19.pdf

  http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAPEZA_THEMATON/Themata_2007/FILOLOGIKA/A_LYKEIOY/ISTORIA/18.pdf

  http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAPEZA_THEMATON/Themata_2007/FILOLOGIKA/A_LYKEIOY/ISTORIA/17.pdf

  http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAPEZA_THEMATON/Themata_2007/FILOLOGIKA/A_LYKEIOY/ISTORIA/16.pdf

  http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAPEZA_THEMATON/Themata_2007/FILOLOGIKA/A_LYKEIOY/ISTORIA/15.pdf

  http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAPEZA_THEMATON/Themata_2007/FILOLOGIKA/A_LYKEIOY/ISTORIA/14.pdf

  http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAPEZA_THEMATON/Themata_2007/FILOLOGIKA/A_LYKEIOY/ISTORIA/13.pdf

  http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAPEZA_THEMATON/Themata_2007/FILOLOGIKA/A_LYKEIOY/ISTORIA/12.pdf

  1) Πλημμύρες Νείλου

  2) Γραμμκή Β

  3) Ο πρώτος Ελληνικός αποικισμός

  4) Ανταλκίδειος ειρήνη

  5) Δημοσθένης

  6) Ισοκράτης

  7) Μιλτιάδης

  8) Ιππόδαμος

  9) Ρωμαίοι στρατηγοί

  10) β’ τριανδρία (43 π.Χ)

  11) Πραιτωριανοί

  12) κοινωνικές τάξεις στη Ρώμη

  13) Αγροτικός νόμος στη Ρώμη

  14) Μεταφορά πρωτεύουσας από Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη

  15) Περικλής - δημοκρατικό πολίτευμα

  16) Αίτια Πελοποννησιακού Πολέμου

  17) Συνέπειες Πελ/κου Πολέμου

  ΟΜΑΔΑ Α’
  Α1.Τι γνωρίζετε για τη γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε κατά τους Ελληνιστικούς χρόνους;
  Μονάδες 15
  Α2.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δί-
  πλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:
  α. Τα θεωρικά, την εποχή του Περικλή, ήταν το αντίτιμο της ελεύθερης εισόδου των πολιτών
  στο θέατρο.
  β. Στον ελληνιστικό κόσμο, Έλληνες και αλλοεθνείς, λειτούργησαν μέσα σε ένα ενιαίο οικο-
  νομικό σύστημα.
  γ. Ο ιερός χαρακτήρας της Ρόδου συνέβαλε ώστε να εξελιχθεί σταδιακά σε οικονομικό κέ-
  ντρο.
  δ. Η πόλη-κράτος αποτελούνταν γεωγραφικά από την πόλιν ή άστυ και την ύπαιθρον χώρα.
  ε. Πατρίκιοι ήταν όλοι οι νεότεροι κάτοικοι της Ρώμης και των γύρω περιοχών. Μονάδες 10
  Α3 Να αντιστοιχίσετε κάθε αριθμό της στήλης Α με το γράμμα που ταιριάζει στη στήλη Β.
  Α
  Β
  1. Κάθοδος των Δωριέων
  α. γεωμετρική
  2. περιουσιακό στοιχείο του ομηρικό οίκου
  β. νομοθέτες
  3. τέχνη ομηρικών χρόνων
  γ. επάνοδος Ηρακλειδών
  4. αισυμνήτες
  δ. ισηγορία-ισονομία
  5. εκκλησία του δήμου
  ε. δούλοι
  Μονάδες 10
  Α4 Να δώσετε με συντομία το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: χρυσούς αιών του Περι-
  κλέους, πληβείοι, τριηραρχία
  Μονάδες 15
  ΟΜΑΔΑ Β’
  Β1 Ποιες ήταν οι αιτίες, οι περίοδοι και οι συνέπειες του Πελοποννησιακού πολέμου;
  Μονάδες25
  Β2 Αντλώντας στοιχεία από το παρακάτω κείμενο και αξιοποιώντας τις ιστορικές γνώσεις
  σας να αναφέρετε τι γνωρίζετε για την πανελλήνια ιδέα.
  Ισοκράτης, Φίλιππος 30-31 μετ. Σωκ. Παπαϊωάννου, εκδ. Κάκτος

  ΟΜΑΔΑ Α:
  Α1 .
  Α1.1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις, ανάλογα, σωστές (Σ) ή λάθος (Λ):
  α Αποκορύφωμα των ερευνών που αφορούν τον μυκηναϊκό πολιτισμό ήταν η αποκρυπτογράφηση
  της γραμμικής Β γραφής.
  β. Βασική πηγή εσόδων από έκτακτες εισφορές ήταν ο θεσμός της λειτουργίας.
  γ. Πιστός πάντα στην ιδέα του πρωταγωνιστικού ρόλου της Αθήνας ήταν ο ρήτορας Δημοσθένης.
  δ. Ο Ελληνιστικός κόσμος δε λειτούργησε μέσα σε ένα ενιαίο οικονομικό σύστημα.
  ε. Σύμφωνα με τη θεωρία του Πυθαγόρα η δημιουργία του κόσμου ανάγεται στους αριθμούς και
  την αρμονία.
  (Μονάδες 10)
  Α1.2.Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:
  -«Γραμμική Β Γραφή»
  -«Πελοποννησιακός πόλεμος: παράγοντες αντιπαράθεσης Αθήνας – Σπάρτης, περίοδοι πολέμου»
  -«Τιμητής»
  (Μονάδες 15)
  Α2.
  Α2.1 Η Ελληνική Γλώσσα κατά τους Ελληνιστικούς χρόνους.
  (Μονάδες 10)
  Α2.2
  α. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις:
  - Στους Μυκηναίους λιγότερο τιμητικός ήταν ο τίτλος …………………………….
  - Την πορεία μεταβολής των πολιτευμάτων παρουσιάζει το ακόλουθο θεωρητικό σχήμα: Βασιλεία
  Αριστοκρατία
  ……………………… Τυραννίδα
  Δημοκρατία.
  - Μια από τις λειτουργίες ήταν η ………………………., σύμφωνα με την οποία ο χορηγός είχε
  την υποχρέωση να δίνει τα χρήματα για την διδασκαλία ενός θεατρικού έργου.
  - Κύριος εκφραστής αυτής της πολιτικής (Πανελλήνια Ιδέα) ήταν ο Αθηναίος ρητοροδιδάσκαλος
  ……………………..
  - Ο Γάϊος Γράκχος για να περιορίσει τις αυθαιρεσίες των συγκλητικών προχώρησε σε
  συγκρότηση δικαστηρίου από …………………………….
  (Μονάδες 5)
  Α2.2
  β. Η Αιτωλική συμπολιτεία
  (Μονάδες 10)
  ΟΜΑΔΑ Β:
  Β1 Αντλώντας στοιχεία
  από
  το
  παρακάτω
  κείμενο
  1
  και
  αξιοποιώντας
  τις
  ιστορικές σας γνώσεις
  να αναφέρετε:
  α. τα
  αίτια
  που
  συνέβαλαν στην ίδρυση
  αποικιών (Β΄ αποικισμός
  8
  ος
  – 6
  ος
  αι. π.χ. )
  β. τον τρόπο ίδρυσης και
  τον χώρο εξάπλωσής
  τους και
  Page 2
  γ. τις επιπτώσεις που
  είχε
  η
  αποικιακή
  εξάπλωση
  κατά
  το
  παραπάνω
  χρονικό
  διάστημα.
  (Μονάδες 25)
  1
  Β2.: Λαβαίνοντας υπόψη
  το παρακάτω κείμενο 2
  και αξιοποιώντας τις
  ιστορικές γνώσεις να
  αναφέρετε
  τις
  μεταρρυθμιστικές
  προσπάθειες
  του
  Τιβέριου
  Γράκχου.
  (Μονάδες 25)
  2

  ΟΜΑΔΑ Α’
  ΘΕΜΑ 1 : Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν
  με την ένδειξη ΣΩΣΤΟ ΄Η ΛΑΘΟΣ :
  1.Ο πολιτισμός της Κρήτης χαρακτηρίστηκε απ΄ τον Άγγλο αρχαιολόγο
  Έβανς ως «μινωϊκός» .
  2.Η Γραμμική Α΄ γραφή χρησιμοποιήθηκε στα αρχαία χρόνια απ’ τους
  Αιγυπτίους.
  3.Σε αντίθεση με τον πρώτο ελληνικό αποικισμό ο δεύτερος αποικισμός
  οργανώθηκε από τη μητρόπολη.
  4.Η στρατηγική του Αθηναίου Μιλτιάδη εξουδετέρωσε την αριθμητική
  υπεροχή των Περσών.
  5.Η πολιτική του στρατηγού Κίμωνα υπήρξε το βασικό αίτιο του
  Πελοποννησιακού πολέμου .
  6.Ο θεσμός του εξοστρακισμού καθιερώθηκε απ’ τον Αθηναϊκό Πολιτικό
  Περικλή.
  7.Ο Φίλιππος β΄ της Μακεδονίας εφάρμοσε στον Ελλαδικό χώρο την
  Πανελλήνια ιδέα .
  8.Στους κλασικούς χρόνους το σημαντικότερο πολιτιστικό και
  πνευματικό κέντρο του ελληνισμού ήταν η Αθήνα.
  9.Οι λειτουργίες ήταν μια μορφή έμμεσης φορολογίας στο Αθηναϊκό
  κράτος.
  10.Οι κατάκτησης του Μ.Αλεξάνδρου αναζωογόνησαν την Ελληνική
  οικονομία.(ΜΟΝ.10)
  ΘΕΜΑ 2:
  Α1. Με σύντομο τρόπο ν’ αναφέρετε ,τις προϋποθέσεις και τη σημασία
  της πόλης – κράτους.(ΜΟΝ.5)
  Α2. Να περιγράψετε τα αίτια την αφορμή και τη σημασία των Περσικών
  Πολέμων.(ΜΟΝ.10)
  Α3. Με αναλυτικό τρόπο να αναφέρετε που στηρίζονταν η οικονομία του
  Αθηναϊκού κράτους.(ΜΟΝ.25)
  ΟΜΑΔΑ Β’
  ΘΕΜΑ 1:
  Β1. Να αξιολογήσετε κατά τομέα το έργο της εκστρατείας του
  Μεγ.Αλεξάνδρου.
  Β2. Τι γνωρίζετε για την Ανταλκίδειο Ειρήνη.(ΜΟΝ.20)
  ΘΕΜΑ 2:
  Σύμφωνα με τις ιστορικές σας γνώσεις και με βάση την παρακάτω
  ιστορική πηγή ν’ αναφέρετε:
  Α) Ποια μέτρα έλαβε ο Περικλής για τον Αθηναϊκό λαό.
  Β) Πως κρίνετε τα μέτρα αυτά;
  Page 2
  Σημαντικά μέτρα της πολιτικής του Περικλή:
  Ύστερα από αυτά ο Περικλής έγινε αρχηγός της δημοκρατικής
  παράταξης , το πολίτευμα εκδημοκρατικοποιήθηκε περισσότερο. Ο
  Περικλής αφαίρεσε μερικές αρμοδιότητες από τον Άρειο Πάγο και
  κυρίως προσπάθησε να οργανώσει τη ναυτική δύναμη της πολιτείας.
  Έτσι το πλήθος απέκτησε θάρρος μεγαλύτερο και περισσότερες εξουσίες.
  Σαράντα εννέα χρόνια μετά την ναυμαχία της Σαλαμίνας όταν ήταν
  επώνυμος Άρχοντας ο Πυθόδωρος ,άρχισε ο Πελοποννησιακός
  Πόλεμος. Κατά την διάρκεια του πολέμου όλος ο λαός συνειδητά ή
  ασυνείδητα ασκούσε ο ίδιος την εξουσία. Ο Περικλής πρώτος χορήγησε
  μισθό στους δικαστές για να συναγωνιστεί τον Κίμωνα που ήταν
  πλούσιος και ξόδευε για τον λαό.
  Αριστοτέλης Αθηναίων Πολιτεία, 2

  Στις ερωτήσεις Α.1.1. μέχρι Α.1.5. να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης
  στην κόλλα σας και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή
  απάντηση:
  Α.1.1. Στην ανάπτυξη του Κυκλαδικού πολιτισμού κατά την 3
  η
  χιλιετία π.Χ. συνέβαλαν:
  α) οι μικρές αποστάσεις μεταξύ των νησιών και η γεωγραφική τους
  θέση στο κέντρο του Αιγαίου.
  β) η στρατιωτική τους δύναμη και υπεροχή.
  γ) η ισχυρή τους παρουσία στην Μεσόγειο θάλασσα.
  (Μονάδες 05)
  Α.1.2. Η παρακμή του Κυκλαδικού πολιτισμού οφείλεται:
  α) στη έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας γύρω στο 1500 π.Χ.
  β) στην εμφάνιση των λαών της Θάλασσας.
  γ) στην εμφύλια διαμάχη που ξέσπασε μεταξύ των κατοίκων των
  νησιών.
  (Μονάδες 05)
  Α.2.1. Να αποδώσετε συνοπτικά το περιεχόμενο των παρακάτω όρων:
  Αστική οργάνωση, Κλειστή αγροτική οικονομία:
  (Μονάδες 10)
  Α.3.1. Σε ποιον πολιτισμό αντιστοιχούν τα στοιχεία της δεύτερης στήλης:
  Α
  Β
  α. Κυκλαδικός πολιτισμός
  1. Θολωτοί τάφοι
  β. Μινωικός πολιτισμός
  2. Ανάκτορο
  γ. Μυκηναϊκός πολιτισμός
  3. Μαρμάρινα ειδώλια
  4. Μέγαρο
  5. Διαμετακομιστικό εμπόριο
  (Μονάδες 10)
  Α.4.1. Που στηρίχθηκε η οικονομία του Κυκλαδικού πολιτισμού;
  (Μονάδες 10)
  Α.4.2. Ποια στοιχεία τεκμηριώνουν την ελληνικότητα του μυκηναϊκού
  πολιτισμού;
  (Μονάδες 10)
  ΟΜΑΔΑ Β΄
  Β.1.1
  .
  Με βάση τις εικόνες να αναφέρεται στοιχεία για τις θρησκευτικές
  αντιλήψεις των Μινωιτών;
  (Μονάδες 25)
  Β.1.2. Ποιες πληροφορίες μας δίνουν οι πινακίδες της γραμμικής Β΄
  γραφής για το Μυκηναϊκό πολιτισμό και πως επικυρώνεται η
  ελληνικότητά του; (Συμβουλευτείτε και το σχετικό παράθεμα).
  (Μονάδες 25

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment. Login »