ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
TRAPEZA THEMATON
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΣΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΤΕΣΤ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

Γραπτες προαγωγικες εξετασεις περιοδου ΜΑΙΟΥ Ιουνιου στα Μαθηματικα Τάξη Α’

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ
2007
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΤΑΞΗ Α΄

ΘΕΩΡΙΑ
ΘΕΜΑ 1ο α) Πότε δύο κλάσματα λέγονται ισοδύναμα; Να αναφέρετε δυο τρόπους
δημιουργίας ισοδύναμων κλασμάτων. Δώστε ένα παράδειγμα για τον καθένα.
β) Ποιο είναι μεγαλύτερο από δύο ομώνυμα κλάσματα; Δώστε ένα
παράδειγμα. Ποιο είναι μεγαλύτερο από δύο κλάσματα με τον ίδιο αριθμητή; Δώστε
ένα παράδειγμα.
ΘΕΜΑ 2ο α) Να αναφέρετε τα είδη των τριγώνων ως προς τις πλευρές.
β) Να αναφέρετε τα είδη των τριγώνων ως προς τις γωνίες.
γ) Ποιες γωνίες λέγονται κατακορυφήν, ποια σχέση τις συνδέει;

ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΩΡΙΑ
1. Α. i) Τι ονομάζουμε παραλληλόγραμμο;
ii) Ποιες είναι οι ιδιότητες του παραλληλογράμμου;
Β. Με τι ισούται το εμβαδό:
i) ενός τριγώνου;
ii) ενός παραλληλογράμμου;
iii) ενός τραπεζίου;

2. Α. i) Ποιες γωνίες λέγονται εφεξής; (Να κάνετε σχήμα)
ii) Ποιες γωνίες λέγονται κατακορυφήν και ποια σχέση τις συνδέει;

Β. i) Πότε δύο γωνίες ονομάζονται παραπληρωματικές; (Να κάνετε σχήμα)

ii) Με τι ισούται το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνο

ΘΕΩΡΙΑ 1
α. Ποιοι αριθμοί είναι πρώτοι;
β. Πότε ένας αριθμός διαιρείται με το 3;
γ. Ποιος είναι ο Μ.Κ.Δ δύο αριθμών;

ΘΕΩΡΙΑ 2
α. (ι) Πότε ένα τετράπλευρο είναι τραπέζιο;
(ιι) Πότε ένα τετράπλευρο λέγεται παραλληλόγραμμο;
β. Ποιες είναι οι ιδιότητες του παραλληλογράμμου;

ΘΕΜΑ 1ο

1. Πότε ένα τρίγωνο λέγεται:
• Ισόπλευρο
• Ισοσκελές
• Σκαληνό
2. Σχεδιάστε ένα τρίγωνο
• Ισόπλευρο
• Ισοσκελές
• Σκαληνό

ΘΕΜΑ 2ο

1. Πότε δυο γωνίες λέγονται:
• Εφεξής
• Παραπληρωματικές
• Κατακορυφήν
2. Σχεδιάστε
• ∆υο εφεξής και παραπληρωματικές γωνίες
• ∆υο Κατακορυφήν γωνίες

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment. Login »