Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ
A LYKEIOY ΦΥΣΙΚΗ TRAPEZA THEMATON
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΣΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΤΕΣΤ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Προτεινόμενα Θέματα

γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στη Φυσική Α Λυκείου > ΣΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ
Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α1. Στις ερωτήσεις 1-3 να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. (15Μ)
1. Η επιτάχυνση ενός κινητού εκφράζει το:
α) πόσο γρήγορα μεταβάλλεται η θέση του.
β) πηλίκο της μετατόπισης δια του χρόνου.
γ) πόσο γρήγορα μεταβάλλεται η ταχύτητα.
δ) πόσο γρήγορα κινείται ένα κινητό.
2. Ένα πορτοκάλι βάρους 2Ν πέφτει από ένα δέντρο. Με βάση τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα συμπεραίνουμε ότι:
α) η κίνηση είναι επιταχυνόμενη.
β) η επιτάχυνση της βαρύτητας παραμένει σταθερή.
γ) η δύναμη που ασκεί το πορτοκάλι στη Γη είναι ίση με 2Ν.
δ) η δύναμη που ασκεί το πορτοκάλι στη Γη είναι μεγαλύτερη από 2Ν.
3. Οι διατηρητικές δυνάμεις:
α) Είναι σταθερές δυνάμεις.
β) Όταν παράγουν έργο δεν μεταβάλλουν την κινητική ενέργεια του σώματος στο οποίο ασκούνται.
γ) Είναι οι δυνάμεις που το έργο τους σε κλειστή διαδρομή είναι μηδέν.
δ) Είναι οι δυνάμεις που το έργο τους εξαρτάται από την τροχιά του σώματος στο οποίο ασκούνται.
Α2. Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε γράμμα τη λέξη Σωστό, για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη λανθασμένη. (10Μ)
α) Το βάρος ενός ανθρώπου είναι 75kg.
β) Ένα ακίνητο σώμα δεν έχει ενέργεια.
γ) Η ισορροπία ενός σώματος είναι αποτέλεσμα του νόμου της δράσης-αντίδρασης.
δ) Η ισχύς είναι μέγεθος μονόμετρο.
ε) Από την κλίση της γραφικής παράστασης στο διάγραμμα ταχύτητας-χρόνου στην ευθύγραμμη κίνηση υπολογίζουμε την τιμή της επιτάχυνσης.
ΘΕΜΑ 2Ο
Β1. Δυο παιδιά διαφορετικού βάρους κατεβαίνουν από τον τρίτο όροφο στο ισόγειο πολυκατοικίας. Το βαρύτερο με το ασανσέρ και το ελαφρύτερο από τη σκάλα. Για αυτή τη μετατόπιση:
α) Περισσότερο έργο παράγει η βαρυτική δύναμη που ασκείται στο βαρύτερο παιδί.
β) Περισσότερο έργο παράγει η βαρυτική δύναμη που ασκείται στο ελαφρύτερο παιδί.
γ) Το έργο της βαρυτικής δύναμης είναι στις δυο περιπτώσεις το ίδιο.
δ) Τα δεδομένα δεν επαρκούν για να απαντήσουμε.
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να τη δικαιολογήσετε. (4Μ+8Μ)
Β2. Από την άκρη της ταράτσας τριώροφης πολυκατοικίας αφήνουμε ταυτόχρονα να πέσουν ελεύθερα δύο σώματα, ένα βαρύ και ένα ελαφρύτερο. Αν δεν λάβουμε υπ’ όψη άλλες δυνάμεις εκτός από το βάρος, στο έδαφος:
α) Θα φτάσει πρώτο το βαρύτερο.
β) Θα φτάσει πρώτο το ελαφρύτερο.
γ) Θα φτάσουν και τα δύο ταυτόχρονα.
δ) Τα δεδομένα δεν επαρκούν για να απαντήσουμε.
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να τη δικαιολογήσετε. (5Μ+8Μ)
ΘΕΜΑ 3Ο
Ένα βλήμα μάζας m1 = 0,1kg, κινείται οριζόντια με ταχύτητα υ1 = 400m/s και σφηνώνεται σε ακίνητο κιβώτιο μάζας m2 = 2,4kg, που βρίσκεται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Να βρείτε:
α) Την ταχύτητα που αποκτά το συσσωμάτωμα αμέσως μετά την κρούση. (10Μ)
β) Το διάστημα που θα διανύσει το συσσωμάτωμα σε χρόνο 10s μετά την κρούση.(5Μ)
γ) Το ποσοστό της κινητικής ενέργειας του βλήματος που μετατράπηκε σε θερμική ενέργεια κατά την κρούση. (10Μ)
ΘΕΜΑ 4Ο
Σώμα μάζας m = 2kg αφήνεται ελεύθερο σ’ ένα σημείο Ο κεκλιμένου επιπέδου γωνίας κλίσης φ = 30ο. Ο συντελεστής τριβής σώματος-επιπέδου είναι 35. Αν το σημείο Ο απέχει από το οριζόντιο επίπεδο απόσταση h = 5m:
α) Να δείξετε ότι το σώμα θα αρχίσει να κατεβαίνει. (10Μ)
β) Να υπολογίσετε την επιτάχυνση με την οποία θα κινηθεί το σώμα. (5Μ)
γ) Να υπολογίσετε τη θερμική ενέργεια που θα παραχθεί κατά την κάθοδο του σώματος.(10Μ)
Δίνεται: 210mgs=. ημ30ο = 1232

3 Responses to “ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ”
 1. ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ
  ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ:2007-2008
  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ:ΜαΪου-Ιουνίου ΤΑΞΗ: Α΄ ΕΠΑ.Λ.
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:21/05/2008

  ΘΕΜΑ 1ο
  Α) Διατυπώστε το 1ο νόμο του Νεύτωνα.
  Β) Διατυπώστε το 3ο νόμο του Νεύτωνα.
  Γ) Διατυπώστε το νόμο της τριβής ολίσθησης και γράψτε την ποσοτική του έκφραση.

  ΘΕΜΑ 2ο

  Α) Να συμπληρωθούν τα κενά στις παρακάτω προτάσεις:
  1) Ο…………που χρειάζεται ένα κινητό που εκτελεί κυκλική κίνηση για να
  κάνει μια περιστροφή ονομάζεται……………
  2) Ο ………….των περιστροφών που εκτελεί ένα κινητό στη μονάδα του
  χρόνου λέγεται…………….της κυκλικής κίνησης.
  ΜΟΡΙΑ 8
  Β) Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες
  λανθασμένες:
  1) Η τριβή ολίσθησης είναι ανάλογη της κάθετης αντίδρασης στήριξης.
  2) Η συνολική ορμή ενός μονωμένου συστήματος σωμάτων δεν
  παραμένει σταθερή.
  3) Στην ελεύθερη πτώση η μόνη δύναμη που ενεργεί στο σώμα είναι το
  βάρος του.
  4) Ένα σώμα περικλείει ενέργεια όταν έχει την ικανότητα παραγωγής
  έργου.
  5) Η δύναμη είναι μονόμετρο φυσικό μέγεθος.

  ΜΟΡΙΑ10

 2. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση σε καθεµία από τις επόµενες
  ερωτήσεις.
  1.Κινητό έχει επιτάχυνση 2m/s2.Αυτό σηµαίνει ότι:
  α. Το διάστηµα µεταβάλλεται κατά 2m κάθε s².
  β. H ταχύτητα µεταβάλλεται 2m σε κάθε s².
  γ. Η ταχύτητα είναι 2m/s κάθε s.
  δ. Η ταχύτητα µεταβάλλεται 2m/s σε κάθε s.

  2.Το εµβαδόν του διαγράµµατος ταχύτητας-χρόνου σε µια ευθύγραµµη
  κίνηση εκφράζει:
  α. την µεταβολή της ταχύτητας,
  β. την µεταβολή της µετατόπισης ,
  γ. τον ρυθµό µεταβολής της ταχύτητας,
  δ. την µετατόπιση.

  3.H κλίση του διαγράµµατος ταχύτητας- χρόνου σε µια ευθύγραµµη κίνηση
  εκφράζει:
  α. την µεταβολή της ταχύτητας,
  β. την µεταβολή της µετατόπισης ,
  γ. τον ρυθµό µεταβολής της ταχύτητας,
  δ. την µετατόπιση.

  4. Κατά την ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση:
  α. Η ταχύτητα είναι σταθερή,
  β. ο ρυθµός µεταβολής της ταχύτητας είναι σταθερός,
  γ. ο ρυθµός της ταχύτητας είναι σταθερός,
  δ. σε ίσους χρόνους το κινητό διανύει ίσα διαστήµατα

  5. Σώµα µάζας m=10 Kg προσκρούει σε τοίχο µε ταχύτητα 6m/s και
  ανακλάται µε ταχύτητα µέτρου 5m/s. Η µεταβολή της ορµής του είναι:
  α. 50 Kg·m/s β. 60 Kg·m/s γ. 10 Kg·m/s δ. 110 Kg·m/s .

  6. Ποια από τις παρακάτω δυνάµεις εκτελούν µη µηδενικό έργο;
  α. η κεντροµόλος δύναµη ,
  β. η κάθετη δύναµη στήριξης ,
  γ. το βάρος σε οριζόντια µετατόπιση,
  δ. το βάρος σε ελεύθερη πτώση,

  7.Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης είναι:
  α. Ένα µονόµετρο φυσικό µέγεθος ,
  β. Ένα διανυσµατικό φυσικό µέγεθος,
  γ. Ένα αδιάστατο φυσικό µέγεθος .8.Η ορµή ενός σώµατος είναι :
  α. Ένα µονόµετρο φυσικό µέγεθος, µε µονάδα 1Kgr sec m
  β. Ένα διανυσµατικό φυσικό µέγεθος, µε µονάδα 1Kgr sec m .
  γ. Ένα αδιάστατο φυσικό µέγεθος.
  δ. Ένα µονόµετρο φυσικό µέγεθος , µε µονάδα 1Kgr m.
  Ε. Ένα διανυσµατικό φυσικό µέγεθος, µε µονάδα 1Kgr m.

  9. Όταν η ταχύτητα ενός σώµατος διπλασιάζεται, τότε τετραπλασιάζεται:
  α. η επιτάχυνση του,
  β. η δυναµική του ενέργεια,
  γ. η κινητική του ενέργεια,
  δ. η ορµή του.

  10. Να αναφέρετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και
  ποιες λανθασµένες.
  α.Αν ένα σώµα ολισθαίνει σε κεκλιµένο επίπεδο, το έργο του βάρους του
  είναι µηδέν.

  β.Το έργο των συντηρητικών δυνάµεων για µια κλειστή διαδροµή είναι
  µηδέν.
  γ.Αν η δύναµη που επιταχύνει ένα σώµα σε µια ευθύγραµµη κίνηση
  µειώνεται, η κινητική ενέργεια του σώµατος αυξάνεται.
  δ.Το θεώρηµα µεταβολής της κινητικής ενέργειας και η διατήρηση της
  µηχανικής ενέργειας ισχύουν πάντα ανεξαρτήτως συνθηκών.

  11.Να αναφέρετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και
  ποιες λανθασµένες.
  α.Για να κινείται ένα σώµα µε σταθερή ταχύτητα πρέπει να ασκούνται πάνω
  του δυνάµεις, που έχουν συνισταµένη ίση µε µηδέν.
  β.Όλα τα σώµατα σταµατούν να κινούνται όταν παύσουν να ασκούνται
  πάνω τους δυνάµεις.
  γ.Η αδράνεια είναι η δύναµη που διατηρεί την κίνηση των σωµάτων.
  δ.∆ύο σώµατα διαφορετικής µάζας που ηρεµούν, έχουν την ίδια αδράνεια.
  ε.Τα σώµατα έχουν αδράνεια µόνο όταν κινούνται.Ζήτηµα 2ο
  1. Να διατυπώσετε τον νόµο της τριβής ολίσθησης. Με ποιόν µαθηµατικό
  τύπο περιγράφεται; Αναφέρατε 2 διαφορές της από την στατική τριβή.
  Μονάδες 10
  2. Να συµπληρωθούν τα κενά µε τις κατάλληλες λέξεις:
  Ο τρίτος νόµος του Νεύτωνα εκφράζει την …………………… µεταξύ των
  σωµάτων. Η δράση και η αντίδραση είναι δυνάµεις που ασκούνται σε
  ……………………… σώµατα γι’αυτό δεν έχει νόηµα να βρούµε την
  …………………….. τους.
  Ο δεύτερός νόµος του Νεύτωνα διατυπώνεται ως εξής: ‘ η ……………………….
  που αποκτά ένα σώµα είναι …………………….. µε την συνισταµένη δύναµη που
  ασκείται πάνω του και αντιστρόφως ανάλογη µε την …………………… του.
  Μέτρο της αδράνειας ενός σώµατος είναι η ……………………….. του.
  Μονάδες 5

  3. Όταν το µέτρο της ταχύτητας ενός σώµατος αυξάνεται από υ σε 2υ τότε

  η κινητική του ενέργεια αυξάνεται κατά 3 Joule. Όταν το µέτρο της
  ταχύτητας αυξάνεται από 2υ σε 3υ τότε η κινητική ενέργεια αυξάνεται
  κατά: α) 1 Joule β) 1,5 Joule γ) 5 Joule δ) 3 Joule ε) 12 Joule.
  Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας.

  4. Κιβώτιο σύρεται σε οριζόντια επιφάνεια µε την επίδραση οριζόντιας
  δύναµης. Μέσα στο κιβώτιο τοποθετείται ένα σώµα:

  Η δύναµη της τριβής:
  Θα µεγαλώσει;
  Θα µείνει αµετάβλητη;
  Θα µειωθεί;
  Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας

  ΓΙΑ ΘΕΜΑ 3 (ασκηση)

  ΟΡΜΗ ΚΡΟΥΣΗ

  ή Ομαλή κυκλική κίνηση

  Για θέμα 4 (πρόβλημα)

  Κεκλιμένο επίπεδο

  ΣΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

  ΣΕΛ 158 ΑΣΚΗΣΗ 12 ΤΡΟΧΑΛΙΑ

  ΣΕΛ 158 ΑΣΚΗΣΗ 13 ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ

  ΣΕΛ 159 ΑΣΚΗΣΗ 24 ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ

  ΣΕΛ 159 ΑΣΚΗΣΗ 22 ΕΥΚΟΛΗ

  ΣΕΛ 251 ΑΣΚΗΣΗ 6 ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ

  ΚΑΙ ΟΣΕΣ ΣΑΣ ΕΚΑΝΕ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ …..

 3. ΘΕΜΑ Α
  Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

  Α1. Στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση:
  α. η επιτάχυνση μεταβάλλεται με σταθερό ρυθμό
  β. η μετατόπιση μεταβάλλεται με σταθερό ρυθμό
  γ. η ταχύτητα μεταβάλλεται με σταθερό ρυθμό
  δ. όλα τα παραπάνω μεγέθη μεταβάλλονται με σταθερό ρυθμό (Μονάδες 5)

  Α2. Κατά τη διάρκεια μιας μετακόμισης ένας εργάτης σπρώχνει ένα πιάνο, τότε:
  α. μόνο ο εργάτης ασκεί δύναμη στο πιάνο
  β. μόνο το πιάνο ασκεί δύναμη στον εργάτη
  γ. ο εργάτης ασκεί και δέχεται δύναμη από το πιάνο.
  δ.δεν ασκείται καμία δύναμη ανάμεσα στον εργάτη και στο πιάνο. (Μονάδες 5)

  Α3.Συμφωνα με τον πρώτο νόμο του Νεύτωνα, όταν η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται σ’ ένα σώμα είναι μηδέν τότε το σώμα:
  α. επιταχύνεται
  β. ηρεμεί ή κινείται ευθύγραμμα ομαλά
  γ. επιβραδύνεται
  δ. εκτελεί ελεύθερη πτώση. (Μονάδες 5)

  Α4. Δύο άνθρωποι μάζας 100 kg ο καθένας, ξεκινούν από το ίδιο σημείο με
  ταχύτητα 6 m/s και 8 m/s και κατευθύνσεις ο ένας Νότια και ο άλλος Δυτικά.
  Πόσο είναι το μέτρο της συνολικής ορμής του συστήματος των δύο σωμάτων
  σε kg m/s;
  α) 600
  β) 800
  γ) 1000
  δ) Τίποτα από τα παραπάνω. (Μονάδες 5)

  Α5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις σωστές (Σ) ή λάθος (Λ)
  α. Η ταχύτητα είναι διανυσματικό μέγεθος
  β. Η τριβή ολίσθησης εξαρτάται από το εμβαδόν των τριβόμενων
  επιφανειών.
  γ. Η κλίση της ευθείας στο διάγραμμα της ταχύτητας σε συνάρτηση με το
  χρόνο δίνει την επιτάχυνση.
  δ. Στην ομαλή κυκλική κίνηση η ταχύτητα είναι σταθερή
  ε. Το έργο του βάρους είναι πάντοτε μηδέν.

  ΘΕΜΑ Β

  B1 Βόμβα μάζας m είναι ακίνητη και εκρήγνυται σε δύο κομμάτια Α και Β με μάζες mΑ= m/3 και mB= 2m/3.

  Β1 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση

  Α. Η ορμή του Α είναι p και του Β είναι 2p

  Β. Η ορμή του Α είναι p και του Β είναι -p

  Γ. Η ορμή του Α είναι p/3 και του B 2p/3 (Μονάδες 2)

  Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας (Μονάδες 3)

  Β2. Ο παρακάτω πίνακας περιέχει πέντε φυσικά μεγέθη. Να τον συμπληρώσετε, χαράκτηρίζοντας τα μεγέθη σαν μονόμετρα ή διανυσματικά και να γράψετε και τις μονάδες μέτρησης τους, στο S.I.
  (μ. 5)
  Μέγεθος Βάρος Διάστημα Επιτάχυνση Δύναμη Έργο
  Μονόμετρο ή διανυσματικό
  Μονάδα μέτρησης

  Β3 . Το ακίνητο σώμα μάζας m = 10 kg του σχήματος, βρίσκεται πάνω σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο και είναι δεμένο με ένα νήμα που η μέγιστη τάση που αντέχει είναι Smax = 100 N. Την χρονική στιγμή t =0 s (θεωρήστε το νήμα ότι είναι ήδη τεντωμένο) ασκούμε στο σώμα σταθερή οριζόντια δύναμη F προς τα δεξιά, μέτρου 50 Ν. Την χρονική στιγμή t =2 s κόβουμε το νήμα και τη χρονική στιγμή t =4 s σταματούμε να ασκούμε τη σταθερή δύναμη F. Την χρονική στιγμή
  t = 6 s σταματούμε να μελετούμε την κίνηση του σώματος.

  α) Να χαρακτηρίσετε το είδος της κίνησης δίνοντας τις κατάλληλες εξηγήσεις, για τα χρονικά διαστήματα:
  i. 0 – 2 s. (μ. 2)
  ii. 2 – 4 s. (μ. 2)
  iii. 4 – 6 s. (μ. 2)

  β) Να κάνετε τη γραφική παράσταση επιτάχυνσης – χρόνου, για το χρονικό διάστημα 0 – 6 s. (μ. 3)

  γ) Να υπολογίσετε την ταχύτητα του σώματος τη χρονική στιγμή t =5 s. (μ. 3)

  δ) Να υπολογίσετε το συνολικό διάστημα που κάλυψε το σώμα το χρονικό διάστημα 0 – 6 s. (μ. 3)

  ΘΕΜΑ 3ο

  Ένα σώμα εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση και σε 10 sec εκτελεί 2,5 περιστροφές.
  Αν η μάζα του είναι 5 kg και η ακτίνα της κυκλικής τροχιάς 20 m, να βρείτε:
  Α. Το διάστημα και την μετατόπιση (Μονάδες 5)
  Β. Την συχνότητα και την περίοδο της κυκλικής κίνησης (Μονάδες 5)
  Γ. Το μέτρο της γραμμικής ταχύτητας (Μονάδες 5)
  Δ. Το μέτρο της κεντρομόλου επιτάχυνσης (Μονάδες 5)
  Ε. Το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης. (Μονάδες 5)

  Δίνεται π2 = 10 όπου π=3,14

  ΘΕΜΑ 4ο

  Ένα βλήμα μάζας m1 =1 kg κινούμενο οριζόντια με ταχύτητα u1=100m/s σφηνώνεται σε ακίνητο κομμάτι ξύλου μάζας m2 = 9kg που ισορροπεί σε οριζόντιο επίπεδο .

  Α. Να βρείτε τη ταχύτητα του συσσωματώματος. Μονάδες 6

  Β. Αν κατά την κίνηση του συσσωματώματος ,αυτό εμφανίζει με το επίπεδο τριβή ολίσθησης με μ =0,2 ,να υπολογίσετε το διάστημα που θα διανύσει μέχρι να σταματήσει. Μονάδες 6

  Γ. Να υπολογίσετε το χρόνο μέχρι να σταματήσει Μονάδες 6

  Δ. Να κατασκευάσετε το διάγραμμα ταχύτητας – χρόνου για τη κίνηση
  του συσσωματώματος σε βαθμολογημένους άξονες. Μονάδες 7

  Δίνεται g =10m/s2

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment. Login »