θεματα sos πανελληνιες 2014
SOS (ΣΟΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
Προτεινόμενα θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων
SOS (ΣΟΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
Προτεινόμενα θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων
θέματα πανελληνίων εξετάσεων
ΣΟΣ 4ο ΘΕΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2014

 http://sosexamsos.blogspot.gr/2014/03/4-…

SOS (ΣΟΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
SOS (ΣΟΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

θεματα sos πανελληνιες 2014
SOS (ΣΟΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
Προτεινόμενα θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων
SOS (ΣΟΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
Προτεινόμενα θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων
θέματα πανελληνίων εξετάσεων
ΣΟΣ 4ο ΘΕΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2014

Comments No Comments »

εκφραση εκθεση α λυκειου θεματα
εκφραση εκθεση α λυκειου SOS θεματα 2014
εκφραση εκθεση α λυκειου SOS θεματα 2014
ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 http://sosexamsos.blogspot.gr/2013/12/20…

ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

εκφραση εκθεση α λυκειου θεματα
εκφραση εκθεση α λυκειου SOS θεματα 2014
εκφραση εκθεση α λυκειου SOS θεματα 2014

ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Themata 2013 FILOLOGIKA A_LYKEIOY NEOEL_GLOSSA
ΕΚΘΕΣΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2011 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014
ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

εκφραση εκθεση α λυκειου SOS θεματα 2014

εκφραση εκθεση α λυκειου SOS θεματα 2014

εκφραση εκθεση α λυκειου SOS θεματα 2014

Comments No Comments »

Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης στη Φυσική της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014

Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στη Φυσική θα γίνουν ως εξής:

Στους μαθητές δίνονται τέσσερα (4) θέματα από την εξεταστέα ύλη που καθορίζονται ως εξής:

α) Το πρώτο θέμα αποτελείται από πέντε (5) ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου, με τις οποίες ελέγχεται η γνώση της θεωρίας σε όσο το δυνατόν ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης.

β) Το δεύτερο θέμα αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχεται η κατανόηση της θεωρίας και οι ικανότητες και δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων ή άλλων δραστηριοτήτων που έγιναν στο πλαίσιο του μαθήματος. Με τις ερωτήσεις μπορεί να ζητηθεί από τους μαθητές να αναπτύξουν την απάντησή τους ή να απαντήσουν σε ένα ερώτημα κλειστού τύπου και να αιτιολογήσουν την απάντησή τους.
γ) Το τρίτο θέμα αποτελείται από άσκηση εφαρμογής της θεωρίας, η οποία απαιτεί ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών, θεωριών, τύπων, νόμων και αρχών και μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα.

δ) Το τέταρτο θέμα αποτελείται από ένα πρόβλημα ή μία άσκηση, που απαιτεί ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης γνώσεων, αλλά και ανάπτυξη στρατηγικής για τη διαδικασία επίλυσής του. Tο πρόβλημα αυτό ή η άσκηση μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα.

2. Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα. Ειδικότερα, στο πρώτο θέμα κάθε μία ερώτηση βαθμολογείται με 5 μονάδες και στο δεύτερο θέμα η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με 12 μονάδες και η δεύτερη με 13 μονάδες. Στο τρίτο και τέταρτο θέμα η κατανομή της βαθμολογίας στα επιμέρους ερωτήματα μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας και καθορίζεται στη διατύπωση των θεμάτων.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Προτεινόμενα Θέματα

γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στη Φυσική Α Λυκείου > ΣΟΣ θέμα πρώτο
ΘΕΜΑ 1ο (μονάδες 25)

Για τις ερωτήσεις Α-Δ να γράψετε τον αριθμό και δίπλα το γράμμα που συμπληρώνει σωστά κάθε πρόταση:

Α. Σώμα κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο επίπεδο και δέχεται την επίδραση
σταθερής συνισταμένης οριζόντιας δύναμης που έχει την κατεύθυνση της κίνησης.
Τότε:
α) η μάζα του σώματος αυξάνεται
β) η επιτάχυνση του σώματος αυξάνεται
γ) η ταχύτητα του σώματος αυξάνεται
δ) η ταχύτητα του σώματος παραμένει σταθερή

Β. Ένα σώμα αφήνεται στην κορυφή πλάγιου επιπέδου και κατεβαίνει με σταθερή
ταχύτητα. Τότε:
α) η κίνηση του σώματος γίνεται χωρίς τριβές.
β) στο σώμα ασκείται τριβή που είναι ανάλογη με το εμβαδόν των τριβόμενων
επιφανειών.
γ) η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα είναι ίση με μηδέν.
δ) η επιτάχυνση του σώματος αυξάνεται.

Γ. Έστω η συνισταμένη δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα, η ταχύτητα και η επιτάχυνση του σώματος. Από τα διανύσματα αυτά:
( Επιλέξτε τη σωστή πρόταση.)
α) Η δύναμη και η ταχύτητα έχουν πάντα την ίδια κατεύθυνση.
β) Η επιτάχυνση και η ταχύτητα έχουν πάντα την ίδια κατεύθυνση.
γ) Η δύναμη και η επιτάχυνση έχουν πάντα την ίδια κατεύθυνση.
δ) Η δύναμη , η επιτάχυνση και η ταχύτητα έχουν πάντα την ίδια κατεύθυνση.
Μονάδες 5

Δ. Ποιο από τα παρακάτω μεγέθη δεν είναι διανυσματικό:
(Επιλέξτε τη σωστή πρόταση.)
α) Διάστημα β) Ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας.
γ) Δύναμη. δ) Μετατόπιση

Ε. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις σαν σωστές ή λανθασμένες :
α) Η μάζα είναι το μέτρο της αδράνειας ενός σώματος.
β) Το βάρος αλλάζει από τόπο σε τόπο.
γ) Όσο μεγαλύτερη μάζα έχει ένα σώμα τόσο μικρότερη αδράνεια παρουσιάζει.
δ) Οι δυνάμεις δράση και αντίδραση ασκούνται πάνω στο ίδιο σώμα.
ε) Η συνισταμένη δύναμη της δράσης και της αντίδρασης είναι μηδέν.

1. Τι είναι δύναμη;
Δύναμη είναι η …………….. που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ……………….. ενός σώματος ή που μπορεί να το ……………………………
2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της δύναμης;
Η δύναμη είναι μέγεθος ……………………. και επομένως στα σχήματα παριστάνεται με ένα βέλος. Μονάδα μέτρησης της δύναμης στο διεθνές σύστημα S.I. είναι το 1…………………..
Το αποτέλεσμα της εφαρμογής της δύναμης σε ένα σώμα εξαρτάται από την ……………………. της δύναμης. Το βέλος της δύναμης στα σχεδιαγράμματα έχει ………………….. εφαρμογής το σημείο στο οποίο ……………. η δύναμη (υλικό σημείο) και ………………….. την κατεύθυνση της δύναμης.
3. Πως εμφανίζονται οι δυνάμεις στη φύση; Τι εννοούμε ότι δύο σώματα αλληλεπιδρούν;
Στη φύση οι δυνάμεις εμφανίζονται πάντα κατά …………….. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα σώμα που να …………… μία δύναμη και ένα άλλο σώμα που να δέχεται αυτή τη δύναμη μόνο. Αντίθετα αυτό που συμβαίνει πάντοτε είναι ότι όταν ένα σώμα ασκεί ………………… σε ένα άλλο σώμα, τότε και το δεύτερο ………………….. θα ασκεί μια δύναμη στο πρώτο. Δήλαδή, όταν ένα σώμα επιδρά πάνω σε ένα άλλο ασκώντας μια …………….., τότε και το δεύτερο επιδρά και …………………. μια δύναμη στο πρώτο σώμα. Για το λόγο αυτό όταν εμφανίζονται δυνάμεις ανάμεσα σε δύο σώματα, λέμε ότι τα σώματα ……………………………..
4. Ποιες κατηγορίες δυνάμεων γνωρίζετε;
Όταν δύο σώματα που αλληλεπιδρούν βρίσκονται σε …………….., τότε τις δυνάμεις που ασκεί το ένα στο άλλο τις λέμε ……………… επαφής.
Παραδείγματα δυνάμεων ………….. είναι οι δυνάμεις που αναπτύσσονται ανάμεσα σε ένα τεντωμένο νήμα και ένα σώμα που είναι δεμένο σε αυτό, οι δυνάμεις ανάμεσα στα ελαστικά του αυτοκινήτου και το οδόστρωμα, οι ……….. που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια μιας κρούσης
Όταν δύο σώματα που ……………… δε βρίσκονται σε επαφή, τότε τις δυνάμεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους τις λέμε δυνάμεις από ………………………..
Παραδείγματα δυνάμεων από απόσταση είναι οι …………… μεταξύ των πλανητών, οι δυνάμεις ανάμεσα σε δύο μαγνήτες, η δύναμη ανάμεσα σε ………………. φορτία.
1. H μέτρηση της δύναμης γίνεται με το ζυγό ελατηρίου ή με το …………………… και στηρίζεται στην ελαστική ……………………. που προκαλεί η δύναμη όταν ασκηθεί σ’ αυτό. H ………………………………… παραμόρφωση διέπεται από το νόμο του …………….. και διατυπώνεται ως εξής: “Οι ελαστικές παραμορφώσεις είναι ………………… με τις δυνάμεις που τις …………………………………………”
2. Α. H δύναμη για να ορισθεί πλήρως χρειάζεται τιμή, διεύθυνση και φορά, δηλαδή είναι …………… .
Β. H παραμόρφωση ενός ελατηρίου χαρακτηρίζεται ως …………… .
Γ. H παραμόρφωση μιας πλαστελίνης χαρακτηρίζεται ως …………… .
Δ. H …………… προκαλεί την παραμόρφωση ή τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης του σώματος στο οποίο ασκείται.
Ε. To βάρος ενός σώματος …………… από τόπο σε τόπο ενώ η μάζα του παραμένει …………… .
3. Συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων ……………………… λέγεται η δύναμη που μπορεί μόνη της να δημιουργήσει το ίδιο ……………………. που δημιουργούν οι δύο ή οι περισσότερες δυνάμεις μαζί. Το ίδιο αποτέλεσμα αναφέρεται στη μεταβολή της κινητικής ………………………… ενός σώματος ή στην …………………………… του.
4. Σ………………………….. μιας δύναμης λέγονται δύο ή περισσότερες δυνάμεις που, όταν ενεργούν σε ένα …………….., δημιουργούν μαζί το ίδιο …………………………. με τη δύναμη.
• Σ…………….: λέγεται η διαδικασία αντικατάστασης δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων (συνιστώσες) από μια (συνισταμένη).
Α…………….: λέγεται η διαδικασία αντικατάστασης μιας δύναμης (συνισταμένης) από δύο ή περισσότερες (συνιστώσες).
• Όταν δύο δυνάμεις F1, F2 έχουν την ίδια διεύθυνση και φορά , τότε η συνισταμένη τους θα είναι μια δύναμη που έχει μέτρο ……………….. και διεύθυνση και …………… ίδια με τις δυνάμεις F1, F2.
• Όταν δύο δυνάμεις F1, F2 έχουν ίδια διεύθυνση και αντίθετη φορά , τότε η συνισταμένη τους θα είναι μια …………………. που έχει μέτρο …………………. και φορά τη φορά της μεγαλύτερης ……………………………..
1. H ιδιότητα που έχουν τα σώματα να αντιστέκονται στη μεταβολή της κινητικής τους κατάστασης λέγεται ……………….
2. Av ένα σώμα που αρχικά ηρεμεί τεθεί σε κίνηση η …………………. του κατάσταση μεταβάλλεται.
3. Av η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται σε ένα σώμα είναι …………………., τότε το σώμα ή ηρεμεί ή κινείται …………………….. και ομαλά.
4. Αδράνεια είναι η ………………… που έχουν τα σώματα να ……………………. στη μεταβολή της κινητικής τους ……………………………….
5. Μέτρο της …………………. ενός σώματος αποτελεί η ……………… του που λέγεται και αδρανειακή μάζα. Ένα σώμα το οποίο αρχικά ηρεμούσε εξακολουθεί να ……………….. αν η συνισταμένη των δυνάμεων που δέχεται είναι …………… .
6. Αδράνεια είναι η ιδιότητα των σωμάτων να τείνουν να διατηρήσουν την …………… τους κατάσταση.

1.Διπλασιάζουμε τη ………….. που ασκούμε στο σώμα και βρίσκουμε ότι και η επιτάχυνση ………………… Av …………………… τη δύναμη και η επιτάχυνση που αποκτά το σώμα τριπλασιάζεται. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι: η δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα και η επιτάχυνση που αποκτά αυτό είναι μεγέθη …………..

2. H ……………… που αποκτά το σώμα και η δύναμη που ενεργεί σ’ αυτό, έχουν σχέση αποτελέσματος - αιτίου. H ……………… της επιτάχυνσης είναι ίδια με την κατεύθυνση της δύναμης. Για το λόγο αυτό, στους υπολογισμούς η σχέση αυτή γράφεται F = ……….

3. O συντελεστής αναλογίας m της παραπάνω σχέσης m = F/α αποτελεί τον ορισμό για τη ………….. και ονομάζεται μάζα αδράνειας του σώματος
H μονάδα μέτρησης της ……………… ονομάζεται 1Ν
Δηλαδή, 1N είναι η ……………. που αν ενεργήσει σε σώμα μάζας 1kg του προσδίδει …………………………… lm/s2. Tα μεγέθη ……………… και επιτάχυνση είναι αντιστρόφως ………………, όταν η δύναμη είναι σταθερή.

4. Av σ’ ένα σώμα ασκείται σταθερή …………….. της ίδιας κατεύθυνσης με την ταχύτητά του, τότε και η …………………… που αποκτά είναι σταθερή και το σώμα εκτελεί ………. επιταχυνόμενη κίνηση. Av η δύναμη είναι αντίθετης ……………… από την ταχύτητα η κίνηση είναι …………….. επιβραδυνόμενη.

5. Av η ……………….. των δυνάμεων που ασκούνται σε ένα σώμα είναι μεταβαλλόμενη τότε και η επιτάχυνση που αποκτά το σώμα θα είναι …………………………

1. Η μάζα m ενός σώματος είναι ………………………, ενώ το……………………. του μεταβάλλεται από τόπο σε τόπο πάνω στην επιφάνεια της Γης. Επίσης το βάρος ενός σώματος ………………………………… με το υψόμετρο

2. Δεν έχει νόημα να μιλάμε για το βάρος της Γης ή της Σελήνης ή οποιουδήποτε αστέρα, αλλά μόνο για τη …………………… τους.

3. H μάζα που προκύπτει από τη …………………….. της δύναμης βαρύτητας (βάρος) πάνω σ’ αυτή, χωρίς τη χρήση επιτάχυνσης λέγεται …………………… μάζα.

4. Ένα σώμα μεγάλης μάζας παρουσιάζει και μεγάλη …………………….. γι’αυτό απαιτείται μεγάλη …………….. προκειμένου να αποκτήσει ορισμένη επιτάχυνση

5. Η μονάδα μέτρησης της ……………… είναι το 1kg

6. Να γράψετε δύο χαρακτηριστικά του βάρους.
…………………………………………………………………………………………………………………
7. Να γράψετε δύο χαρακτηριστικά της μάζας.
…………………………………………………………………………………………………………………
8. Ένας συμμαθητής σας υποστηρίζει ότι το βάρος του είναι 62kg. Να αναφέρετε αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τον παραπάνω ισχυρισμό, αιτιολογώντας την απάντησή σας.
…………………………………………………………………………………………………………………

1. Η έννοια της δύναμης χρησιμοποιείται για να περιγράφει την ………………… μεταξύ δύο σωμάτων.
2.“Όταν δύο σώματα αλληλεπιδρούν και το ………. ασκεί δύναμη στο δεύτερο, τότε και το δεύτερο ασκεί …………….. δύναμη στο πρώτο” Η διατύπωση αυτή αποτελεί το νόμο ………….. - Αντίδρασης.
3 Oι δυνάμεις της Δράσης - Αντίδρασης ενεργούν σε ……………………… σώματα, επομένως δεν έχει νόημα να μιλάμε για …………………………… των δύο αυτών δυνάμεων.
4.Δεν είναι δυνατό να έχουμε την εμφάνιση μιας …………….. δύναμης, γιατί το σώμα στο οποίο αυτή ασκείται θα προκαλεί μια αντίδραση. Λέμε λοιπόν ότι οι …………………… στη φύση εμφανίζονται κατά …………………….
5. Ο νόμος δράσης - αντίδρασης λέει ότι: “Αν ένα σώμα Α ασκεί…………… F σε ένα σώμα Β, τότε και το σώμα Β ασκεί …………… δύναμη στο σώμα Α. Οι δυνάμεις δράση - αντίδραση ασκούνται σε …………… σώματα, άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για τη …………… τους.”
6. Ένα ποδήλατο και ένα αυτοκίνητο συγκρούονται μετωπικά. Μεγαλύτερη δύναμη δρα πάνω στο ποδήλατο. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη;
7. α) Να διατυπώσετε τον 3ο νόμο του Νεύτωνα (ή αξίωμα δράσης – αντίδρασης)
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
β) Να σχεδιάσετε στα παρακάτω σχήματα τις δυνάμεις αλληλεπίδρασης (δράσης – αντίδρασης) μεταξύ των δύο σωμάτων.

Comments No Comments »

θεματα sos πανελληνιες 2014

SOS (ΣΟΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

Προτεινόμενα θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων

SOS (ΣΟΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

Προτεινόμενα θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων

θέματα πανελληνίων εξετάσεων

Φυσικής , Γ΄Λυκείου

Ασκήσεις με την Αρχή διατήρησης της Στροφορμής , Γ΄Λυκείου

θεματα sos πανελληνιες 2014
SOS (ΣΟΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
Προτεινόμενα θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων
SOS (ΣΟΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
Προτεινόμενα θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων
θέματα πανελληνίων εξετάσεων

Φυσικής , Γ΄Λυκείου

Comments No Comments »

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΑΟΔΕ SOS ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΑΟΔΕ SOS ΘΕΜΑΤΑ 2014
θεματα sos πανελληνιες 2014
θεματα sos πανελληνιες 2014
θεματα sos πανελληνιες 2014

SOS (ΣΟΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
Προτεινόμενα θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων
θέματα πανελληνίων εξετάσεων

θεματα sos πανελληνιες 2014
SOS (ΣΟΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
Προτεινόμενα θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων
θεματα sos πανελληνιες 2014

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΑΟΔΕ SOS ΘΕΜΑΤΑ 2014

Εδώ θα βρείτε τα sos θέματα του ΑΟΔΕ που ειναι υποψήφια για φέτος, για τις πανελλήνιες του 2014.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο Gmail.

gmail :  kantzouraros at gmail.com

θεματα sos πανελληνιες 2014
SOS (ΣΟΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
Προτεινόμενα θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων
SOS (ΣΟΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
Προτεινόμενα θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων
θέματα πανελληνίων εξετάσεων
θεματα sos πανελληνιες 2014
SOS (ΣΟΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
Προτεινόμενα θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων
SOS (ΣΟΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
Προτεινόμενα θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων
θέματα πανελληνίων εξετάσεων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΑΟΔΕ SOS ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΑΟΔΕ SOS ΘΕΜΑΤΑ 2014
θεματα sos πανελληνιες 2014
θεματα sos πανελληνιες 2014
θεματα sos πανελληνιες 2014

SOS (ΣΟΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
Προτεινόμενα θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων
θέματα πανελληνίων εξετάσεων

θεματα sos πανελληνιες 2014
SOS (ΣΟΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
Προτεινόμενα θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων
θεματα sos πανελληνιες 2014

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΑΟΔΕ SOS ΘΕΜΑΤΑ 2014

Comments No Comments »

θεματα sos πανελληνιες 2014

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ SOS ΦΥΣΙΚΗΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ SOS ΦΥΣΙΚΗΣ 2014

SOS (ΣΟΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
Προτεινόμενα θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων
θεματα sos πανελληνιες 2014
SOS (ΣΟΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
θεματα sos πανελληνιες 2014
θεματα sos πανελληνιες 2014
SOS (ΣΟΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

 http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/fysiki_i/…

 http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/fysiki_i/…

 http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/fysiki_i/…

 http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/fysiki_i/…

 http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/fysiki_i/…

 http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/fysiki_i/…

 https://docs.google.com/file/d/0B5FqomTv…

θεματα sos πανελληνιες 2014

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ SOS ΦΥΣΙΚΗΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ SOS ΦΥΣΙΚΗΣ 2014

θεματα sos πανελληνιες 2014
θεματα sos πανελληνιες 2014
θεματα sos πανελληνιες 2014

SOS (ΣΟΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
Προτεινόμενα θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων
θέματα πανελληνίων εξετάσεων

θεματα sos πανελληνιες 2014
SOS (ΣΟΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
Προτεινόμενα θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων
θεματα sos πανελληνιες 2014
SOS (ΣΟΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
θεματα sos πανελληνιες 2014
θεματα sos πανελληνιες 2014
SOS (ΣΟΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
θεματα sos πανελληνιες 2014

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ SOS ΦΥΣΙΚΗΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ SOS ΦΥΣΙΚΗΣ 2014
ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Comments No Comments »

10 ΣΧΟΛΕΣ ΑΕΙ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΟΙ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ
Τμήμα
Θέσεις 2013
1. Φυσικής (Ηράκλειο)
139
2. Χημείας (Θεσσαλονίκη)
135
3. Μαθηματικών (Πάτρα)
243
4. Βιολογίας (Αθήνα)
108
5. Μαθηματικών (Θεσ/νίκη)
144
6. Γεωγραφίας (Μυτιλήνη)
153
7. Γεωλογίας (Πάτρα)
135
8. Χημείας (Ηράκλειο)
99
9. Φυσικής (Θεσ/νίκη)
162
10. Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (Ηράκλειο)
117

θεματα sos πανελληνιες 2014
SOS (ΣΟΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
Προτεινόμενα θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων
SOS (ΣΟΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
Προτεινόμενα θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων
θέματα πανελληνίων εξετάσεων

θεματα sos πανελληνιες 2014
SOS (ΣΟΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
Προτεινόμενα θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων
SOS (ΣΟΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
Προτεινόμενα θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων
θέματα πανελληνίων εξετάσεων

4 sos θεματα πανελληνιων ΕΚΘΕΣΗ

 http://physics.yooblog.gr/2011/05/10/512…

δειτε εδω ποιο ήταν το 2 θεμα που ΔΩΣΑΜΕ

 http://physics.yooblog.gr/2011/05/10/511…

ΜΠΡΑΒΟ ΜΑΣ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΓΡΑΨΑΜΕ

ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ

 http://physics.yooblog.gr/2011/05/08/510…

 http://physics.yooblog.gr/2011/05/08/509…

sos θεματα πανελληνιων

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΣΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 http://physics.yooblog.gr/2010/12/19/61/

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΣΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2010 ΣΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΣΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

θεματα sos πανελληνιες 2014

SOS (ΣΟΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
SOS (ΣΟΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

 http://physics.yooblog.gr/2014/02/16/671…

SOS (ΣΟΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
Προτεινόμενα θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων
θεματα sos πανελληνιες 2014

θεματα sos πανελληνιες 2014
θεματα sos πανελληνιες 2014

θεματα sos πανελληνιες 2014
θεματα sos πανελληνιες 2014
θεματα sos πανελληνιες 2014
θεματα sos πανελληνιες 2014
θεματα sos πανελληνιες 2014
θεματα sos πανελληνιες 2014
θεματα sos πανελληνιες 2014

θεματα sos πανελληνιες 2013
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 προτεινομενα ΣΟΣ θεματα αρχαια
πανελληνιες προτεινομενα θεματα αρχαία ελληνικά κείμενα ΣΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
arxaia kateuthinsis test
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 προτεινομενα

ΣΟΣ θεματα αρχαια

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Αρχαία Ελληνικά Κατεύθυνσης επαναληπτικά διαγωνίσματα
θεωρητική κατεύθυνση Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Προτεινόμενα Θέματα εξετάσεων
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Αρχαία Κατεύθυνσης Γ΄Λυκείου (Άγνωστο )

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 προτεινομενα
πανελληνιες προτεινομενα θεματα αρχαία ελληνικά κείμενα ΣΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
arxaia kateuthinsis test
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 προτεινομενα ΣΟΣ θεματα αρχαια

θεματα sos πανελληνιες 2014
SOS (ΣΟΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

Προτεινόμενα θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων
θεματα sos πανελληνιες 2014
θεματα sos πανελληνιες 2014
θεματα sos πανελληνιες 2014
θεματα sos πανελληνιες 2014
θεματα sos πανελληνιες 2014
θεματα sos πανελληνιες 2014

SOS (ΣΟΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
Προτεινόμενα θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων
θέματα πανελληνίων εξετάσεων

Comments No Comments »

θεματα sos πανελληνιες 2014
SOS (ΣΟΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
Προτεινόμενα θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων
θεματα sos πανελληνιες 2014
SOS (ΣΟΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
θεματα sos πανελληνιες 2014
θεματα sos πανελληνιες 2014
SOS (ΣΟΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

 http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/fysiki_i/…

 http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/fysiki_i/…

 http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/fysiki_i/…

 http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/fysiki_i/…

 http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/fysiki_i/…

 http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/fysiki_i/…

 https://docs.google.com/file/d/0B5FqomTv…

ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΤΕΣΤ ΟΝΟΜ/ΝΟ:……………………………………………
1. Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση η συχνότητα συντονισμού είναι 10Hz. Αν η συχνότητα του διεγέρτη από 10Hz γίνει 20Hz, το πλάτος της εξαναγκασμένης ταλάντωσης
α. μειώνεται. β. αυξάνεται. γ. παραμένει σταθερό.

2. Σύστημα εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση σταθερού πλάτους. Η ιδιοσυχνότητα του συστήματος είναι fo και η περίοδος του διεγέρτη είναι Τ1, όπου Τ1 > . Αν η περίοδος του διεγέρτη αυξηθεί, τότε το πλάτος της ταλάντωσης
α. μικραίνει. β. παραμένει το ίδιο. γ. μεγαλώνει.
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας . Ομογ. 2011

3. Ερωτήσεις Σωστού – Λάθους

1. Σε µια εξαναγκασμένη ταλάντωση το πλάτος παραμένει σταθερό µε το χρόνο.
2. Η περίοδος της ελεύθερης ταλάντωσης είναι σταθερή, εξαρτάται από τα φυσικά χαρακτηριστικά του συστήματος και ονομάζεται ιδιοπερίοδος Τ0.
3. Κατά το συντονισμό η ενέργεια μεταφέρεται στο σύστημα κατά το βέλτιστο τρόπο, γι’ αυτό και το πλάτος της ταλάντωσης γίνεται μέγιστο.
4. Το πλάτος σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση είναι ανεξάρτητο από τη συχνότητα του διεγέρτη.
5. Ελεύθερη ταλάντωση, είναι η ταλάντωσης ενός συστήματος στο οποίο δίνουμε μια φορά ενέργεια και το αφήνουμε να ταλαντωθεί.
6. Η ενέργεια ταλάντωσης στην απλή αρμονική ταλάντωση μεταβάλλεται αρμονικά με το χρόνο.
7. Κατά τον συντονισμό η ιδιοσυχνότητα του ταλαντωτή είναι μέγιστη.

4. Ενώ ακούμε ένα ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει σε συχνότητα 100MHz, θέλουμε να ακούσουμε το σταθμό που εκπέμπει σε 100,4MHz. Για το σκοπό αυτό στο δέκτη πρέπει να
α. αυξήσουμε τη χωρητικότητα του πυκνωτή.
β. αυξήσουμε την αυτεπαγωγή του πηνίου.
γ. ελαττώσουμε τη χωρητικότητα του πυκνωτή.
δ. αυξήσουμε τη χωρητικότητα του πυκνωτή και την αυτεπαγωγή του πηνίου.
(Εσπερ. 2007)

5. Ραδιοφωνικός δέκτης περιέχει ιδανικό κύκλωμα LC για την επιλογή σταθμών. Ένας ραδιοφωνικός σταθμός εκπέμπει σε συχνότητα μικρότερη από την ιδιοσυχνότητα του ιδανικού κυκλώματος LC. Για να συντονιστεί ο δέκτης με τον σταθμό πρέπει
α. να αυξήσουμε τη χωρητικότητα του πυκνωτή.
β. να μειώσουμε τη χωρητικότητα του πυκνωτή.
γ. να μειώσουμε τον συντελεστή αυτεπαγωγής του πηνίου.
δ. να μειώσουμε τον συντελεστή αυτεπαγωγής του πηνίου και τη χωρητικότητα του πυκνωτή. (Επαν. Ημερ. 2009)

6. Κύκλωμα αποτελείται από πηνίο με συντελεστή αυτεπαγωγής L=1mH και πυκνωτή χωρητικότητας C=4×10-5F και ωμική αντίσταση R. To κύκλωμα εξαναγκάζεται σε ταλαντώσεις με τη βοήθεια εναλλασσόμενης τάσης γωνιακής συχνότητας ω. Αν η συχνότητα ω μεταβληθεί από 8000rad/s έως 5500rad/s, τότε το πλάτος του ρεύματος του κυκλώματος κατά τη διάρκεια της μεταβολής της ω:
α. Αρχικά αυξάνεται και μετά μειώνεται.
β. Αυξάνεται μέχρι μια μέγιστη τιμή.
γ. Μειώνεται συνεχώς
Ποια είναι η σωστή απάντηση, να δικαιολογήσετε την απάντησή σας
7. Ένα σώμα μάζας m=2kg είναι δεμένο στο κάτω άκρο κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς k=200N/m, του οποίου το άλλο άκρο συνδέεται μέσω σχοινιού και τροχαλίας με ένα σημείο της περιφέρειας ενός τροχού που μπορεί να περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα (διεγέρτης). Όταν η συχνότητα του διεγέρτη είναι fδ=10/π Hz τότε το πλάτος της ταλάντωσης του συστήματος είναι A=20cm. Ποια τιμή από τις παρακάτω δεν μπορεί να πάρει το πλάτος της ταλάντωσης του σώματος αν η συχνότητα του διεγέρτη γίνει fδ΄=12/π Hz;
α) 19cm β) 25cm γ) 11cm
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

8. Η συχνότητα f της εξαναγκασμένης ταλάντωσης που έχει ιδιοσυχνότητα f0
a. Είναι πάντα ίση με την f0
b. Είναι ίση με την διαφορά όπου fδ η συχνότητα του διεγέρτη
c. Είναι ίση με την συχνότητα του fδ διεγέρτη
d. Είναι ίση με

9 .Η ιδιοσυχνότητα ενός κυκλώµατος RLC µεταβάλλεται όταν µεταβληθεί :
α. η αντίσταση R
ϐ. η συχνότητα της εναλλασσόμενης τάσης που το τροφοδοτεί,
γ. ο συντελεστής αυτεπαγωγής L,
δ. η χωρητικότητα C

10. Για ένα σύστηµα που εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση µε συχνότητα f = 10Hz , ϐρίσκεται σε κατάσταση συντονισµού και έχει πλάτος ταλάντωσης A = 8cm , ισχύουν τα εξής :
α. έχει σταθερά απόσβεσης b = 0.
ϐ. έχει απώλειες ενέργειας ανά περίοδο λιγότερες, από αυτές που ϑα είχε αν η συχνότητα του διεγέρτη γίνει 6 Hz.
γ. το πλάτος ταλάντωσης µπορεί να γίνει µεγαλύτερο από αυτό που έχει, αρκεί να ελαττώσουµε τη σταθερά απόσβεσης.

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας

θεματα sos πανελληνιες 2014
θεματα sos πανελληνιες 2014
θεματα sos πανελληνιες 2014

SOS (ΣΟΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
Προτεινόμενα θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων
θέματα πανελληνίων εξετάσεων

θεματα sos πανελληνιες 2014
SOS (ΣΟΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
Προτεινόμενα θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων
θεματα sos πανελληνιες 2014
SOS (ΣΟΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
θεματα sos πανελληνιες 2014
θεματα sos πανελληνιες 2014
SOS (ΣΟΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Comments No Comments »

Fun with Newton’s First Law Α Λυκείου Φυσική
Fun with Newton’s First Law 1ος Νόμος

Fun with Newton’s First Law Α Λυκείου Φυσική
Fun with Newton’s First Law 1ος Νόμος

Comments No Comments »

θεματα sos πανελληνιες 2014
SOS (ΣΟΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
σοσ 2014 Προτεινόμενα Θέματα Πανελληνίων εξετάσεων sos
Προτεινόμενα θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων
SOS (ΣΟΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
Προτεινόμενα θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων
θέματα πανελληνίων εξετάσεων

σοσ 2014 Προτεινόμενα Θέματα Πανελληνίων εξετάσεων sos
Προτεινόμενα Θέματα Πανελληνίων εξετάσεων
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
Πανελληνιες 2014 SOS.
ρε παιδια ψαχνω ασκησεις για 2α θεματα σε χημεια και φυσικη κατευθυνσης γ λυκειου

ξερετε κανα καλο site?
Πανελλήνιες 2014: Τα SOS θέματα για Λογοτεχνία και Φυσική Κατεύθυνσης Δείτε … Δείτε στο
τα πιθανά θέματα των εξετάσεων. … Μαΐου οι Πανελλαδικές του 2014
Σχόλια
θεματα sos πανελληνιες 2014
SOS (ΣΟΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
Προτεινόμενα θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων
SOS (ΣΟΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
Προτεινόμενα θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων
θέματα πανελληνίων εξετάσεων

4 sos θεματα πανελληνιων ΕΚΘΕΣΗ

 http://physics.yooblog.gr/2011/05/10/512…

δειτε εδω ποιο ήταν το 2 θεμα που ΔΩΣΑΜΕ

 http://physics.yooblog.gr/2011/05/10/511…

ΜΠΡΑΒΟ ΜΑΣ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΓΡΑΨΑΜΕ

ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ

 http://physics.yooblog.gr/2011/05/08/510…

 http://physics.yooblog.gr/2011/05/08/509…

sos θεματα πανελληνιων

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΣΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 http://physics.yooblog.gr/2010/12/19/61/

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΣΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2010 ΣΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΣΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

θεματα sos πανελληνιες 2014
Προτεινόμενα θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων
θεματα sos πανελληνιες 2014

θεματα sos πανελληνιες 2014
θεματα sos πανελληνιες 2014

θεματα sos πανελληνιες 2014
θεματα sos πανελληνιες 2014
θεματα sos πανελληνιες 2014
θεματα sos πανελληνιες 2014
θεματα sos πανελληνιες 2014
θεματα sos πανελληνιες 2014
θεματα sos πανελληνιες 2014

θεματα sos πανελληνιες 2013
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 προτεινομενα ΣΟΣ θεματα αρχαια
πανελληνιες προτεινομενα θεματα αρχαία ελληνικά κείμενα ΣΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
arxaia kateuthinsis test
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 προτεινομενα

ΣΟΣ θεματα αρχαια

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Αρχαία Ελληνικά Κατεύθυνσης επαναληπτικά διαγωνίσματα
θεωρητική κατεύθυνση Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Προτεινόμενα Θέματα εξετάσεων
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Αρχαία Κατεύθυνσης Γ΄Λυκείου (Άγνωστο )

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 προτεινομενα
πανελληνιες προτεινομενα θεματα αρχαία ελληνικά κείμενα ΣΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
arxaia kateuthinsis test
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 προτεινομενα ΣΟΣ θεματα αρχαια

θεματα sos πανελληνιες 2014
SOS (ΣΟΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

Προτεινόμενα θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων
θεματα sos πανελληνιες 2014
θεματα sos πανελληνιες 2014
θεματα sos πανελληνιες 2014
θεματα sos πανελληνιες 2014
θεματα sos πανελληνιες 2014
θεματα sos πανελληνιες 2014

Θέματα-2014
Πανελλαδικές εξετάσεις και περιεχόμενο ενότητας.

την Ύλη των Πανελληνίων εξετάσεων του 2014, θέματα

SOS (ΣΟΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
Προτεινόμενα θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων
θέματα πανελληνίων εξετάσεων

Comments No Comments »